V Nálepkove si pripomenuli 90. výročie návštevy Slovenska evanjelického teológa a bojovníka proti fašizmu D. Bonhoeffera.
Čítaj viac
Vyšlo nové 16. číslo Evanjelického posla spod Tatier.
Čítaj viac
Ordinovaní a ich rodiny sú na konci letných prázdnin pozvaní na Deň farárskych rodín so zaujímavým programom.
Čítaj viac
Vyšlo nové číslo časopisu Evanjelický posol spod Tatier.
Čítaj viac
SPP distribúcia a. s. pomohla cirkevným zborom a ubytovacím zariadeniam vo VD v pomoci ukrajinským utečencom.
Čítaj viac
VD ECAV, Košický seniorát, Cirkevné zbory Mníšek/Hnilcom a Švedlár, Karpatskonemecký spolok a obec Nálepkovo pozývajú na podujatie pri príležitosti 90.
Čítaj viac