Budova

Východnému dištriktu ECAV na Slovensku bola v reštitúcii vrátená budova na Baštovej ulici 21 v Prešove, ktorá bola prešovskými evanjelikmi v rokoch 1904 – 1905 postavená ako konvikt (stravovňa) pre študentov Evanjelického kolégia na základe architektonického návrhu košických staviteľov Gejzu Jakaba a Arpáda Jakaba. Budova bola postavená v secesnom architektonickom štýle s bohato vyzdobeným priečelím, ktoré sa v určitej miere zachovalo až do súčasnosti. Počas užívania tejto budovy štátom v dobe socializmu v nej sídlil internát hotelovej akadémie.

Budova v roku 1905
Stav budovy pred rekonštrukciou
Vzhľad po rekonštrukcii