Voľné pracovné miesta na ESŠ Martin

Voľné pracovné miesta na ESŠ Martin

Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin,  hľadá pedagógov na nasledovné pracovné pozície :

Učiteľ/ka matematiky v kombinácii na 2. stupni ZŠ:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2010204/ucitel-ka-matematiky-v-kombinacii-na-2-stupni-zs

Učiteľ/ka informatiky v kombinácii na 2. stupni ZŠ:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2009827/ucitel-ka-informatiky-v-kombinacii-na-2-stupni-zs

Učiteľ/ka ANJ na gymnáziu:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2001533/ucitel-ka-anj-na-strednej-skole

Rozhovor s Miriam Szőkeovou, rod. Prášilovou

<strong>Rozhovor s Miriam Szőkeovou, rod. Prášilovou</strong>

Milí čitatelia, okrem nového – siedmeho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier vychádza aj nová Dúha a nový časopis Rozmer. Na obidva časopisy nájdete upútavky v novom Posli. Aj keď sa Veľká noc pomaly blíži, stále je pôst a prinášame pôstne zamyslenia. Tiež pokračujeme sériou biblického štúdia o egyptských ranách. V novom čísle Posla nájdete inšpiratívne rozhovory s koordinátorkou nemocničných kaplánov SCEAV Miriam Szőkeovou, rod. Prášilovou a s Jaroslavom Hladíkom, ktorý vedie občianske združenie ACET SR. Pripomíname si tiež významného organára Martina Šašku a spolu s Petrom Gažíkom sa vrátime do Betlehema. SEM pripravil článok o stretnutí vedúcich mládeže a predstavujeme aj program Edukačno-misijného centra na mesiac apríl. Myslíte si, že má impresionistický maliar Claude Monet niečo spoločné s Pánom Ježišom? – aj to prináša nové číslo Posla – veríme, že si k vám nájde cestu, a s ním aj požehnanie a radosť z mnohého, čo prináša život v evanjelickej cirkvi.

Veľkonočná kvapka krvi

<strong>Veľkonočná kvapka krvi</strong>

Evanjelická spojená škola v Prešove, Biskupský úrad Východného dištriktu, Evanjelický cirkevný zbor v Prešove pozývajú všetkých darcov krvi, aj prvodarcov

v stredu 5. apríla 2023 od 8.00 hod. do 11.00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi.

Darovanie sa uskutoční v spolupráci s  Národnou transfúznou službou (NTS) v priestoroch Biskupského úradu VD, Hlavná 137 vo Veľkej zasadačke na 1. poschodí Starého kolégia.

Prihlásenie

Vzhľadom na prípravu pracovníkov (NTS) je potrebné, aby sa darcovia prihlásili čo najskôr na Evanjelickej spojenej škole, evanjelickom farskom úrade alebo Biskupskom úrade. Prihlásiť sa môžete aj e-mailom u:

Darcovia

Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu. Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS). Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

Pokyny pre darcov

Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno!

Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).

Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny…). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med…

Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 – 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.

Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Špeciálne vydanie Posla

<strong>Špeciálne vydanie Posla</strong>

Vydavateľstvo Tranoscius v tomto roku oslavuje 125. výročie svojho založenia. A my, samozrejme, oslavujeme s ním. Veríme, že milým prekvapením pre predplatiteľov je aj špeciálne vydanie Evanjelického posla spod Tatier venované práve tomuto výročiu. Toto číslo je bezodplatné, a preto v menšom náklade distribuované všetkým predplatiteľom Evanjelického posla. V ŠPECIÁLI nájdete informácie o vzniku Tranoscia, dvojrozhovor so súčasným riaditeľom Petrom Gärtnerom a predsedom predstavenstva Jaroslavom Pilátom, pozvánku na slávnostný program osláv tohto výročia do Liptovského Mikuláša v dňoch 27. – 30. apríla 2023, anketu s čitateľmi kníh z produkcie vydavateľstva, informácie z diania v Historickej knižnici Tranoscia, aktuálnej a pripravovanej knižnej produkcii. Spolok Martina Rázusa pozýva na faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela do Liptovskej Porúbky. Prostredníctvom rozhovoru redakcia predstavuje prácu grafického dizajnéra Evanjelického posla, Andreja Mišinu. Na záver prináša ŠPECIÁL rebríček vašich najobľúbenejších kníh z produkcie Tranoscia a knižnú Ponuku Tranoscia – ŠPECIÁL so zvýhodnenými cenami vybraných kníh. Veríme, že vás tento milý darček poteší a dozviete sa niečo nové o vzácnej službe evanjelického vydavateľstva Tranoscius.

Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

<strong>Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci</strong>

Pred začiatkom pôstu a príchodom Veľkej noci sa konali Kázňové prípravky, aby kazateľom uľahčili prípravu kázní počas časovo náročného obdobia. Išlo o spoločné podujatie Východného a Západného dištriktu, na ktorom sa 20. februára 2023 zúčastnilo asi 60 farárov a teológov, tak z domova ako aj zahraničia. Na význam kázne v úvode online stretnutia poukázal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu: „Kázeň je svedectvom o osobnom duchovnom živote s Bohom.“ Vyzdvihol preto potrebu homiletického vzdelávania, ktoré vedie k prehĺbeniu vzťahu medzi človekom a Bohom.

Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania (CKV) v Martine, ozrejmil historické pozadie 58. kapitoly knihy proroka Izaiáša, pojednávajúcej o dvoch aspektoch pôstu: kultovom – vonkajšom a vnútornom: „Izaiáš zdôrazňuje vnútornú stránku pôstu, často zanedbávanú, ale nezhadzuje pritom jeho stránku kultovú. Trvá na tom, že oba aspekty sú rovnako dôležité a majú ísť ruka v ruke.“ Označovať vonkajšie prejavy viery za formalizmus a zakladať si len na vnútornom prežívaní viery, nepovažuje biblista Bohdan Hroboň za správne.

V  následnej diskusii sa účastníci kázňových prípraviek zaoberali vyváženosťou oboch aspektov pôstu v praxi evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi, ranokresťanskou praxou robenia znaku kríža na čelá veriacich popolom na začiatku pôstu, možnosťami vyhlásenia verejného kolektívneho pôstu, ako aj v súčasnosti populárnymi pôstnymi výzvami, ktoré vychádzajú z kresťanských princípov, ale oslovujú aj sekulárneho človeka.

Ak je teda pôst správne uchopený a praktizovaný, môže sa stať pomôckou na „vyčistenie priestoru“ – odstraňovanie bariér medzi človekom a Bohom. To, či povedie k duchovnej pýche, závisí od prístupu jednotlivca. Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, verí, že kazatelia v čase pôstu a Veľkej noci nezvestujú tajomstvo Kristovho kríža len z „donútenia“ – tak ako bol Šimon z Kyrény nútený niesť Kristovi kríž – ale skutočne rozumejú jeho obsahu ako vrcholnej udalosti pre záchranu a spásu človeka.

Kázňové prípravky organizačne zastrešil a moderoval Marek Cingeľ, tajomník biskupa Východného dištriktu. Každý účastník dostal k dispozícii sériu kázní, ktoré majú farárom a študentom teológie uľahčiť zvestovanie Božieho slova práve v náročnom období pôstu a Veľkej noci.

E. Mihočová

Foto – Milada Ferková

Dištriktuálny deň VD v Bardejove

Dištriktuálny deň VD v Bardejove

Dňa 15. februára 2023 biskupa VD Petra Mihoča s tajomníkom Marekom Cingeľom a bardejovského zborového farára Mariána Gregu prijal na Mestskom úrade v Bardejove primátor mesta Boris Hanuščák a vedúci oddelenia kultúry Martin Choma.

Rokovanie sa týkalo prípravy Dištriktuálneho dňa VD, ktorý sa bude konať v Bardejove 18. júna 2023 (nedeľa) v Športovej hale MIER.

Celodenný program bude rozdelený do dvoch častí. O 10.00 sa budú konať slávnostné Služby Božie, vysielané aj RTVS na Dvojke. Popoludní o 14.00 je pripravené pantomimické divadelné predstavenie svetoznámeho slovenského míma Milana Sládeka „Krížová cesta“.

Bude pripravený aj špeciálny program pre deti. Počas obedňajšej prestávky ponúkneme účastníkom historické prehliadky – 1. Po luteránskom Bardejove, 2. Po židovskom Bardejove. Podujatie ako aj predstaviteľov mesta Bardejov navštívia predstavitelia partnerských evanjelických cirkví z Nemecka (v strednom Nemecku, Württembergu) a okolitých krajín. V Bardejove sa konal Dištriktuálny deň VD už v roku 2012 na Zimnom štadióne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Reportáž Bardejovskej televízie nájdete na:

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/pripravuje-sa-distriktualny-den-v-bardejove?fbclid=IwAR0xP1X-oWWrL2R8mEQC7ZJjlUyfthArozgL8FVUcviaQ8X3OCG0_KDhKpw#.Y_3npsCvhq0.link

 

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskup Peter Mihoč pozýva všetkých ordinovaných VD na tradičné duchovno – pastorálne stretnutie DIŠTRIKTUÁLNU PASTORÁLNU KONFERENCIU VD, ktorá sa bude konať na záver pôstneho obdobia 24. 3. 2023 v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove so začiatkom o 10. 00 hod. (Hlavná 137).

Témou stretnutia je „Návrat k Prvej láske“. Uvedomujeme si náročnosť farárskej služby v dnešnej neľahkej dobe, jej rôzne úskalia a mnohé zápasy. Bojujeme v našich radoch so syndrómom vyhorenia, ľahostajnosťou, apatiou, sklamaním a potrebujeme návrat k „Prvej láske“. K Tomu, ktorý nás našiel ako stratených, pozval k nasledovaniu a neskôr aj k službe. K Tomu, ktorého sme si zamilovali pre Jeho lásku, milosrdenstvo a evanjelium, ktoré nám do nášho života priniesol. Potrebujeme sa nanovo k Nemu vrátiť. Je tu však aj cirkevný zbor ako miesto našej služby, naša Božia rodina, do ktorej patríme. A je tu aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku ako priestor našej spoločnej služby Pánovi. O tom všetkom chceme spoločne rozmýšľať na tohtoročnej DPK VD.

PROGRAM:

9. 30 – Registrácia

10. 00 – Otvorenie konferencie

10. 05 – Úvodná pobožnosť (Mgr. Martin Chalupka – senior ŠZS, zborový farár Prešov)

10. 30 – Prednáška: Syndróm vyhorenia (Mgr. Karol Kováč PhD. – Inštitút stresu, Bratislava)

12. 00 – Diskusia

12. 30 – Obed (v priestoroch BÚ VD)

13. 30 – Koreferát: „Návrat k Bohu“ (Mgr. Ján Velebír – zborový farár, Myjava)

13. 50 – Koreferát: „Cirkevný zbor – ako motivácia k službe“ (Mgr. Katarína Hudáková – konseniorka LOS, zborová farárka, Liptovský Ondrej)

14. 10 – Koreferát: „ECAV – priestor spoločnej služby“ (Mgr. Peter Mihoč – biskup VD na Slovensku, Prešov)

14. 30 – Diskusia

15. 00 – Ukončenie, záverečné slovo

Konferenčný poplatok je 5 Eur, uhrádza sa na mieste podujatia.

Na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu je potrebné sa prihlásiť do 20. 3. 2023: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky 0908/368889.

K prednášajúcemu Karolovi Kováčovi:

Snaha získať odpovede na otázky prečo žijeme ako žijeme, prečo sa nachádzame v určitých vzťahoch, a ako žiť kvalitný život ma sprevádza celým mojim životom. Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a štúdiu životných príbehov. V 23 rokoch som dostal možnosť viesť predmety z oblasti psychohygieny, psychológie zdravia, work-life balance a stres manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Vedieť neznamená konať. Vysoké pracovné tempo, stres a zanedbaná starostlivosť si vyžiadali daň na mojom zdraví – pásový opar (herpes zoster). Takmer 4-mesačná rekonvalescencia mi pomohla ujasniť si životné priority. Cenná, ale drahá skúsenosť viedla v roku 2015 k založeniu Inštitútu stresu, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, aby neskončili ako ja.

Vzdelanie:

2008 – 2011: PhD., Komenského univerzita v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, odbor Sociálna a pracovná psychológia.

2003 – 2008: Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Filozofie, odbor Psychológia.

1998 – 2003: Evanjelické gymnázium Tisovec.

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca:

2015 – súčasnosť: Inštitút stresu – poradenstvo, prednášková a vzdelávacia činnosť, relaxačné programy.

2017 – súčasnosť: Dôvera zdravotná poisťovňa. Odborný garant pre tému stres.

2015 – 2018: Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Úvod do psychologických vied.

2008 – 2011: Komenského univerzita v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Psychohygiena, Psychológia zdravia.

Rozhovor s koordinátorkou humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Rozhovor s koordinátorkou humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Piate tohtoročné číslo prináša pôstne zamyslenia na začiatku pôstneho obdobia, ako aj reportáž z inštalácie Renáty Vinczeovej do funkcie generálnej dozorkyne v Kostole sv. Ducha v Nitre. Okrem tejto udalosti sa Posol venuje výročiu vojnového konfliktu na Ukrajine. Ľudmila Martičková, koordinátorka humanitárnej pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. pre Ukrajinu v rozhovore informuje o troch druhoch projektov zrealizovaných v uplynulom roku 2022 z rozpočtových prostriedkov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň sa končí cyklus biblického štúdia aj kurzu viery. Veríme, že v novom vydaní Posla nájdete povzbudenie, duchovné obohatenie, inšpirácie pre váš duchovný život či aktivity vo vašich cirkevných zboroch a spoločenstvách. Prajeme vám príjemné čítanie.

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt