Video

Dištriktuálny deň VD ECAV 2018

DD Služby Božie
Deň zmierenia

Misijné dni 2018

Štvrtok večer
Piatok ráno
Sobota ráno
Spoločné služby Božie
Štvrtok večer – videostop
Piatok večer
Sobota večer
Panelová diskusia

Dištriktuálny deň VD ECAV 2017

Misijné dni VD ECAV 2017

                     Štvrtok – večer
                Štvrtok – Chart show
                         Piatok – ráno
                         Piatok večer
Piatok – seminár o prenasledovaní kresťanov s Petrom Jašekom
Piatok – Diskusia s Petrom Jašekom o vyslobodení zo sudánského väzenia
             Štvrtok – uvítací večer
          Piatok – večer – Dobre vedieť
                       Sobota – ráno
                        Sobota – večer
Panelová diskusia – Reformácia s arcibiskupom Robertom Bezákom
Divadelné predstavenie – Eduard a jeho zázračná cesta
Sobota – Biblická hodina
Ako klopať na nebeskú bránu
Nedeľné bohoslužby
Hudobná skupina KVD – Keď Mojžiš