Dvorana

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV schvaľuje stanovenie cien prenájmu Dvorany a priľahlých priestorov v budove Kolégia nasledovne:

Komerčný nájom:

Dvorana: celý deň (viac ako 4 hodiny): 360,-€

                 polovica dňa (menej ako 4 hodiny): 240,-€

Kuchyňa (s varením kávy a umývaním riadu): 40,-€

Jedáleň, chodba: celý deň: 100,-€

                            polovica dňa: 60,-€

Veľká zasadačka: celý deň: 120,-€

                             polovica dňa: 70,-€

Nekomerčný nájom (pre misijné aktivity organizácií mimo ECAV): 50% zľava z komerčného nájmu.

Cirkevno-organizačné jednotky ECAV na Slovensku  a misijné akcie organizácií spolupracujúcich s ECAV: za milodar na spotrebu energie a upratovanie po dohode s Predsedníctvo VD ECAV, resp. riaditeľom BÚ VD.