Dištriktuálny súd VD ECAV

JUDr. Milan Šebeň – predseda súdu
Mgr. Vladimír Ferenčík – podpredseda súdu
JUDr. Pavel Pangrác –  dištriktuálny  žalobca
Mgr. Rajmund Bradík
Mgr. Stanislav Grega
Ján Žiška
Mgr. Radovan Gdovin
Mgr. Dušan Hrivnák
JUDr. Martina Vnenčáková
Ján Greguš
PhDr. Marta Ferjová
Mgr. Marcela Uhláriková
Stanislav Palenčár
Mgr. Jaroslav Petro
Martina Salajová
Ing. Vladimír Škripec