Jan  Hábl: „Škola nemá byť mučiarňou ducha.“

Jan  Hábl: „Škola nemá byť mučiarňou ducha.“

V priestoroch Dvorany Starého kolégia sa v piatok 19. apríla konal Metodický deň pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Martine, L. Mikuláši, Prešove, Červenici a Košiciach.

Prednášal známy český komeniológ – Jan Hábl na tému: „Na charaktere záleží. Je možné naučiť dobru?“ Profesor Hábl v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity v Hradci Králové a je uznávaným znalcom života a diela J. A. Komenského, ktorého pedagogické princípy aplikuje do súčasnej pedagogickej praxe. Pripomína tak, že Komenského myšlienky sú nadčasové a stále platné, napr. „Násilie buď vzdialené – alebo – ľudskosť/charakter sa neučí násilím, ale harmóniou a láskou.“

Na priečelí Starého kolégia v Prešove, kde sa Metodický deň konal, je osadená pamätná tabuľa pripomínajúca, že aj tu Komenský kedysi strávil niekoľko dní.

Po prednáškovom bloku nasledovala aplikačná časť konferencie s diskusiou o tom, akými konkrétnymi metódami môžu učitelia v rámci svojich hodín deti učiť dobru.  Metodický deň pre učiteľov VD otvoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV. Súčasťou podujatia je aj prezentácia výtvarných a kreatívnych prác študentov Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Podujatie zorganizoval Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD – v nádeji a presvedčení, že piliere „Komenského školy“ budú aj v dnešnej dobe nápomocné tomu, aby bola škola „dielňou ľudskosti“ a nie „mučiarňou ducha“.

Reportáž z podujatia odvysiela štáb RTVS.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac v najbližších číslach eVýchodu alebo Evanjelického posla spod Tatier

Daruj krv a zachráň život

Daruj krv a zachráň život

V stredu 24. apríla 2024 sa mal opäť konať mobilný odber krvi v priestoroch Starého kolégia – v zasadačke Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Hlavnej 137, Prešov. Vzhľadom na to, že Národná transfúzna stanica (NTS) a. s. Prešov nemôže zabezpečiť výjazd, darovanie krvi sa bude konať priamo na NTS a. s., Holého ulica 14 – MONOBLOK, 2. poschodie. 

Kto chce prísť na konkrétny čas, môže sa objednať cez formulár : https://www.ntssr.sk/zona_darcu/auth/prihlasenie alebo na telefónnom čísle : 0904 242 629. Odbery začínajú už od 7.00 hod. Najmenej darcov je v čase okolo 11.00 hod.

Informácie o darovaní : https://www.ntssr.sk/web/o_darovani_krvi/pred_odberom_krvi 

Miroslav Čurlík, Evanjelická spojená škola Prešov

Podoby viery

Podoby viery

 

Viera a spiritualita má mnoho foriem, chutí, tvárí, podôb… Veď Boh netvorí kópie iba originálne kúsky, preto je aj človek a jeho vnútorných svet taký pestrý, a tak je to aj v poriadku. Uniformita by bola, naopak, nebezpečná. Aj aprílové číslo eVýchodu približuje niekoľko podôb viery a spôsobov, ktorými sa človek dotýka Toho, čo ho ďaleko prevyšuje. Veríme, že si z pestrej palety čitateľ dokáže nielen vybrať, ale zároveň sa aj inšpirovať.

Z obsahu čísla vyberáme:

  • Homília Radomír Vařák: „Strach premenený na radosť“

  • Rozhovor „Aj materská škola je dielňou ľudskosti“.Dušan Havrila, Michaela Borošová, Zuzana Martonová približujú 10-ročnú cestu Evanjelickej škôlky Sovičky a Evanjelickej špeciálnej školy Za rúčky na košickej Furči

  • Reportáž Projekt Prázdna stolička v átriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach

  • Projekt Sociálna pomoc pre seniorov v Petrodoline  

  • Dejiny Anna Tranovská, 1. časť  

  • Divadlo Pevec Boží

  • Kniha Listy môjmu synovi  

  • Umenie Krížová cesta Milana Sládeka

  • Rozhovor s kazateľom a zberateľom Biblií Michalom Lapčákom

  • Vzťahy psychológ Pavel Raus: Dospievanie

  • Cesta do krajiny viery Dom

  • Film Tancuj, Matylda

  • Recepty z fary Škoricový trhanec s pekanmi  

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur

Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

„Nemôžeme zmeniť dejiny, ale dejiny môžu meniť nás.“ Myšlienka, ktorá rezonovala na Konferencii o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia. V utorok 26. marca (8.00 – 15.00) ju zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Prešovskou univerzitou, NIVAM-om a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove.

Na konferenciu boli pozvaní riaditelia a zástupcovia okresných Základných škôl, učitelia dejepisu, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, a v neposlednom rade študenti. Pomyselné dvere však boli otvorené pre všetkých učiteľov, ktorí o tému prejavili záujem. Medzi účastníkmi nechýbali ani vzácni hostia – predstavitelia židovskej náboženskej obce v Prešove, či Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV.

Konferencia zameraná na hodnotové vzdelávanie obsahovala aj konkrétne príklady z praxe, ako využiť školský projekt na posilnenie hodnôt a charakteru žiakov v 21. storočí – s čím počíta aj prebiehajúca reforma školstva a nové kurikulum.

Konferenciu otvoril Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Ján Hlavinka, riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu v prednáške predstavil Protižidovské opatrenia ľudáckeho režimu v rokoch 1938 – 1945, so zameraním na lokálnu históriu a ich dôsledky špeciálne na východnom Slovensku.

Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV, predstavil školský projekt EKG  s názvom „Prázdna stolička“. Expozícia  mapuje osudy 103 žiakov židovského pôvodu, vylúčených z gymnázia na základe tzv. Židovského kódexu počas 2. svetovej vojny. Vďaka informáciám, ktoré poskytlo Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum holokaustu v Seredi, a najmä izraelská organizácia Claims Conference, sa doposiaľ podarilo objasniť a pre budúce generácie zachytiť 95 príbehov vylúčených židovských žiakov.

Pohnuté osudy niektorých z nich na konferencii v Dvorane Starého kolégia predstavila Andrea Haas z organizácie  Claims Conference so sídlom v Tel Avive, ktorá sa špecializuje najmä na odškodňovanie preživších holokaust.  Spolu s kolegom – historikom Amirom Pelegom viedli pre zúčastnených študentov špeciálny workshop v angličtine. Učili ich, ako správne pracovať s  historickými materiálmi – ako ich vyhľadávať, interpretovať a následne použiť.

Prax ukázala, že projekt Prázdna stolička –  prvýkrát oficiálne otvorený a verejnosti sprístupnený v júni roku 2020 – je dôležitým a účinným nástrojom hodnotového vzdelávania a zapadá do koncepcie reformy školstva. Ľudmila Kónyová, ktorá na konferencii zastupovala nielen ESŠ v Prešove, ale aj Regionálne centrum podpory učiteľov a Prešovskú univerzitu – preto ozrejmila, ako školský projekt mení a posilňuje hodnoty ľudí.

Andrej Návojský z NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave, poukázal na miesto hodnotového a charakterového vzdelávania v novom kurikule.

Účastníci konferencie si mohli zakúpiť pracovné listy s názvom (Ne)zabudnuté tragédie.

V druhej časti konferencie, po prednáškach a workshope, mali účastníci možnosť absolvovať komentovanú prehliadku Po stopách Židov v Prešove v sprievode Andrey Sivaničovej ako aj komentovanú prehliadku Zory Mihokovej v miestnej Ortodoxnej synagóge.

Podvečer sa viacerí z účastníkov konferencie presunuli do priestorov átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach, kde bola na dva týždne inštalovaná expozícia „Prázdna stolička“. Boli medzi nimi obaja zahraniční hostia z Izraela – Andrea Haas a Amir Peleg z Claims Conference, Ján Hlavinka – riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, ako aj ďalší predstavitelia evanjelickej cirkvi a židovskej náboženskej obce v Prešove.

E. Mihočová

Viac o expozícii „Prázdna stolička“ v  Košiciach:

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o konferencii v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod alebo Evanjelického posla spod Tatier

Rozhovor s drevorezbárom, biskupom aj známou dermatologičkou

Rozhovor s drevorezbárom, biskupom aj známou dermatologičkou

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier, vychádza nové číslo našich novín, ktoré prinášajú rozhovor s biskupom VD Petrom Mihočom o evanjelizačnom programe PRE TEBA 2024 a tiež záverečné časti Biblického štúdia o Eliášovi aj Kurzu viery o Ježišových podobách z pohľadu apoštola Jána. Tiež si pripomína zosnulého brata farára Ľudovíta Muntága, s ktorým sa evanjelická verejnosť rozlúčila 23. marca tohto roku. Autori sa ďalej obracajú za Veľkou nocou v duchovných zamysleniach, nové číslo však prináša aj rozhovor s Alexandrou Rozborilovou – známou dermatologičkou a manželkou moderátora Viliama Rozborila, ale tiež s Ľubošom Foľtom, umeleckým rezbárom z Richvaldu. Okrem ďalšieho zaujímavého čítania pre vás prináša vydavateľstvo Tranoscius aj ponuku kníh so zľavou, ktorá platí v mesiaci apríl. V tejto pohnutej dobe rozpoltenosti našej spoločnosti nájdete aj recenziu filmu Slovo, ktorý poukazuje na nutnosť zachovať si tvár, podstúpiť radšej tŕnistú cestu ako pošliapavať hodnoty a vydať sa cestou širokou. Veríme, že si v novom vydaní Evanjelického Posla spod Tatier nájdete duchovný pokrm, biblické Slovo, aj odpočinok a relax. Prajeme vám príjemné čítanie.

Zelený štvrtok a sederová večera na kresťanský spôsob

Zelený štvrtok a sederová večera na kresťanský spôsob

Obyvatelia Diakonického domova Elim, ktorým to umožnil zdravotný stav, sa na príchod tohtoročných veľkonočných sviatkov  na Zelený štvrtok (28. marca) pripravili dvojakým spôsobom: dopoludnia službami Božími s prisluhovaním Večere Pánovej, na ktorých kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč a popoludní pri tzv. sederovej, paschálnej večeri, ako ju slávil židovský národ v predvečer desiatej egyptskej rany. Jednotlivé židovské obrazy sa pre kresťanov stávajú predobrazom kresťanstva a Večere Pánovej, ktorú Ježiš ustanovil práve pri svojom poslednom stolovaní s učeníkmi pred ukrižovaním, a ktorá mala pravdepodobne tiež charakter sederovej večere. Program v Elime pripravil a viedol brat farár a tajomník Biskupského úradu VD Marek Cingeľ. Do čítania biblických textov a modlitieb sa zapojili Samuel Miško, odborný garant a štatutár n. o. Diakonický domov Elim  ako aj biskup Peter Mihoč. Spolu s ďalšími zamestnancami zariadenia pripravili spoločné stolovanie a jednotlivé chody paschálnej večere. Na stole nechýbali horké byliny, vajíčko, červené víno či pečená jahňacia a iné. Účastníci spoločného stolovania zaspievali tiež niekoľko známych židovských piesní, vychádzajúcich zo starozmluvných žalmov.

-emi-

foto©Východný dištrikt ECAV

Slovenskí evanjelici podporili sociálny projekt Petrodolina

Slovenskí evanjelici podporili sociálny projekt Petrodolina

Od septembra 2022 organizuje Nemecká evanjelicko-luteránska cirkev na Ukrajine projekt Petrodolina, v rámci ktorého poskytuje podporu osamelým dôchodcom a mnohodetným rodinám v ôsmich obciach Odeského regiónu. Situáciu v regióne priblížil Alexander Gross, farár Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru v Odese. Ešte pred vojnou bol priemerný dôchodok 2 500 hrivien, teda 59 eur. Od začiatku vojny sa výška dôchodkov zvýšila o 10 %, pričom inflácia je približne 30 %. Penzia väčšiny dôchodcov na dedinách dnes nepresahuje 60 eur mesačne, aj sociálne dávky zostávajú na nízkej úrovni. V južných regiónoch Ukrajiny si najmä ľudia s nízkou kvalifikáciou často zarábali obsluhovaním turistov letoviskách. V dôsledku pandémie a následnej vojny sú strediská už štyri roky zatvorené. Veľa ľudí preto zostalo bez obživy. Niektorí opustili krajinu po začatí ruskej invázie, často nechávajúc svojich rodičov doma. Zo strany obyvateľstva bol tak obrovský dopyt po pomoci, predovšetkým u ľudí vo veku 60 – 90 rokov. Luteránska komunita v Odeskom regióne počas 18 mesiacov podporila už 1 260 dôchodcov v ôsmich obciach. Pracuje cielene. Zamestnanec Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru navštevuje ľudí priamo u nich doma. Medzi jeho úlohy patrí rozhovor s prijímateľom pomoci, vyplnenie formulárov, doručenie pastierskeho listu s kázňou, odovzdanie balíka s potravinami a v prípade potreby objednanie liekov. Do sociálneho projektu a distribúcie humanitárnej pomoci sa zapájajú aj miestni dobrovoľníci. Sociálno-pastorálnu pomoc cirkevný zbor vykonáva v úzkej spolupráci s vedením obce. Na potravinový projekt Petrodolina bola plne využitá aj finančná pomoc vo výške 7 000 eur, ktorú koncom minulého roka z celocirkevnej zbierky poskytla Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. „Všetkým darcom na Slovensku úprimne ďakujeme – za milé srdcia, modlitby a podporu! Ďakujeme za váš príklad solidarity v ťažkých vojnových časoch!“ uviedol vo vyúčtovacej správe farár a koordinátor projektu Alexander Gross.
E. Mihočová

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, farárom v Kanade

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, farárom v Kanade

Vydavateľstvo Tranoscius ponúka nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. V siedmom tohtoročnom – veľkonočnom – čísle nájdete viacero duchovných zamyslení k Veľkému piatku aj Veľkonočnej nedeli. Prináša aj rozhovor s Dušanom Tillingerom, ktorý pôsobí ako farár v Kanade. V súčasnosti vo vydavateľstve Tranoscius vychádzajú Rozpomienky a pamäti Michala Bodického –  nadčasového teológa, farára a prvého dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Nové vydanie publikácie do tlače pripravil Martin Riecky, nadšenec regionálnej cirkevnej histórie a farár v Leviciach, ktorého redakcia Posla pri tejto príležitosti požiadala o rozhovor. V ankete mladí ľudia zdieľajú svoj postoj k slovenským veľkonočným tradíciách. Rovnako v novom vydaní novín nájdete recenziu psychologického filmu Spolu či pokračovanie biblického štúdia o Eliášovi a Kurzu viery. Veríme, že vo veľkonočnom čísle Evanjelického posla spod Tatier nájdete množstvo zaujímavých myšlienok, informácií, inšpirácií a požehnania. Všetkým prajem požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

 „Prázdna stolička“ je projektom Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Mapuje osudy 103 židovských žiakov, vylúčených zo štúdia na základe priameho nariadenia vlády Slovenského štátu k 1. septembru 1940. Ide o silne emotívne príbehy konkrétnych študentov, ktorým sa náhle zmenil celý život. V škole po nich ostali len prázdne stoličky. Výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v júni roku 2022, prešla už viacerými miestami a podujatiami. Aktuálne ju v utorok 26. marca 2024 inštalovali v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Verejnosti bude sprístupnená do piatku 5. apríla. 

Expozícia „Prázdna stolička“ pozostáva z dobových artefaktov a fotografií. Zobrazujú Prešov v rokoch 1939 – 1945, ako aj Evanjelické kolegiálne gymnázium pred a po bombardovaní. V zoznamoch zo školskej výročnej správy sú vyznačené mená žiakov židovského náboženstva, zvyčajne patrili k najlepším vo svojej triede. Dobový obraz dotvárajú spomienky bývalých študentov a báseň Óda na matiku, napísaná v roku 1939 –  1940 žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc. Fotografie spolužiakov na školskom dvore poskytla len nedávno zosnulá Elena Faklová rod. Maradíková, v tom čase žiačka kvarty. Na niektorých vidno vojakov v uniformách, keďže za Slovenského štátu priestory telocvične slúžili ako sklad zbraní. Fotografie dopĺňajú artefakty – dobová školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, dobové plagáty s antisemitskými heslami či knihy s témou holokaustu zo židovskej knižnice a mnoho iného. Výstavu „Prázdna stolička“ dotvárajú grafiky súčasného absolventa Evanjelickej spojenej školy v Prešove – Tobiáša Cingeľa.

Vernisáž na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach otvoril dekan Radoslav Lojan, ktorý ozrejmil jej hlavný cieľ: „Aby sa na Slovensku už nikdy viac nezopakovalo to, že školu museli žiaci opustiť pre svoj pôvod. Totiž práve v dnešných časoch, cez poznanie histórie a osudov nevinných ľudí, sa musíme neustále snažiť, ale hlavne poučiť, aby sa tieto udalosti nikdy nezopakovali.“ Zámerom projektu je, aby jednotliví študenti židovského pôvodu a ich príbehy neupadli do zabudnutia v priepasti času. Príbehy Agi Kalinovej, geniálneho matematikára Laca Bergmanna, či Robiho Cvi Bornsteina, ktorý má dnes 98-rokov a patrí medzi posledných žijúcich svedkov pohnutých udalostí. Kým si pamätáme ich tváre a mená, sú stále živí.

Na vernisáži v átriových priestoroch Teologickej fakulty sa zúčastnilo a prihovorilo viacero pozvaných hostí: Bernard Bober – arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., Martin Korčok –  riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, Marta Gyoriová – prezidentka združenia Ester, Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, Ján Hlavinka – historik a riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Dušan Havrila – predseda Ekumenického spoločenstva v Košiciach a farár evanjelického cirkevného zboru Košice mesto, Ivan Skljarszky – predseda Židovskej náboženskej obce v Košiciach a iní.

Projekt Prázdna stolička zaujal aj organizáciu Claims Conference, ktorá sídli v Tel Avive a zameriava sa na odškodnenie obetí nacistického prenasledovania. Na vernisáži v Košiciach, ale aj na konferencii Hodnotové vzdelávanie v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove, sa osobne zúčastnili predstavitelia tejto organizácie – Andrea Haas a historik Amir Peleg. Významnou mierou sa pričinili o mapovanie doposiaľ neznámych osudov 103 židovských žiakov, vylúčených z EKG v školskom roku 1940/41.

Príhovory doplnila emotívna židovská hudba v podaní hudobného zoskupenia Con moto, ktoré uvádzala Soňa Grestyová. V radoch spevákov a hudobníkov v dobových kostýmoch boli aj učitelia a žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia. 

Iniciátorov a organizátorov projektu Prázdna stolička, pedagógov EKG – Miroslava Čurlíka a Ľudmilu Kónyovú teší záujem a pozitívna odozva verejnosti, ktorú výstava vzbudzuje. Partnerom výstavy je Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom na území mesta Košice. Prajeme jej veľa návštevníkov, ktorí budú mať odvahu vstúpiť do príbehov, ktoré k nám prehovárajú z minulosti, aby scitlivovali naše cítenie, myslenie aj konanie. 

Viac v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV

Ocenili desať výnimočných učiteľov

Ocenili desať výnimočných učiteľov

V Košiciach si v piatok 5. apríla prevzalo ocenenie desať výnimočných učiteľov, ktorí pôsobia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Prešove, Martine, Červenici, Liptovskom Mikuláši a Košiciach. Ocenenia v rámci Dňa učiteľov odovzdal dištriktuálny biskup Peter Mihoč spolu s riaditeľom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského (EGJAK) Martinom Ilavským. Za zodpovedný prístup a odvedenú prácu vedenie dištriktu ocenených pedagógov odmenilo kvetinovým a symbolickým finančným darom.

Laureáti vzišli z návrhu riaditeľov jednotlivých škôl. V priestoroch Hotela Gloria Palac sa prihovoril Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD ECAV, ako aj Janka Bosáková – predsedníčka Školského výboru VD ECAV, duchovná správkyňa Základnej a Materskej školy ESŠ v Martine.

Slávnostnému odovzdávaniu ocenení predchádzali služby Božie v Evanjelickom kostole na Mlynskej s vystúpením študentského spevokolu Chorus Comenianus pod dirigentskou taktovkou Aleny Csajkovej. V liturgii účinkoval a prítomným sa prihovoril Stanislav Kocka – zborový farár a duchovný správca na EGJAK.

Biskup Peter Mihoč na príklade apoštola Petra poukázal na štyri atribúty alebo predispozície, ktoré majú mať vedúce osobnosti. Aký má byť profesionálny učiteľ, čo sa od neho očakáva a na čo si má dávať pozor. Učiteľ by nemal byť egocentrický a prehnane sebavedomý; mal by si vedieť priznať chybu, ktorá sa môže stať stupienkom rastu; a  nemal by mu chýbať ani láskavý prístup k žiakom, ktorý je často kľúčom k mysliam a srdciam študentov.

Hostiteľom tohtoročného Dňa učiteľov Východného dištriktu sa stalo práve Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, ktoré si tento rok pripomína 30. výročie svojho vzniku.

Učitelia sa v prípade záujmu mohli zúčastniť aj na expozícii „Prázdna stolička“, ktorá bola v piatok 5. apríla posledný deň inštalovaná v priestoroch átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Ide o výstavu o osudoch vylúčených židovských žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove k 1. 9. 1940.

Viac o podujatí v najbližších číslach eVýchodu a Evanjelického posla spod Tatier

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt