Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konal charitatívny koncert „Očami srdca“ na podporu krajín postihnutých vojnovými konfliktami
Čítaj viac
Naši predplatitelia už odpoveď poznajú. Áno, Posol je na ceste k tým, ktorí sú jeho predplatiteľmi. V novom čísle EPST
Čítaj viac
Medzi 12 kostolmi, ktoré získali prestížnu značku Európskeho kultúrneho dedičstva, je aj osem evanjelických kostolov.
Čítaj viac
Pozývame na bezplatný online jednoduchý jazykový kurz slovenčiny pre ukrajincov.
Čítaj viac
Učitelia ESŠ v Liptovskom Mikuláši iniciovali originálny športový projekt spojený s benefičnou myšlienkou
Čítaj viac
Pozývame počúvať rozhlasové Služby Božie z Evanjelického a. v. chrámu Svätej Trojice v Prešove 22. 5. 2022 o 10. 00
Čítaj viac