Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Východný dištrikt evanjelickej cirkvi  pozval svojich 132 cirkevných zborov zo šiestich seniorátov do športovej haly Aréna Poprad, kde sa v nedeľu 14. júla 2019 konal Dištriktuálny deň. Bohoslužby s účasťou zahraničných hostí v priamom prenose odvysielala RTVS. Popoludní bol v programe muzikál Legenda o zakliatom meste.

Témou tohtoročného Dištriktuálneho dňa – „Skrytý poklad“ – organizátor podujatia, Biskupský úrad Východného dištriktu (VD) pripomenul aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii. Podľa Slavomíra Sabola, biskupa Východného dištriktu, majú stretnutia tohto typu svoj význam: „Budujú spoločenstvo v našej cirkvi, zjednocujú vo viere a povzbudzujú v každodenných zápasoch.“ Podmienkou je spoločný základ, ktorým je práve Božie slovo – Kniha zákona Hospodinovho. „Ak tento spoločný základ cirkev stratí, potom spoločenstvo Božieho ľudu nemá čo spájať,“ zaznelo v úvodnom príhovore biskupa Sabola.

Zástupca primátora mesta Poprad Ing. Ondrej Kavka viac ako dvom tisíckam evanjelikov a 40 ordinovaným duchovným Východného dištriktu odovzdal pozdrav od primátora Antona Danka, ktorý je rád, že si evanjelici ako miesto konania svojho Dištriktuálneho dňa vybrali opäť Poprad.

Otváracie služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS. Hudobne ich sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu a 180-členný Spojený spevokol cirkevných zborov. Pod vedením kapelníka a dirigenta Martina Tipula odzneli skladby z Evanjelického spevníka, aj súčasná duchovná tvorba.

Pre 70 detí, ktoré prijali pred hlavným pódiom požehnanie, bol pripravený detský program v réžii pracovníkov Detskej besiedky cirkevného zboru Giraltovce.

Kázeň Slavomíra Sabola, biskupa Východného dištriktu ECAV, vychádzala z 2. Knihy Kráľov – vybraných veršov 22 a 23 kapitoly. Tento biblický text ukazuje, čo sa stane, ak sa zo života Božieho ľudu stratí kniha Zákona. „Dochádza k odcudzeniu od Hospodina a Jeho pravidiel pre život. Ak vymizne norma, ktorá usmerňuje život človeka, sám sa stane normou svojho konania. A normy, ktoré človek vytvára, sú často podmieneného jeho túžbami,“ uviedol kazateľ.

V príhovorných modlitbách po kázni zazneli prosby za hľadajúcich, otvorenú vieru v cirkvi, za jednotu Ducha, rodiny, trpiacich a prenasledovaných kresťanov vo svete.

Pozvanie na DD 2019 prijali domáci a zahraniční hostia: Adrian Korczago – biskup evanjelickej diecézy Tešínskej v Poľsku, Michal Klus – zástupca Sliezskej evanjelickej cirkvi, Ivan Eľko – generálny biskup ECAV, Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu (ZD), Renáta Vinczeovázástupkyňa dozorcu Západného dištriktu, Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu, Igor Mišina – emeritný biskup VD, Zuzana Žilinčíková – riaditeľka Biskupského úradu ZD, ako aj  Ján Juran – riaditeľ Cirkevného odboru na Ministerstve kultúry SR.

Pozvánkou na popoludňajší program, muzikál Legenda o zakliatom meste, boli dva hudobno-divadelné vstupy tvorivej skupiny AD1 a Tanečného divadla Bodies. Posolstvo muzikálu je nadčasové a poukazuje na dôsledky, ktoré so sebou prináša relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti.

Z Arény Poprad odchádzalo 2000 účastníkov s otvorenou otázku: „Čo je tvojím pokladom a kde je ukrytý?“ Peter Mihoč, moderátor podujatia a tajomník biskupa Východného dištriktu, verí, že program ponúkol dostatok indícií a orientačných informácií, ktoré hľadajúcim pomôžu nájsť odpoveď. Veď kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce.

—————————————————————————————————————-

-emi-

Viac o Dištriktuálnom dni 2019 v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier a mesačníku eVýchod

FOTO: Tomáš Klein

Dištriktuálny biskup rokoval s riaditeľom Hoffnung für Osteuropa

Dištriktuálny biskup rokoval s riaditeľom Hoffnung für Osteuropa

Dištriktuálny biskup rokoval s riaditeľom Hoffnung für Osteuropa

Pétur Thorsteinsson, pôvodom z Islandu, je referentom pre medzinárodnú diakoniu vo Württemberskej diakonii a zároveň vedúcim iniciatívy Nádej pre východnú Európu (Hoffnung für Osteuropa), kde vystriedal dlhoročného vedúceho Johannesa Flothowa.

P. Thorsteinsson Slovensko navštívil po prvýkrát. V Bratislave sa stretol s generálnym biskupom Ivanom Eľkom a povereným riaditeľom Evanjelickej diakonie Jánom Gasperom. V Prešove s dištriktuálnym biskupom S. Sabolom rokoval o projektoch a aktivitách Východného dištriktu, nakoľko sú niektoré z nich realizované aj s podporou partnerskej cirkvi.

Dištriktuálny biskup Slavomír Sabol, vedúci biskupského úradu Dušan Cina a koordinátor projektu Samuel Miško predstavili P. Thorsteinssonovi momentálne najväčší projekt dištriktu Diakonický domov, ktorý vznikne po rekonštrukcii budovy na Baštovej ulici v Prešove. Pétur Thorsteinsson sa stretol s Mariánom Damankošom, riaditeľom Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorý mu predstavil úspechy žiakov, ale aj plány školy.

V rámci spoznávania Východného dištriktu navštívil Lyceálnu knižnicu, Drevený artikulárny kostol a Nový kostol v Kežmarku, kde ocenil nielen bohatú a zaujímavú históriu týchto miest, ale aj zanietenosť domácich veriacich pri správe týchto duchovných pokladov.

Pétur Thorsteinsson sa v rámci svojho pobytu na Slovensku stretol so zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže a navštívil Stredisko evanjelickej diakonie v Horných Salibách. 

 

Samuel Miško

—————————————————————————————————————-

Iniciatíva Hoffnung für Osteuropa sa snaží dať nádej krajinám strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, aby bola Európa viac sociálnejšia. Napriek hospodárskemu rastu aj v krajinách strednej a východnej Európy je mnoho ľudí, ktorí hospodársky rast nepociťujú. Sú to hlavne ľudia s postihnutím, starší ľudia, menšiny a ľudia na vidieku, ktorí sú odkázaní na diakonickú, či humanitárnu pomoc. Hoffnung für Osteuropa podporuje evanjelických a ekumenických partnerov vo východnej Európe v snahe o milosrdenstvo a spravodlivosť v ich cirkevných zboroch a organizáciách. Vďaka veľkému záujmu a pomoci darcov táto organizácia už viac ako 25 rokov podporuje aj projekty ECAV na Slovensku.

Otvorenie multifunkčného ihriska

Otvorenie multifunkčného ihriska

Otvorenie multifunkčného ihriska

V nedeľu 23. júna 2019 bolo v rámci tzv. Lutheriády otvorené nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Jeho výstavba bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ vo výške 36 897 €. Celková hodnota diela je 90 216 €. Úctyhodných 35 000 € vyzbierali rodiny žiakov. Cirkevné zbory Východného dištriktu v rámci zbierky prispeli sumou 7 480 €. Prešovský samosprávny kraj projekt podporí zo svojho rozpočtu čiastkou 5 000 €. Ako zástupca zriaďovateľa školy pásku pri otvorení multifunkčného ihriska slávnostne prestrihol Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu. Riaditeľ Marián Damankoš sa pri tejto príležitosti poďakoval aj tým, ktorí sa zapojili do projektu „Zasaď si svoj strom“. V areáli školy bolo v rámci tejto kampane zasadených niekoľko vzácnych druhov stromov – pri každom z nich je osadená tabuľka s menom darcu, či už jednotlivca alebo firmy. 

-emi-

FOTO: Dušan Majerník – dm photo

Nevzdám sa!

Nevzdám sa!

Nevzdám sa!

Nevzdám sa – motto celoslovenskej konferencie Evanjelizačného strediska (EVS), ktorá sa konala 3. – 5. mája, tento raz v Prešove v krásnych priestoroch Divadla Jonáša Záborského.

Konferencie EVS sa konajú už viac ako 20 rokov. Z malých začiatkov, keď sa vo Svite stretávalo okolo 80 ľudí, podujatie vyrástlo do formátu, kedy striedavo najmä do Piešťan, Žiliny a Prešova prichádza niekoľko sto účastníkov.

Účasť na tohtoročnom sobotňajšom večernom programe v Divadle Jonáša Záborského (DJZ) bola okolo 600 ľudí. Dobrovoľníci z prešovskej mládeže sa starali o približne 70 detí. Presné čísla ťažko zistiť, pretože vstup bol skutočne zdarma. Veľa ľudí z okolia prišlo len na vybrané časti programu. Celkový počet tých, ktorí sa zúčastnili na konferencii alebo aspoň na jej časti, sa priblížil k tisícke. 

Téma bola inšpirovaná slovami apoštola Pavla, ktorými opisuje svoj vlastný boj viery: „Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal.“ (1K 9,26) Na tému sa z rôznych strán pozreli Jaroslav Petro, farár z Obišoviec,  Michael Ots, anglický kazateľ a apologét, Stanislav Kocka, košický farár, Ondrej Kolárovský, riaditeľ EVS think-tanku IDEA-LIST, a priaznivcom EVS dobre známy švédsky kazateľ a evanjelizátor Curt Westman. Z USA prišiel riaditeľ misie EEMN pre Európu, David Breidenbach a nechýbal ani riaditeľ EVS Slavomír Slávik.  V programoch zazneli svedectvá, piesňami sprevádzala EVS band (ktorá čerstvo vydala nové CD) a v sobotňajšom programe vystúpil raper Leumas (Samuel Ďuračka). 

Okrem toho, že deti mali zabezpečený svoj program, pre mladých bola pripravená na sobotňajšie poobedie mestská hra so zaujímavými úlohami i cenami pre tie najúspešnejšie družstvá. Počas konferencie mohli účastníci využiť webovú stránku sli.do, cez ktorú si mohli skontrolovať aktuálny program, nájsť informácie o konferencii, ale tiež hlasovať v anketách, klásť otázky do diskusie či napísať svoje podnety a hodnotenia. 

V piatok otvoril program riaditeľ EVS Slavomír Slávik, účastníkov pozdravil aj riaditeľ DJZ  Ján Hanzo a Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV. V nedeľu sa záujemcovia zúčastnili na služieb Božích v prešovskom evanjelickom kostole. Na nedeľnom programe v DJZ zaznel aj pozdrav účastníkov z Dolnej zeme a hlavnú zvesť  slova Božieho mal Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, s ktorým sme mali možnosť neskôr stráviť čas v príjemnej diskusii.

Cieľom konferencií EVS je pozvať a povzbudiť ľudí k viere v  Ježiša Krista, inšpirovať k Jeho nasledovaniu a rásť nielen v teoretickom poznaní, ale i v praktickom živote viery. 

Ondrej Kolárovský, EVS

 

riaditel@idea-list.sk

Prednášky z konferencie si môžete pozrieť na youtube kanále chcemviac.com.

Podpis Memoranda o spolupráci

Podpis Memoranda o spolupráci

PREŠOV / V utorok 28. mája 2019 došlo k podpisu Memoranda o spolupráci – rámcovej dohody medzi Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK).

V historických priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej ulici v Prešove text memoranda slávnostne podpísali biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol, dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch a za vedenie úradu Prešovského samosprávneho kraja župan Milan Majerský.

Biskup S. Sabol je presvedčený, že vzájomná pomoc a podanie si ruky môže mať pozitívny dopad pre ľudí žijúcich v tomto regióne. V úvodnom príhovore zdôraznil, že tak vyšší územný celok (VÚC), ako aj evanjelická cirkev stoja predovšetkým v službe ľuďom, a preto sa ich aktivity občas prelínajú: „A keďže ide o človeka, a nie subjekt, mali by sme v jeho záujme spolupracovať.“

Samotný text memoranda niektoré z týchto prienikov konkrétne menuje. V preambule sa odvoláva na úspešnú spoluprácu Prešovského samosprávneho kraja, Východného dištriktu ECAV a iných partnerov pri realizácii projektov pri príležitosti 500. výročia reformácie (1517 – 2017) v roku 2017. Zúčastnené strany sa svojím podpisom zaviazali, že vynaložia také úsilie, aby ich partnerstvo bolo vzájomne prospešné. Memorandum má napomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho a národného dedičstva, ako aj sociálnej a diakonickej službe, podpore školstva a mládeže, podpore cestovného ruchu, prezentácii duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena zúčastnených strán.

Vedenie VÚC podpísalo memorandá o spolupráci už aj s inými cirkvami,  keďže sú dôležitou súčasťou života prešovského samosprávneho kraja.

Na podpise Memoranda o spolupráci sa zúčastnil taktiež Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunikácie a propagácie Kancelárie predsedu PSK, Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu, vedúca odboru kultúry Emília Antolíková a Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu.

-emi-

Aby muži boli mužmi

Aby muži boli mužmi

HANUŠOVCE nad Topľou / Kto u vás doma nosí nohavice? Tak trochu provokačná téma jarného stretnutia mamičiek Šarišsko-zemplínskeho seniorátu nechcela posilniť mužské ego na úkor žien a ani poslať ženy iba do kuchyne. Anna Činčuráková Tipulová, koordinátorka pre prácu so ženami v senioráte vysvetľuje, že výber tejto témy vychádzal z potrieb, ktoré vidíme okolo seba: „Veľa mužov má problém si tie pomyselné nohavice – predstavujúce zodpovednosť a vodcovstvo – obliecť, a v našich rodinách sa zbabelo stiahnu pri pohľade na svoje aktívne manželky. Nie sú duchovnými vodcami. Sú pasívni. A mnoho žien zas preberá príliš veľkú zodpovednosť na svoje útle ženské plecia, čo so sebou prináša nepokoj a nervozitu do našich rodín.“ Májové stretnutie mamičiek bolo teda hlavne o hľadaní rovnováhy pri nesení zodpovednosti v rodine a manželstve. Na stretnutie mamičiek do Hanušoviec nad Topľou v sobotu 11. mája 2019 pozvali Petra Podlesného z Košíc, zakladateľa projektu www.muzom.sk a tiež osobného trénera, ktorému Pán Boh položil na srdce, aby viedol mužov k tomu, aby boli mužmi. Jeho manželka Ivana do predmetnej témy vniesla ženský pohľad.

Každé seniorátne stretnutie mamičiek je plné aktivít a rozhovorov, a ani v Hanušovciach  to nebolo inak. Atmosféra bola podľa slov účastníkov uvoľnená, pokojná a radostná. Medzi cca 50  mamičkami sa objavili opäť aj nové tváre. Mnohé z nich stratili spoločenstvo, keď sa im narodili deti a tak hľadajú priestor, kde môžu duchovne rásť. Program stretnutia mamičiek tvoria vždy tri dôležité body: téma, po ktorej zvyčajne odznie množstvo otázok a podnetov. BLOK PIESNÍ. Tentoraz program hudobne  sprevádzal hudobník a kapelník Martin Tipul. 3. AKTIVITY v réžii Slávky Macejovej s cieľom odľahčiť atmosféru, lepšie sa vzájomne spoznať  a vytvoriť cestu pre komunikáciu. O deti sa starali mládežníci cirkevného zboru Hanušovce v dolných zborových priestoroch. Tehotné mamičky a tiež tie, ktoré majú celkom maličké deti, si mohli prísť po skončení stretnutia pre požehnanie. Domov si všetky odniesli darček v podobe dreveného srdiečka s biblickým veršíkom.

Red. krátené a upravené

Viac v júnovom čísle mesačníka eVýchod

FOTO: Tatiana Tipulová

Zasadnutie dištriktuálneho konventu

Zasadnutie dištriktuálneho konventu

Program konventu sa začal službami Božími v prešovskom Evanjelickom chráme sv. Trojice, na ktorých kázal Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu. Následne program pokračoval vo Veľkej zasadačke Starého kolégia, kde rokovanie otvoril a 40 účastníkov privítal dištriktuálny dozorca VD Ľubomír Pankuch. Po kontrole plnenia uznesení podľa Zápisnice z Dištriktuálneho konventu za rok 2017, nasledovala správa biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Poukázal v nej na bolesti a devastačné pohyby, ktoré v uplynulom období najviac rozbúrili hladinu pokoja v cirkvi, aby sa vzápätí pokúsil nájsť východiská. Ako dištriktuálny biskup tiež zosumarizoval stav bohoslužobného, duchovného a misijného života v rámci svojho dištriktu s poďakovaním všetkým spolupracovníkom.

Po diskusii správu o činnosti Dištriktuálneho presbyterstva VD za uplynulý rok 2018 predniesol dištriktuálny dozorca Ľ. Pankuch. Vo svojej funkcii je necelý polrok a išlo o prvú správu, ktorú konventuálom predkladal. To, čo sa dialo počas volebného roka a trvá doteraz, je pre neho obrovským sklamaním: „Intrigy, osočovanie, podsúvanie poloprávd verejnosti, opakovanie lži. A to všetko na pôde cirkvi a priamo v celoslovenskom evanjelikom periodiku. A evanjelický ‚ľud stojí a díva sa‘, neveriacky krúti hlavou.“ Dištriktuálny dozorca to nepovažuje za cestu k pozdvihnutiu evanjelickej cirkvi, ale naopak, k jej úpadku: „Dávame si góly do vlastnej brány. Stále je čas to zastaviť, prestať sa nazývať tými pravými vykladačmi Augsburského vyznania; tými, ktorí jediní majú právo kontrolovať cirkev; tými, ktorí sú bez viny.“

V druhom bloku odznelo ďalších päť správ hodnotiacich širokospektrálnu činnosť vo východnom dištrikte: správa Vnútromisijného výboru (M. Cingeľ), Správa za školstvo (M. Čurlík a D. Havrila), Správa o hospodárení (A. Horenská), Správa revíznej komisie (Ľ. Botková) a Správa o majetku (D. Cina, vedúci úradu Východného dištriktu). Predseda Vnútromisijného výboru Marek Cingeľ zosumarizoval celú paletu vnútromisijných podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie, ktoré sa na pôde dištriktu pravidelne konajú. Zároveň však položil otázku, či sa evanjelická cirkev až príliš nespolieha na svoju čoraz menšiu „členskú základňu“: „Chýba nám otvorenosť k ľuďom dnešného sveta, často už nenáboženským a nepraktizujúcim kresťanstvo. Nie sme na to pripravení ani my ordinovaní. Zabudli sme vychovávať našich členov k misijnému mysleniu i konaniu. Pripravíme misijnú akciu, venujeme jej obrovské množstvo energie, času a financií a stroskotáme na tom, že nemá kto ľudí na ňu pozvať.“

Tajomník pre školstvo VD Miroslav Čurlík konštatoval, že počet žiakov na evanjelických školách v školskom roku 2017/2018 narástol takmer o 7,5% a hlavne v mestách je o evanjelické základné školy výrazný záujem. V správe uviedol zaujímavú informáciu, že v roku 2018 si zo všetkých 262 maturantov až 110 vybralo štúdium na vysokej škole v zahraničí, čo je oproti minulému roku nárast. „Na jednej strane je to radosť z úspešných maturantov, na druhej strane evanjelická cirkev aj Slovensko prichádza o tých najlepších študentov. Potešením bude, ak sa so svojím vzdelaním a skúsenosťami vrátia na Slovensko po štúdiu, resp. praxi,“ doplnil M. Čurlík. K decembru 2018 je v zriaďovateľskej pôsobnosti východného dištriktu 5 škôl s právnou subjektivitou a ďalších 9 škôl zriadili iné cirkevno-organizačné jednotky (zbory a senioráty).  

Medzi posledné programové body výročného konventu patrila úprava rozpočtu na rok 2019 ako aj návrh rozpočtu na rok 2020. Po diskusii a prijatí niekoľkých návrhov uznesení zasadnutie modlitbou a udelením požehnania uzavrel S. Sabol, dištriktuálny biskup. Konventuálov vyzval, aby boli sami zmenou, ktorú chcú vidieť v cirkvi i u iných: „Dá sa ísť touto cestou, keď nás bude bolieť situácia pustošenia cirkvi, keď budeme dôverovať Bohu a necháme sa Ním viesť.“

-emi-

Dvadsaťročný prameň Svätojánsky oslavoval

Dvadsaťročný prameň Svätojánsky oslavoval

„Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému evanjelickému spevokolu Svätojánsky prameň z Liptovského Jána. Tento spevokol si totiž pripomenul 20 rokov svojej existencie na slávnostnom koncerte. Prvý nácvik mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň sa konal 29. októbra 1998. Výročie 20 rokov existencie spevokolu teda pripadol už na jeseň minulého roka. Letokruh tohto výročia si však stále pripomíname a nedeľa Cantate bola dobrou príležitosťou pre túto slávnosť.

„Je to zázrak z dvoch dôvodov. Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nespieva. Jednoducho ľudia prestali spievať. Spieva sa tak na základných umeleckých školách, možno v nejakých súboroch, a v podstate tak bežne už iba v cirkvi. A ten druhý zázrak je, že spievajú chlapi.“ Takto vysvetlil slová o zázraku brat senior.

Plejáda žánrov, období i hostí

Slávnostný koncert otvoril mužský spevokol pod vedením svojho dirigenta, zborového farára z Liptovského Jána Petra Tajáta, úvodnou piesňou Hospodin je môj pastier. Touto piesňou celých 20 rokov otvárajú aj svoje nácviky. Potom už nasledovalo ďalších 15 piesní, ktoré boli nielen prierezom repertoáru spevokolu za 20 rokov, ale zároveň boli ukážkou piesní k rozličným obdobiam, piesní jednoduchých i štvorhlasných, so sprievodom gitary i a capella.

4 piesne zaspieval spevokol spolu so ženským spevokolom. To je ďalší spevokol, ktorý pôsobí v cirkevnom zbore od roku 2013 a najmä pri veľkých sviatkoch a významných príležitostiach vystupujú i spoločne.

Slávnostného koncertu sa zúčastnili aj významní hostia. Okrem seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu sa koncertu zúčastnil emeritný biskup Július Filo, rímskokatolícky farár z farnosti sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne Peter Kvasňák, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, starostovia obcí na území cirkevného zboru Juraj Filo (Liptovský Ján), Ján Martinovič s manželkou (Beňadiková) a Marián Vojtík (Podtureň). Medzi účastníkmi koncertu boli domáci veriaci i z okolitých cirkevných zborov.

Je na čo spomínať

Zborová kronika zaznamenáva: „Na štedrovečerných službách Božích 1998 vystúpil prvýkrát nový mužský zborový spevokol, 13-členný v tomto zložení: Ján Paciga – zborový dozorca, Vladimír Šarafín, Peter Kompiš, Miroslav Kompiš, Ján Šajbidor, Vladimír Mlynček, Jozef Lukáč, Jozef Hapčo, Dušan Pivko, Jaroslav Melna, Jaroslav Adamčík, farár Miloš Zaťko a Vladimír Brziak. Spevokol nacvičoval a dirigoval zborový kurátor Ľubomír Melna. Spevokol zaspieval 2 piesne:  pred kázňou Ó príď Emanuel a po kázni Za noci hlbokej s doprovodom organa a fujary. Podanie týchto piesní mužským nový spevokolom malo veľký úspech. Veríme a dúfame, že tento mužský spevokol bude požehnane obohacovať naše služby Božie počas slávností a sviatkov.“

Počas existencie spevokolu sa v ňom vystriedal nielen rad spevákov, ale aj dirigentov. Pri zrode spevokolu stál vtedajší zborový kurátor Ľubomír Melna. Potom to boli dirigenti Lucia Cukerová, Metod Rakár, Ján Haluška, Lucia Tušová, Ľubomír Vyšný, Peter Taját i Miroslava Smrečanová.

Liptovský Ján, Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň, Bardejov, Cisownica, Dudince, Görlitz, Háj, Hanušovce nad Topľou, Istebné, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Partizánska Ľupča, Pezinok, Prešov, Pribylina, Púchov, Ružomberok, Svätý Kríž, Turčianske Teplice, Východná, Vyšná Boca. To je ukážka miest, kde všade vystupoval spevokol počas svojej 20-ročnej existencie. Spevokol spieval pri mnohých významných podujatiach. V roku 2002 spieval na Ekumenickom stretnutí kresťanov v Görlitzi v Nemecku. Vystupoval na celocirkevných dňoch, na dištriktuálnom dni, na dni Liptovsko-oravského seniorátu. V roku 2013 vydal cirkevný zbor CD, na ktorom aj mužský spevokol nahral dve piesne.

Krátky prierez históriou bol premietnutý aj formou videoprezentácie.

Prvé kroky „po dvadsiatke“

Spevokol má aj plány do budúcnosti. 23. júna nás čaká Koncert spevokolov Liptova. Od 10. do 15. septembra plánujeme zájazd do Nemecka. A kto vie, čo má Pán pre náš spevokol ešte pripravené? Prosíme Ho v modlitbách, aby i naďalej náš spevokol chránil, požehnával a pridával i ďalších spevákov.

Peter Taját, zborový farár

 

Súvisiace videá je možné pozrieť si tu:

https://www.facebook.com/ecavliptovskyjan/videos/2125287567761705

https://www.youtu.be/uz1Quw19KNw

https://www.youtu.be/r9TARkmB6-w

Inštalácia v Štítniku

Inštalácia v Štítniku

V sobotu, 18. mája 2019, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu  konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri.

V úvode slávnostných služieb Božích privítal všetkých prítomných brat zborový dozorca Mgr. Matúš Molnár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, ktorý vo svojom inštalačnom príhovore povzbudil sestru farárku slovami 18. žalmu: „Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.“ Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Na organe hrala kantorka Mgr. Erika Šmiáková. Zaujímavým hudobným spestrením slávnostných služieb Božích bolo vystúpenie dychového kvinteta pod vedením Mgr. art. Miroslava Píša Dr. Art. Ako aj vystúpenie spevokolov cirkevného zboru Zlaté a spevokol cirkevného zboru Štítnik.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za to, že viedol kroky našej sestry farárky k nám, do štítnického cirkevného zboru. Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním. Prajeme našej zborovej sestre farárke veľa síl a Božieho vedenia v službe na Pánovej vinici.

Adam Molnár, CZ ECAV Štítnik