Galéria

Dištriktuálny deň 2023
v Bardejove
Posviacka diakonického domova
pre seniorov Elim
Ordinácia novokňazov 2023 v Chráme sv. Trojice v Prešove

100 rokov VD ECAV

Slávnostné služby Božie
Akadémia Listáreň služby a Ducha
Inštalácia biskupa VD ECAV Petra Mihoča 2. 2. 2020
Dištriktuálny deň 2018 v Poprad Aréne