Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom
„Chcem úprimne priznať, že som ho vždy považoval za najlepšieho z nás. Za najaktívnejšieho a najsnaživejšieho farára,“ uviedol v kázni generálny biskup
Čítaj viac
POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Levíc
V nedeľu 26. júla 2020 Slovenský rozhlas odvysiela Služby Božie z cirkevného zboru Levice
Čítaj viac
Konvent Východného dištriktu 2020
Správa o prijatých uzneseniach
Čítaj viac
Pocta Augsburskému vyznaniu
Služby Božie pri 490. výročí
Čítaj viac
Televízny prenos Služieb Božích z Ružomberka
V nedeľu 12. júla 2020 odvysiela RTVS televízny prenos bohoslužieb z Ružomberka
Čítaj viac
220 rokov domu Božieho v Gerlachove
V 2. nedeľu po Sv. Trojici chrám Boží v Gerlachove oslávil 220. „narodeniny“
Čítaj viac