Pastor Gross poďakoval slovenským evanjelikom za podporu

Pastor Gross poďakoval slovenským evanjelikom za podporu

Vo štvrtok 18. júla  navštívil Biskupský úrad ECAV v Prešove Alexander Gross, farár piatich cirkevných zborov v oblasti ukrajinskej Odesy, spolu s manželkou a cirkevno-zborovými spolupracovníkmi. Túto príležitosť využil na to, aby sa osobne poďakoval za podporu, ktorú nielen Východný dištrikt, ale celá Evanjelická a. v. cirkev na Slovensku už viac ako dva roky poskytuje Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi, ale aj všeobecne Ukrajine a Ukrajincom žijúcim na Slovensku – či už cez distribúciu humanitárnej pomoci, alebo vyčlenením finančných prostriedkov z celocirkevnej zbierky na podporu sociálneho projektu pre odkázaných seniorov v Petrodolinsku.

Pobyt bratov a sestier z Odesy v Prešove bol súčasťou ich dvojtýždňovej cesty po Českej republike a Slovensku, kde sa so svojimi dorastencami a mládežníkmi zúčastnili na medzinárodnom tábore vo Veľkom Slavkove. Pod Tatrami ho od 14. do 19. júla zorganizoval Spiritual Orphans Network pre mladých ľudí z viacerých krajín – Slovenska, Ukrajiny, Nemecka, Estónska a Spojených štátov.

Zahraničným hosťom z Odesy, s ktorými sme v modlitbách prepojení zvlášť od začiatku vojny, biskup Mihoč predstavil diakonické centrum ELIM, ubytovňu pre utečencov, Chrám sv. Trojice ako aj Staré kolégium, kde sídli Biskupský úrad Východného dištriktu. Spoločne sa tiež modlili za ochranu pred útokmi, a najmä za obnovenie mieru a pokoja.

„Sme veľmi vďační za modlitby a veľa praktickej podpory pre Ukrajinu. Napriek všeobecnej politike krajiny luteráni na Slovensku pokračujú v podpore informovaním cez tlač, ale aj prakticky prostredníctvom projektov. Vďaka Bohu za našich skutočných priateľov na Slovensku!“ uviedol pastor Gross na svojom facebookovom profile po návrate z Prešova.

Napriek vojne a neustálemu ostreľovaniu robí cirkevný zbor pastora Grossa veľa požehnanej práce – napr. sa spolu s manželkou vo svojom vlastnom rodinnom dome starajú o deti zo sociálne slabších rodín. Varia pre ne obedy a pomáhajú im s domácimi úlohami.

Viac o situácii v regióne a realizovaných projektoch v rozhovore s Michalom Molnárom, ktorý v Odese pracoval tri mesiace ako dobrovoľník – v júnovom vydaní mesačníka eVýchod 6/2024, s. 18 – 21 a v Evanjelickom posli spod Tatier 14/2024, s. 6 – 7.

-emi-

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV

 

O mediálnej práci s tlačovou tajomníčkou

O mediálnej práci s tlačovou tajomníčkou

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier 15/2024 prináša viacero rozhovorov:  s Janou Nunvářovou – tajomníčkou pre médiá Generálneho biskupského úradu ECAV; s farárkou Evou Oslíkovou o Márii Marte Kopčíkovej – dlhoročnej kostolníčke v evanjelických kostoloch v Modre; ale aj s biskupom Západného dištriktu Jánom Hroboňom o jeho knižnej novinke Dotyk Slova, ktorá vyšla v Tranosciu v edícii Teologická knižnica. Pri 110. výročí narodenia si spomíname na významného architekta-evanjelika Eugena Kramára, ale aj na Jana Husa či slovanského vierozvestcu Metoda. Do našich sŕdc a myslí prehovoria viacerí autori z radov farárov aj neordinovaných. Nové vydanie Posla približuje misionárske pôsobenie Mirky Miškovicovej v Indii. Autor Pavel Kušnír spomína na biskupa VD Jána Midriaka pri nedožitých 95. narodeninách. Filmová recenzia pozýva do kín a k televíznym obrazovkám na nový slovenský film režiséra Miloslava Luthera – Spiaci účet. A ak sa náhodou vyskytnete počas prázdnin v Helskinkách, nezabudnite navštíviť unikátny skalný kostol Temppeliaukio, ktorého príbeh a architektúru približuje šéfredaktorka EPST Ivana Damankošová.

Prázdna stolička v Slovenskom národnom múzeu

Prázdna stolička v Slovenskom národnom múzeu

Príbeh  Prázdnej stoličky – projektu Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pokračuje, tentoraz v reprezentatívnych priestoroch Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja v Bratislave. Vernisáž sa konala vo štvrtok 11. júla za účasti predstaviteľov štátnej správy, Evanjelickej cirkvi a. v. aj Židovskej náboženskej obce. Emotívne príhovory a silné príbehy dopĺňali hudobné vstupy speváčky Kataríny Koščovej a klaviristu Daniela Špinera.

Program moderoval generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Za ECAV na Slovensku sa účastníkom vernisáže prihovoril Ivan Eľko, generálny biskup, za Evanjelickú spojenú školu jej riaditeľ Marián Damankoš a za zriaďovateľa Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV.  Okolnosti vzniku expozície a jej zámer priblížili iniciátori projektu: Miroslav Čurlík – pedagóg a predseda Školského výboru ECAV, ako aj Ľudmila Kónyová,  ktorá pôsobí na ESŠ a v Regionálnom centre podpory učiteľov pri UNIPO. Predstavili tiež autora loga a grafického dizajnu projektu – Tobiáša Cingeľa, absolventa prešovského EKG.

„Projekt je dôkazom toho, že aj na východe Slovenska sa dejú dobré a zmysluplné veci, že vieme žiakov viesť k hodnotovému vzdelávaniu a budovaniu charakterov,“ uviedla Ľ. Kónyová. Pôvodne školský projekt Prázdna stolička má v súčasnosti už medzinárodný presah – na mapovaní osudov vylúčených židovských študentov sa významnou mierou podieľala organizácia Claims Conference so sídlom v Tel Avive.

Pozvanie na vernisáž prijalo viacero významných osobností, medzi nimi:  Slavomír Partila – tajomník ministerstva školstva SR; Michail Borisovič Kapustin – hlavný liberálny rabín Slovenska; Didier Rogasik – tlačový atašé francúzskeho veľvyslanectva;  ako aj Oľga Gyárfášová – sociologička, politologička a vysokoškolská pedagogička. Od roku 2020 pôsobila ako poradkyňa prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 12. júla do 25. októbra 2024 v  Harmincovej sieni Sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží v Bratislave.

Projekt študentov EKG v Prešove pátra po osudoch 102 žiakov vylúčených zo štúdia v roku 1940/41 kvôli svojmu židovskému pôvodu, a to na základe nariadenia tzv. Slovenského štátu. Mnohí z nich boli neskôr deportovaní do koncentračných táborov a veľká časť útrapy 2. svetovej vojny neprežila.

Osudy niektorých z nich približuje kniha vylúčeného a len nedávno zosnulého Róberta Cvi Bornsteina – Záblesky v temnote a Agneše Kalinovej (rod. Farkašovej) – Mojich sedem životov. 25. apríla 2024 výstavu Prázdna stolička v Prešove navštívila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V prípade, že projekt považujete za zmysluplný, môžete ho podporiť aj finančne prostredníctvom portálu Donio.sk. Vyzbierané finančné prostriedky sú potrebné na to, aby sa výstava dostala do ďalších miest a mohli ju vidieť ďalší žiaci zo základných a stredných škôl.

V novembri až decembri 2024 bude Prázdna stolička inštalovaná v starom Evanjelickom lýceu v  Bratislave.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová

Viac o vernisáži v jednom z najbližších vydaní EPST a eVýchodu

O víťazoch a porazených

O víťazoch a porazených

V živote človeka sa striedajú víťazstvá a prehry – raz sme hore, raz dole. Prijať prehru a akceptovať, že ktosi bol jednoducho lepší, je ťažké. Je to lekcia pokory. V skutočnosti je tým najväčším víťazstvom víťazstvo nad sebou samým – nad svojím egom a slabosťami, nad vlastným strachom a zbabelosťou. Ako kresťania však zvádzame aj iný zápas – zápas o posvätenie svojho života. Zápas, v ktorom dovolíme Bohu, aby zvíťazil v našom srdci. Prehra sa však často spája aj s bolesťou a stratami, a tak si kladieme otázku: „Stojí nám vôbec za to, aby sme bojovali dobrý boj viery?“ Jednu z odpovedí na túto otázku čitateľom ponúka letné vydanie mesačníka eVýchod.  

Z jeho obsahu vyberáme:

 • Homília Zápas o víťazstvo / Roman Porubän, senior TAS
 • Rozhovor Jana Bosáková – spirituálka a predsedníčka Školského výboru VD
 • Anketa Duchovní správcovia na evanjelických školách
 • Reportáž „Nič nás nemôže rozdeliť.“ Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou
 • Homília „Pravá a falošná nádej“ / Pavlo Schwarz, biskup Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine
 • Svedectvo Jevgen Kozačuk: „Boh ma našiel na ulici.“
 • Príbeh Kníhkupec Jozef Stanovský st. a SNP
 • Rozhovor Presbyter Jozef Stanovským ml.: „Môj sen je spájať ľudí.“  
 • Projekt Spletinia Jeden m² sietí môže zachrániť jedného človeka 
 • Anketa O náboženských potrebách  
 • Reportáž Evanjelici v Ríme
 • Komentár Dištriktuálny konvent odsúdil šírenie hoaxov
 • Rozhovor Americká lektorka Clara Rich  
 • Recepty z fary Ricottový koláč
 • Film Svatá
 • Knihy Novinky z Tranoscia

Ani plamene nás nezastavia

Ani plamene nás nezastavia

V rámci tohtoročného Dňa Tatranského seniorátu mala svoju premiéru opera hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku s názvom Ani plamene nás nezastavia, ktorá úspešne odznela 5. júla v popoludňajších hodinách v Drevenom artikulárnom chráme. Dielo vzniklo na námet farára a seniora Romana Porubäna.

Opera v činohernom spracovaní príbehu Anny a Juraja Leudischera – hlavných predstaviteľov opery –  vznikla tiež vďaka rodáčke z Kežmarku, spisovateľke a historičke Nore Baráthovej. Literárnu predlohu opery spracovala do pôsobivého libreta Daniela Lozanová – poetka, spisovateľka, prekladateľka literárnych diel a poézie z talianskeho jazyka, dlhoročná spolupracovníčka autora opery.

Na osude dvoch mladých ľudí, farára Juraja Leudischera a jeho snúbenice Anny, môžeme sledovať vzrastajúci vplyv učenia Martina Luthera v Kežmarku a okolí. Predstaviteľku Anny stvárnila sopranistka Marianna Geleneky Prievozníková, v úlohe Juraja sa predstavil Lukáš Leščišin. Osobitnou postavou opery bola česká sopranistka Irena Troupová, ktorá ako anjel – posol Martina Luthera, v nemeckom jazyku spievala citáty z Lutherovho diela. Dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a televízie dirigoval dlhoročný umelecký partner autora hudby Adrián Kokoš. Part violončela hrala Lujza Ďurišová, na klavíri hral Eduard Lenner.

Premiéru navštívilo vyše tristo divákov, vrátane biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, ktorý sa na záver spolu s farárom a seniorom Romanom Porubänom divákom prihovoril.

Opera Ani plamene nás nezastavia je už deviatou duchovnou operou Víťazoslava Kubičku, ktorá odznela v artikulárnom chráme v Kežmarku s podporou domáceho zborového farára Romana Porubäna.

Text: Víťazoslav Kubička, foto: Ján Kučkovský

Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier, 15/2024, s. 7

Deň Tatranského seniorátu

Deň Tatranského seniorátu

Tohtoročný Deň Tatranského seniorátu (TAS) –  5. júla 2024 v Kežmarku –  mal dva dôležité momenty: úvod zborových dozorcov z piatich cirkevných zborov TAS a premiéru opery skladateľa Víťazoslava Kubičku – Ani plamene nás nezastavia.

Program seniorátneho dňa začal v Novom evanjelickom kostole službami Božími s Večerou Pánovou, ktoré otvoril hudobný vstup súboru trubačov Brass Collegium z Levoče. V jeho podaní znel Trumpeten Stuckl – Intráda z Pestrého zborníka.

Účastníkov Dňa TAS privítala Ivana Prelichová, seniorátna dozorkyňa.  V liturgii účinkovali: Janka Maťová – farárka vo Svite, Miroslav Maťo – farár v Batizovciach, senior  Roman Porubän, Tibor Molnár – t. č. seniorátny kaplán. V programe vystúpil aj Spojený spevokol Tatranského seniorátu pod dirigentskou taktovkou seniora Porubäna. Hrou na klavír sprevádzal aj spev talentovanej speváčky Alžbetky Germanovej (Spišská Belá) – víťazky 2. kategórie (9 – 11 rokov) tohtoročnej súťaže Duchovná pieseň.

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v spovednom príhovore pripomenul citát reformátora Jan Husa: Pravda je iba to, čo je dobrom všetkých.  „K hľadaniu takejto pravdy sme pozvaní aj dnes v cirkvi, a zvlášť v rozdelenej spoločnosti. Pravda, ktorej silu a moc nepremôžu ani plamene času, ľudskej nenávisti, zloby a smrti,“ podčiarkol.

Počas prisluhovania Večere Pánovej hrala kapela CZ Batizovce  Otvorené dvere. Po ďakovnej modlitbe dostal opäť priestor súbor Brass Collegium a jeho interpretácia  chorálu Samuela Marckfelnera – kantora v Levoči v pol. 17. storočia.   

Nasledoval spoločný úvod piatich novozvolených zborových dozorcov Tatranského seniorátu: Tomáša Gemzu (Kežmarok), Vladimíra Margetaja (Poprad-Veľká), Jozefa Gemzu (Spišská Belá), Jána Mlynára (Švábovce) a Miloša Teťuľu (Svit). Inštalovaným dozorcom sa prihovoril senior TAS Roman Porubän, ktorý vykonal aj samotný akt úvodu do úradu.

Súbežne so službami Božími bol v priestoroch kežmarského Evanjelického lýcea pripravený program pre deti, predtým však v Novom kostole prijali požehnanie. Účastníci Dňa Tatranského seniorátu mohli v prípade záujmu absolvovať tiež komentovanú prehliadku Lyceálnej knižnice.

Druhým vrcholom podujatia sa stala premiéra opery hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku s názvom Ani plamene nás nezastavia, ktorá úspešne odznela 5. júla v popoludňajších hodinách v Drevenom artikulárnom chráme.

E. Mihočová

foto – Mikuláš Lipták

Návraty na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou

Návraty na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou

Nové číslo Evanjelického Posla spod Tatier čitateľom priblíži stretnutie stredoeurópskych protestantov na poľsko-nemeckom pohraničí s hlavným mottom: Nič nás nemôže odlúčiť. Štrnáste tohtoročné číslo prináša tiež rozhovor s Michalom Molnárom, ktorý pracuje v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove, ale pomáha aj Ukrajincom a ako dobrovoľník strávil niekoľko mesiacov v Odese. V novom čísle nájdete spomienky na Annu Jurkovičovú rod. Hurbanovú, a tiež evanjelického farára a pedagóga Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK profesora Pavla Kolárovského. Prinášame správy z našich cirkevných zborov, návštevy študentov z amerického Marylandu na Slovensku, ale aj slovenských evanjelikov v Ríme. Pokračujú domáce pobožnosti, biblické štúdium aj kurz viery. Pracovníci SEMu vás pozvú na letné Cross Campy, Spolok Martina Rázusa zas na historicko-kultúrno-spoločensko-duchovné podujatie Sláva šľachetným, ktoré bude tento rok venované významných zborovým dozorcom a redaktorom cirkevnej tlače. Veríme, že si z ponuky článkov nového Posla vyberiete a načerpáte osvieženie v horúcich letných dňoch.

Súhlas na stavbu kostola si museli odpracovať

Súhlas na stavbu kostola si museli odpracovať

V nedeľu 30. júna sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 60. výročia posvätenia chrámu v Pavlovciach – dcérocirkvi Cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou. Komunistická štátna moc však nedala miestnym evanjelikom súhlas s výstavbou kostola zadarmo. Museli sa zviazať k tomu, že ako dobrovoľníci odpracujú stovky hodín na štátnom majetku. Výstavbu v roku 1964 na Božiu slávu zavŕšila posviacka.  

Po 60 rokoch dostal chrám Boží v Pavlovciach darček – nový organ, ktorý posvätil a do služby uviedol biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Hudobný nástroj pôvodne patril kantorovi z dediny Hemmingen pri Stuttgarte v Nemecku. Hrával na ňom doma, keď sa pripravoval na bohoslužby. Keď zomrel, jeho syn túžil po tom, aby organ slúžil ďalej. Preto ho daroval organizácii Gustav Adolf Werk, ktorú jeho otec dlhoročne podporoval. Prevoz organu na Slovensko, v spolupráci s Biskupským úradom VD, financoval GAW. Biskup Mihoč  pavlovskému kostolu poprial, „aby sa z jeho chóru k nebu vždy dvíhali tóny na oslavu nebeského Otca.“

Zhromaždeniu sa prihovoril poddozorca CZ Hanušovce a kurátor v Medziankach Slavomír Šofranko. V liturgii účinkoval Peter Szekely, farár v Nemcovciach, ktorý uprázdnenú kňazskú stanicu v Hanušovciach viac ako rok administroval. Pamiatka posvätenia chrámu symbolicky ukončila jeho úlohu administrátora pred inštaláciou farárskeho manželského páru Martina a Miroslavy Kmecových.

Históriu kostola v Pavlovciach, ale aj pohnuté reformačné dejiny v regióne priblížil Samuel Bruss z Krajského múzea, vedúci organizačnej zložky Kaštieľ Hanušovce a Archeopark, a tiež majiteľ Ranču Breziny. V programe vystúpili deti z detskej besiedky a zborový spevokol pod dirigentskou taktovkou Anny Fáberovej. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj starosta obce Jozef Kočiš a poslanci obecného zastupiteľstva.

Kázeň biskupa Petra Mihoča vychádzala z Evanjelia podľa Matúša 16,13-20.  Poukázal na to, že „bez obetavosti a ľudí ochotných prinášať obete – časové aj finančné, a najmä bez investícií do vzťahov nemôžu napredovať a rásť naše cirkevné zbory ani rodiny“.

Liturgiu a spev hrou na posvätený organ sprevádzala Simona Kiššová. Účastníci slávnosti sa mohli s históriou výstavby kostola oboznámiť aj prostredníctvom fotografií a informačných panelov inštalovaných v exteriéri chrámu.

-emi-

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o podujatí v najbližších vydaniach EPST alebo eVýchodu

Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Témy, ktoré redakcia zaradila do júnového čísla eVýchodu, pripomínajú, že nikto z nás nie je ostrovom samým pre seba. V globalizovanom a úzko prepojenom svete si uvedomujeme čoraz viac, že sme súčasťou pevniny, ktorú obmýva jedno more, preto sa nás bytostne týka všetko, čo sa okolo nás deje. Sme súčasťou jedného človečenstva – keď chcel jeho podstatu vyjadriť apoštol Pavol, pomohol si podobenstvom ľudského tela. Ak trpí čo len jedna jeho časť, ostrá bolesť zasahuje a paralyzuje celého človeka.

Z obsahu čísla vyberáme:

 • Homília Sila v slabosti
 • Rozhovor Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Keď Islamský štát ovládol mesto Mosul, tak dal kresťanom tri možnosti. Prvou bolo konvertovanie na islam, čo by vzhľadom na otvorený vojnový konflikt mohlo znamenať povolanie do armády Islamského štátu. Druhou možnosťou bolo platiť „jizya“ – dane, ktoré oficiálne musia kresťania alebo Židia podľa Koránu odvádzať moslimom za to, že môžu žiť medzi nimi. V realite to funguje tak, že vám zoberú všetok majetok a ak nemáte už ani ten, tak vám odoberú deti, aby sa stali vojakmi IS. Tretia možnosť bola tá, že by nás rovno zabili.

 • Anketa Čo robiť, aby naše spoločenstvo rástlo?
 • Reportáž Konferencia o Hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí a Prezidentka SR Zuzana Čaputová na Prázdnej stoličke
 • Postoj Etika dvojprikázania lásky
 • Rozhovor Michal Molnár: „Nechcem, aby sme mali na svojich hraniciach Rusko.“

Pracuje ako kuchár v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove. Varí vynikajúce halušky a čaj z vlastnoručne nazbieraných byliniek. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa celým srdcom vložil do služby utečencom, ktorí v zariadení pod Tatrami našli dočasne strechu nad hlavou. Koncom minulého roka vycestoval na Ukrajinu, kde tri mesiace strávil ako dobrovoľník v Odese. Veľakrát mu išlo o život, preto je vďačný Bohu, že je živý a zdravý. Prihlásil sa tiež na externé štúdium teológie.

 • Portrét Helena Midriaková a Makotřasy
 • Svedectvo Ján Partila: „Ježiš drží pevne lano, ktoré nám hodil.“
 • Portrét Architekt postmoderny Ján Miloslav Bahna
 •  Vzťahy Emócie a Kristus / psychológ Pavel Raus   
 • Film Prišla v noci

O svokrách koluje, či už zaslúžene alebo nezaslúžene, množstvo vtipov a porekadiel. Ale na svokru z tohto komorného príbehu sú všetky krátke. Tragikomédia s nádychom hororu nám „stavia vlasy dupkom“ a po skončení určite tú svoju svokru vystískate a vybozkávate. Vzťahy v rodine sú tie najťažšie a z času na čas sa môže stať, že je niektorý z nich dokonca až toxický. Čo potom? Ako divák, sa nevyhnete rozmýšľaniu, čo by ste si v podobnej situácii počali – keby sa vám do domácnosti nečakane a natrvalo nasťahovala výstredná svokra.

 •  Recepty z fary Čučoriedkové muffiny

Slavomír Slávik: „Odpustenie prináša spoločnú budúcnosť.“

Slavomír Slávik: „Odpustenie prináša spoločnú budúcnosť.“

Milí čitatelia, do vašej pozornosti dávame nové číslo Evanjelického posla spod Tatier, s ktorým prichádza aj nové vydanie Cirkevných listov. Už je to možno samozrejmosťou, ale prináša domáce pobožnosti, Kurz viery aj Biblické štúdium, ktoré verne pripravujú Š. Kiss, I. Lukáč a M. Riecky. Svojimi zamysleniami opäť prispeli aj P. Kušnír, I. Boženík a M. Kmeťová. Všetkým za ich vernú službu vydavateľstvo Tranoscius ďakuje a verí, že vám ich texty prinesú požehnanie. V tomto čísle prinášame aj rozhovor so Slavomírom Slávikom a Ondrejom Kolárovským z Evanjelizačného strediska, ktoré pripravilo aj tento rok požehnanú konferenciu v priestoroch DJZ v Prešove. V novom čísle sa dočítate aj o priebehu a prijatých uzáveroch Synody v Žiline, a tiež o stretnutí v bratislavskej Dúbravke s poľskou autorkou Lidiou Czyż, ktorej knihy Tranoscius vydáva v slovenčine. V novom Posli nájdete aj krátky rozhovor s architektom, výtvarníkom, ilustrátorom a prekladateľom Michalom Hudákom ml. Pri čítaní Posla aj Cirkevných listov vám redakcia praje požehnané chvíle.