Nechajte ma byť takou, aká som

<strong>Nechajte ma byť takou, aká som</strong>

V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu (EKG) v Prešove sme 3. februára 2023 v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku slávnostne sprístupnili výstavu Nechajte ma byť takou, aká som. Medzinárodný projekt putovnej výstavy predstavuje témy diskriminácie a predsudkov na životnom príbehu Anny Frankovej. Program otvorenia výstavy sa začal príhovorom riaditeľa školy Mariána Damankoša, ktorý vyzdvihol potrebu vracať sa k minulosti a hľadať v nej poučenie. Návštevníkom sa prihovoril aj biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč. Program spestrili hudbou a spevom židovských piesní učitelia a žiaci Evanjelickej spojenej školy v Prešove pod vedením Sone Grestyovej. Na otvorení sme privítali aj vzácnych hostí zo Židovskej náboženskej obce v Prešove: predsedníčku Margitu Eckhausovú a kancelára Petra Chudého. Výstavou, ktorá je určená žiakom i širokej verejnosti, sprevádzajú žiaci Evanjelickej spojenej školy od 3. do 24. februára 2023.  Koordinátorkou výstavy je pedagogička Evanjelického kolegiálneho gymnázia Ľudmila Kónyová.

Popis výstavy:

Výstava je dielom  Nadácie Milana Šimečku. Skladá sa z dvoch častí – historickej a súčasnej – odkaz pre dnešok. Na začiatku sú návštevníci oboznámení so životom Anny Frankovej. Nemeckého dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v holandskom Amsterdame. Jednotlivé panely výstavy zasadzujú Annin príbeh do kontextu druhej svetovej vojny a genocídy židovského obyvateľstva.

Druhá časť výstavy prepája minulosť a súčasnosť a predstavuje príbehy dnešných mladých ľudí a ich skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami. Výstavou sprevádzajú svojich rovesníkov a verejnosť 16 žiaci 1. – 3. ročníka, kvinty až septimy EKG, ktorí absolvovali 2-dňové školenie – workshop pod vedením lektorov z Nadácie M. Šimečku. Počas neho získali všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Zároveň si mohli zlepšiť svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učili sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť.  Rovesnícke, tzv.  peer-to-peer vzdelávanie má medzi žiakmi veľký úspech. Hodiny dejepisu, občianskej náuky sú značne  iné, keď študentov vzdeláva pedagóg, alebo keď si poznatky podávajú žiaci sami medzi sebou. Viac ich to osloví a viac si aj zapamätajú.

Projekt putovnej výstavy vytvoril Anne Frank House v Amsterdame.

Ľudmila Kónyová

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt

Veľké srdce

<strong>Veľké srdce</strong>

V predvečer Národného týždňa manželstva a sviatku sv. Valentína v Kežmarku do života uviedli zbierku milostnej poézie Miroslava Erdingera – farára Českobratskej cirkvi evanjelickej v Mělníku s veľkým srdcom, ktoré sa nebojí otvoriť pre lásku. Pre lásku, ktorú apoštol Pavol označil za najväčšiu zo všetkých cností. Zbierku verejne predstavili vo štvrtok 2. februára v priestoroch hotela Hviezdoslav v rámci projektu Literárnych večerov. Okrem autora červenú stuhu slávnostne rozväzoval kežmarský zborový farár Roman Porubän a biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč. Zbierku následne symbolicky posypali červenými lupienkami ruží. Roman Porubän je tiež autorom predslovu k poetickým veršom. To, že sa prezentácia knihy konala práve v priestoroch štvorhviezdičkového hotela Hviezdoslav, ocenila jeho riaditeľka Silvia Holopová. Piesne Elišky  Erdingerovej hrou na klávesy sprevádzal Peter Pavličko. Pásmo láskavého slova a poézie spolu s Miroslavom Erdingerom predniesla Jitka Hrušková, ktorá autora inšpirovala k zverejneniu ľúbostných veršov. Poetický večer v úlohe moderátorky sprevádzala Beáta Oravcová. Okrem členov a priateľov cirkevného zboru Kežmarok sa na ňom zúčastnili zástupcovia zboru Českobratskej cirkvi v Mělníku, keďže oba cirkevného zbory spája dlhoročné cezhraničné partnerstvo. Sadzbu zbierky Veľké srdce, doplnenú ilustráciami Petry Fišerovej, zhotovil Jaroslav Šleboda. Výťažok z predaja bude použitý na rekonštrukciu podlahy Husovho domu v Mělníku.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt

Viac o zbierke a jej autorovi v marcovom vydaní mesačníka eVýchod

Pozvánka na online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Pozvánka na online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Biskupský úrad Východného dištriktu  v Prešove a Biskupský úrad Západného dištriktu vo Zvolene  pozývajú kazateľov Božieho Slova a teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na tradičné spoločné online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2023, ktoré sa budú konať dňa 20. 2. 2023 (pondelok) o 13.00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

13.00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek

13.05 – Pobožnosť (biskup ZD J. Hroboň)

13.20 – Prednáška „Prečo sa postíme a Pán Boh nereaguje (exegéza Iz 58)“ / doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD.

14.10 – diskusia

14.50 – Záverečné slovo (biskup VD P. Mihoč)

15.00 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 17. 2. 2023 (piatok) u tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368 889.

K prednášateľovi:

Doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. (1968) je absolventom TU v Košiciach – v odbore Výpočtová technika a informatika. Vyštudoval však aj biblické vedy na Wheaton Graduate School v Illinois (USA). Pred-doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v St. Paul (USA). V rokoch 2003 – 2008 absolvoval University of Oxford (UK) v odbore orientalistika a získal PhD. Bol pri vzniku Biblickej školy ako aj Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktorého je momentálne riaditeľom. Prednášal na Katedre náboženských štúdií FHV ŽU. Momentálne vyučuje na Katedre biblických a historických vied TF TU v Trnave. Dlhodobo sa venuje prekladu a výkladu Knihy žalmov i Izaiáša. Od roku 2008 sa podieľa spolu s ďalšími slovenskými biblistami, teológmi a filológmi na edícii Komentárov k Starému zákonu. V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín moderoval reláciu Nad Slovom.

Stretnutia po rokoch Daxnera a Francisciho      

<strong>Stretnutia po rokoch Daxnera a Francisciho      </strong>

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významných dejateľov z regiónu Gemer –  Štefana Marka Daxnera a Janka Francisciho – bola v minulom roku pod hlavičkou Mesta kultúry Revúca vyhlásená  súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérskych i profesionálnych tvorcov. Témou súťaže boli skutočné či fiktívne stretnutia týchto osobností štúrovskej generácie. Do súťaže sa so svojimi autorskými komiksami zapojilo až 20 tvorcov z celého Slovenska. 5-členná porota v decembri vybrala spomedzi súťažných komiksov tie najkreatívnejšie v štyroch kategóriách (troch vekových kategóriách amatérskych tvorcov a jednej spoločnej pre profesionálov).

Už tento piatok 3. februára o 17.00 hod. sa v Múzeu Prvého slovenského gymnázia

uskutoční slávnostné vyhodnotenie súťaže

za účasti predsedu poroty, známeho komiksového tvorcu a rodáka z Revúcej, Daniela Majlinga. Všetky súťažné práce budú zároveň predstavené v rámci novej výstavy. A dokonca na vernisáž zavíta aj samotný Daxner a Francisci, aby sa opäť vo Veľkej Revúci po 200 rokoch stretli  – formou dramatizovanej scénky.  

Výstava v Múzeu Prvého slovenského gymnázia potrvá do nedele 26. februára. Následne sa na mesiac marec presunie k priaznivcom komiksov do Tisovca a v apríli do Hnúšte.

Prázdna stolička v galérii Caraffka

Prázdna stolička v galérii Caraffka

Židovský Prešov pozýva na Prázdnu stoličku – ďalšiu zo série výstav „Nesmú byť zabudnutí“. Ide o sprievodnú výstavu žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove o pátraní po osudoch žiakov židovského pôvodu vylúčených zo školy v školskom roku 1940 – 1941.

Vernisáž sa uskutoční 16. februára 2023 o 16.00 v mestskej galérii Caraffka v Prešove.

Výstava Prázdna stolička potrvá do 25. marca 2023.

…. po tom ako Adolf Amster neubránil svoju dcéru Magdu, a 21. 3. 1942 v sobotu počas šabatu ju odviezli spolu s ďalšími vyše 200 dievčatami na dvor hasičskej zbrojnice v Prešove (dnešná Požiarnická ulica), snaží sa Adolf Amster vybaviť výnimku pre svoju dcéru a Hartmanové dievčatá (Magdušku a Nuši) na základe § 255 nariadenia č.198/1941 Sl. z. oslobodenie z ustanovenia § 2 cit. nariadenia. To sa mu aj podarilo a tak popoludní 25. 3. 1942 nechá pristaviť auto a odchádza s výnimkami do Popradu.

O 20.20 hod. odchádza prvý transport z Popradu, odchádza skoro s 1000 dievčatami, ktorým pred dvoma rokmi 1. 9. 1940 neumožnili študovať, ktorým zobrali občianstvo, ktorým zakázali vlastniť obyčajné veci, ako boli lyže, korčule, bicykel, knihy, zakázali chodiť po korze, do kina, za ktoré Slovenský štát zaplatil za každú 500 ríšskych mariek a oklamal ich, že idú pracovať… Ich rodičom zobrali dom, byt, arizovali im ich obchod, nesmeli zastávať funkcie a po dvoch rokoch sa rozhodli vyriešiť židovskú otázku… veď je jasné, ak nemáte majetok, nepracujete, lebo nemôžete, zakázal vám to štát, začnete byť svojmu okoliu na príťaž, ste hladní, niekomu vadíte a nič nemôžete vlastniť. Ideálne … mali by ste zmiznúť … a nikdy sa nevrátiť do svojho domu, bytu, obchodu…

Niekoľko minút po pol deviatej prichádza večer na popradskú železničnú stanicu Adolf Amster, vlak už však odišiel … len výpravca mu povedal, že vlak by mal ešte stáť na stanici v Žiline … preto neváha a odchádza s autom do Žiliny. Stalo sa to, čo si asi nevieme predstaviť, keď otec dievčaťa má v rukách výnimku pre ňu, aj pre jej kamarátku a prichádza do Žiliny a vlak už tam nie je, bezradnosť, hnev, výkriky … otec už svoju dcéru nikdy nevidel … Nezabúdame…. Ani na Kláru Lustbáderovú, Magdu Amsterovú , Magdušku Hartmanovú, Kláru Lustbáderovú a všetkých 102 vylúčených židovských spolužiakov židovského pôvodu z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove…

Miroslav Čurlík, pedagóg Evanjelického kolegiálneho gymnázia

Foto – Dušan Majerník

Rozhovor s heroldom Ladislavom Vrtelom

Rozhovor s heroldom Ladislavom Vrtelom

V treťom tohtoročnom čísle redakcia Evanjelického posla spod Tatier čitateľom prináša rozhovor so slovenským heraldikom, historikom a v neposlednom rade evanjelikom Ladislavom Vrtelom, ktorý si 1. januára 2023 z rúk prezidentky prevzal vysoké štátne vyznamenanie.  V ankete cirkevné zbory a senioráty odpovedajú na otázku, ako riešia nárast cien energií a k akým úsporným krokom pristúpili. Rubrika Zo sveta analyzuje, kým bol zosnulý pápež Ratzinger pre evanjelikov. Posol okrem tradičnej ochutnávky novej Dúhy prináša aj pohľad na februárovú ponuku Edukačno-misijného centra, a predstavuje nové posily v SEMe. Do pozornosti vám dávame aj predplatiteľskú súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť do 5. februára 2023. Veríme, že si z ponuky nového Posla vyberiete a začítate sa s chuťou do zamyslení, biblického štúdia a filmových či kultúrnych recenzií. Redakcia vám praje príjemné čítanie.

15 rokov zriadenia Gréckokatolíckej metropolie

15 rokov zriadenia Gréckokatolíckej metropolie

V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Slávnostnej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, spolu sním koncelebroval Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a približne dve desiatky biskupov zo Slovenska a zahraničia.

Na liturgii sa okrem kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy zo Slovenska a z Maďarska, zástupcovia  akademickej obce – medzi nimi primátor mesta Prešov František Oľha. Priamy prenos zo slávnosti vysielala štátna televízia RTVS a Rádio Lumen.

Slávnostná liturgia mala aj ekumenický rozmer – prihovoril sa biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Peter Mihoč. Poukazujúc na evanjeliovú stať o Kristovom premenení na hore Tábor, zdôraznil, že v každej cirkvi by mali byť prítomné tri stánky. Prvým je stánok liturgie, ktorá je akýmsi charakteristickým obradovým znakom cirkvi, druhý stánok martýrie – svedectva a tretí stánok diakonie – služby. Biskup Mihoč povedal, že za 15 rokov metropolitného zriadenia vníma Gréckokatolícku cirkev, ako veľmi sa posunula a rozvíja sa vo všetkých troch spomínaných smeroch.

Homíliu predniesol apoštolský nuncius Nicola Girasoli ako zástupca pápeža Františka. Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred pätnástimi rokmi, označil za veľkú métu, ale aj nový začiatok pre miestnu cirkev. Pripomenul dlhú cestu utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckeho spoločenstva na Slovensku, ktoré vždy zachovalo vernosť, a to obzvlášť počas dlhého obdobia náboženskej neslobody, kedy mnohí veriaci znášali veľké utrpenie a tvrdé prenasledovanie až po mučeníctvo. Vyzdvihol aj viac ako 14-ročné pastoračné vedenie metropolitnej cirkvi a Prešovskej archieparchie emeritným arcibiskupom Jánom Babjakom.

Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol vytrvalosť, vernosť a ohromnú regeneračnú Božiu silu, ktorou Gréckokatolícka cirkev oplýva. „Ani ostré sekery komunizmu ju nerozsekali, a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudusí túto našu, opakujem – našu cirkev byzantského obradu, ktorá celú Katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.“ Predseda KBS vyzval k jednote a vzájomnej inšpirácii medzi našimi cirkvami a farskými spoločenstvami, lebo „keď bratia dobre žijú pospolu, motivujú aj neveriacich“.

Slávnostnú liturgiu spevom sprevádzal kňazský zbor sv. Jána Damaského, doplnený bohoslovcami zo Zboru sv. Romana Sladkopevca.

Sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Podujatie zakončila liturgia v gréckom jazyku v pondelok 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Zdroj – text a foto: www.grkatpo.sk/správy

Koordinátorky SLZ na Biskupskom úrade VD 

<strong>Koordinátorky SLZ na Biskupskom úrade VD </strong>

V sobotu 28. januára Biskupský úrad Východného dištriktu navštívili zástupkyne Svetového luteránskeho zväzu – Ester Wolf, advokátka pre ľudské práva Oddelenia pre teológiu, misiu a spravodlivosť a Rebekka Meissner, programová výkonná riaditeľka SLZ pre projekty členských cirkví. Na spoločnom stretnutí biskup Východného dištriktu  (VD) Peter Mihoč poďakoval Svetovému luteránskemu zväzu (SLZ) za doterajšiu pomoc a podporu počas uplynulého roka 2022 pri riešení následkov utečeneckej krízy, ktorá sa týkala troch základných oblastí: finančná pomoc s pokrytím nákladov na energie, mzdových nákladov na koordinátorov humanitárnej pomoci a materiálno-stavebných projektov v cirkevno-zborových zariadeniach, ktoré bratom a sestrám z Ukrajiny poskytujú dlhodobo ubytovanie. Biskup VD zdôraznil, že podpora SLZ prispela k zvýšeniu štandardu v ubytovacích zariadeniach, čo Ukrajincom so štatútom  dočasného útočiska na Slovensku umožňuje žiť v dôstojnejších podmienkach. Príkladom je Tvarožná, kde pred rekonštrukciou bývalej evanjelickej fary žili niekoľko mesiacov len v priestoroch požiarnej zbrojnice.

„Koordinátorky SLZ Biskupský úrad VD prvýkrát navštívili v marci 2022, aby sa informovali, v ktorých oblastiach je potreba najakútnejšia. Som rád, že všetko, na čom sme sa vtedy dohodli, sa podarilo zrealizovať. Pán Boh toto stretnutie požehnal a prinieslo svoje ovocie,“ doplnil biskup Mihoč. Vyjadril tiež vďačnosť za to, že na koordináciu riešenia následkov humanitárnej krízy Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku neostala sama, ale mohla sa v ťažkých chvíľach oprieť práve aj o celosvetovú komunitu evanjelikov združenú v Svetovom luteránskom zväze. Je rád, že cirkevné zbory pochopili vážnosť situácie a dokázali v uplynulom roku humanitárnu pomoc Ukrajine uprednostniť pred vlastnými rekreačnými a cirkevno-zborovými aktivitami. „Snažil som sa apelovať na to, že diakonia a pomoc Ukrajincom je teraz priorita. Nemôžeme predsa robiť v zariadeniach detské alebo mládežnícke tábory za cenu toho, že  ľudia ostanú na ulici a bez strechy nad hlavou,“ doplnil. Táto potreba sa v uplynulom roku 2022  týkala napr. Janoškovho domu, ktorý bol v minulosti počas letných mesiacov využitý predovšetkým na rekreačné účely.

Biskup Peter Mihoč je rád, že sa mnohým Ukrajincom z evanjelických ubytovacích zariadení podarilo zamestnať a etablovať do života cirkevných zborov, čoho príkladom sú napr. Batizovce. Rovnako ocenil prístup evanjelických škôl, ktoré sa pričinili o etablovanie žiakov ukrajinského pôvodu. Vzhľadom na to, že vojnový konflikt na Ukrajine naďalej trvá a štát utečencom predĺžil štatút dočasného útočiska, požiadal biskup Peter Mihoč SLZ o pomoc a podporu aj počas roka 2023.

Koordinátorky Rebekka Meissner a Ester Wolf počas pobytu na Slovensku osobne navštívili účelové zariadenia a cirkevné zbory, ktorým Svetový luteránsky zväz poskytol finančnú podporu za účelom starostlivosti a zabezpečenia zázemia odídencom. Predstaviteľky SLZ po zariadeniach sprevádzala Ľudmila Martičková, koordinátorka projektov humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt

Odkaz

Odkaz

V pondelok 13. februára – deň pred Valentínom – začína Národný týždeň manželstva 2023

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný, aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.

NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt.

Témou NTM 2023 je „Odkaz…“  

Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. Bez ohľadu na vek, kultúrne či akékoľvek iné pozadie, každý z nás si svoj pohľad na vzťah muža a ženy z niečoho poskladal. O manželstve okolo nás „pláva“ množstvo odkazov. Niektoré zanechali generácie pred nami, iné celebrity či odborníci a zasa ďalšími nás ovplyvnili rodičia aj kultúra, v ktorej žijeme. A takisto všetci tí, ktorí v manželstve sú, určitým spôsobom o manželstve nejaký signál vysielajú. Tým ako žijú, aj ako o manželstve hovoria, vyjadrujú svoje presvedčenia. Život a tiež spôsob, ako ho žijeme, je plný odkazov. Pritom zďaleka nie všetky odkazy sú iba pozitívne či nasledovaniahodné. Mnohé patria do kategórie mýtov. Stojí za to trocha to preskúmať. A k tomu nás nabáda téma či heslo aktuálneho ročníka Národného týždňa manželstva, ktorý nesie jednoduchý, a tak trocha tajuplný názov „Odkaz …“.    

Odznak s logom NTM ako symbol kampane   

Jedným zo spôsobov, ako je možné viditeľne sa prepojiť s myšlienkou a odkazom Národného týždňa manželstva je malý odznak s logom NTM, ktorý je tentokrát distribuovaný formou „odkazu vo fľaši“ a dá sa k nemu dostať cez webovú stránku NTM. Aj takto je možné vyjadriť, že manželstvo je dôležité a určite stojí za to, aby mu bola venovaná náležitá pozornosť.

Aktivity a podujatia Týždňa manželstva

Aj v aktuálnom ročníku množstvo dobrovoľníkov pripravuje kultúrne, športovo, duchovne aj dobrodružne ladené podujatia, ktoré sú zamerané na posilnenie vzájomného vzťahu jednotlivých párov. Prinesú povzbudenie, rady aj praktické inšpirácie – ako občerstvenie na spoločnej ceste. Postupne budú zverejňované na FB, Instagrame aj webe NTM a bude možné vybrať si z pestrej ponuky podľa preferencií každej dvojice. Napríklad – už od decembra beží tzv. Zimná výzva, ktorá poteší najmä tých, ktorí milujú spoločné vychádzky do prírody a radi spoznávajú nové miesta. Viac na https://www.ntmpo.sk/zimna-vyzva-3/

Termín NTM  

Národný týždeň manželstva začína už o 2 týždne. Prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je to v termíne 13.- 19. februára

Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk

Vladimír Sochor, koordinátor

Stráne pod Tatrami

<strong>Stráne pod Tatrami</strong>

Na 2. slávnosť vianočnú – 26. decembra si evanjelici v Stráňach pod Tatrami pripomenuli 220. výročie Pamiatky posvätenia svojho chrámu a 100. výročie postavenia zvonice, ktorá stojí v jeho tesnom susedstve. Stráne pod Tatrami, v minulosti nemeckým obyvateľstvom osídlený Forberg – sú dnes filiálkou cirkevného zboru Kežmarok.

Pri príležitosti okrúhlej Pamiatky posvätenia chrámu kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč: „Keď budeme do kostola prichádzať tak, ako prišli pastieri k betlehemským jasličkám, a budeme vnímať nebeského Gazdu, ktorý sa o nás stará, tak sme nechodili nadarmo. Nájdime si vždy čas na tiché rozjímanie, aby sme začuli tichý Boží hlas. Nedovoľme, aby sme ho v hluku sveta prepočuli.“ Zdôraznil tiež potrebu sociálnej angažovanosti po vzore diakona Štefana a jeho služby vdovám a sirotám, ľuďom na okraji spoločnosti v dobách ranej cirkvi: „Vianoce nás majú viesť k pevným kresťanským postojom. Nesmie nás meniť svet a doba, ale my máme premieňať svoje okolie. Buďme tými, ktorí dokážu aj dnes pevne stáť na tom, čo je Božie, rozoznávať dobro od zla, a to, čo je pravdivé.“

Zároveň biskup Východného dištriktu v rámci Služieb Božích posvätil nový oltárny kríž,  olejové sviečky a oltárne rúcho, aby odteraz slúžili bohoslužobným cieľom. V rámci programu Pamiatky posvätenia tolerančného chrámu z roku 1802 vystúpil s dvomi piesňami spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára Romana Porubäna. Liturgiu a spev hrou na klávesy – keďže je organ v súčasnosti v rekonštrukcii – sprevádzal kantor Roman Uhlár.

Zborový farár Porubän účastníkom priblížil pohnutú históriu filiálky, ktorá bola aj v minulosti úzko prepojená s Kežmarkom. Poukázal tiež na to, že v rozpätí rokov 1998 – 2022 bolo na kostole preinvestovaných 67-tisíc eur: „Hoci v Stráňach pod Tatrami žije len hŕstka evanjelikov, ktorých možno spočítať na prstoch jednej ruky, dedičstvo predkov v spolupráci s cirkevným zborom Kežmarok sa snažia udržiavať. Pán Boh preto nech požehná to, čo sme pre tento stánok doposiaľ urobili.“ V súčasnosti sa Služby Božie v evanjelickom kostole v Stráňach pod Tatrami konajú v priemere desaťkrát ročne. Obec prevažne nemecký charakter stratila vysídlením väčšiny obyvateľstva nemeckého pôvodu po druhej svetovej vojne, čím sa značne zredukovali aj počty evanjelikov. Opustené usadlosti osídlili obyvatelia z okolitých obcí a Rómovia.

Zborový farár do modlitieb v rámci Služieb Božích zahrnul rodiny dvoch žien, ktoré tragicky zahynuli pred rokmi pri výbuchu trhaviny na miestnom poľnohospodárskom družstve. „Bola to veľká rana pre ich rodiny, v ktorých sa malé deti stali polosirotami a manželia vdovcami. Táto tragédia zasiahla celú obec. Stráne pod Tatrami smútili. Sú to chvíle, kedy si uvedomujeme, že nie sme pánmi nad svojimi životmi. Boh však otcom a deťom nedal zúfať – každého dňa ich posilňoval v zápasoch, pred ktoré ich život postavil,“ ozrejmil zborový farár Roman Porubän. Pamiatku dvoch tragicky zosnulých žien pripomína pamätná tabuľa osadená v interiéri kostola.

V závere účastníci slávnostných Služieb Božích zablahoželali Petrovi Mihočovi, biskupovi Východného dištriktu k  narodeninám, keďže sa narodil pred 44 rokmi práve na Štefana, 2. slávnosť vianočnú. Kostol v Stráňach pod Tatrami mu bude pripomínať akvarel – autorská tvorba maliara Alexandra Gallyho z Kežmarku. Biskup cirkevnému zboru aj jeho predsedníctvu poprial súdržnosť a jednotu, aby o kežmarskom zbore – ako v minulosti tak aj dnes – išli len dobré chýry. Stráňanci a ich potomkovia sa po Službách Božích stretli ešte na spoločnom posedení v priestoroch kežmarského hotela Hviezdoslav. Samozrejme, v Thököliho salóniku, keďže ostatky kniežaťa a „kuruckého kráľa“ sú uložené práve v kežmarskom Novom kostole.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt