Pozývame počúvať či sledovať evanjelické Služby Božie v médiách počas tohtoročných veľkonočných sviatkov.
Čítaj viac
Informácie o voľných pracovných miestach v Evanjelickej spojenej školy v Martine
Čítaj viac
v novom vydaní Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
Dobrovoľné darovanie krvi v Starom kolégiu
Čítaj viac
125 rokov od založenia vydavateľstva Tranoscius
Čítaj viac
Kázeň je svedectvom o osobnom živote s Bohom
Čítaj viac