Školský výbor VD

P.čPriezvisko,meno,titulFunkciaTelefónAdresae-mailFunkčné obdobie
 1.Havrila Dušan, PaedDr., PhD.

Predseda

Predseda ŠV KOS

0905 155 749Mlynská 23, 040 01 Košicehavrilad@centrum.sk2015-2021
2. Čurlík Miroslav,  Mgr.

Člen,

šk.taj. VD ECAV

0918 828 214VD ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov

skolstvo@vdecav.sk

Z titulu funkcie

( od 2008 )

3. Gallo Ján, Mgr.

Člen

Predseda ŠV LOS

0918 828 354Jasenová 44, 026 01 Dolný Kubín

gallojan@gmail.com

2019-2025
4. Oráč Matej, ThDr., PhD.

Člen

Predseda  ŠV ŠZS

0918 828 351Námestie legionárov 3, 080 01 Prešovorac@esspo.sk2015-2021
5. Krištan Jozef, Ing.

Člen za stredné školy

Riaditeľ EG JAK Košice

0903 616 904Škultétyho 10, 040 01 Košiceriaditel@gjak.sk2014-2020
6. Damankoš Marián, PhDr., PhD.

Člen za stredné školy

Riaditeľ ESŠ Prešov

0918 828 221Námestie legionárov 3, 080 01 Prešovriaditel@esspo.sk2014-2020
7. Kollár Miloš, PaedDr., PhD.

Člen  za základné školy

riaditeľ ESŠI

0918 585 147Červenica 114, 082 07 Tuhrina

essi.cervenica@gmail.com

2014-2020
8. Bosáková Jana, ThDr., PhD.

Člen za duch.správcov

duchovný správca

0904 929 624Horná Kružná 18, 038 61 Vrútkyjankabosakova@gmail.com2015-2021
9. Sopoliga Jozef, Mgr.  

Člen, riaditeľ za materské školy

ESŠ Martin

0905 517 181M.R.Štefánika 17 Martinjozef.sopoliga@ezsmt.sk2019-2025