Darcovia

Všetkým darcom úprimne ďakujeme! 

Ak chcete byť súčasťou projektu, resp. Vám záleží na tom, aby toto zariadenie začalo s prevádzkou čím skôr, budeme radi, ak nás finančne podporíte.

Podporiť nás môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:
IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513
VS: 7777

Ďakujeme!

Miško Ján, Vyšný Žipov 500 €

Miško Ján, Bratislava-Petržalka 100 €

Kmec Martin, Oľšavce 300 €

Drdoš Martin, Levice 40 €

Babejová Magdaléna, Prešov 100 €

Medňanská Zuzana, Stará Turá 50 €

Fassingerová Dagmar, Spišská Nová Ves 2000 €

Mišková Anna, Vyšný Žipov 50 €

Krajňáková Mária, Hozelec 100 €

Malatová Elena, Hanušovce nad Topľou 50 €

Straková Zuzana, Hanušovce nad Topľou 100 €

Pasternáková Anna, Hanušovce nad Topľou 20 €

Bašista Jozef, Medzianky 20 €

Birčáková Miriama, Sabinov 100 €

Pankuchová Gabriela, Lipníky 40 €

Molitorisová Helena, Hanušovce nad Topľou 60 €

Rusnačková Jana, Lučivná 100 €

Petrová Alžbeta, Petrovany 100 €

Kušnír Viktor 100 €

Kovaľ Štefan, Bystré 200 €

Keresteš Ján, Pavlovce 5 €

Straková Lýdia 80 €

CZ ECAV Richvald 205,84 €

Varhoľová Andrea 50 €

Bahnová Milica 20 €

CZ ECAV Martin – Záturčie 250 €

Beňová Lucia, Šarišská Poruba 250 €

Horenská Anna, Prešov 60 €

Janičina Zdenko Dúbrava 50 €

Matta Ján, Zámutov 50 €

Kubincová Iveta, 140€

Bohuznáma sestra 500 €

Šťastný František, Prešov  1000 €

Miško Ján, Vyšný Žipov 500€

Ferenčík Vladimír, Liptovský Mikuláš 50€

CZ ECAV Blatnica 500€

Anna Štetinová, Prešov 25€

Rodina Midriaková, Svit 100€

Matta Ján, Zámutov 20€

Dana Kataniková, Rokytov 115 €

Mária a Juraj Drábikovci, Chmeľov 50 €

Bohuznámy člen CZ Bratislava-Legionárska 500 €

Zuzana Kolesárová, Hanušovce nad Topľou 100 €

Martin Ducho 35 €

p. Bartko 5 €

Daniel Hanko 1500 €

Rastislav Gavlík 35 €

Rodina Baranová, Prešov 200 €

Rodina Mihočová, Prešov 50 €

Nikola Hudáková, Prešov 20 €

Peter Švorc, Prešov 500 €

CZ Liptovská Porúbka 20 €

Rodina Petrová 100 €

Rodina Pankuchová, Lipníky 50 €

Vladimír Šimovič, Vavrišovo 100 €

Rodina Priputenová, Župčany 50 €

Danka a Milan Gaľovci, Tuhrina 100 €

CZ Levice 1000 €

Božena Borošová, Prešov 500 €

Dušan Prelich, Kežmarok 100 €

Ján Paciga, Liptovský Ján 100 €

Marek Kendický, Prešov 40 €

p. Ščešňaková, Petrovany 50 €

Danica Simonuttiova, Levice 20 €

Pavlína Juhásová, Bardejov 100 €

Bohuznáma sestra, Šarišská Poruba 300 €

Viera Smetanková, Prešov 150 €

Alžbeta Krajňaková, Prešov 50 €

Ladislav Krajňak, Prešov 50 €

Zlatica Mišková, Vyšný Žipov 300 €

Juraj Velebír, Gelnica 20 €