Misijné dni VD ECAV 2024

Misijné dni VD ECAV 2024

Biskupský úrad VD ECAV srdečne pozýva na tradičné podujatie Misijné dni VD ECAV 2024, ktoré sa budú konať v dňoch 29. 8. – 1. 9. 2024 v Ľubovnianskych Kúpeľoch (hotel SOREA).

Tohtoročná ústredná téma MD VD znie „OD SEJBY K ŽATVE“ a vychádza z biblického textu z Jánovho evanjelia 12, 24: Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Cez Ježišove podobenstvá sa si budeme všímať fázy rastu semienka viery akým je pôda, semeno, korene a rast, ovocie, stodoly, žatva.

Tradične pripravujeme bohatú ponuku seminárov, panelovú diskusiu so zaujímavými hosťami, biblické hodiny, koncert, divadelné predstavenie, program pre deti i mladých ako i ďalšie zaujímavé aktivity. Podujatie je programovo pripravené pre všetky vekové kategórie.

Bližšie informácie o programe budú postupne uverejňované na FB a na na www.vdecav.sk/dni.

Registrácia tu: https://forms.gle/HmfDLnTz1zDRbHTTA

Pripomíname, že registrácia na podujatie končí 15. 8. 2024!!!

Mediálnym partnerom podujatia je EPST a eVýchod. 

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Hoffnung für Osteuropa.

Príď zasiať niečo nové do srdca aj do mysle.

 

POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

CIEĽ SÚSTREDENIA

Cieľom trojdňového pobytu je poskytnúť kresťanským učiteľom priestor na duchovné posilnenie, reflexiu a osobnostný rozvoj. Príďte načerpať novú energiu a inšpiráciu do ďalšej učiteľskej práce.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Sústredenie je určené prioritne pre kresťanských učiteľov na Slovensku, resp. pre každého so záujmom o osobnostný a profesijný rozvoj. Počet účastníkov je vzhľadom na charakter podujatia limitovaný na 20 osôb. Podujatie nie je vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 4. október

17.00 – 18.00 Príchod a ubytovanie
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „S čím prichádzam“
(predstavenie, zdieľanie očakávaní a cieľov pobytu)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

SOBOTA 5. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
09.15 – 10.45 Téma „Cesta môjho života“
(reflexia životnej cesty a hľadaní zmyslu v povolaní)
11.15 – 12.30 Téma „Som človek, mám emócie“
(techniky na zvládnutie stresu, diskusia o psychohygiene, definovanie vlastných cieľov a stratégií na ich dosiahnutie)
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 18.00 Voľný čas na prechádzky, relaxáciu alebo individuálne aktivity
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „Kde hľadať zdroje“
(možnosti starostlivosti o seba, zdieľanie medzi účastníkmi)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

NEDEĽA 6. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
10.00 – 11.00 Služby Božie
11.15 – 12.30 Téma „S čím odchádzam“
(reflexia a spätná väzba)
12.30 – 13.30 Obed a návrat domov

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Je potrebné priniesť si Bibliu, zápisník na poznámky a reflexie, prípadne pomôcky na kreslenie myšlienok.

CENA a PLATBA

Celková cena za sústredenie zahŕňa ubytovanie (2x noc + miestny poplatok obci), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia.

Po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára zaplaťte registračný poplatok v Obchode EMC (odporúčame bezpečnú platbu kartou). Registrácia je záväzná až prijatím úhrady na bankový účet organizátora.

V prípade, že budete z nepredvídaných dôvodov musieť účasť pred 27. septembrom 2024 zrušiť, platbu Vám vrátime. Ak účasť na pobyte zrušíte po 27. septembri 2024 (piatok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov.

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 27. septembra 2024:

MÁTE OTÁZKY?

Svoje otázky píšte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

Nora Baráthová: „Som zvedavý tvor.“

Nora Baráthová: „Som zvedavý tvor.“

Dvanáste číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša rozhovor s historičkou a spisovateľkou Norou Baráthovou pri príležitosti jej životného jubilea, ale aj pri vydaní reedície jej knihy Päť dní pre náhodu. Je dlhoročnou autorkou a podporovateľkou vydavateľstva Tranoscius, redaktorkou Tranovského evanjelického kalendára a aj touto formou za jej dielo ďakujeme. K jubileu jej aj takto prajeme zdravie a Božie požehnanie. Nový Posol predstavuje knižnú novinku – Rozpomienky a pamäti Michala Bodického. Rubrika Umenie pozýva do rozkvitnutej záhrady Gustáva Klimta. V rubrike zo SVETA  redakcia informuje o návšteve predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu na Ukrajine. Deti zase môžu pred prázdninami ochutnať z júnovej Dúhy. Aj v 12. čísle Posla nájdete kalendár podujatí na najbližšie dva týždne, program v médiách či pozvanie na Semfest.

Redakcia želá príjemné čítanie!

Zasadala kandidačná porada na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku

Zasadala kandidačná porada na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku

Dňa 25. 5. 2024 po skončení výročného Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala v priestoroch BÚ VD v Prešove pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu Mgr. Romana Porubäna a Ivany Prelichovej kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva všetkých seniorátov VD ECAV na Slovensku.

Do volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku kandidovala jediného navrhnutého kandidáta – doterajšieho brata dozorcu VD ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha.

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku sa budú konať v cirkevných zboroch VD ECAV na Slovensku v nasledovných termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 , 8. 9. 2024 (spojené aj s volebnými konventmi na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktoré vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).

Sčítacia komisia (DP VD) zasadne 18. 9. 2024 a vyhlási výsledok volieb.

Bližšie informácie k voľbám a pokyny budú zaslané do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku v najbližších dňoch.

Rozhovor s Jankou Chaloupkovou, riaditeľkou  Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši

Rozhovor s Jankou Chaloupkovou, riaditeľkou  Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom je opäť množstvo informácií a duchovného čítania. Zároveň sú v tomto čísle priložené poštové poukážky a predfaktúry na uhradenie predplatného na 2. polrok roku 2024. Všetkým predplatiteľom a priaznivcom vydavateľstvo Tranoscius úprimne ďakuje. Predplatné je významným zdrojom financií potrebných pre prácu redakcie Evanjelického posla, preto opäť vyzývame – obnovte si predplatné, prípadne kúpte predplatné niekomu, kto Posol zatiaľ neodoberá. Ďakujeme! V novom čísle nájdete aj rozhovor s Jankou Chaloupkovou, riaditeľkou  Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, najväčšej spomedzi evanjelických škôl na Slovensku. 11. vydanie Posla zároveň prináša tri pohľady k tematike členstva v cirkvi a neplatičov cirkevného príspevku, ako aj portrét nedávno zosnulého známeho architekta a evanjelika Jána Miloslava Bahnu. S Našou generáciou sa čitateľ vydá na potulky za Konfivíkendovkami. Filmová rubrika predstavuje nový dokument Miroslava Janeka „o včelách a ich ľuďoch“ – Všechno dobře dopadne. Obsah novín dotvárajú správy z podujatí naprieč Slovenskom, duchovné zamyslenia, ponuka kníh Tranoscia a mnoho ďalšieho. Nech je aj prostredníctvom stránok Evanjelického posla spod Tatier oslávené Božie meno!

Noc kostolov 2024

Noc kostolov 2024

Milí priatelia, pozývame vás k účasti na podujatí Noc kostolov 2024, ktoré sa uskutoční 7. júna 2024. Noc kostolov už v minulosti presiahla rakúske hranice a stala sa obľúbeným a vyhľadávaným kultúrno-náboženským podujatím vo viacerých štátoch Európy. V tomto roku by sme chceli v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v SR prispieť k úspešnosti podujatia.

V neľahkom období, v dobe nepokojov, vojnových konfliktov a srdcervúcich situácii je do MOTTA tohtoročného podujatia zakomponované SRDCE: srdce úprimné a srdce otvorené pre všetko dobré a pre všetkých ľudí dobrej vôle. 

Vaším nápadom sa medze nekladú. Inšpiráciu a viac informácií môžete čerpať aj v zahraničí: https://www.langenachtderkirchen.at.

Budeme vďační za každý jeden kostol otvorený, nie len pre veriacich spoluobčanov, ale pre každého, kto je otvorený povzniesť sa duchovne a kultúrne v príjemnom prostredí a spoločenstve.

Zároveň vám ponúkame možnosť zaregistrovať svoje podujatie do kalendára ECAV https://www.ecav.sk/public/podujatia/nove, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac záujemcov.

K dispozícii vám dávame aj materiály v editovateľnom PDF formáte, ktoré môžete využiť na propagáciu vášho podujatia:
SK_2024-poster-noc kostolov.pdf
SK_2024-poster-noc kostolov-print in.pdf
SK_2024-poster-noc kostolov-stick on.pdf

Bližšie informácie nájdete na https://ekumena.sk/dlha-noc-otvorenych-kostolov-2024/

Rozhlasové Služby Božie z Martina

Rozhlasové Služby Božie z Martina

Pozývame Vás počúvať na sviatok Svätej Trojice rozhlasové Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Martine (Turčiansky seniorát), ktoré bude vysielať Rádio Slovensko dňa 26. mája 2024 o 9. 05 hod.

Kazateľka: Paulína Šofranková (zborová kaplánka Cirkevného zboru ECAV Martin), liturg: Milan Kubík (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Martin).

Na organe bude hrať Samuel Moric (zborový kantor).

Spievať budeme piesne: 182, 184, 197, 233, A – 47.

Stanovisko predstaviteľov ECAV k útoku na premiéra SR

Stanovisko predstaviteľov ECAV k útoku na premiéra SR

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a biskupi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku s plnou rozhodnosťou odsudzujú útok na premiéra Róberta Fica, po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Je to neospravedlniteľný akt násilia, ktorý nemá mať v civilizovanej spoločnosti miesto.

Streľba zo zbrane, ako extrémny výraz politického, ideologického, alebo ľudského nesúhlasu, sa v žiadnom prípade nesmie stať náhradou za konfrontáciu názorov a postojov, pre ktorú vytvára priestor parlamentná demokracia.

Myslíme na predsedu vlády v modlitbách. Prajeme mu skoré uzdravenie. Vyprosujeme Boží pokoj aj pre jeho najbližších.

Predstavitelia ECAV na Slovensku – Renáta Vinczeová, Ivan Eľko, Peter Mihoč a Ján Hroboň.

Kríž ako strom života

Kríž ako strom života

„Jedni moji známi si adoptovali chlapčeka, ktorý s nimi ako päťročný prvýkrát absolvoval bohoslužby na veľkonočné sviatky. Predtým mu vysvetlili, že Pán Ježiš umrel na Veľký piatok, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. V katolíkov je zvykom, že na Veľký piatok kňaz vchádza za úplného ticha do kostola. Vpredu pred oltárom si potom ľahne s rozpaženými rukami a tvárou sa dotýka zeme – čo je postoj najhlbšej úcty a odovzdanosti. Keď kňaz vošiel na Veľký piatok do kostola a ľahol si na zem, adoptovaný chlapček vykríkol: „Tak, a teraz nám umreli pán farár.“ Aj táto vtipná príhoda zaznela v prednáške známej teologičky a spisovateľky Kateřiny Lachmanovej v Dvorane Starého kolégia, ku ktorej sa vraciame v májovom čísle eVýchodu.

Z obsahu čísla vyberáme aj tieto témy:

 • Rozhovor Marek Janiga, študent práva a zakladateľ organizácie United for Help: „Viera mi dáva silu vytrvať.“ Prečo to robíš? Otázka, ktorú mi kládli aj ľudia na Ukrajine: „Prečo ste tu prišli? Prečo šoféruješ 20 hodín, aby si sa k nám dostal?“ V prvom rade mám aj vďaka rodičom dostatok, a nemusím sa báť, čo budem zajtra jesť. Preto sa snažím pomáhať tým, ktorí nemajú zabezpečené základné potreby. Motivujem ma však aj viera. Bez viery by som nemohol robiť to, čo robím. Je to vlastne povinnosť každého z nás – pomáhať tým, ktorí z objektívnych príčin nemôžu za to, v akej situácii sa ocitli.

 • Reportáž Lastovičky na Liptove
 • Anketa Zrelá verzus detská viera
 • Postoj Tvorcovia mieru
 • Fotoreportáž z DPK 2024 a Pôstneho večera
 • Téma Kríž a „good news“ / Kateřina Lachmanová
 • Školy Deň učiteľov 2024
 • Muzikál Snežienka
 • Rozhovor Ľuboš Foľta, drevorezbár z Richvaldu: Slovensko sa pýši vysokou lesnatosťou a rezbárstvo, tvorivá práca s drevom, jeho formovanie a spracovanie, má u nás veľmi dlhú tradíciu. O tomto remesle, z ktorého môžu vzísť nielen užitočné ale aj umelecky hodnotné predmety, hovorí Ľuboš Foľta, pochádzajúci z obce s príznačným názvom Richvald a je členom miestneho evanjelického cirkevného zboru. Okrem toho rozpráva aj rodinný príbeh, do ktorého tragickým spôsobom zasiahli spoločensko-politické udalosti 20. storočia.

 • Vzťahy Starnutie / psychológ Pavel Raus
 • Dejiny Anna Tranovská, II. časť
 • Cesta do krajiny viery Ako sa kresťania rozprávajú s Bohom
 • Film Jeden život
 • Recepty z fary Čajový koláč s lesným ovocím a pistáciami

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur

Nedeľa diakonie 2024

Nedeľa diakonie 2024

Dlhoročnou tradíciou v našej ECAV na Slovensku je, že si každý rok v tretiu májovú nedeľu cirkevné zbory pripomínajú diakonickú činnosť. Tretia májová nedeľa je aj NEDEĽOU DIAKONIE.

Výťažok zo zbierky Nedele diakonie bude v tomto roku použitý na podporu zariadenia pre seniorov v Stredisku Evanjelickej diakonie Horné Saliby.