Ako učiť deti dobru

Ako učiť deti dobru

Novembrové vydanie mesačníka eVýchod sa vracia prioritne na 8. školskú konferenciu o Hodnotách vo vzdelávaní. Sú naozaj tým najdôležitejším dobré známky, úspechy v olympiádach alebo popredné umiestnenia v rebríčku hodnotenia škôl? Má rodičom a učiteľom stačiť, že dieťa plynule recituje Marínu, ovláda matematické vzorce a chemickú sústavu prvkov, alebo záleží aj na výchove k dobru, ľudskosti a charaktere?

Z obsahu čísla vyberáme:       

 • Rozhovor s komeniológom Janom Háblom: „Všetci stojíme na jednom javisku sveta.“  
 • Reportáž Hodnoty vo vzdelávaní, 8. školská konferencia   
 • Anketa Ako prakticky deti učiť dobru?
 • Téma Apoštol Pavel verzus Komenský
 • Rozhovor s kantoromDušanom Kovarčíkom: „Kantorovanie mi naplnilo život zmyslom.“
 • Divadlo Luigiho srdca alebo Poprava tupým mečom
 • Postoj Potreba novej reformácie?
 • Film Hranica
 • Hudba Klavírny recitál Ladislava Palkoviča a Festival židovskej kultúry
 • Projekt Animovaný film Labyrint sveta a raj srdca
 • Cesta do krajiny viery Túžba po Bohu – iba projekcia?
 • Vzťahy Eva Dubovská: „Vďaka Bože za všetko, čo si nám dovolil žiť. Dobré aj zlé.“
 • Recepty z fary Jesenné karamelové kocky  
 • Film A máme, čo sme chceli

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur

POZÝVAME: Dni Milana Rúfusa

POZÝVAME: Dni Milana Rúfusa

Od piatka 8. decembra do nedele 10. decembra sa v Závažnej Porube budú konať Dni Milana Rúfusa – k nedožitým 95. narodeninám jedného z  najlepších slovenských básnikov.

Podujatie otvorí v piatok Pietna spomienka na miestnom cintoríne, kde si účastníci Milana Rúfusa, majstra slova uctia položením kvetov a modlitbou. V Kultúrnom dome bude odvysielaný film o zachovaní Rúfusovej pamiatky v rodnej obci. V rámci programu Štebot v rodnom hniezde zaznejú umelcove verše v podaní jeho rodákov.

 V sobotu podvečer sa v básnikovom rodnom dome uskutoční Večer u Rúfusov.

Program trojdňového podujatia zavŕšia v nedeľu Služby Božie v Evanjelickom kostole, kde sa popoludní uskutoční aj Adventný koncert venovaný Milanovi Rúfusovi.

Podujatie organizujú: Obec Závažná Poruba, Občianske združenie Naveky Závažná, miestny Evanjelický cirkevný zbor, MŠ Zvedavček a ZŠ Milana Rúfusa.

-emi-

Rozhovor s poľskou autorkou Lidiou Czyż

Rozhovor s poľskou autorkou Lidiou Czyż

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša rozhovor s poľskou autorkou Lidiou Czyż. Vydavateľstvo Tranoscius vydalo preklad jej knihy Silnejšia ako smrť. Prvá prezentácia sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 26. novembra o 15.00 hod. v evanjelickom cirkevnom dome (KaSS) na Tranovského ulici č. 4 s osobnou účasťou autorky. Aj touto cestou vás na toto podujatie pozývame. Nové číslo Posla prináša reportáž z Bibliotéky, kde prezentovalo svoju knižnú produkciu aj vydavateľstvo Tranoscius. Ďalší zaujímavý rozhovor je s Jurajom Lenhardtom, ktorý okrem vlastného jubilea oslávil aj 40-ročnú kantorskú službu v evanjelickom Kostole sv. Trojice v Prešove. Nové číslo prináša tiež domáce pobožnosti, pokračovanie Kurzu viery, básne a zamyslenia, ako aj dokončenie textu o Martinovi Lutherovi, pri 540. výročí jeho narodenia. Redakcia verí, že si čitatelia z ponuky nového čísla vyberiete a nájdete v ňom potešenie, povzbudenie a požehnanie.

Slávnosť bielej ruže

Slávnosť bielej ruže

Tohtoročné Dni mesta Martin vyvrcholili netradičnou ekumenickou Slávnosťou bielej ruže. Názov je odvodený z erbu významného rodu Révay, kde vlk drží tri ruže. Dve sú červené a jedna biela, a práve tá symbolizuje zakladateľa dynastie a zároveň patróna evanjelickej cirkvi Františka I. Révaya.

Uhorský propalatín zomrel pred 470 rokmi – 1. novembra 1553, no jeho potomstvo žije dodnes. Práve za jeho života vznikol v Martine prvý evanjelický cirkevný zbor v Turci. František I. Révay korešpondoval priamo s Martinom Lutherom, aby sa uistil o správnosti jeho učenia. A keďže dbal na dobré vzdelanie, jeho synovia študovali v Bardejove u významného evanjelického učenca Leonarda Stöckela.

Sprievod mestom

Slávnosť bielej ruže v nedeľu 12. novembra začala Službami Božími v evanjelickom kostole na Memorandovom námestí. Na odkaz propalatína Františka Révaya nadviazal v kázni biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.  Po Službách Božích sa účastníci zaradili do historického sprievodu mestom, aby sa presunuli do rímskokatolíckeho Kostola sv. Martina, k náhrobku Františka I. Révaya.  Stredoveký kostol patril v 16. a 17. storočí evanjelickej cirkvi, preto práve tu majú Révayovci svoje pohrebné miesto.

V čele sprievodu kráčal historik a hlavný iniciátor podujatia Miroslav Eliáš – v dobovom šľachtickom odeve a s obrazom Františka I. Révaya v rukách. Nasledovali ho predstavitelia uhorskej šľachty v dobových kostýmoch zo 16. storočia. Stvárňovali ich členovia spoločnosti Fringia, ktorí súčasníkom približujú život strednej a vyššej šľachty na našom území. Predstavitelia mesta a cirkvi sa viezli ku kostolu sv. Martina v koči ťahanom koňmi. Atmosféru umocňovala dobová hudba.

Posviacka repliky zástavy

Primátor mesta, predstavitelia evanjelickej a katolíckej cirkvi  v Kostole sv. Martina spoločne položili vence k náhrobku propalatína. Historik Miroslav Eliáš v prednáške priblížil päť základných kapitol zo života Františka Révaya ako: vzdelanca a diplomata, pána sklabinského hradu a turčianskeho župana,  vojaka, ktorý bránil krajinu pred Turkami, patróna evanjelickej cirkvi, ako aj manžela a otca. Predstavitelia rodu Révay, ktorý sídlil na hrade Sklabiňa, niekoľko storočí zastávali aj funkciu turčianskych županov. Podľa historika Miroslava Eliáša je „dôležité pripomínať si historické osobnosti, ktoré zanechali výraznú stopu v našich dejinách – nielen na pôde regionálnej ale celoslovenskej“.

V závere Slávnosti bielej ruže bola požehnaná replika pohrebnej zástavy župana Imricha Révaya –  zhotovená podľa opisu Mateja Bela. Pri východe z kostola dostal každý účastník symbolickú sadenicu okrasnej ruže. V rovnakom čase miestna rímskokatolícka farnosť vydávala pred kostolom teplú polievku ľuďom bez domova a sociálne slabším. Primátor Ján Danko vysoko ocenil, že práve ekumenické duchovné podujatie ukončilo tohtoročné Dni mesta – pripomenulo minulosť, ale s jasným odkazom do budúcnosti.

Zbierka pre hrad Sklabiňa

Ofera zo spomienkových Služieb Božích v martinskom evanjelickom kostole, vo výške 628 eur, je určená na rekonštrukciu hradu Sklabiňa, ktorý začiatkom novembra sčasti vyhorel. Plamene zasiahli najmä časť hospodárskej budovy, kde sú ubytovaní dobrovoľníci. Škody spôsobené požiarom a jeho následným hasením zasiahli aj vzácnu muzeálnu zbierku. Škody boli vyčíslené až na 60-tisíc eur.

V nedeľu 12. novembra, kedy sa konala Slávnosť bielej ruže, si cirkevný zbor v Martine pripomenul aj Pamiatku posvätenia chrámu. Pri tejto príležitosti Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu posvätil kostolné zvony po rekonštrukcii. Program doplnilo vystúpenie zborového spevokolu, požehnanie detí, modlitby neordinovaných z radov mládeže aj seniorov. Pri Pamiatke posvätenia chrámu – tzv. hostine, cirkevný zbor zorganizoval spoločný obed v priestoroch jedálne Evanjelickej spojenej školy. Pozvanie prijali aj evanjelici z Dolnej zeme a Poľska, účastníci Dní mesta Martin, ktorí neobišli ani chrámové spoločenstvo.

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

https://tvturiec.eu/ekumenickym-podujatim-si-pripomenuli-470-vyrocie-od-smrti-frantiska-i-revaya-na-jeho-nahrobok-polozili-v-kostole-sv-martina-vence/

POZÝVAME: Míľa pre Elim

POZÝVAME: Míľa pre Elim

Diakonický domov Elim a husľovo-klavírne zoskupenie „Il Duetto“ vás pozývajú na benefičný koncert: Míľa pre Elim. Uskutoční sa v nedeľu 26. novembra so začiatkom o 15.30 hod. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z benefičného koncertu je určený na podporu Diakonického domova pre seniorov Elim. Na husliach bude hrať Zuzana Oráčová, na klavíri Andy Belej. Príďte v predvečer adventu, keď sa končí liturgický cirkevný rok, zažiť výnimočnú atmosféru hudobno-speváckeho podujatia a spojiť príjemné s užitočným.

Nové postele pre utečencov v Janoškovom dome

Nové postele pre utečencov v Janoškovom dome

Východný dištrikt sa úspešne zapojil do projektu Medzinárodnej organizácie pre migráciu pri OSN, ktorý je zameraný na pomoc odídencom z Ukrajiny. Z finančných prostriedkov tejto organizácie bolo zakúpených 49 nových postelí pre ubytovacie zariadenie Janoškov dom pri Liptovskom Hrádku, vrátane kompletného vybavenia – matracov, vankúšov, paplónov a posteľného oblečenia. Nové lôžka zabezpečia dôstojnejší a zdravší oddych ukrajinským utečencom, ktorí sú  v priestoroch Janoškovho domu prechodne ubytovaní.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý projekt za dištrikt koordinoval, vyjadril veľkú vďaku Michalovi Sládekovi – koordinátorovi IOM, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, za vynikajúcu spoluprácu a podporu celého projektu ako aj finančným darcom, ktorí ho zastrešili. Zvlášť vysoko oceňuje, že IOM zahrnula aj cirkevné organizácie medzi subjekty oprávnené uchádzať sa o finančnú podporu, keďže stáli v prvej línii po vypuknutí vojny a utečeneckej krízy, a mnohé z nich pokračujú v dlhodobej humanitárnej pomoci doposiaľ.

Taktiež vďaka schválenej podpore Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) vo výške 25 620 €  v druhom kole projektovej výzvy, pokračuje rekonštrukcia štyroch sociálnych zariadení na druhom poschodí Janoškovho domu. SLZ prispel tiež sumou  5 000 € na refundáciu výdavkov na energie a čiastkou 9 820 € na koordináciu a vybavenie ubytovacích kapacít na Jarkovej ulici v Prešove, a to v rámci humanitárnej pomoci utečencom. 

Viac o IOM – Medzinárodnej organizácii pre migráciu:

Je agentúrou OSN a už desiatky rokov aktívne pôsobí aj na Slovensku. Od vypuknutia vojny sa prirodzene stala jednou z pomáhajúcich organizácií pre odídencov z Ukrajiny. V roku 2022 svoju pomoc zameriavala najmä na akútne riešenia prílevu utečencov a na ich podporu pre zvládnutie tejto náročnej situácie.

Okrem toho IOM aktívne pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska v rámci Migračných informačných centier. Usiluje sa o dlhodobé začlenenie utečencov, ktorí sa na Slovensku rozhodli ostať.  Podporuje ich na ceste k samostatnosti, aby viac neboli odkázaní na pomoc, ale dokázali si zabezpečiť dôstojné podmienky pre svoj život na Slovensku, a zároveň mohli byť pre spoločnosť prínosom.

Základným elementom programu je zabezpečenie dôstojného a bezpečného prechodného bývania, teda zvýšenie kvality bývania utečencov v kolektívnych zariadeniach. Dôstojné podmienky na bývanie, ak sú doplnené aj o integračné služby (právne a sociálne poradenstvo, jazykové kurzy či asistencia pri hľadaní zamestnania, a pod.), prispievajú k zníženiu závislosti a k úspešnejšej integrácii cudzincov.  

Doteraz sa IOM zameriavala na zariadenia vo verejnej správe (školské internáty, účelové zariadenia), neskôr sa však rozhodla zahrnúť aj objekty cirkevných organizácií.

Viac o aktivitách a histórii IOM: https://iom.sk/sk/

E. Mihočová

Rozhovor s poslancom NR SR Jánom Horeckým

Rozhovor s poslancom NR SR Jánom Horeckým

V predaji a distribúcii je nové vydanie Posla spod Tatier. Prostredníctvom rozhovoru redakcia čitateľom predstavuje Dušana Kovarčíka – kantora v Kostole sv. Ducha v Nitre. Informuje tiež o obsahu a záveroch rokovania tohtoročnej októbrovej synody, kde rezonovali najmä témy súvisiace s hospodárením ECAV.  Redakcii rozhovor pri príležitosti 8. školskej konferencie ECAV exkluzívne poskytol  Ján Horecký – bývalý minister školstva SR a súčasný poslanec NR SR. Nové vydanie Posla pripomína 540. výročie narodenia Dr. Martina Luthera a odkaz sestier Royových. Predstavuje novozvolenú dozorkyňu Tatranského seniorátu Ivanu Prelichovú ako aj novú dobrovoľníčku zo Španielska, ktorá sa zapojila do práce SEM prostredníctvom projektu Erasmus. Do sveta poézie čitateľov vtiahne Jana Bucková, autorka zbierky S Ním. Do EPST 23/2023 vydavateľstvo Tranoscius vložilo aj poukážku na predplatné v roku 2024, s poďakovaním čitateľom za ich doterajšiu priazeň.

Reformačný Evanjelický posol spod Tatier

Reformačný Evanjelický posol spod Tatier

V distribúcii a predaji je reformačné číslo Evanjelického posla spod Tatier, ktoré reflektuje nielen na historickú Pamiatku reformácie, ale aj na jej aktualizáciu v dnešnej dobe. Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK odpovedajú na otázku, čo znamená reformácia v srdciach mladých ľudí a ktoré z myšlienok Dr. Martina Luthera ich inšpirujú a oslovujú. Najnovšie vydanie Posla dopĺňajú modlitby reformátorov, aj odkaz hymny Hrad prepevný. Pokračuje tematické séria o ovocí Ducha Svätého, ktorou je aj trpezlivosť. Ovocím, ktoré túto pozitívnu vlastnosť stelesňuje a symbolizuje, je figa. Redakcia približuje portrét Michala Guhra – významného lekára astmatických ochorení, priekopníka bežeckého lyžovania a v neposlednom rade dozorcu Tatranského seniorátu. Rubrika o hudbe predstavuje tvorbu kantora, dirigenta a klaviristu Tomáša Rojčeka.  Na Pamiatku reformácie RTVS na Dvojke odvysiela nový dokumentárny film Prebytočný človek? – príbeh prvej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej z dielne režisérky Debory Pastirčákovej. Vznik a pozadie realizácie dokumentu približuje filmová recenzia.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk, telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €, Celoročné predplatné: 67,60 €

Pošta pre teba

Pošta pre teba

Októbrové vydanie eVýchodu sa vracia k tohtoročným Misijným dňom v Starej Ľubovni, ktoré navštívil aj Leonardo Teca – farár Česko-bratskej cirkvi evanjelickej pôvodom z Angoly. V rozhovore s redakciou priblížil „svoj život bez všedných dní“ a momenty, ktoré mu dali silu prežiť a zmieriť sa so svojím životným údelom.

Z obsahu čísla vyberáme:

 • Homília: M. Chalupka: Utrpenie kresťanov
 • Rozhovor Leonardo Teca – evanjelický farár z Angoly
 • Reportáž Otvorenie prvej kaplnky Ekumenickej pastoračnej služby
 • Téma Návrat k prvej láske: Tomáš Valašík
 • Diskusia Pravda a fake news v čase informačnej vojny
 • Postoj Transhumanizmus: Michal Valčo
 • Hudba Príbeh spevokolu Efata
 • Projekt Zain – tričká s príbehom
 • Vzťahy Sebapoškodzovanie
 • Divadlo Bejby Bajbl Band
 • Rozhovor s režisérom Teatro Colorato Petrom Weincillerom
 • Recepty z fary Banánový dezert
 • Film Emily

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Ročné predplatné – print: 24 eur / online – 18 eur

POZÝVAME: 20. výročie vzniku Cesty nádeje

POZÝVAME: 20. výročie vzniku Cesty nádeje

V nedeľu 5. novembra 2023 o 9.30 sa v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach uskutočnia slávnostné Služby Božie – pri 20. výročí vzniku zborovej diakonie Cesta nádeje.

Cesta nádeje je od roku 2003 neverejným poskytovateľom terénnej opatrovateľskej služby v meste Košice a jeho okolí. V roku 2020 svoju činnosť rozšírila  o poskytovanie sociálnych služieb ľuďom s demenciou v ambulantnom špecializovanom zariadení na Urbánkovej 1 v Košiciach.

Víziou Cesty nádeje je, aby čím viac ľudí mohlo tráviť „jeseň života“ v domácom prostredí s dostupnou odbornou pomocou, najmä opatrovateľských a ošetrovateľských služieb, alebo v menších zariadeniach rodinného typu s duchovnou starostlivosťou.

Štatutárnou zástupkyňou Cesty nádeje je MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.