BÚVD

Biskupský úrad Východného dištriktu
ECAV na Slovensku 

Hlavná 137, P. O. Box 119,  080 01 Prešov
Telefón: +421 51/772 25 15         Mobil: +421 918 828 379
Mgr. Peter Mihoč
biskup VD ECAV 

Telefón:+421 918 828 312
e-mail:  biskup@vdecav.sk

Ing. Ľubomír Pankuch
dozorca VD ECAV

e-mail: dozorca@vdecav.sk

Mgr. Samuel Miško, MBA 
riaditeľ BÚ VD

Telefón: +421 918 828 042
e-mail:  riaditel@vdecav.sk

Mgr. Marek Cingeľ
tajomník biskupa VD

Telefón: +421 908 368 889
e-mail: tajomnik@vdecav.sk

Mgr. Miroslav Čurlík
tajomník pre školstvo VD ECAV

Telefón: +421 918 828 214
e-mail:  skolstvo@vdecav.sk

Mgr. Emília Mihočová       
redakcia  časopisu eVýchod, tajomníčka pre misiu

Telefón: +421 918 828 302
e-mail:  sefredaktor@evychod.sk

Ing. Anna Horenská
ekonóm


e-mail:  ekonom@vdecav.sk

Mgr. Miloš Kožlej
archivár 

e-mail:  archiv@vdecav.sk

Bc. Ľudmila Kotíková
sekretariát

e-mail:  sekretariat@vdecav.sk