Pozývame na 1. adventnú nedeľu 27. 10. 2022 o 9. 05 počúvať rozhlasové Služby Božie z evanjelického kostola v Trnave.
Čítaj viac
Dňa 23. 11. 2022 sa konali pre ordinovaných tohtoročné online kázňové prípravky VD a ZD k adventu a Vianociam 2022
Čítaj viac
Vyšlo nové číslo Evanjelického Posla spod Tatier 24/2022.
Čítaj viac
V Hlinnom, filiálke CZ Soľ, sa 13. 11. 2022 konali ďakovné Služby Božie za úspešné zavŕšenie rekonštrukčných prác na exteriéri
Čítaj viac
Biskup VD P. Mihoč spolu s tajomníkom pre školstvo VD M. Čurlíkom navštívili Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici.
Čítaj viac
Vydavateľstvo Tranoscius na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.
Čítaj viac