Rekonštrukcia kostola v Starej Lesnej

<strong>Rekonštrukcia kostola v Starej Lesnej</strong>

Dobu zatvorených kostolov využili evanjelici v Starej Lesnej, filiálke cirkevného zboru Vysoké Tatry, na rekonštrukciu interiéru tolerančného kostola, v celkovej hodnote takmer 78-tisíc eur. Práce na obnove chrámu, ktoré trvali tri roky, zavŕšili slávnostné Služby Božie na 1. adventnú nedeľu – 27. novembra 2022.

Hostí aj domácich viery privítala zborová dozorkyňa Ivica Pjateková. Na základe textu z Jánovho evanjelia 12,12 – 19 o Ježišovom vstupe do Jeruzalema kázal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V liturgii účinkovala aj farárka Ľubica Sobanská.          

Históriu a súčasnosť kostola priblížil zborový farár Pavel Kušnír, ktorý tiež zapálil prvú adventnú sviecu. Pripomenul vernú službu kostolníčky Vilmy Ilavskej, rodenej Figurovej, ktorá sa o chrám Boží v Starej Lesnej roky príkladne  starala. Do večnosti odišla vo veku 85 rokov – len dva týždne pred opätovným otvorením opraveného chrámu. Zaznelo tiež meno farárky Ľudmily Veselej, ktorá  pravidelne, vrátene ťažkých rokov socializmu, prichádzala na služby Božie do Starej Lesnej zo Šváboviec.

Priebeh rekonštrukcie, ktorá prebiehala v troch etapách, priblížila Emília Kušnírová. Okrem toho, že sa podieľala na príprave projektovej dokumentácie, je aj zborovou kantorkou.  Hosťom za účasť poďakoval doterajší starosta obce Ľubomír Lauf, ktorý finančne prispel na obnovu historického nápisu na stene v interiéri pôvodne nemeckého kostola: „Ein feste Burg ist unser Gott.“

Po skončení služieb Božích sa zhromaždenie presunulo do centra obce, kde bol za účasti katolíckych a evanjelických duchovných modlitbou a piesňou posvätený, a následne prvýkrát rozsvietený tohtoročný adventný veniec. Program pokračoval pri spoločnom posedení a rozhovoroch v priestoroch bývalej evanjelickej školy.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová©Východný dištrikt

Viac o rekonštrukcii kostola:

Projekt statického zabezpečenia kostola v Starej Lesnej bol realizovaný v troch etapách, po odsúhlasení projektovej dokumentácie, ktorú spracoval inžinier Vít Svoboda, Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a na základe  stavebného povolenia vydaného stavebným úradom – obcou Stará Lesná.

V prvej etape(2020) došlo k statickému zabezpečeniu klenieb – vkladaním špeciálnych výstuží a spriahnutím obvodových múrov dvakrát tiahlami v priečnom smere. Nevyhnutné bolo aj  osekanie zavlhnutých interiérových a exteriérových omietok kostola. 

V druhej etape (2021) bola staticky zabezpečená konštrukcia krovu kostola, s doplnením konštrukčných prvkov a spevnením jestvujúcich spojov.

V tretej etape (2022) došlo k výmene elektroinštalácie, štukovej úprave klenbových pásov, tmeleniu trhlín. Súčasťou vymaľovania interiéru kostola bol aj obnova nápisu „ Ein feste Burg ist unser Gott“.

Hlavným zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Sanex, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. Cena diela sa vyšplhala do celkovej výšky  77 950 eur. Na obnovu prispelo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ čiastkou  25 000 €, Prešovský samosprávny kraj  v rámci výzvy Predsedu PSK –  3 500 € a Obec Stará Lesná sumou 11 000 €. Dotácie dosiahli spolu výšku 39 500 €. Zvyšné náklady (40 450 €) cirkevný zbor financoval z vlastných zdrojov a  seniorálnej ofery  vyhlásenej v roku 2019.

Pozvanie na koncert VIANOČNÁ JANAIS

Pozvanie na koncert VIANOČNÁ JANAIS

Príďte sa vianočne naladiť na predvianočný koncert nežnej a sympatickej speváčky JANAIS a jej kapely do priestorov Dvorany evanjelického kolégia (priamo v srdci Prešova na Hlavnej ulici 137), ktorý sa bude konať dňa 21. decembra 2022 (streda) o 18. 00 hod.

Čakajú Vás obľúbené slovenské koledy, speváčkou do slovenčiny pretextované svetoznáme vianočné piesne, aj jej zimné autorské skladby, ktoré vianočne naladia malých aj veľkých.

Tento koncert bude výnimočný aj tým, že na ňom Janais predstaví a uvedie do života svoj nový, v poradí piaty, štúdiový album Dve tváre Janais. Buďte pri tom s nami.

Voľné sedenie. Cena vstupenky: 20€ (bez nároku na zľavu)

Bližšie informácie a možnosť zakúpenia lístka: https://www.janais.sk/event/vianocna-janais-v-presove/

Organizátor: JANAIS
Spoluorganizátor: Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku Prešov

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2022 vyhlásilo výsledok II. kola voľby na post generálneho dozorcu ECAV na funkčné obdobie 2022 – 2028. 

Za generálnu dozorkyňu bola zvolená Ing. Renáta Vinczeová, pričom ide o historicky prvú ženu v tejto najvyššej funkcii ECAV.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili v termínoch: 30. októbra 2022, 6. novembra 2022 a 13. novembra 2022. Sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva ECAV, ktorej predsedal Ing. Roman Žilinčík, sa stretla na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, aby v termíne stanovenom v schválenom harmonograme volieb (2.12.2022), otvorila obálky s výsledkami hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV. 

O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa v II. kole voľby uchádzali: Ing. Renáta Vinczeová a PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Kandidát PhDr. Marián Damankoš, PhD. vo voľbách získal podporu 26,53 % konventuálov (3266 hlasov). Kandidátke Ing. Renáte Vinczeovej dalo vo voľbách svoj hlas 59,99 % konventuálov (7385 hlasov). Z celkového počtu 12310 konventuálov bolo 1659 tých, ktorí nehlasovali za žiadneho kandidáta, prípadne odovzdali neplatný hlasovací lístok.

Sestre Renáte Vinczeovej blahoželáme a vyprosujeme Božiu múdrosť a požehnanie k zodpovednej službe.

Zuzana Poláková, sekretariát ECAV

Sociálny projekt v EKG Prešov

Sociálny projekt v EKG Prešov

„… v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (G 5, 13b-14)

S veľkou radosťou a s vďakou Bohu sme privítali správu, že v Prešove sa podarilo práve v októbri, keď sme si pripomenuli mesiac úcty k starším, otvoriť Diakonický domov Élim – sociálne centrum pre seniorov.
V novembri sme v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove počas Dňa otvorených dverí spustili pri príležitosti Dňa študentstva sociálny projekt. Celý projekt sme zorganizovali práve na podporu seniorov v Diakonickom domove Elim v Prešove. Už od skorého rána prúdili davy žiakov z celej ESŠ do učebne 212. 
Priniesli nám koláčiky, ktoré deň vopred napiekli doma sami alebo so svojimi rodičmi (pri počte 40 donášok sme už prestali rátať…). Tieto produkty od nich prevzal tím dobrovoľníčok z III. A – Saška, Števka, Emka, Tímejka A., Tímejka Š. – a počas celého dňa ich predávali všetkým záujemcom. Súčasťou projektu bola aj možnosť prispieť finančne dobrovoľným príspevkom. 

Žiacka školská rada tiež začala zbierku nových ponožiek pre seniorov. V priebehu dňa sa vyzbierala prvá škatuľa. Zbierka pokračuje ďalej vo vestibule školy. Zároveň naša školská firma rozbehla predaj mydiel a balzamov ručne vyrábaných na prírodnej báze. Pri predaji boli jej zamestnanci veľmi úspešní, nakoľko Emka  a Viki predali všetky pripravené výrobky. V predaji v rámci sociálneho projektu budú pokračovať aj v stánku ECAV počas Vianočných trhov v Prešove. Projekt koordinovala Ľ. Kónyová v spolupráci s  A. Demčákovou (študentská firma)  a Z. Kmecikovou (ŽŠR) a študent sexty T. Biroš. 

Tešíme sa zo spolupatričnosti v našej školskej komunite. Sladkými dobrotami sme počas prestávok oslávili Deň študentstva a dobročinnosťou sme sa dokázali spojiť pre dobrú vec – pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu akýmkoľvek spôsobom zapojili. Za jeden deň sa nám zatiaľ podarilo získať 414, 28 €  a 73 párov ponožiek. V decembri pokračujeme ďalej. 

Ľudmila Kónyová (učiteľka EKG v Prešove)

Cieľ na obzore- online modlitebný týždeň

Cieľ na obzore- online modlitebný týždeň

Drahé sestry a bratia, chceme vás pozvať na ONLINE ADVENTNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý sa bude konať v termíne 12. – 17. decembra 2022, každý večer o 19.00 hod.

Hlavná téma: Cieľ na obzore.

Tento spoločný čas bude pozostávať s biblického zamyslenia a potom z času modlitieb a príhovorov.

Som presvedčený, že práve toto je čas a doba, kde Pán potrebuje svoju cirkev, ktorá sa modlí, prihovára a zápasí duchovné boje a tiež je praktická v pomoci a láske.

Prosím, dajte vedieť a pozvite aj svojich známych, aby sa, ak je to možné, pripojili a aj takto sme mohli mať spoločný čas modlitieb. Predpokladáme dĺžku jedného stretnutia cca 45 – 60 min.

LINK na pripojenie cez aplikáciu ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/82781182615?pwd=YkVFVlhWRGsyNDRPVWI0S0xJUkEwdz09

Meeting ID: 827 8118 2615
Passcode: 799760

Stanislav Kocka (predseda Modlitebného spoločenstva ECAV)

Kázňové prípravky k adventu a Vianociam

Kázňové prípravky k adventu a Vianociam

Práve na Medzinárodný deň Biblie – v stredu 23. novembra sa konali tohtoročné kázňové prípravky k adventu a Vianociam. „Ako lepšie tento medzinárodný deň osláviť ako práve štúdiom Biblie,“ poznamenal v úvode moderátor Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD. Podujatie organizačne zastrešili  biskupské úrady Východného a Západného dištriktu.

Na kázňové prípravky, konané v online priestore, sa prihlásilo 83 farárov a farárok, študentky EBF UK i farár Ekumenickej pastoračnej služby. Pri biblickom úvode biskup VD Peter Mihoč vychádzal zo Zjavenia Jána 3,7 –13 a pozornosť upriamil na symbol kľúča: „Advent skrýva jedno veľké tajomstvo – na tomto svete existuje jeden univerzálny kľúč, ktorým sa dajú otvoriť všetky dvere ľudských sŕdc, a ten kľúč má tvar kríža. Je to Dávidov Kľúč, ktorým Boh otvoril dvere zmyslu života. Je životne dôležité nestratiť ho, aby sa nám raz otvorili tie najdôležitejšie dvere vo večnosti.“ 

Zahraničný hosť Martin Horák, farár zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej v Brne II., pre účastníkov pripravil odbornú homiletickú exegézu na text z Matúšovho evanjelia 11,2 – 5 na tému: „Komu je blaze“ s následnou aplikáciu do praxe.  Martin Horák je na Slovensku tiež známy ako pravidelný rečník na teologických kurzoch pre kaplánov, ktorí sa pripravujú na farárske skúšky. „Českobratská cirkev bola pre evanjelickú cirkev na Slovensku vždy veľkou inšpiráciou v oblasti biblistiky. Mnohí farári pri príprave kázní siahajú práve po knihách českých teológov Pokorného, Balabána…“, poznamenal tajomník Cingeľ.  

Na odbornú prednášku, ktorá odznela na kázňových prípravkách, nadviazala diskusia.  V závere predstavili aktuálnu ponuku kurzov a seminárov koordinátori Edukačno-misijného centra ECAV. Zahraničnému hosťovi Martinovi Horákovi ako aj všetkým účastníkom poďakoval biskup Hroboň. Každý z nich dostal tiež súbor kázňových prípraviek na tzv. „Nitrianske perikopy“ (kázeň na vybraný biblický text a konkrétny článok Augsburského vyznania) od 1. adventnej nedele do Zjavenia Krista Pána mudrcom, ktoré im majú uľahčiť prípravu na nadchádzajúce adventné obdobie a vianočné sviatky.

E. Mihočová

Rozhovor s misionárom Steinom v najnovšom vydaní Posla

Rozhovor s misionárom Steinom v najnovšom vydaní Posla

V novom čísle Evanjelického posla spod Tatier vám prinášame rozhovor s americkým misionárom Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu. Pozývame vás aj k biblickému štúdiu Libora Bednára, šéfredaktora knižnej redakcie Tranoscia a na kurz viery Ivana Lukáča, kaplána v bratislavskej Dúbravke. Predstavujeme pripravovanú knihu Tranoscia od Antona Pižurného: Povesti a legendy, Naše korene sú našou korunou. Ponúkame tiež pohľad do života cirkvi nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nechýba pohľad do histórie s presahom do súčasnosti – o deťoch a potomkoch Martina Luthera – z pera historičky Vlasty Okoličányovej z Kežmarku. Nechýbajú verše básní ani domáce pobožnosti. SEM na svojej tradične dvojstrane predstavuje formou rozhovoru kapelu Till I Get Home. Pozývame tiež na kávu s maliarom van Goghom, synom farára holandskej reformovanej cirkvi.

Veríme, že si z ponuky nového čísla Posla vyberiete aj vy.

V Hlinnom rekonštruovali exteriér kostola

V Hlinnom rekonštruovali exteriér kostola

V Hlinnom, filiálke cirkevného zboru Soľ, sa v nedeľu 13. novembra 2022 konali ďakovné Služby Božie – za úspešné zavŕšenie rekonštrukčných prác na exteriéri kostola v uplynulom roku. Opravu sa podarilo zrealizovať v celkovej hodnote 6 400 €. Evanjelický kostol v Hlinnom patrí medzi najmladšie sakrálne stavby – postavili ho pred 21 rokmi podľa projektu architekta Mariána Ferja.

Hoci má filiálka Hlinné iba 121 členov a obmedzený finančný rozpočet, opravu exteriéru kostola dokázala finančne zvládnuť. Ako podotkla zborová farárka Zuzana Kubačková, cirkevný zbor za týmto účelom nerobil žiadnu špeciálnu zbierku. Rekonštrukčné práce významnou finančnou čiastkou podporil Obecný úrad Hlinné (3 000 €), preto sa na ďakovných Službách Božích osobne zúčastnila starostka obce Milena Naštová Hladová.

Na kostole boli zrealizované tieto práce:

  • Oprava fasády na veži a kostole, maľovanie okien a dverí, i podhľadov strechy vykonala firma VAM DECOR – Marek Varchol v celkovej sume 4 200 €.
  • Vysokozdvižnú plošinu na opravu fasády cirkevnému zboru bezplatne poskytol Obecný úrad v Soli.
  • Náter strechy veže a chrámovej lode zrealizovala firma Peter Bačišin – Profikovo za 2 200 €.

Účastníkov bohoslužieb, domácich viery aj hostí, v mene predsedníctva zboru privítala dozorkyňa Viera Ďorďovičová slovami Žalmu 84: „Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.“ Služby Božie na 22. nedeľu po sv. Trojici hrou na organ sprevádzala Rebeka Kubačková, hrou na zobcovú flautu Lea Kubačková. Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV ocenil príkladnú starostlivosť evanjelikov v Hlinnom o svoj chrám, čo nie je všade samozrejmosťou. Zároveň pripomenul, že „najkrajšia ozdoba nie je vonkajšia, ale Boží ľudí, ktorý má svoje miesto vo vnútri chrámu“. Poprial aj kostolu v Hlinnom, aby „nikdy nezíval prázdnotou a stal sa kabátom, ktorý zahreje uprostred chladu dnešnej doby“.

Program obohatila sólová pieseň Nely Krištovej. Pred správou o priebehu rekonštrukcie kostola vystúpil spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára a konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ľuboša Kubačku. Farárka Zuzana Kubačková na záver dodala: „Pán Boh vždy požehná každé dobré snaženia a úsilia a je to dôkazom Jeho lásky, milosti a starostlivosti nielen o jednotlivcov, ale i spoločenstvo cirkvi – cirkevného zboru. Chceme spolu vyznať: vďaka Pánu Bohu za to.“

Služby Božie boli vysielané cez live stream a ich záznam je dostupný na Youtube kanáli cirkevného zboru Soľ.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Biskup navštívil špeciálnu školu v Červenici

Biskup navštívil špeciálnu školu v Červenici

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici má tri organizačné zložky –vzdeláva, vychováva a stará sa o deti a žiakov v 24-hodinovom režime. V Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej, v  Evanjelickej špeciálnej  základnej škole pre hluchoslepých  internátnej  a Evanjelickej praktickej škole internátnej je v školskom roku 2022/2023 35 detí a žiakov. Od 1. marca 2021 je vo funkcii riaditeľky školy Iveta Krajčirovičová.

Diskusia so zamestnancami

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč s tajomníkom pre školstvo Miroslavom Čurlíkom 9. novembra 2022 navštívili túto školu so zámerom oboznámiť sa s prácou nového vedenia a s cieľom vypočuť si všetkých zamestnancov, ktorí majú veľmi náročnú prácu na všetkých pozíciách. Rozhovory s vedením školy a zamestnancami smerovali k zhodnoteniu doterajšej práce aj v čase pandemickom, predstavené boli tiež plány do najbližšej budúcnosti. Biskup Mihoč ocenil predovšetkým zvládnutie činnosti školy počas pandemickej situácie, a to predovšetkým za 10-dňovú karanténu, kedy boli niekoľkí zamestnanci so žiakmi úplne izolovaní a aj napriek svojmu zdravotnému stavu poskytovali starostlivosť všetkým deťom v internáte školy.

Situácia je stabilizovaná

Pred začiatkom minulého školského roka došlo k nečakaným zmenám v počte žiakov – vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR usmernilo Centrá pre deti a rodiny (CDaR), aby povinne presunuli 6 žiakov, ktorí sa vzdelávali v špeciálnej internátnej škole (aj napriek viacnásobnému postihnutiu), do špeciálnych škôl, ktoré nemajú zameranie na vzdelávanie pre žiakov s hluchoslepotou. Situáciu nepomohla vyriešiť ani komunikácia s ministerstvom školstva. Napriek týmto okolnostiam sa riaditeľke I. Krajčirovičovej podarilo získať a prijať toľko žiakov, aby nebola ohrozená činnosť školy poklesom ich počtu.  V tomto školskom roku sa počet detí a žiakov zvýšil na plnú kapacitu, a to na 35, čo garantuje aj po finančnej stránke stabilitu.

Finančné zbierky evanjelických škôl

Ako sme a dozvedeli, školský rok 2021/2022 priniesol aj viacero sociálnych projektov na podporu  Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici – aj priamo od ďalších evanjelických škôl vo Východnom dištrikte ECAV. Evanjelická spojená škola  v Liptovskom Mikuláši iniciovala projekt „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu, ktorú spojila s verejnou zbierkou. Finančné prostriedky špeciálnej škole internátnej napomôžu obnoviť sociálne zariadenia (sprchy, toalety, vane), ktoré si už dlhšiu dobu pýtali modernizáciu a zvýšenie úrovne starostlivosti. K tomuto zámeru sa cez svoj sociálny projekt pripojila aj ďalšia Evanjelická spojená škola, tentoraz v Martine. Školu v Červenici svojimi milodarmi podporujú aj viaceré evanjelické cirkevné zbory  a ďalší darcovia, ktorí tak oceňujú prácu všetkých zamestnancov a napomáhajú vytvárať lepšie podmienky.

Návrh na dištriktuálnu oferu

Zámerom zriaďovateľa – Východného dištriktu je taktiež podporiť dokončenie obnovy sociálnych zariadení a na základe žiadosti vedenia školy zaradí do programu zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva aj návrh na vyhlásenie dištriktuálnej ofery na rok 2023 pre Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici.

„… ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom…“ Micheáš 7,8

Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo VD