Pocta Augsburskému vyznaniu
Služby Božie pri 490. výročí
Čítaj viac
Tri soprány v Prešove
Dvorana Evanjelického kolégia v Prešove, 8.7.2020 o 19.00 hod.
Čítaj viac
Televízny prenos Služieb Božích z Ružomberka
V nedeľu 12. júla 2020 odvysiela RTVS televízny prenos bohoslužieb z Ružomberka
Čítaj viac
220 rokov domu Božieho v Gerlachove
V 2. nedeľu po Sv. Trojici chrám Boží v Gerlachove oslávil 220. „narodeniny“
Čítaj viac
490. výročie Augsburského vyznania
Príhovor biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Petra Mihoča k ordinovaným pri príležitosti 490. výročia Augsburského vyznania
Čítaj viac
EXTRÉMNE PREMENY
Misijné dni 27. – 30. august 2020
Čítaj viac