Festival židovskej kultúry v Prešove

Festival židovskej kultúry v Prešove

Druhý ročník Festivalu židovskej kultúry Šalom Alejchem prinesie do Prešova nielen židovské zborové piesne, ale aj tradičnú klezmerovú hudbu z Krakova a literárno- hudobný večer s Milanom Richterom venovaný pražskému, nemecky píšucemu spisovateľovi, Franzovi Kafkovi.
 
Väčšina podujatí festivalu sa uskutoční v Dvorane Evanjelického kolégia priamo v centre Prešova v dňoch 3. – 7. augusta 2024.
 
Program určený pre širokú verejnosť začína v nedeľu 4. augusta, keď Dvorana ožije tradičnou ľudovou hudbou východoeurópskych Židov. Prešovskému publiku sa predstaví poľský klezmer súbor Di Galitzyaner Klezmorim v zostave Mariola Śpiewak (klarinet) – Grzegorz Śpiewak (akordeón) – Rafał Seweryniak (kontrabas).
 
V tomto roku si svet pripomína 100. výročie smrti známeho svetového spisovateľa Franza Kafku. Literárno-hudobným večerom si ho pripomenieme v pondelok 5. augusta, keď do Prešova zavíta vzácny hosť – básnik, spisovateľ, prekladateľ a vynikajúci znalec života a diela slávneho spisovateľa, Milan Richter. Kultúrna verejnosť sa môže tešiť na predstavenie Kafkovho života a diela a prednášku o jeho najznámejšej poviedke Premena spolu s autorskou prezentáciou jej nového slovenského prekladu. Ukážky z listov, denníkových záznamov, ako aj z najznámejšej poviedky Franza Kafku prednesie Igor Grossman.
 
V utorok 6. augusta odznejú židovské piesne na pôde Diakonického domova ELIM v podaní speváckeho súboru Con moto. Nosnou časťou festivalu bude workshop zborovej a klezmer hudby, počas ktorých bude mať široká spevácka verejnosť možnosť nacvičovať židovské piesne pod vedením Ladislava Palkoviča a Mariána Bujnovského.
 
Druhý ročník festivalu Šalom Alejchem vyvrcholí v stredu 7. augusta koncertom židovských piesní ako záver workshopov.
 
Vstup na všetky podujatia je voľný.
 


 O FESTIVALE
 
Šalom Alejchem je medzinárodný multižánrový mestský umelecký festival, ktorý oživuje pestrosť, krásu a hĺbku židovskej tradície a kultúry.
Šalom Alejchem prepája komunity a ľudí s podobnými komunitami doma i v zahraničí, ktoré nezabúdajú na židovskú kultúru. Tá bola po stáročia integrálnou súčasťou života mesta i regiónu. Festival prináša pestrosť, oživuje priestor, odkrýva zabudnuté osudy osobností a prostredníctvom umenia pripomína obete totalitných režimov, antisemitizmu, xenofóbie a extrémizmu.
 

Šalom Alejchem chce byť apelom na svedomie živých, keď poukazuje na prázdnotu, ktorá tu ostala po transportoch tisícov prešovských občanov židovského pôvodu do Osvienčimu, vrátane vylúčených a deportovaných študentov a študentiek prešovského kolégia, ktorých osudy mapuje výstava Prázdna stolička.
 

Nech smútok, hnev a beznádej vystrieda nádej, že sa takéto zverstvá nebudú v našej obci, meste, kraji, ani na Slovensku nikdy opakovať. Nech múzy pomôžu preklenúť konflikty či nenávisť, aby nás inšpirovali a naučili žiť spoločne v pokoji a rôznorodosti vierovyznaní, názorov i spôsobov života.
 

Festival organizuje spevácky zbor dirigentov a hudobných nadšencov z celého Slovenska so sídlom v Prešove, Con moto Slovakia, s podporou Prešovského
samosprávneho kraja, Poľského inštitútu v Bratislave, Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, Evanjelického kolegiálneho gymnázia, Židovskej náboženskej obce, Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava a občianskeho združenia Fórum pre kultúru.

 
Šalom Alejchem!

Deň rodiny VD na Šarišskom hrade

Deň rodiny VD na Šarišskom hrade

Východný dištrikt ECAV, Šarišsko – zemplínsky seniorát ECAV, Cirkevné zbory ECAV Prešov a Sabinov pozývajú na DEŇ RODINY NA ŠARIŠSKOM HRADE, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 15. 9. 2024 (sobota – nedeľa) na tému „Môj dom – môj hrad“ (Ž 122). Šarišský hrad z 13. storočia patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku s rozlohou 2, 7 hektára. Nachádza sa na Šarišskom vrchu nad mestečkom Veľký Šariš a zohral význam aj v dejinách evanjelikov.

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

14. 9. 2024 (sobota)

od 16. 00 – Príchod mladých, stavanie stanov

19. 00 – 24. 00   Mládežnícky večer s opekačkou a možným stanovaním na hrade

15. 9. 2024 (nedeľa)

7. 30 – 8. 00 Ranný program pre mladých

10. 00 – 12. 00  Služby Božie, detský program

12. 00 – 13. 30  Spoločný obed (možnosť využiť aj hradný bufet)

12. 00 – 16. 00 Hradné animácie (pečenie chleba v hradnej peci, strieľanie z luku, ukážky dobových hier, vozenie na koňoch, maľovanie na tvár), rodinná hra, komentovaný výstup na vežu DONJON

13. 30 – 14. 00  Koncert na veži DONJON (Oldřichovický dychový orchester)

14. 00 – 14. 30  Historický vstup (Tajomstvá hradov a kaštieľov Šariša a Zemplína v zrkadle reformačných čias)

14. 30 – 15. 45  Koncert gospelovej kapely SLNOVRAT

15. 45 – 16. 00  Záverečné slovo, poďakovanie

16. 00 –  Záver

Pri príchode či odchode na hrad je možné navštíviť aj Archeopark pri záchytnom parkovisku. Výstup na hradný kopec je individuálny a trvá od záchytného parkoviska 45 minút (2, 9 km). Pre imobilných a starších ľudí bude zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytného parkoviska (kapacitné možnosti sú značne obmedzené, preto táto možnosť platí len pre skutočne fyzicky indisponovaných ľudí a držiteľov ZŤP).  Na hrad vedie spevnená cesta, ktorá sa dá zvládnuť aj s kočíkom či na bicykli a zároveň slúži aj ako náučný chodník, kde sa z informovaných tabúľ dozviete o faune, flóre a histórii radu.

Keďže hlavný program sa bude konať v prírodnom amfiteátri, je potrebné, aby si účastníci doniesli deky resp. stoličky na sedenie. Podujatie sa neuskutoční v prípade zlého počasia, o čom bude verejnosť zavčasu informovaná.

Na podujatie (aj mládežnícke stretnutie v sobotu 14. 9. 2024) je potrebné sa zaregistrovať kvôli spoločnému obedu, kapacite parkovísk či iným dôležitým informáciám potrebným pre organizátora a to na linku:

https://forms.gle/Fk8GpyFB3xWc2tnQ9

Registrácia bude ukončená 9. 9. 2024.

Srdečne pozývame priatelia 👀

Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

Bratia a sestry, prijmite pozvanie na ordináciu novokňazov alebo sledujte ONLINE na YouTube ECAV s vami.

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, si prevzali: Gabriela Gdovinová a Lea Sabolová.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční dňa 13. júla 2024 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Marhani.

Kazateľom bude brat biskup ZD ECAV, Ján Hroboň.

Návraty na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou

Návraty na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou

Nové číslo Evanjelického Posla spod Tatier čitateľom priblíži stretnutie stredoeurópskych protestantov na poľsko-nemeckom pohraničí s hlavným mottom: Nič nás nemôže odlúčiť. Štrnáste tohtoročné číslo prináša tiež rozhovor s Michalom Molnárom, ktorý pracuje v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove, ale pomáha aj Ukrajincom a ako dobrovoľník strávil niekoľko mesiacov v Odese. V novom čísle nájdete spomienky na Annu Jurkovičovú rod. Hurbanovú, a tiež evanjelického farára a pedagóga Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK profesora Pavla Kolárovského. Prinášame správy z našich cirkevných zborov, návštevy študentov z amerického Marylandu na Slovensku, ale aj slovenských evanjelikov v Ríme. Pokračujú domáce pobožnosti, biblické štúdium aj kurz viery. Pracovníci SEMu vás pozvú na letné Cross Campy, Spolok Martina Rázusa zas na historicko-kultúrno-spoločensko-duchovné podujatie Sláva šľachetným, ktoré bude tento rok venované významných zborovým dozorcom a redaktorom cirkevnej tlače. Veríme, že si z ponuky článkov nového Posla vyberiete a načerpáte osvieženie v horúcich letných dňoch.

Súhlas na stavbu kostola si museli odpracovať

Súhlas na stavbu kostola si museli odpracovať

V nedeľu 30. júna sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 60. výročia posvätenia chrámu v Pavlovciach – dcérocirkvi Cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou. Komunistická štátna moc však nedala miestnym evanjelikom súhlas s výstavbou kostola zadarmo. Museli sa zviazať k tomu, že ako dobrovoľníci odpracujú stovky hodín na štátnom majetku. Výstavbu v roku 1964 na Božiu slávu zavŕšila posviacka.  

Po 60 rokoch dostal chrám Boží v Pavlovciach darček – nový organ, ktorý posvätil a do služby uviedol biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Hudobný nástroj pôvodne patril kantorovi z dediny Hemmingen pri Stuttgarte v Nemecku. Hrával na ňom doma, keď sa pripravoval na bohoslužby. Keď zomrel, jeho syn túžil po tom, aby organ slúžil ďalej. Preto ho daroval organizácii Gustav Adolf Werk, ktorú jeho otec dlhoročne podporoval. Prevoz organu na Slovensko, v spolupráci s Biskupským úradom VD, financoval GAW. Biskup Mihoč  pavlovskému kostolu poprial, „aby sa z jeho chóru k nebu vždy dvíhali tóny na oslavu nebeského Otca.“

Zhromaždeniu sa prihovoril poddozorca CZ Hanušovce a kurátor v Medziankach Slavomír Šofranko. V liturgii účinkoval Peter Szekely, farár v Nemcovciach, ktorý uprázdnenú kňazskú stanicu v Hanušovciach viac ako rok administroval. Pamiatka posvätenia chrámu symbolicky ukončila jeho úlohu administrátora pred inštaláciou farárskeho manželského páru Martina a Miroslavy Kmecových.

Históriu kostola v Pavlovciach, ale aj pohnuté reformačné dejiny v regióne priblížil Samuel Bruss z Krajského múzea, vedúci organizačnej zložky Kaštieľ Hanušovce a Archeopark, a tiež majiteľ Ranču Breziny. V programe vystúpili deti z detskej besiedky a zborový spevokol pod dirigentskou taktovkou Anny Fáberovej. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj starosta obce Jozef Kočiš a poslanci obecného zastupiteľstva.

Kázeň biskupa Petra Mihoča vychádzala z Evanjelia podľa Matúša 16,13-20.  Poukázal na to, že „bez obetavosti a ľudí ochotných prinášať obete – časové aj finančné, a najmä bez investícií do vzťahov nemôžu napredovať a rásť naše cirkevné zbory ani rodiny“.

Liturgiu a spev hrou na posvätený organ sprevádzala Simona Kiššová. Účastníci slávnosti sa mohli s históriou výstavby kostola oboznámiť aj prostredníctvom fotografií a informačných panelov inštalovaných v exteriéri chrámu.

-emi-

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o podujatí v najbližších vydaniach EPST alebo eVýchodu

Televízne Služby Božie zo Sučian

Televízne Služby Božie zo Sučian

V sobotu 29. júna 2024 na sviatok apoštolov Petra a Pavla sa v priamom prenose na :DVOJKE uskutočnia Služby Božie pri príležitosti Dní Dr. Milana Hodžu.
Prenos z evanjelického kostola v Sučanoch bude v čase 10.00 – 11.30 hod.
Kazateľ:
 Martin Škarupa, zborový farár Sučany
Liturgujú: Eva Škarupová Lašáková,  zborová farárka Sučany, Daniel Beňuch, zborový farár Ružomberok
Kantorka: Jarmila Hanáková
Piesne: 205, 462 (M. M. Hodža), 199 (M. M. Hodža), 562, A – 68, 263.

Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Témy, ktoré redakcia zaradila do júnového čísla eVýchodu, pripomínajú, že nikto z nás nie je ostrovom samým pre seba. V globalizovanom a úzko prepojenom svete si uvedomujeme čoraz viac, že sme súčasťou pevniny, ktorú obmýva jedno more, preto sa nás bytostne týka všetko, čo sa okolo nás deje. Sme súčasťou jedného človečenstva – keď chcel jeho podstatu vyjadriť apoštol Pavol, pomohol si podobenstvom ľudského tela. Ak trpí čo len jedna jeho časť, ostrá bolesť zasahuje a paralyzuje celého človeka.

Z obsahu čísla vyberáme:

 • Homília Sila v slabosti
 • Rozhovor Morees Gaggi: „Odpustil som Islamskému štátu.“

Keď Islamský štát ovládol mesto Mosul, tak dal kresťanom tri možnosti. Prvou bolo konvertovanie na islam, čo by vzhľadom na otvorený vojnový konflikt mohlo znamenať povolanie do armády Islamského štátu. Druhou možnosťou bolo platiť „jizya“ – dane, ktoré oficiálne musia kresťania alebo Židia podľa Koránu odvádzať moslimom za to, že môžu žiť medzi nimi. V realite to funguje tak, že vám zoberú všetok majetok a ak nemáte už ani ten, tak vám odoberú deti, aby sa stali vojakmi IS. Tretia možnosť bola tá, že by nás rovno zabili.

 • Anketa Čo robiť, aby naše spoločenstvo rástlo?
 • Reportáž Konferencia o Hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí a Prezidentka SR Zuzana Čaputová na Prázdnej stoličke
 • Postoj Etika dvojprikázania lásky
 • Rozhovor Michal Molnár: „Nechcem, aby sme mali na svojich hraniciach Rusko.“

Pracuje ako kuchár v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove. Varí vynikajúce halušky a čaj z vlastnoručne nazbieraných byliniek. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa celým srdcom vložil do služby utečencom, ktorí v zariadení pod Tatrami našli dočasne strechu nad hlavou. Koncom minulého roka vycestoval na Ukrajinu, kde tri mesiace strávil ako dobrovoľník v Odese. Veľakrát mu išlo o život, preto je vďačný Bohu, že je živý a zdravý. Prihlásil sa tiež na externé štúdium teológie.

 • Portrét Helena Midriaková a Makotřasy
 • Svedectvo Ján Partila: „Ježiš drží pevne lano, ktoré nám hodil.“
 • Portrét Architekt postmoderny Ján Miloslav Bahna
 •  Vzťahy Emócie a Kristus / psychológ Pavel Raus   
 • Film Prišla v noci

O svokrách koluje, či už zaslúžene alebo nezaslúžene, množstvo vtipov a porekadiel. Ale na svokru z tohto komorného príbehu sú všetky krátke. Tragikomédia s nádychom hororu nám „stavia vlasy dupkom“ a po skončení určite tú svoju svokru vystískate a vybozkávate. Vzťahy v rodine sú tie najťažšie a z času na čas sa môže stať, že je niektorý z nich dokonca až toxický. Čo potom? Ako divák, sa nevyhnete rozmýšľaniu, čo by ste si v podobnej situácii počali – keby sa vám do domácnosti nečakane a natrvalo nasťahovala výstredná svokra.

 •  Recepty z fary Čučoriedkové muffiny

Slavomír Slávik: „Odpustenie prináša spoločnú budúcnosť.“

Slavomír Slávik: „Odpustenie prináša spoločnú budúcnosť.“

Milí čitatelia, do vašej pozornosti dávame nové číslo Evanjelického posla spod Tatier, s ktorým prichádza aj nové vydanie Cirkevných listov. Už je to možno samozrejmosťou, ale prináša domáce pobožnosti, Kurz viery aj Biblické štúdium, ktoré verne pripravujú Š. Kiss, I. Lukáč a M. Riecky. Svojimi zamysleniami opäť prispeli aj P. Kušnír, I. Boženík a M. Kmeťová. Všetkým za ich vernú službu vydavateľstvo Tranoscius ďakuje a verí, že vám ich texty prinesú požehnanie. V tomto čísle prinášame aj rozhovor so Slavomírom Slávikom a Ondrejom Kolárovským z Evanjelizačného strediska, ktoré pripravilo aj tento rok požehnanú konferenciu v priestoroch DJZ v Prešove. V novom čísle sa dočítate aj o priebehu a prijatých uzáveroch Synody v Žiline, a tiež o stretnutí v bratislavskej Dúbravke s poľskou autorkou Lidiou Czyż, ktorej knihy Tranoscius vydáva v slovenčine. V novom Posli nájdete aj krátky rozhovor s architektom, výtvarníkom, ilustrátorom a prekladateľom Michalom Hudákom ml. Pri čítaní Posla aj Cirkevných listov vám redakcia praje požehnané chvíle.

Misijné dni VD ECAV 2024

Misijné dni VD ECAV 2024

Biskupský úrad VD ECAV srdečne pozýva na tradičné podujatie Misijné dni VD ECAV 2024, ktoré sa budú konať v dňoch 29. 8. – 1. 9. 2024 v Ľubovnianskych Kúpeľoch (hotel SOREA).

Tohtoročná ústredná téma MD VD znie „OD SEJBY K ŽATVE“ a vychádza z biblického textu z Jánovho evanjelia 12, 24: Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Cez Ježišove podobenstvá sa si budeme všímať fázy rastu semienka viery akým je pôda, semeno, korene a rast, ovocie, stodoly, žatva.

Tradične pripravujeme bohatú ponuku seminárov, panelovú diskusiu so zaujímavými hosťami, biblické hodiny, koncert, divadelné predstavenie, program pre deti i mladých ako i ďalšie zaujímavé aktivity. Podujatie je programovo pripravené pre všetky vekové kategórie.

Bližšie informácie o programe budú postupne uverejňované na FB a na na www.vdecav.sk/dni.

Registrácia tu: https://forms.gle/HmfDLnTz1zDRbHTTA

Pripomíname, že registrácia na podujatie končí 15. 8. 2024!!!

Mediálnym partnerom podujatia je EPST a eVýchod. 

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Hoffnung für Osteuropa.

Príď zasiať niečo nové do srdca aj do mysle.

 

POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

CIEĽ SÚSTREDENIA

Cieľom trojdňového pobytu je poskytnúť kresťanským učiteľom priestor na duchovné posilnenie, reflexiu a osobnostný rozvoj. Príďte načerpať novú energiu a inšpiráciu do ďalšej učiteľskej práce.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Sústredenie je určené prioritne pre kresťanských učiteľov na Slovensku, resp. pre každého so záujmom o osobnostný a profesijný rozvoj. Počet účastníkov je vzhľadom na charakter podujatia limitovaný na 20 osôb. Podujatie nie je vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 4. október

17.00 – 18.00 Príchod a ubytovanie
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „S čím prichádzam“
(predstavenie, zdieľanie očakávaní a cieľov pobytu)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

SOBOTA 5. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
09.15 – 10.45 Téma „Cesta môjho života“
(reflexia životnej cesty a hľadaní zmyslu v povolaní)
11.15 – 12.30 Téma „Som človek, mám emócie“
(techniky na zvládnutie stresu, diskusia o psychohygiene, definovanie vlastných cieľov a stratégií na ich dosiahnutie)
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 18.00 Voľný čas na prechádzky, relaxáciu alebo individuálne aktivity
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „Kde hľadať zdroje“
(možnosti starostlivosti o seba, zdieľanie medzi účastníkmi)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

NEDEĽA 6. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
10.00 – 11.00 Služby Božie
11.15 – 12.30 Téma „S čím odchádzam“
(reflexia a spätná väzba)
12.30 – 13.30 Obed a návrat domov

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Je potrebné priniesť si Bibliu, zápisník na poznámky a reflexie, prípadne pomôcky na kreslenie myšlienok.

CENA a PLATBA

Celková cena za sústredenie zahŕňa ubytovanie (2x noc + miestny poplatok obci), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia.

Po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára zaplaťte registračný poplatok v Obchode EMC (odporúčame bezpečnú platbu kartou). Registrácia je záväzná až prijatím úhrady na bankový účet organizátora.

V prípade, že budete z nepredvídaných dôvodov musieť účasť pred 27. septembrom 2024 zrušiť, platbu Vám vrátime. Ak účasť na pobyte zrušíte po 27. septembri 2024 (piatok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov.

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 27. septembra 2024:

MÁTE OTÁZKY?

Svoje otázky píšte na matej.orac@edumiscentrum.sk .