18. januára 2021 uplynulo 100 rokov, čo sa v evanjelickom kostole v Trenčíne začala synoda, najvyššie zákonodarné zhromaždenie Evanjelickej cirkvi
Čítaj viac
Školský výbor ECAV na Slovensku pozýva učiteľov a katechétov na ďalší webinár.
Čítaj viac
Autor slovenskej hymny evanjelik Janko Matúška sa narodil pred 200 rokmi v Dolnom Kubíne.
Čítaj viac
Predsedníctvo ECAV vydalo 13. januára 2021 usmernenie pre cirkevné zbory ohľadne zasadnutí výročných presbyterstiev a konventov.
Čítaj viac
Malá upútavka na najnovšie januárové číslo eVýchodu od šéfredaktorky Emílie Mihočovej.
Čítaj viac
Kázeň biskupa VD Petra Mihoča na 1. nedeľu po Zjavení.
Čítaj viac