Pozývame na Pamiatku reformácie na televízny prenos reformačných Služieb Božích z Ľubice.
Čítaj viac
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020
Čítaj viac
Košický seniorát ECAV na Slovensku nás pozýva na ich online reformačný modlitebný týždeň.
Čítaj viac
Vo veku 84 rokov dnes zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca.
Čítaj viac
Vyšlo nové októbrové číslo časopisu Evanjelický východ.
Čítaj viac
V 20. nedeľu po Svätej Trojici – 25. októbra 2020 Slovenský rozhlas odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z Nemcoviec.
Čítaj viac