Školský výbor VD

P.čPriezvisko,meno,titulFunkciaTelefónAdresae-mailFunkčné obdobie
 1.Bosáková Jana, ThDr., PhD.

Predsedníčka Školského výboru

Zástupkyňa duchovných správcov škôl VD

0904  929 624Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

jankabosakova@gmail.com

04.09.2021 03.09.2027
2. Čurlík Miroslav,  Mgr.

Člen, Školský tajomník VD a Predseda Školského výboru ECAV

0918 828 214VD ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov

skolstvo@vdecav.sk 

curlik@esspo.sk

Z titulu funkcie

(od 2008)

3. Gallo Ján, Mgr.

Člen

Predseda ŠV LOS

0918 828 354Jasenová 44, 026 01 Dolný Kubín

gallojan@gmail.com

jasenova@ecav.sk

2019-2027
4. Oráč Matej, ThDr., PhD.

Člen

Predseda  ŠV ŠZS

0918 828 351Námestie legionárov 3, 080 01 Prešovorac@esspo.sk2021-2027
5. Havrila Dušan, PaedDr., PhD.

Člen

Predseda ŠV KOS

 

0905 155 749Mlynská 23, 040 01 Košicehavrilad@centrum.sk2021-2027
6. Damankoš Marián, PhDr., PhD.

Člen za stredné školy

Riaditeľ ESŠ Prešov

0918 828 221Námestie legionárov 3, 080 01 Prešovriaditel@esspo.sk2021-2027
7. Ilavský Martin, Mgr.

Člen  za stredné školy

riaditeľ EG JAK Košice

0915 659 313Škultétyho 10, 040 01 Košice

martin.ilavsky@egjak.com

2021-2027
8. Chaloupková  Jana, PaedDr.

Člen za ZŠ

Riaditeľka ESŠ L. Mikuláš

0910 991 633Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš riaditel@esslm.sk2021-2027
9. Sopoliga Jozef, Mgr.  

Člen za MŠ

Riaditeľ ESŠ Martin

0905 517 181M.R.Štefánika 17 Martinjozef.sopoliga@ezsmt.sk2021-2027