EVS pozýva do Dvorany Evanjelického kolégia v Prešove 30. 10. 2021 na zaujímavú sériu podujatí pod názvom Chcemviac večer.
Čítaj viac
ZD a VD ECAV na Slovensku pozývajú našich kazateľov a teológov na Online kázňové prípravky 22. 11. 2021.
Čítaj viac
Biskup VD P. Mihoč pozýva ordinovaných na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu so zaujímavou témou 15. 11. 2021 v Spišskej Belej.
Čítaj viac
Vyšlo októbrové číslo eVýchodu.
Čítaj viac
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku podporila distribúciu potravín pre najzraniteľnejších ľudí v šiestich madagaskarských evanjelických synodách.
Čítaj viac
V tolerančnom kostole v Nálepkove mali v 19. nedeľu po sv. Trojici tradičnú „bergopfer – banskú oferu“. Na Službách Božích
Čítaj viac