Posolstvo Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Svätodušným sviatkom 2023.
Čítaj viac
v najnovšom vydaní Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
v májovom vydaní eVýchodu
Čítaj viac
Pozvanie do projektu Boxes of Blessing 3(Krabice požehnania 3)
Čítaj viac
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách
Čítaj viac
VD ECAV vyhlasuje výberové konania na pozíciu riaditeľa/ky
Čítaj viac