Pokračovanie Chcemviac večer v sobotu 27. 11. 2021 online.
Čítaj viac
Od 25. 11. 2021 je Slovensko v lockdowne a platia nové pravidlá pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku.
Čítaj viac
Výzva na modlitebnú a finančnú pomoc rodine po zosnulom bratovi farárovi Martinovi Vargovčákovi.
Čítaj viac
Vyhlásenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku k vyhláseniu celoštátneho lockdownu.
Čítaj viac
Pozývame počúvať rozhlasové Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade - Veľkej.
Čítaj viac
EZŠ a EKG v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika.
Čítaj viac