POZÝVAME Divadelné predstavenie: Tajomný labyrint

POZÝVAME Divadelné predstavenie: Tajomný labyrint

Na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove v nedeľu 25. októbra 2020 divadelné zoskupenie EXODUS odpremiéruje predstavenie TAJOMNÝ LABYRINT,  inšpirované najznámejším dielom Učiteľa národov J. A. Komenského –  Labyrint sveta a raj srdca.

Tajomný labyrint je interaktívne experimentálne divadlo s prvkami muzikálu. Cez príbeh Pútnika a jeho sprievodcov posúva labyrint Komenského sveta do dnešných čias – ukazuje, koľko vecí, obrazov, popisov sveta platí už stovky rokov. 

Tvorcovia predstavenia konfrontujú starý obraz sveta s dnešnou vizuálnosťou. Vytvoria obraz labyrintu súčasného sveta, ktorý popísal pred 400 rokmi Jan Amos. Svet bude bludiskom a spleťou uličiek, kde má každý svoje poslanie a kde pečené holuby nikomu nepadajú z neba zadarmo. Projekt podporil Prešovský samosprávny kraj.

Predstavením TAJOMNÝ LABYRINT mali vyvrcholiť tzv. Amosove dni, ktoré pri 350. výročí smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského 23. – 25. októbra 2020 v Prešove pripravoval Východný dištrikt v spolupráci so Šarišsko-zemplínskym seniorátom, Evanjelickou spojenou školou a miestnym cirkevným zborom. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii však Amosove dni zrušili. Divadelné predstavenie sa však uskutoční, ak sa situácia dramaticky nezhorší.

Scenár a réžia: Roman Sorger

Hudba: Jozef Ždiľa

Hrajú: Jozef Holotňák, Ema Rybárová, Patrik Jacko, Peter Mihoč, Magdaléna Tothová, Ľubomíra Langová, Marek Leško, Adela Gaľová, Kristína Železníková, Sarah Slavkovská, Rebeka Hudáková, Fabián Novotný, Diana Pirohová, Terézia Feková, Terézia Kilianová

Dĺžka predstavenia: 90 min.

Vhodné od 10 rokov.

Rezervácia lístkov:

Divadelné predstavenie bude mať premiéru v nedeľu 25. októbra o 15.00 h v priestoroch prešovského Divadla J. Záborského. Rezervácia lístkov sa realizuje cez webovú stránku www.divadloexodus.sk. V súvislosti so situáciou COVID-19 rezervácia potrvá do posledného týždňa pred predstavením (18. októbra). Po tomto termíne budú záujemcovia emailom vyzvaní, aby lístok uhradili. V prípade sprísnenia bezpečnostných opatrení bude predstavenie preložené na iný termín s platnosťou lístkov z 25. októbra.   

Viac informácií o divadelnom predstavení a jeho tvorcoch: www.divadloexodus.sk.

 

O divadle EXODUS:

Pre divadelný tím sa divadlo stalo nádejou a možnosťou priblížiť sa bližšie k Pravde. Stalo sa ich poslaním, prácou, voľným časom, snom.

Tím má za sebou dlhoročnú tvorivú činnosť a participácie na úspešných divadelných projektoch a veľkojaviskových muzikálových predstaveniach, ako LEGENDA O ZAKLIATOM MESTE, či PRÍBEH Z TAMMÍRU a iné. Divadlo EXODUS svojím obsahom, víziou, smerovaním a samotnou tvorbou, v plnej miere, napomáha šíreniu ušľachtilých, hodnotových princípov kresťanskej kultúry v rôznych oblastiach umeleckého a kultúrno-spoločenského života.

Chce vytvárať príjemné, tvorivé a inšpiratívne prostredie pre nádejných hercov, režisérov, scenáristov a dramaturgov, ktorí zdieľajú v umení a tvorbe podobný názor.

Zasadnutie Vnútromisijného výboru VD

Zasadnutie Vnútromisijného výboru VD

Dňa 21. 9. 2020 zasadal na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove Vnútromisijný výbor VD pod vedením predsedu M. Cingeľa. Členmi výboru sú zástupcovia  všetkých seniorátov vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku za vnútromisijnú oblasť života seniorátu: D. Hanko (za LOS), M. Hrivňák (za TUS), M. Chlpíková (za KOS), J. Ilčisková (za GES), J. Maťová (za TAS) a T. Valašík (za ŠZS). Na časti zasadnutia sa zúčastnil aj biskup VD P. Mihoč a informoval sa o vnútromisijnej práci v jednotlivých seniorátoch v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou a jej dopadmi na život seniorátov a cirkevných zborov.

Vnútromisijný výbor pripravil plán vnútromisijných aktivít VD na budúci rok 2021 veriac, že sa už nezopakuje tohtoročná skúsenosť s rušením akcií kvôli pandemickej situácii  v našej krajine. Výbor sa zaoberal aj prípravou dotazníka o duchovnom živote cirkevných zborov, ktorý by mal poskytnúť predovšetkým samotným cirkevným zborom, jeho grémiám dobrú východiskovú analýzu stavu cirkevného zboru v rôznych oblastiach života, porovnanie jeho silných a slabých stránok života. Mal by priniesť inšpirujúce východiská pre duchovnú obnovu cirkevného zboru. Vyšším cirkevno-organizačným jednotkám by mal dotazník priniesť efektívnejšiu organizáciu misijnej práce v senioráte a v dištrikte, či prípravu rozvojových programov, školení a vnútromisijných podujatí v seniorátoch, dištriktoch či celej ECAV na Slovensku.

Vnútromisijný výbor verí, že táto iniciatíva bude prijatá s pochopením a s ochotou i napriek viacerým neúspechom podobných iniciatív v posledných rokoch života cirkvi.

Marek Cingeľ

Štôla: Pamiatka posvätenia chrámu a zborového domu

Štôla: Pamiatka posvätenia chrámu a zborového domu

V tatranskej obci Štôla sa v 14. nedeľu po Sv. Trojici – 13. septembra 2020 konali ďakovné služby Božie pri spomienke na dve posviacky spred 150 rokov.

História kresťanstva vo Štôle siaha až do stredoveku, kedy tu postavili benediktínsky kláštor. Svoje pôsobenie benediktíni ukončili príchodom husitov. Reformácia tu zapustila korene, akonáhle panstvo prijalo Lutherove učenie a pod jeho vplyvom prišli k evanjelickému vierovyznaniu aj roľníci. Vo februári 1870 posvätili evanjelickú školu a v septembri kostol. Pred 150 rokmi patrila Štôla do veľkého batizovského zboru, dnes je dcérocirkvou evanjelického zboru Mengusovce.

Zhromaždenie na začiatku Služieb Božích pri slávnosti pamiatky posvätenia uviedol mladý pár oblečený v krojoch, a to prednesom dvoch básní k tejto príležitosti. Domáci brat farár Tibor Molnár privítal vzácnych hostí – biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, bývalú sestru farárka mengusovského zboru Lenku Janotkovú (v súčasnosti slúži na kaplánskom mieste v Turčianskom senioráte) ako aj starostu obce Mengusovce Mateja Hajka.

Služby Božie pokračovali tradičným poriadkom s kázňou brata biskupa Petra Mihoča, ktorý sa prihovoril na základe slov z 84. žalmu: „Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!“ (Ž 84,12 – 13)

Po kázni zborový farár Molnár priblížil históriu stavby kostola ako aj opravy, ktorými prešiel. Sestra farárka Janotková v príhovore spomenula svoje pôsobenie pod Tatrami a povzbudila prítomných do ďalších dní. Za Bratskú jednotu baptistov sa brat P. Jurčo poďakoval za dobrú spoluprácu medzi cirkvami.

Po Službách  Božích sa zhromaždenie presunulo pred budovu bývalej evanjelickej školy, kde zborový farár Tibor Molnár prečítal jej históriu a pripomenul, akými premenami prešla po jej zrušení pred 70 rokmi. Za posledných 15 rokov sa škola zmenila na útulné cirkevné priestory, ktoré poskytujú možnosť celoročného ubytovania pre 10 ľudí. Keďže budova bývalej školy už slúži novému účelu, brat biskup Mihoč vykonal akt posviacky.

Nech je štôlsky kostol, ktorý stojí pri vstupe do obce, vždy dôkazom viery nielen predkov, ale i súčasníkov.

Zdroj: T. Molnár,  www.ecav.sk

Súrodenecká rivalita

Súrodenecká rivalita

„Keď som prišla do Iraku, nebolo pre mňa ťažké veriť, že Boh je dobrý – keď sa narodíte na Slovensku, kde môžete študovať a cestovať, vtedy je jednoduché byť veriacou. V utečeneckom tábore sa zosypali všetky moje naučené teórie,“ uviedla v rozhovore pre eVýchod Simona Marcinková, ktorá tri roky pracovala ako koordinátorka humanitárnej pomoci v Iraku. V septembrovom čísle čitatelia nájdu aj tieto témy:

 • Rivalita medzi súrodencami
 • REPORTÁŽ: Geometria pocitu výtvarníka Jana Svobodu
 • KOMENTÁR: k návrhu SaS na odluku cirkvi od štátu
 • POSTOJ: k situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách
 • TÉMA: Fenomén TikTok
 • REPORTÁŽ: Izraelský denník II.
 • ROZHOVOR: s Mariannou Kucharikovou, pedagogičkou na ESŠ v Prešove
 • FILM: Stargirl
 • DIAKONIA: rok ukrajinských dobrovoľníkov v domove pre seniorov
 • FOTOREPORT: Pocta generálovi Štefánikovi
 • KNIHA: Alexander Flek – Parabiblia
 • RECEPTY Z FARY: Škoricovo-cuketové muffinky
 • KNIHA: Timothy Keller – Modlitba

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ročné predplatné: 24 €. Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk

alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

LIPTOVSKÝ JÁN: Krásny chrám ako zrkadlo sŕdc

LIPTOVSKÝ JÁN: Krásny chrám ako zrkadlo sŕdc

Slávnosťou posviacky obnoveného kostola cirkevný zbor Liptovský Ján ukončil opravu jeho interiéru. Slávnosť sa uskutočnila v 13. nedeľu po Svätej Trojici, 6. septembra 2020. Posviacku vykonal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, slávnostným kazateľom bol senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega.

Na službách Božích vystúpili aj domáce spevokoly: mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a ženský evanjelický spevokol. Po nich sa zhromaždeniu prihovorili hostia – prostredníctvom videa farár z partnerského cirkevného zboru v Cisownici Marek Twardzik. Zdôraznil, že pekný chrám má byť predovšetkým odrazom pekných sŕdc, ktoré sa v ňom schádzajú. Prihovoril sa aj bývalý farár cirkevného zboru Miroslav Hargaš, rímskokatolícky farár z Liptovského Jána Peter Kvasňák a za samosprávu starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.

Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne má už 235-ročnú históriu. Pôvodný tolerančný chrám na tomto mieste bol postavený už v roku 1785. Ten v roku 1907 vyhorel, ale už v roku 1908 bol posvätený nový, terajší chrám Boží. V roku 2010 bola naposledy opravovaná vonkajšia fasáda chrámu. Celková oprava vrátane interiéru bola vykonaná naposledy v roku 1989.

 

 

Peter Taját, ev. a. v. farár svätojánsky

 

 

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 39 – 40/2020 

Nové usmernenie k epidemiologickej situácii v SR pre cirkevné zbory VD

Nové usmernenie k epidemiologickej situácii v SR pre cirkevné zbory VD

Milí bratia a milé sestry!

Nakoľko sa opäť zhoršuje epidemiologická situácia v rámci SR, dávam Vám do pozornosti nové usmernenia hlavného hygienika SR platné od 10. 9. 2020 aj k organizácii bohoslužobných úkonov. Taktiež je nutné sledovať v jednotlivých regiónoch, okresoch (seniorátoch) usmernenia okresných regionálnych hygienikov, nakoľko mapovanie situácie a prijímanie opatrení prebieha na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu nie je úplne možné vydávať spoločné stanoviska k situácii pre všetky regióny, nakoľko situácia v regiónoch sa môže značne líšiť. Z tohto dôvodu Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali epidemiologické opatrenia vydané vo vašom okrese a podľa nich ste si zariadili organizovanie bohoslužobných či zborových aktivít.  

S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

– odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), 

– odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.  

Celý dokument si nájdete na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf.

Vkladajúc celú situáciu do Božej ochrany, pozývajúc Vás k spoločným modlitbám s bratským pozdravom  ostáva

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

ZRUŠENIE EVANJELIZÁCIE PRE TEBA 2020

ZRUŠENIE EVANJELIZÁCIE PRE TEBA 2020

Oznamujeme cirkevným zborom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 v rámci SR rušíme ďalšie pripravované podujatie PRE TEBA 2020, ktoré sa malo konať 30. 9. – 4. 10. 2020 v Liptovskom Hrádku.

Veríme, že nám Boh dopraje pripraviť celoslovenskú evanjelizáciu v pôste nasledujúceho roka 2021 a že sa do tejto akcie zapojíte.

Nech nás tento zvláštny rok naučí väčšej pokore a odovzdanosti Tomu, v koho rukách je náš život a tento svet.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) – za organizačný tím

POZÝVAME: Misijné dni VD a konferencia Rodinného spoločenstva

POZÝVAME: Misijné dni VD a konferencia Rodinného spoločenstva

Srdečne vás pozývame na Misijné dni Východného dištriktu v preloženom termíne: 12. – 15. november 2020 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch, ktoré budú spojené s konferenciou Rodinného spoločenstva ECAV na Slovensku.  

Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno-spoločenský program. Ústredná téma “Extrémne premeny” poukáže na dôležitosť premien, ktoré sú začiatkom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Pozrieme sa spolu na šesť biblických postáv, v živote ktorých tzv. “butterfly effect” Božieho Ducha spustil premeny vnútra, celých rodín, manželstiev, dokonca aj národov a takto priniesol novú životnú realitu. 

Symbolom podujatia je motýľ a jeho prerod zo “škaredej” chlpatej húsenice – hlboko zvýrazňuje prerod, ktorého ovocím sú extrémne zmeny. Pripravená je bohatá mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, program pre tých najmenších aj väčších.

Vzácnym hosťom Misijných dní a Rodinnej konferencie bude známy kresťanský psychológ Pavel Raus z Českej republiky.

Súčasťou podujatia bude aj akustický koncert gospelovej speváčky Slávky Tkáčovej z Bardejova so známymi hudobníkmi Danielom Špinerom a Lukášom Konštiakom.

Veríme, že využijete túto ponuku na duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Prihlasovanie je spustené na adrese: https://vdecav.sk/dni/   a bude bežať do 23. novembra 2020. 

Dar nemeckého seniorského centra pre diakonický domov ÉLIM v Prešove

Dar nemeckého seniorského centra pre diakonický domov ÉLIM v Prešove

1. etapa generálnej rekonštrukcie budovy diakonického domova Élim v Prešove je v záverečnej fáze. Súčasťou prípravy na spustenie tohto zariadenia pre seniorov je aj jeho vybavenie potrebnými zdravotníckymi pomôckami.

Preto sme s radosťou a vďačnosťou prijali dar od nemeckého diakonického strediska Diakonissen – Mutterhause Cecilienstift z mesta Halberstadt v podobe 14 polohovateľných postelí a stolíkov, ktoré toto zariadenie vyradzovalo.

V roku 1873 diakonická organizácia CECILIENSTIFT zareagovala na sociálnu krízu v Nemecku založením vzdelávacej inštitúcie pre malé deti. Rodičia sa nemohli primerane starať o svoje deti v 16-hodinovom pracovnom dni, a preto túto starostlivosť o deti a ich vzdelávanie prevzali diakonisy.
Sprevádzanie detí v ich prvej fáze života je dodnes stále dôležitým aspektom práce tejto diakonickej organizácie, ktorá sa časom rozrástla aj o iné cieľové skupiny. Jej zamestnanci okrem toho vykonávajú hodnotnú prácu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších občanov. Dnes má celé toto diakonické dielo 35 zariadení, patrí do oblasti Diakonie Mitteldeutschland a spolupracuje aj s inými poskytovateľmi sociálnej práce v Nemecku. Dar pre novovznikajúci Domov sociálnych služieb Élim v Prešove je zo seniorského centra Sever, v ktorom sa nachádza 90 lôžok dlhodobej starostlivosti, 4 lôžka krátkodobej starostlivosti ako aj denný stacionár. Seniorské centrum poskytuje aj návštevnú službu.

Dňa 21. 8. 2020 prevzali dar od vedúcej Seniorského centra Sever Ramony Ibe vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku Samuel Miško a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ. Po prevezení z Nemecka boli postele a stolíky aj za pomoci študentov ESŠ v Prešove a pracovníkov BÚ VD Miroslava Čurlíka a Miloša Kožleja uložené v priestoroch BÚ VD na Jarkovej ulici a budú k dispozícii na krátkodobý či dlhodobý prenájom pre rodiny, ktoré tieto pomôcky potrebujú v starostlivosti o svojich nemocných príbuzných. Bližšie informácie a podmienky prenájmu budú zverejnené už čoskoro.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa

na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis,
 3. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 4. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 5. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 6. koncepčný návrh riadenia a rozvoja evanjelickej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 7. fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 8. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 9. stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi na funkciu riaditeľ/ka materskej školy
 10. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. septembra 2020 do 1600 hod. na adresu:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,

Toryská 1/G, 040 11 Košice

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ – neotvárať!“

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Košiciach,  19. augusta 2020

            Igor Simon                                                                                        Ján Matis

       zborový dozorca                                                                                 zborový farár