Biblická olympiáda 2021

Biblická olympiáda 2021

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z  EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A  NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

S ohľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž Biblická olympiáda v tomto školskom roku bude konať online. Chceme ponúknuť žiakom, ktorí majú záujem, možnosť zúčastniť sa súťaže. Biblická olympiáda bude mať v tomto roku len jedno kolo, celoslovenské, ktoré sa uskutoční 4. júna 2021.

K oznamu sú pripojené aj témy, ktoré sú aktuálne pre tento školský rok.

Prihlášku, z prílohy zašlite emailom na skoly@ecav.sk alebo poštou na adresu: Daniela Veselá, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Prihlasovanie do súťaže cez program EduPage bude otvorené: od 6. apríla 2021 do 6. mája 2021

PRIHLASOVANIE:

Súťažiacich môžete do súťaže registrovať cez program EduPage, ktorý používajú školy. Môžete  to urobiť osobne, ak máte prístup na školský EduPage alebo požiadať v škole niekoho, kto má administrátorské práva na modul Súťaže. Tiež ponúkame link pre tých, kde škola nemá EduPage.

Školy, ktoré majú EduPage:

Položka – Ako prihlásim žiakov do súťaže?

Žiaci, ktorí majú EduPage uvidia kód a aj linku na súťaž vo svojom EduPage.

Žiaci, ktorí nemajú EduPage – týmto kód oznámi učiteľ, ktorý ich registroval.

Školy, ktoré nemajú EduPage:

https://www.onlineolympiady.sk/registracia/ (tomuto učiteľovi pošleme kódy pre jeho žiakov mailom po registrácii)

Systém súťažiacim pridelí kód, pod ktorým budú žiaci súťažiť

Prihlásiť za školu alebo seniorát môžete maximálne 3 súťažiacich za kategóriu.

Ako môžem žiakovi manuálne nastaviť, že sa zúčastňuje súťaže príp. kategóriu a kolo?

  • Nemusíte mená a údaje súťažiacich vypisovať, len ich vyberiete zo zoznamu žiakov.
  • Súťažiacim viete jednoducho nastaviť kategóriu a kolo súťaže.
  • Systém každému súťažiacemu vygeneruje unikátny kód, pomocou ktorého sa bude môcť zapojiť do súťaže.
  • Kódy súťažiacim jednoducho rozošlete predpripravenou správou cez modul Súťaže.

KATEGÓRIE:

Štátne školy:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Cirkevné školy:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Bližšie informácie: skoly@ecav.sk

PRÍLOHY:

Témy BO 2021.docx

Prihláška na Celoslovenskú Biblickú olympiádu.docx

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a náboženskú výchovu

Séria webinárov ZD “Pomáhajme si navzájom”

Séria webinárov ZD “Pomáhajme si navzájom”

Pozývame vás na sériu 4 online webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami, seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie.

Webináre budú prebiehať vo forme štyroch 90 minútových stretnutí interaktívnou formou. Interaktivitu nám umožní využívanie online nástrojov v online platforme, ako je hlasovanie, zdieľanie obrazovky, interaktívny online flipchart či rozdelenie do menších podskupiniek priamo ako súčasť online-tréningu.

Termíny a čas:
21. apríl od 18.30 do 20.00 hod.
5. máj od 18.30 do 20.00 hod.
26. máj od 18.30 do 20.00 hod.
16. jún od 18.30 do 20.00 hod.

Modul 1
Špecifiká práce a komunikácie v online prostredí 
21. apríl 2020

Zámerom online tréningu je predstaviť účastníkom špecifiká komunikácie v kontexte pomáhajúcich intervencií vo virtuálnom priestore. V priebehu tréningu zažijú účastníci interaktívnou formou aktivity, diskusie a prezentácie, ktoré im objasnia základné know how práce prostredníctvom emailu, chatu, telefonátu a online video hovoru. Špecificky sa budeme venovať výhodám a nevýhodám jednotlivých platforiem, cieleným intervenciám poradcu, terapeuta a kouča, ich podobnostiam aj odlišnostiam.

Modul 2
Proces práce s individuálnym klientom online (terapie, koučovanie, poradenstvo)
5. máj 2021

V tomto module sa účastníci zamerajú na konkrétne intervencie pri práci s jednotlivcom vo virtuálnom prostredí. Formou dialógu a zdieľania skúseností a dobrej praxe pomenujeme špecifiká online psychoterapie, psychologického a iného poradenstva, koučovania a supervízie. Účastníkov oboznámime aj s etickými dilemami pomáhajúcich profesií v online priestore.

Modul 3
Facilitácia skupinových stretnutí a skupinové intervencie (online párová, rodinná a skupinová práca)
26. máj 2021

Tretí modul sa zameria na špecifiká profesionálnej komunikácie s viacerými ľuďmi a na stratégie facilitácie virtuálnych stretnutí v kontexte pomáhajúcej praxe. Na príkladoch párového a rodinného poradenstva, mediácie a skupinových stretnutí vysvetlíme špecifiká intervencií, ktoré pracujú so vzťahovou a skupinovou dynamikou. Modul je vhodný nielen pre poradcov a terapeutov, ale aj pre mediátorov, koučov a lektorov, ktorí aktuálne poskytujú svoje služby online.

Modul 4
Intervencie redukujúce stres s rôznymi cieľovými skupinami v čase pandémie
16. jún 2021

Ak pracujete ako pomáhajúci profesionál (psychológ, kouč, mediátor, sociálny pracovník) je v súčasnom období vašou úlohou posilňovať klientov v tom, aby čo najsamostatnejšie zvládali napätie, neistotu a stres spojený s aktuálnou krízou. Modul vám ponúkne praktické techniky a metódy, ktoré môžete efektívne začleniť do vášho repertoára intervencií. Počas tréningu vám predstavíme odporúčané postupy pri redukcii a zvládaní stresu. Intervencie, ktoré prinesieme sa dajú aplikovať online, ale aj v reálnom kontakte s klientom.

Lektor:  Mgr. Vladimír Hambálek

V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Program podpory Partnerstiev – projekt Pomáhajme si navzájom online sa uskutočnil s finančnou podporou Nadácie SPP

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste sa na riaditel@zdecav.sk. Následne prihláseným pošleme informácie 2-3 dni pred začiatkom online webinára  s pripojením /link na ZOOM, kde  bude webinár prebiehať v stanovenom termíne a čase.

Mária Hroboňová (tajomníčka biskupa ZD ECAV na Slovensku)

PONUKA: Webinár SEM o odvahe v neľahkých časoch

PONUKA: Webinár SEM o odvahe v neľahkých časoch

“Neozývajte sa, lebo skončíte ako oni.” Tieto slová si vypočul evanjelický kňaz Ján Bakoss, keď nakladali Nemci práve pokrstených Židov na nákladné auto.Možno si povieš, dávna minulosť. Ale je to naozaj tak? Nebojíme sa ozvať, keď vidíme nespravodlivosť? Sme naozaj Božími nástrojmi na Zemi?

Aj o tom bude ďalší zaujímavý webinár SEM so zaujímavým hosťom – moderátorkou a redaktorkou RTVS Dagmar Mozolovou a a zaujímavou témou “Ak mlčíme – Boh to vidí”, ktorý sa uskutoční dňa 17. apríla 2021 o 19. 00 hod. cez aplikáciu ZOOM.

Link na webinár je: zoom.us/j/97434410532.

Pozvanie SEŽ na ďalšie zaujímavé aktivity

Pozvanie SEŽ na ďalšie zaujímavé aktivity

BIBLICKÁ HODINA

Milé ženy, srdečne Vás opäť pozývame stretnúť na Biblickej hodine so sestrou Zuzanou Vaľovskou. Téma tretieho stretnutia je: Dve ženy a ich synovia / Alžbeta a Ján, a Mária a Ježiš. Termín stretnutia: 12. apríl 2021 o 18:00 hodine cez aplikáciu zoom. Spôsob: tie, ktoré ste už prihlásené dostanete link do mailovej pošty. Ktoré ste ešte na tejto online biblickej hodine neboli, pošlite prosím mail na adresu jana.kilianova@sezs.sk a link Vám bude poslaný.
Tešme sa na inšpiratívne stretnutie a na spoločné putovanie biblickými textami.za SEŽ Jana Kilianová a Eva Oslíková

ČITATEĽSKÝ KLUB

Milé ženy, opäť Vás pozývame do ČITATEĽSKÉHO KLUBU SEŽ! Poďte spolu s nami čítať a debatovať o knihe (alebo filme) CHATRČ od W.P. Young-a. (počas veľkonočných sviatkov ste si ako inšpiráciu mohli  film pozrieť:  https://tv-program.aktuality.sk/film/chatrc/ ;TV JOJ sobota 22:50) Ak Vás obsah knihy zaujal, vyrušil alebo povzbudil – chcete sa pýtať, alebo sa o nej jednoducho rozprávať, tak ste žena, ktorú potrebujeme. Sme zvedavé na Vaše myšlienky a na Váš pohľad. Budeme radi, ak si pripravíte otázky, alebo postrehy.  Môžete ich poslať na adresu: jana.kilianova@sezs.sk alebo na adresu: milica.jozafova@sezs.sk a spoločne budeme hľadať odpovede pre vieru a život. ČITATEĽSKÝ KLUB sa stretáva v online priestore cez aplikáciu ZOOM. Termín stretnutia ku knihe Chatrč bude 31. mája  2021 (pondelok) o 18:00 hod. Pre zapojenie sa a diskusiu je nutné, aby ste mali k dispozícii mikrofón a kameru. Ak sa máte chuť k nám pripojiť, napíšte prosím na adresu jana.kilianova@sezs.sk (alebo janaeng@gmail.com). Pred stretnutím Vám bude poslaný link, cez ktorý sa pripojíte. 


Tešíme sa debatu s Vami.


Za SEŽ Jana Kilianová, Milica Jozafová, Eva Oslíková

PONUKA: Webinár SEM pre mladých lídrov

PONUKA: Webinár SEM pre mladých lídrov

Spoločenstvo evanjelickej mládeže pripravuje ONLINE webinár na tému: Vzdelávanie mladých lídrov. Uskutoční sa v sobotu, 10. apríla 2021 od 19:00 na platforme ZOOM.

Mávate mládeže, dorasty a skupinky online? Ale už to začína byť nuda? Rozmýšľaš ako tieto stretnutia spestriť? Ak chceš pár tipov na zaujímavé nápady a aktivity, tak čítaš správne riadky. Klikni a pripoj sa k zaujímavým ľuďom, ktorí používajú zaujímavé staro-nové tooly. 

Mgr. Jozef Šimek (predseda SEM)

POZVÁNKA: Webinár SEŽ pre ženy “Vo víre chaosu”

POZVÁNKA: Webinár SEŽ pre ženy “Vo víre chaosu”

Milé ženy (predovšetkým z kresťanského prostredia, ale nie je to nutná podmienka…) srdečne Vás pozývam na webinár pre ženy, ktoré prešli skúsenosťou rozvodu, alebo rozpadu vzťahu s názvom “Vo víre chaosu- ako zvládnuť rozvod”, ktorý sa uskutoční dňa 10. 4. 2021 o 14. 00 cez aplikáciu ZOOM.

Ak ste niečo také zažili, alebo niečím podobným prechádzate pozývame Vás do skupiny žien, ktoré chcú svoju skúsenosť zdieľať a na základe kresťanskej viery hľadať a nachádzať novú odvahu a silu zvládať život so zlomeným “srdcom”.

Potrebné informácie a prehľad o témach a prednášajúcich získate na adrese denisa.vargova@sezs.sk ,alebo na web stránke spoločenstva evanjelických žien www.sezs.sk

Seminár nie je voľne otvorený, pre účasť je potrebné sa prihlásiť a získať link. Sme tu pre vás, nie ste samé.

Mgr. Eva Oslíková (predsedkyňa SEŽ)

Malé výročia prešovského Kolégia

Malé výročia prešovského Kolégia

355 rokov od položenia základného kameňa Kolégia v Prešove (6. apríl 1666).

Stavbou Kolégia a jeho otvorením vyvrcholili snahy hornouhorských evanjelikov zriadiť vysokú školu v našich podmienkach. Cesta od položenia základného kameňa k otvoreniu školy (18.10.1667) bola relatívne krátka, ale vzhľadom na panujúce pomery v Uhorsku aj veľmi tŕnistá. Celú túto myšlienku bolo možné uskutočniť vďaka obrovskej spoločnej snahe a podpore evanjelikov. Na stavbu Kolégia prispievali rôznymi finančnými príspevkami mnohí významní predstavitelia protestantských stavov. Štefan Vitnédi daroval 6000 zlatých, k ďalším darcom patrili napr. Žigmund Zimmermann, Andrej Kecer, Dávid Feja (budúce obete Prešovských súdov v roku 1687). Kolégium finančne podporili aj remeselnícke cechy, rôzni zahraniční donátori, sedmohradské stavy, nemecké mestá, kniežatá ako aj švédsky a dánsky kráľ. Slávnostné položenia základného kameňa sa uskutočnilo za účastí mnohých hostí a väčšiny mešťanov.

335 rokov od smrti Eliáša Ladivera (2. 4. 1686)

Eliáš Ladiver sa narodil okolo roku 1633 v Žiline v rodine rektora žilinskej školy neskôr žilinského farára a seniora Hornotrenčianskeho seniorátu Eliáša Ladivera. Eliáš mladší postupne študoval v Žiline, Levoči a Blatnom Potoku, kde bol študentom Jána Ámosa Komenského. Následne študoval teológiu vo Wittenbergu. Po návrate domov bol rektorom školy v rodnej Žiline a v Bardejove. V roku 1664 bol ordinovaný za farára v Teplej (Liptov, Liptovská Teplá). V roku 1667 bol povolaný na novootvorené Kolégium hornouhorských stavov v Prešove za profesora logiky a poézie. V roku 1672 po zrušení Kolégia musel spolu s ostatnými profesormi z Prešova ujsť. Počas tohto exilu pôsobil na školách v Sedmohradsku Sibini a Sighișoara – Šegešvár (dnešné Rumunsko). V roku 1681 bol povolaný za rektora na obnovené Kolégium v Prešove. V Prešove 2. apríla 1686 aj zomrel a bol pochovaný v nemeckom evanjelickom kostole v Prešove (dnes konkatedrála sv. Mikuláša). Ladiver bol významným filozofom, básnikom a učiteľom a krátko pôsobil aj ako kňaz. Známe sú jeho vieroučné dišputy s jezuitmi, bol autorom mnohých divadelných hier, ktoré boli verejne prezentované študentmi Kolégia (Eleazar Constans, Papinianus Tetragonos).