Rozhovor s Patriciou Ambróz

Rozhovor s Patriciou Ambróz

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier  opäť prináša inšpiratívne rozhovory – rozhovor s Michalom Valčom, profesorom, teológom a vedcom, ktorý pôsobí aj za katedrou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Inovatívne formy práce so študentami na evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši približuje rozhovor s Patriciou Ambróz – učiteľkou angličtiny a zástupkyňou riaditeľky, ktorá sa tento rok dostala do finálovej tridsiatky národnej ceny Učiteľ Slovenska 2022.  

11. číslo Posla doplnili dielka detí z evanjelických škôl a škôlok pre všetky mamy, správy z diania v cirkvi, zamyslenia aj básne, biblické štúdium aj výzvy k modlitbám. Recenzia filmu Korkoro o rómskom holokauste pozýva k televíznym obrazovkám na 2. slávnosť svätodušnú. Na tému zoslania Ducha Svätého reflektuje aj dielo maliara El Greca. Veríme, že Poslu ostanete verní a že si aj v tomto novom čísle nájdete príjemné, požehnané čítanie na každý deň. 

Do nového čísla Evanjelického posla spod Tatier  opäť po polroku vydavateľstvo Tranoscius vložilo zloženku na predplatné na 2. polrok 2023. Redakcia pre svoje pokračovanie a ďalšie rozvíjanie novín potrebuje podporu vás, predplati­teľov. V druhom polroku, teda od čísla 14/2023 bude Posol vychádzať v menšom, praktickejšom formáte. Zmena formátu či grafickej úpravy však nebude znamenať cenové navýšenie, zmenu obsahu a periodicity novín. Stránky budú mať síce menší formát, bude ich však viac na kvalitnejšom papieri.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt a Tranoscius a. s.

Podobenstvo o ohnisku

Podobenstvo o ohnisku

Svätodušné sviatky stavajú kresťanov pred výzvu, aby sme boli otvoreným ohniskom. Ohnisko je na rozdiel od pece zraniteľnejšie. Ohnisko sa na rozdiel od pece stretáva s dažďom. Pec je uzavretá, nesvieti, a práve na ňu sa dnes podobá množstvo kresťanov, ktorí sa rozhodli, že viera je ich súkromná vec. Májové vydanie mesačníka eVýchod, naopak, prináša príbehy tých, ktorí sa rozhodli risknúť to a stať sa otvoreným ohniskom.

Z jeho obsahu vyberáme:

 • HOMÍLIA Podobenstvo o ohnisku
 • ROZHOVOR s Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu o projekte Krabice požehnania II.
 • ANKETA Veľkonočná kvapka krvi
 • UMENIE Návrat márnotratného syna
 • ROZHOVOR Anna Hroboňová ako Oleanna v Štúdiu L+S
 • PORTRÉT Denisa Nikodémová – zachránené dieťa
 • ROZHOVOR Andrej Mišina – grafik a dieťa z fary
 • VZŤAHY Keď ťa zraní tvoje dieťa
 • KNIHA František Mikloško: Vladimír Jukl – V pravej línii veľkého príbehu
 • HUDBA Šimon Brehuv: „Trendom je autentickosť.“
 • RECEPTY Z FARY Malinové plátky  
 • FILM Skrytý život

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné print: 24 eur / Pre online predplatiteľov: 18 eur

Rozhovor s lektorkou angličtiny Michelle Laudermilk

<strong>Rozhovor s lektorkou angličtiny Michelle Laudermilk</strong>

Vydavateľstvo Tranoscius pre svojich čitateľov pripravilo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. V Liptovskom Mikuláši prebehli oslavy 125. výročia Tranoscia, k čomu sa vracia aj Posol na svojich stránkach. Prináša však aj zaujímavé rozhovory – s Michalom Molnárom o jeho práci v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys a humanitárnej pomoci na vojnou skúšanej Ukrajine. Druhý rozhovor predstavuje lektorku Michelle Laudermilk, ktorá učí angličtinu na Evanjelickej spojenej škole v L. Mikuláši. Redakcia pripomína, aj formou ankety, dištriktuálny deň Západného dištriktu, ktorý sa konal v Leviciach. V novom Posle pokračuje biblické štúdium piatou ranou, ktorú Pán Boh dopustil na egyptskú krajinu. Z pera Petra Gažíka prinášame nateraz poslednú cestopisnú reportáž z Izraela. Vydavateľstvo Tranoscius tiež predstavuje novú knihu Petra Hubu: Hviezd sa dotýkať, ktorá je životopisným románom Pavla. O. Hviezdoslava a patrí do edície Osobnosti. Zároveň Tranoscius ponúka novú akciovú ponuku svojich kníh. Veríme, že si medzi duchovnými, spravodajskými aj oddychovými textami v novom Posle nájdete to, čo vás osloví a povzbudí.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €

Kniha kníh a jej príbeh

<strong>Kniha kníh a jej príbeh</strong>

V reprezentatívnych priestoroch synagógy v Ružomberku sa v nedeľu 30. apríla 2023 konala vernisáž  a otvorenie výstavy: Kniha kníh a jej príbeh. Ide o výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka, zberateľa a kazateľa zboru Bratskej jednoty baptistov. Svoj postoj a vzťah k Biblii v rámci moderovanej diskusie predstavili biskupi Milan Lach (gréckokatolícka cirkev) a Peter Mihoč (Východný dištrikt ECAV). Diskusiu moderoval Imrich Gazda, cirkevný analytik a šéfredaktor Sveta kresťanstva, sekcie internetového konzervatívneho denníka Postoj. Súčasťou programu bola prezentácia nového prekladu Listu Rimanom pripraveného na pôde Slovenskej akadémie vied.

foto – E. Mihočová ©Východný dištrikt ECAV

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od pondelka 1. mája do štvrtka 4. mája:

Streda 3. máj 2023 od 08:00 do 19:00 hod.
Štvrtok 4. máj 2023 od 08:00 do 19:00 hod.

Počas výstavy sa uskutočnil aj cyklus prednášok:
Streda –  3. máj  2023 o 17.00 h.: Najnovšie komentáre k biblickým knihám a ukážka Žalmu 23 (Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine)

Štvrtok – 4. máj 2023 o 17.00 h.: Jozef Kútnik Šmálov a jeho preklad Žaltára (Peter Olexák)

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou primátora mesta Ružomberok Ľubomíra Kubáňa a v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Ružomberku.

Viac informácií: rlapko@gmail.com, Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Tranoscius sprevádza už päť generácií evanjelikov

<strong>Tranoscius sprevádza už päť generácií evanjelikov</strong>

Služby Božie v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši – 30. apríla 2023, uzavreli štvordňový program osláv 125. výročia vydavateľstva Tranoscius. Kazateľ, generálny biskup ECAV Ivan Eľko pripomenul, že vydavateľstvo jedinečným spôsobom sprevádza už päť generácií slovenských evanjelikov. „Tranoscius a modernú slovenskú kultúru nemožno od seba oddeliť,“ doplnil.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva sa prihovoril nielen účastníkom bohoslužieb, pozvaným hosťom, ale najmä čitateľom: „V knihách a časopisoch vydávaných Tranosciom hľadáte radosť a povzbudenie, radosť a útechu. Pre mnohých sú prostriedkom k srdciam ostatných a začiatkom rozhovorov o viere. V neposlednom rade sú aj pracovnou pomôckou pre farárov a farárky. Či už Biblia, spevník, Tranovského kalendár, Evanjelický posol spod Tatier – aj dnes viem povedať, kde som ich u starých rodičov vídaval. Boli pri stole. Bolo to intímne miesto, vyhradené rodine, kde sa odohráva snáď všetko podstatné. Tam býval aj Tranoscius so svojou produkciou. Bol prítomný, bol nablízku, v kruhu blízkych. Keď sa teraz prechádzam po chodbách Tranoscia, tak vidím tie staré vydania, ktoré sprevádzali mňa, mojich rodičov a starých rodičov a svojím obsahom dotvárali identitu nejednej evanjelickej rodiny. Pred 125 rokmi nevznikla len inštitúcia pre evanjelikov, ale kultúrna ustanovizeň, ktorá počas svojej doterajšej existencie veľakrát zasiahla do našich národných dejín. Jej osudy boli často mierou slobody slova, tlače a života v celej našej spoločnosti. A ciele zakladateľov, aby Tranoscius vydával knihy, noviny a časopisy, ktoré formujú myslenie a rozvíjajú ho pre otvorenosť, slobodu a demokraciu, boli sankcionované každým nedemokratickým režimom, čo viedlo až k zákazu vydávania kníh. Sme radi, že prostredníctvom našich kníh a časopisov sme vám nielen blízki, ale sme vám predovšetkým nablízku. Chcem vás ubezpečiť, že napriek mnohým zmeneným podmienkam chceme v Tranosciu zápasiť o svojho čitateľa a ďalšiu generáciu, ktorej chceme pomáhať formovať vieru v Boha, evanjelickú identitu a túžbu po poznaní.“

Peter Gärtner, podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti predstavil rámcové historické míľniky, ktorými vydavateľstvo prešlo počas svojej 125-ročnej existencie:  „Výročie nášho vydavateľstva nesie v sebe odkaz predkov, ktorí sa snažili povzniesť náš ľud a priniesť mu slovo evanjelia. Aj pre nás dnes je tento odkaz smerodajný a chceme, aby bol Tranoscius aj naďalej miestom dobrého slova v súčasnosti i budúcnosti.“

Následne predstavitelia vydavateľstva odovzdali spomienkové predmety a pamätné listy predstaviteľom mesta L. Mikuláš, ECAV na Slovensku a jej dištriktov, v neposlednom rade aj dlhoročným spolupracovníkom, autorom a podporovateľom Tranoscia.  

Foto – E. Mihočová © Tranoscius a. s. a Východný dištrikt ECAV

Záznam slávnostných Služieb Božích pri 125. výročí vydavateľstva Tranoscius je dostupný na Youtube kanáli ECAV s vami.

Avízo

<strong>Avízo</strong>

Z jeho obsahu vyberáme napríklad správu z online diskusie Renáty Vinczeovej, Mariána Damankoša a Petra Mihoča o Fonde finančného zabezpečenia. V novom čísle sa tiež dočítate o ocenených učiteľkách z Východného dištriktu, pokračovanie príbehu Augusta Hermanna Franckeho o jeho misijno­‑vzdelávacom diele či prezentáciu tvorby Slovákov z Maďarska. V rozhovore redakcia približuje život a službu Anny Germanovej, manželky farára a aktívnej členky Spoločenstva evanjelických žien. Nové vydanie Posla predstavuje tiež pohnutý príbeh divadla Sluha a odkaz sestier Royových. Vracia sa do Liptovskej Porúbky, kde na podujatí Šenšel – napriek všetkému uviedli faksimile prvej Slovenskej štylistiky. Rubrika Umenie ponúka pohľadu na duchovnú stránku maľby slávneho Caravaggia. SEMáci zdieľajú tri osobné svedectva o prejavoch Božej starostlivosti. Opäť veríme, že si k novému Poslovi nájdete cestu a v ňom zase povzbudenie, požehnanie a poučenie. Nech sa vám príjemne číta.

 

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €

POZÝVAME

<strong>POZÝVAME</strong>

Evanjelické vydavateľstvo TRANOSCIUS oslavuje v tomto roku 125. výročie od svojho založenia. Vzniklo v neľahkých časoch, keď sloboda slova nebola samozrejmosťou. Zakladatelia, ktorí sa stretli 27. apríla 1898 v Liptovskom Mikuláši, však verili, že pravdivé slovo si nájde cestu aj v ťažkých dobách a stane sa oporou pre mnohých. Tento cieľ mali stále pred očami, a tak sa vydavateľstvo etablovalo nielen ako náboženský spolok, ale aj ako kultúrna inštitúcia, ktorá počas svojej doterajšej existencie často vplývala na verejnú mienku. Vydávaním kníh, novín a časopisov formovala myslenie mnohých. V dobách ústupu demokracie bol TRANOSCIUS miestom azylu dobrého slova a stále ním je. Pri 125. výročí založenia vydavateľstva TRANOSCIUS si chceme uctiť prácu jeho redaktorov, novinárov, korektorov a spolupracovníkov počas štyroch dní (27. – 30. apríla 2023) podľa priloženého programu. Medzi iným aj vydaním poštovej známky. Jej slávnostná inaugurácia sa uskutoční 27. apríla 2023 o 14.30 na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Srdečne Vás pozývame na tieto slávnosti a veríme, že svojou účasťou podporíte šírenie dobrého a pravdivého slova v našej spoločnosti.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva

Peter Gärtner, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius

Foto: E. Mihočová©Východný dištrikt

Šenšel – napriek všetkému

<strong>Šenšel – napriek všetkému</strong>

V evanjelickom chráme v Liptovskej Porúbke v sobotu 15. apríla širokej verejnosti predstavili faksimile prvej Slovenskej štylistiky, ktorú v roku 1921 napísal  evanjelický farár Ľudovít Štefan Šenšel. Mal vtedy iba symbolických 33 rokov. Na cestu tejto vzácnej publikácii sa prihovorili zástupcovia inštitúcií, s ktorými bol spojený Šenšelov profesijný život: Peter Gärtner – riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, Matúš Stáňa – zástupca riaditeľa Gymnázia Michala Miloslava Hodžu ako aj Michal Belanji, zborový farár v Liptovskej Porúbke.

A keďže bol Ľudovít Šenšel aj učiteľ, poctu mu svojím vystúpením vzdal Spevácky zbor slovenských učiteľov pod dirigentskou taktovkou profesora Štefana Sedlického. V jeho podaní zaznelo 15 piesní s duchovnou, ale aj ľudovou tematikou. Ladislav Sabolčák, predseda jedného z najstarších speváckych telies na Slovensku, priblížil pedagogickú činnosť Ľudovíta Šenšela, ktorej sa venoval popri iných záujmových aktivitách, vrátane politiky. Slovenčinu a náboženstvo učil nielen na Hodžovom gymnáziu, ale aj na Základnej škole v Porúbke.  

Program bol súčasťou dvojdňového podujatia s názvom Šenšel napriek všetkému… trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí (Iz 42,3). Zámerne sa konalo na pôde Evanjelického cirkevného zboru Liptovská Porúbka, kde ako farár pôsobil takmer celý život. Organizačnú záštitu nad podujatím prevzal Ján Juráš – čestný predseda Spolku Martina Rázusa, predseda občianskeho združenia Ars Ante Portas a v neposlednom rade vnuk Ľudovíta Šenšela.

Dvojdňové podujatie pokračovalo v nedeľu 16. apríla Službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Pri kladení venca na miesto Šenšelovho posledného odpočinku zaznel príhovor konseniorky Liptovsko-oravského seniorátu Kataríny Hudákovej.

Viac v reportáži Ivany Damankošovej v najnovšom vydaní Evanjelického posla spod Tatier 9/2023

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt

NAPLNO – konferencia EVS

<strong>NAPLNO – konferencia EVS</strong>

Evanjelizačné stredisko pozýva na májovú konferenciu 2023.

5.-7. máj | Dom umenia Piešťany.

Príďte s nami zažiť konferenciu plnú Slova a hlbokého spoločenstva všetkých generácií. NAPLNO s Bohom a NAPLNO s ľuďmi okolo nás. 

Všetky potrebné informácie nájdete na https://konferencia.evs.sk.

Ak potrebujete ubytovanie a stravu, môžete sa registrovať prostredníctvom formulára na webstránke. Prihlasovať sa môžete do 21. apríla 2023 (do toho termínu musí byť platba pripísaná na účet EVS).

Tešíme sa na stretnutie.

O syndróme vyhorenia

<strong>O syndróme vyhorenia</strong>

Štatistiky hovoria, že jedným zo štyroch štádií syndrómu vyhorenia si prejde až každý druhý človek. Vyhorieť sa dá nielen z práce, ale aj z partnerstva, rodičovstva alebo zo vzťahu s Bohom. Varovným signálom je, keď sa radosť z vecí, ktoré robíme a zo vzťahov, v ktorých žijeme, zmení len na nutnú povinnosť. Viac o tom, kto patrí medzi ohrozené skupiny a ako vyčerpaniu preventívne predchádzať, v aprílovom vydaní Východu.

Z obsahu aprílového čísla vyberáme:

 • HOMÍLIA Martina Chalupku: Slabé chvíle silných
 • ROZHOVOR s psychológom Karolom  Kováčom, lektorom a zakladateľom Inštitútu stresu
 • TÉMA Techniky ako predchádzať stresu
 • PRÍBEH farára Jána Velebíra ml: Návrat k Bohu
 • TÉMA Cirkevný zbor ako motivácia v službe
 • Čo služobníka (de)motivuje
 • POSTOJ Boh, ktorý kladie život na oltár
 • ROZHOVOR s insitnou maliarkou z Padiny Annou Kotvašovou
 • REPORTÁŽ Kovačická insita v galérii Múr   
 • ANKETA Kurikulárna reforma školstva
 • ROZHOVOR  s Jozefom Sopoligom, riaditeľom ESŠ v Martine: „Keď sa myslenie žiakov stáva viditeľným.“  
 • PROJEKT Krabice požehnania II. doručené
 • KOMENTÁR Dva aspekty pôstu
 • RODINA Dagmar a Martin Muránski – manželia a pestúni
 • RECEPTY Z FARY Orieškový koláč
 • FILM Fabelmanovci

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné print: 24 eur / Pre online predplatiteľov: 18 eur