POZÝVAME: Duchovný wellness v rodine

POZÝVAME: Duchovný wellness v rodine

Šarišsko-zemplínsky seniorát pozýva mamičky na Seniorátne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024 o 15.00 hod. v priestoroch evanjelického auditória v Bardejove.  Tému Duchovný wellness v rodine prednesie Mária Chalupková. Pozvané sú všetky mamičky a ženy zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Okrem témy nebude chýbať hudba, spoločné zdieľanie, občerstvenie a malé prekvapenie. Súčasťou stretnutia budú aj voľby koordinátoriek do Spoločenstva evanjelických žien pod vedením predsedníčky SEŽ – Evy Oslíkovej.

Uzávierka prihlášok: do 15. mája 2024  na tel. čísle – 0911 / 857 880, prípadne na mailovej adrese – vargova.denisa@gmail.com

Prezidentka Zuzana Čaputová na Prázdnej stoličke

Prezidentka Zuzana Čaputová na Prázdnej stoličke

Evanjelickú spojenú školu v Prešove vo štvrtok 25. apríla navštívila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pred budovou Nového kolégia ju za potlesku učiteľov a žiakov privítal riaditeľ ESŠ Marián Damankoš a za zriaďovateľa biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. V podkrovných priestoroch školskej klubovne pani prezidentka absolvovala komentovanú prehliadku expozície Prázdna stolička, ktorá mapuje a súčasníkom približuje pohnuté príbehy 103 židovských žiakov vylúčených z gymnázia počas 2. svetovej vojny. So židovskou piesňou „Ešet chajil“ – „Kto nájde ženu statočnú“ vystúpil spevácky zbor žiakov, študentov EKG a milovníkov židovskej kultúry pod dirigentskou taktovkou Mariána Bujnovského. Príbeh a okolnosti vzniku výstavy Prázdna stolička, ktorá má dnes už medzinárodný rozmer a videlo ju viac ako 3 000 návštevníkov, priblížila Ľudmila Kónyová – iniciátorka projektu v spolupráci s Miroslavom Čurlíkom, predsedom Školského výboru ECAV. Prezidentka Zuzana Čaputová označila projekt Prázdnej stoličky za ohromujúci: „Sú to príbehy, ktoré sú zviazané s týmto miestom a priestorom; s ľuďmi, ktorí študovali na tejto škole. Vďaka vám ich príbehy ožili a neskončili v zabudnutí. Môžeme sa z nich poučiť, vnášajú nové svetlo aj na problémy, ktorým čelíme v súčasnosti.“

foto – Dušan Majerník©Evanjelická spojená škola v Prešove

Viac v najbližších vydaniach EPST a eVýchodu

Evanjelický deň 2024

Evanjelický deň 2024

Bratia a sestry,

v nedeľu 23. júna 2024 sa slovenskí evanjelici stretnú na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie je zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. Je to dané tým, že v roku 2024 si pripomíname prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579). Zároveň si pripomíname 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899).

Nemusíme pripomínať, že Kralická Biblia bola tri a pol storočia Písmom svätým pre našich evanjelických predkov. Jej jazyk, ktorý bol zároveň jazykom Cithary sanctorum – Tranovského kancionála, či jazykom Zpěvníka evangelického, bol akoby erbovým, liturgickým a kazateľským jazykom evanjelickej cirkvi. Chceme teda hovoriť o tom, ako Biblia v zrozumiteľnom jazyku prišla k nám a ako nás chce stále, aj dnes, sprevádzať naším životom, ako živé slovo Božie.

V nedeľu 23. júna 2024 o 10:00 hodine nás čakajú služby Božie v Športovej hale Koniareň. Kázať budú biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč a v liturgii vystúpia ďalší hostia i domáci. Prítomní budú zahraniční i domáci hostia, a veríme, že i mnoho vás, evanjelických pútnikov či našich ekumenických priateľov z celého Slovenska. Zaspievajú deti, mládež, spevokoly. Po službách Božích bude pre všetkých prítomných pripravený jednoduchý obed.

Milí bratia, vzácne sestry, prosíme vás o vyplnenie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA, či už ako cirkevný zbor, skupina alebo jednotlivec. Práve vďaka nemu vám budeme vedieť zabezpečiť nedeľný spoločný obed. Veľmi by nás mrzelo, keby ste nemali možnosť ochutnať vynikajúci guláš, ktorý pre nás uvaria vojaci.  

Poobedný program sa na tom istom mieste začne o 14:00 hodine. V ôsmych moderovaných vstupoch vyspovedá Dagmar Mozolová zaujímavých hostí, ktorí budú zdieľať svoje odborné vedomosti, či svoju životnú skúsenosť. Reč bude opäť o Kralickej Biblii, o dobrodružstve prekladu Biblie, o Tranosciu, o našej domácej tradícii písmactva, až po svedectvo o význame Božieho slova pre každodenný život. Zaspievajú hudobné a spevácke telesá.

Pred týmto všetkým, v sobotu 22. júna 2024 o 19:00 hodine, bude v evanjelickom kostole v Ružomberku slávnostný večer. Z hľadiska cestovania bude zrejme atraktívny predovšetkým pre záujemcov z domáceho, či bližších regiónov. V programe, pozostávajúcom z dobovej, renesančnej hudby v podaní súboru Corna Musica, ktorý nám priblíži dobu, v ktorej vznikla Kralická Biblia, vystúpia cirkevný historik Radoslav Hanus, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Pavel Pokorný a biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na Sliezsku Tomáš Tyrlík. Budú hovoriť o dobe vzniku Kralickej Biblie, o jej význame pre formovanie sa spirituality a kultúry v našich krajinách, o tradícii písmactva a o úcte k Božiemu slovu dnes.

Srdečne vás do Ružomberka i na sobotný večer, ale predovšetkým na nedeľný deň pozývame. Prosíme, sledujte informácie a pokyny, ktoré sa budú zobrazovať na webe www.ecav.sk, na sociálnych sieťach, v Evanjelickom posli spod Tatier, resp. ktoré vám budú prinášať vaši duchovní. Modlime sa za zdar celého stretnutia a o Božiu pomoc a ochranu pre všetkých organizátorov i návštevníkov. Veríme, že v Ružomberku sa stretneme ako jedna evanjelická rodina i rodina ekumenických priateľov vo veľkom počte a prežijeme požehnaný Evanjelický deň 2024.

S pozdravom,

Ing. Renáta Vinczeová a Mgr. Ivan Eľko
Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Predstavujeme kandidátov na post biskupa Západného dištriktu

Predstavujeme kandidátov na post biskupa Západného dištriktu

Milí priatelia, vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Pred voľbami biskupa Západného dištriktu ECAV sme pripravili rozhovory s kandidátmi – sestrou farárkou a emeritnou seniorkou Sidoniou Horňanovou a súčasným bratom biskupom Jánom Hroboňom. Tešíme sa na nový Kurz viery, v ktorom brat farár Lukáč postupne predstaví zdanlivo beznádejné ľudské prípady v Biblii. Tiež prinášame rozhovor s Vladimírom Kmecom – hlavným koordinátorom medzinárodného Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa bude konať 7. – 9. júna 2024 vo Frankfurte nad Odrou na nemecko-poľskom pohraničí. Prinášame tiež správy z Biblickej olympiády, konferencie Colloquium Biblicum v Ružomberku či konfirmácie spojenej s uvedením pamätnej bankovky Martina Rázusa. V deviatom tohtoročnom čísle Posla nájdete aj správu z udelenia cien učiteľom zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu a anketu s niekoľkými ocenenými učiteľmi.  Daniela Žemlová pripravila zaujímavý článok o zlatých časoch osady Podšíp. Milí priaznivci Posla, veríme, že v novom čísle nájdete zaujímavosti a inšpiráciu pre váš život či cirkevný zbor.

Arcibiskup Jonáš J. Maxim navštívil Staré kolégium

Arcibiskup Jonáš J. Maxim navštívil Staré kolégium

Arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi Jonáš Jozef Maxim, v pondelok 22. apríla, prvýkrát oficiálne navštívil priestory Starého kolégia, a to v sprievode protosynkela Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka. Vzácnych hostí na Biskupskom úrade ECAV prijalo vedenie Východného dištriktu – biskup Peter Mihoč, dozorca Ľubomír Pankuch, ako aj tajomník Marek Cingeľ. Okrem iného absolvovali prehliadku Dvorany s priblížením kľúčových udalostí a historických medzníkov Evanjelickej cirkvi. Archivár Miloš Kožlej vybral a predstavil najvzácnejšie knihy z historickej knižnice. Predmetom rozhovoru s predsedníctvom dištriktu bolo vytváranie príležitostí pre dobré ekumenické vzťahy, hľadanie prienikov a spoločných východísk pri riešení aktuálnych problémov v rámci regiónu a mesta Prešov. Arcibiskup Jonáš J. Maxim sa zaujímal o to, akým spôsobom Evanjelická cirkev a. v. rieši problém s financovaním miezd duchovných, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Spoločnou témou a pálčivým problémom oboch cirkví sú aj nízke počty teologického dorastu a povolaní do kňazskej služby. Arcibiskup Maxim daroval biskupovi Petrovi Mihočovi vzácnu ikonu Dobrého pastiera, pôvodom z Ukrajiny, kde pred svojou vysviackou pôsobil ako predstavený kláštora pri meste Ľvov a osobne zažil aj hrôzy ruskej vojenskej invázie. V závere spoločného stretnutia pozval predsedníctvo Východného dištriktu na návštevu Grécko-katolíckeho arcibiskupstva a Prešovskej archieparchie.

-emi-

foto©Východný dištrikt

Jan  Hábl: „Škola nemá byť mučiarňou ducha.“

Jan  Hábl: „Škola nemá byť mučiarňou ducha.“

V priestoroch Dvorany Starého kolégia sa v piatok 19. apríla konal Metodický deň pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Martine, L. Mikuláši, Prešove, Červenici a Košiciach.

Prednášal známy český komeniológ – Jan Hábl na tému: „Na charaktere záleží. Je možné naučiť dobru?“ Profesor Hábl v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity v Hradci Králové a je uznávaným znalcom života a diela J. A. Komenského, ktorého pedagogické princípy aplikuje do súčasnej pedagogickej praxe. Pripomína tak, že Komenského myšlienky sú nadčasové a stále platné, napr. „Násilie buď vzdialené – alebo – ľudskosť/charakter sa neučí násilím, ale harmóniou a láskou.“

Na priečelí Starého kolégia, kde sa Metodický deň konal, je osadená pamätná tabuľa pripomínajúca, že aj v Prešove Komenský kedysi strávil niekoľko dní.

Po prednáškovom bloku nasledovala aplikačná časť konferencie s diskusiou o tom, akými konkrétnymi metódami môžu učitelia v rámci svojich hodín deti učiť dobru.  Metodický deň pre učiteľov VD otvoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV. Súčasťou podujatia je aj prezentácia výtvarných a kreatívnych prác študentov Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Podujatie zorganizoval Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD – v nádeji a presvedčení, že piliere „Komenského školy“ budú aj v dnešnej dobe nápomocné tomu, aby bola škola „dielňou ľudskosti“ a nie „mučiarňou ducha“.

Reportáž z podujatia odvysiela štáb RTVS.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac v najbližších číslach eVýchodu alebo Evanjelického posla spod Tatier

Daruj krv a zachráň život

Daruj krv a zachráň život

V stredu 24. apríla 2024 sa mal opäť konať mobilný odber krvi v priestoroch Starého kolégia – v zasadačke Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Hlavnej 137, Prešov. Vzhľadom na to, že Národná transfúzna stanica (NTS) a. s. Prešov nemôže zabezpečiť výjazd, darovanie krvi sa bude konať priamo na NTS a. s., Holého ulica 14 – MONOBLOK, 2. poschodie. 

Kto chce prísť na konkrétny čas, môže sa objednať cez formulár : https://www.ntssr.sk/zona_darcu/auth/prihlasenie alebo na telefónnom čísle : 0904 242 629. Odbery začínajú už od 7.00 hod. Najmenej darcov je v čase okolo 11.00 hod.

Informácie o darovaní : https://www.ntssr.sk/web/o_darovani_krvi/pred_odberom_krvi 

Miroslav Čurlík, Evanjelická spojená škola Prešov

Podoby viery

Podoby viery

 

Viera a spiritualita má mnoho foriem, chutí, tvárí, podôb… Veď Boh netvorí kópie iba originálne kúsky, preto je aj človek a jeho vnútorných svet taký pestrý, a tak je to aj v poriadku. Uniformita by bola, naopak, nebezpečná. Aj aprílové číslo eVýchodu približuje niekoľko podôb viery a spôsobov, ktorými sa človek dotýka Toho, čo ho ďaleko prevyšuje. Veríme, že si z pestrej palety čitateľ dokáže nielen vybrať, ale zároveň sa aj inšpirovať.

Z obsahu čísla vyberáme:

  • Homília Radomír Vařák: „Strach premenený na radosť“

  • Rozhovor „Aj materská škola je dielňou ľudskosti“.Dušan Havrila, Michaela Borošová, Zuzana Martonová približujú 10-ročnú cestu Evanjelickej škôlky Sovičky a Evanjelickej špeciálnej školy Za rúčky na košickej Furči

  • Reportáž Projekt Prázdna stolička v átriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach

  • Projekt Sociálna pomoc pre seniorov v Petrodoline  

  • Dejiny Anna Tranovská, 1. časť  

  • Divadlo Pevec Boží

  • Kniha Listy môjmu synovi  

  • Umenie Krížová cesta Milana Sládeka

  • Rozhovor s kazateľom a zberateľom Biblií Michalom Lapčákom

  • Vzťahy psychológ Pavel Raus: Dospievanie

  • Cesta do krajiny viery Dom

  • Film Tancuj, Matylda

  • Recepty z fary Škoricový trhanec s pekanmi  

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur

Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

„Nemôžeme zmeniť dejiny, ale dejiny môžu meniť nás.“ Myšlienka, ktorá rezonovala na Konferencii o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia. V utorok 26. marca (8.00 – 15.00) ju zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Prešovskou univerzitou, NIVAM-om a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove.

Na konferenciu boli pozvaní riaditelia a zástupcovia okresných Základných škôl, učitelia dejepisu, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, a v neposlednom rade študenti. Pomyselné dvere však boli otvorené pre všetkých učiteľov, ktorí o tému prejavili záujem. Medzi účastníkmi nechýbali ani vzácni hostia – predstavitelia židovskej náboženskej obce v Prešove, či Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV.

Konferencia zameraná na hodnotové vzdelávanie obsahovala aj konkrétne príklady z praxe, ako využiť školský projekt na posilnenie hodnôt a charakteru žiakov v 21. storočí – s čím počíta aj prebiehajúca reforma školstva a nové kurikulum.

Konferenciu otvoril Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Ján Hlavinka, riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu v prednáške predstavil Protižidovské opatrenia ľudáckeho režimu v rokoch 1938 – 1945, so zameraním na lokálnu históriu a ich dôsledky špeciálne na východnom Slovensku.

Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV, predstavil školský projekt EKG  s názvom „Prázdna stolička“. Expozícia  mapuje osudy 103 žiakov židovského pôvodu, vylúčených z gymnázia na základe tzv. Židovského kódexu počas 2. svetovej vojny. Vďaka informáciám, ktoré poskytlo Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum holokaustu v Seredi, a najmä izraelská organizácia Claims Conference, sa doposiaľ podarilo objasniť a pre budúce generácie zachytiť 95 príbehov vylúčených židovských žiakov.

Pohnuté osudy niektorých z nich na konferencii v Dvorane Starého kolégia predstavila Andrea Haas z organizácie  Claims Conference so sídlom v Tel Avive, ktorá sa špecializuje najmä na odškodňovanie preživších holokaust.  Spolu s kolegom – historikom Amirom Pelegom viedli pre zúčastnených študentov špeciálny workshop v angličtine. Učili ich, ako správne pracovať s  historickými materiálmi – ako ich vyhľadávať, interpretovať a následne použiť.

Prax ukázala, že projekt Prázdna stolička –  prvýkrát oficiálne otvorený a verejnosti sprístupnený v júni roku 2020 – je dôležitým a účinným nástrojom hodnotového vzdelávania a zapadá do koncepcie reformy školstva. Ľudmila Kónyová, ktorá na konferencii zastupovala nielen ESŠ v Prešove, ale aj Regionálne centrum podpory učiteľov a Prešovskú univerzitu – preto ozrejmila, ako školský projekt mení a posilňuje hodnoty ľudí.

Andrej Návojský z NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave, poukázal na miesto hodnotového a charakterového vzdelávania v novom kurikule.

Účastníci konferencie si mohli zakúpiť pracovné listy s názvom (Ne)zabudnuté tragédie.

V druhej časti konferencie, po prednáškach a workshope, mali účastníci možnosť absolvovať komentovanú prehliadku Po stopách Židov v Prešove v sprievode Andrey Sivaničovej ako aj komentovanú prehliadku Zory Mihokovej v miestnej Ortodoxnej synagóge.

Podvečer sa viacerí z účastníkov konferencie presunuli do priestorov átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach, kde bola na dva týždne inštalovaná expozícia „Prázdna stolička“. Boli medzi nimi obaja zahraniční hostia z Izraela – Andrea Haas a Amir Peleg z Claims Conference, Ján Hlavinka – riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, ako aj ďalší predstavitelia evanjelickej cirkvi a židovskej náboženskej obce v Prešove.

E. Mihočová

Viac o expozícii „Prázdna stolička“ v  Košiciach:

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o konferencii v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod alebo Evanjelického posla spod Tatier

Kto hľadá, nájde… Pre Teba / ProChrist 2024

Kto hľadá, nájde… Pre Teba / ProChrist 2024

V priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 20. – 24. marca uskutočnilo evanjelizačné podujatie Pre Teba, ktoré organizačne zastrešil Východný dištrikt a Vnútro-misijný výbor ECAV. Zákulisie jeho príprav a priebeh pre redakciu Evanjelického posla spod Tatier (8/2024) priblížil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý sa  intenzívne podieľal na jeho príprave.

                                                                                        …

     V pôstnom období sa v našej evanjelickej cirkvi opäť konali evanjelizačné večery Pre Teba.  S akými ohlasmi ste sa stretli?

Ohlasy priamo z vysielacieho miesta Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši boli veľmi pozitívne. Prichádzajú aj od online divákov – jednotlivcov, ale i z prenosových miest, ktoré organizovali cirkevné zbory. Celkovo ich bolo 51. V tomto čase sa realizuje dotazník, na základe ktorého budeme mať objektívnejšiu spätnú väzbu. Ale zaujímavým ohlasom je aj sledovanosť na YouTube. Mnohí boli evanjelizačnými večermi povzbudení, niektorých to duchovne reštartovalo. Podujatie má zvláštnu atmosféru autenticity. Sú to práve svedectvá tematicky vybraných ľudí, ktoré premosťujú poznanie so skúsenosťou viery. To, čo dnes oslovuje, je viditeľná a žitá viera. V rôznych situáciách života. Pre mňa osobne bol celý obsah večerov Pre Teba novým duchovným impulzom. Pri tvorbe programu a výbere rečníkov sa snažím tematicky určiť smer, ale skutočný obsah má v rukách vždy „Vyšší režisér“.

 • Vieme, že ProChrist patril dlhé roky prenosom z Nemecka. Situácia sa však zmenila. Čo bolo príčinou?

Zmenil sa predovšetkým nemecký koncept prenosov. Mnohé mestá boli pozvané k organizácii nie z pozície prenosových miest, ale k príprave živých prenosov na lokálnej úrovni. Ukončila sa dlhá etapa služby Ulricha Parzanyho, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou ProChristu a ktorého mnohí aj na Slovensku poznali ako obdareného kazateľa. Prichádza nová generácia rečníkov, ktorí vstupujú na lokálnu úroveň. Z technického hľadiska sa ukončil satelitný spôsob vysielania a vstúpili sme do online priestoru, dostupného pre všetkých. Vo vedení organizačného tímu v Nemecku sa vystriedali ľudia, čo malo vplyv aj na obsahovú a organizačnú stránku projektu. A práve v čase, keď sa diali organizačné zmeny, prišla ponuka aj pre Slovensko pripraviť a zorganizovať vlastnú verziu evanjelizačných večerov.

 • Kedy sa začali prvýkrát realizovať?

Prvé prenosy boli odvysielané v roku 2016  z Kultúrneho domu v Ružomberku a organizačne projekt zastrešili nadšení jednotlivci. Až o rok neskôr sa stal súčasťou plánu aktivít Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Nakoľko podmienkou nemeckých partnerov bola nadkonfesionalita a dostupnosť pre všetkých ľudí, projekt je oficiálne ešte stále zastrešený OZ Elpis z Hýb (v minulosti to bolo OZ HELP). Nakoľko sme túto podmienku dodržali, nemeckí partneri nám umožnili používať značku ProChrist SK.

 • Táto značka sa však časom zmenila…

Po spustení slovenskej verzie sme začali premýšľať nad vlastnou značkou; z viacerých návrhov získal najväčšie sympatie názov Pre Teba. Má tri významové roviny: Boh je tu a koná pre Teba; my sme tu, aby sme slúžili Tebe, Bože; a zároveň chce vyjadriť, že na tomto svete sme tu pre druhých, blížnych –  pre Teba. Ale aj dnes za projektom stoja tí istí ľudia, s ktorými pripravujem a tvorím základný koncept aj celú realizáciu – Stanislav Grega, Marek Cingeľ, Ján Jančo, Mikuláš Lipták a Anna Belanji, ktorá sa však pri tohtoročných materských povinnostiach nemohla aktívne podieľať na príprave, či realizácii.

 • Dôležitou súčasťou projektu je aj technické zabezpečenie, kto  sa na ňom podieľa?

Za posledné roky sa technické zabezpečenie rapídne profesionalizovalo, čo sa odzrkadľuje na kvalite zvuku aj obrazových výstupov. Som vďačný predovšetkým za Lukáša Gregora, firmu Nest  Audio One, či celý projekčný a audiovizuálny tím z cirkevného zboru Hybe na čele s bratom dozorcom Milošom Tarageľom. Posledné tri ročníky boli obohatené aj o divadelné vstupy v réžii Kataríny Pirohovej, ktorá jedinečným spôsobom premosťuje biblické posolstvo so súčasnosťou. Bez tejto mozaiky vzácnych ľudí by projekt nikdy nemal takú kvalitu.

 • Aj tento rok si záujemcovia mohli pozrieť prenos priamo v cirkevných zboroch. Ide teda viac o vnútorno-misijné podujatie, alebo prichádzajú na evanjelizáciu aj ľudia, ktorí sú neveriaci, alebo nie sú členmi cirkvi?

Na túto otázku neviem objektívne odpovedať, nakoľko je nemožné dešifrovať diváka v online priestore. Avšak verím, že z dotazníka prenosových miest, kde sa ľudia stretávali osobne, sa dozvieme viac. Projekt má totiž dva ciele –  duchovne povzbudiť a reštartovať veriacich členov cirkevných zborov. A druhým cieľom je oslovenie hľadajúcich ľudí mimo spoločenstvo cirkvi.

 • Darí sa tento cieľ napĺňať?

V tomto smere veľkú úlohu zohráva práve príprava na lokálnej úrovni prenosových miest. Zmyslom projektu je pozývať ľudí ku Kristovi a do spoločenstva cirkvi. To sa však nedá bez osobnej angažovanosti, bez pozvania, bez osobných oslovení. Niekedy ako cirkev nezlyhávame v príprave a ponuke kvalitných podujatí, ale v nemenej dôležitej oblasti – v pozývaní a oslovovaní ľudí okolo nás. Je to zreteľné na zborovej aj celocirkevnej úrovni. Možno niet odvahy, alebo je to prejav ľahostajnosti voči okoliu, možno sa hanbíme, alebo nedôverujeme, že aj ľudia okolo nás by sa mohli pod vplyvom Božieho slova meniť. Evanjeliá nám jasne deklarujú, že Pán Ježiš mnohé stretnutia využíval ako pozvánku k nasledovaniu, ako oslovenie: „Poď so mnou niečo zažiť.“ Prajem si, aby sme sa v cirkvi viac zobudili aj k väčšej zodpovednosti za druhých.   

 • Máte už dlhoročné skúsenosti s organizáciou dištriktuálnych dní, misijných dní, či ďalších obľúbených aktivít v rámci evanjelickej cirkvi. Uvažovali ste niekedy o nejakej otvorenej forme evanjelizácie v niektorom z miest či v obci?

V budúcnosti by sme radi celý projekt Pre Teba posúvali aj do iných miest, či seniorátov. Je pravdou, že v Liptovsko-oravskom senioráte máme veľmi dobre zázemie spolupracovníkov. Okrem technického zabezpečenia sa všetci zapájajú dobrovoľnícky, čo je oproti nemeckej verzii, kde mnohí celoročne pracujú ako riadne platení zamestnanci, časovo veľmi náročné. Ideálne by bolo, keby sme v cirkvi našli finančné zdroje na vytvorenie tímu, ktorý by aktívne rôznymi misijnými spôsobmi vstupoval do oblastí, kde sa život cirkevného zboru rapídne umenšuje. Keď nemeckí partneri videli minulé ročníky Pre Teba/ProChrist, nechápali, ako je možné s takým rozpočtom vytvoriť päť večerných programov. Aj preto si vážim mieru obetavosti, bez ktorej by sa nezrodilo nič požehnané. Z tohto hľadiska výsledný produkt je pre mňa vždy malým Božím zázrakom a dôkazom Božieho požehnania.

 • Tento rok ste pripravili 5 večerov, 5 tém, do ktorých ste zapojili 5 rečníkov a 5 kapiel. A nechýbali ani svedectvá. Ktorá téma vás osobne najviac oslovila?

Veľmi sa teším, že všetky témy, hudba, svedectvá, moderátorské vstupy, symboly boli kompatibilné. S rečníkmi sme pred samotným podujatím prebrali tematický zámer jednotlivých večerov, ich prepojenie na hlavnú tému. Navyše sme im  vysvetlili význam navrhnutých symbolov, aby ich vedeli trefne včleniť do témy. Traja z piatich rečníkov sa na takomto podujatí zúčastnili prvýkrát, čo bola aj pre nich nová skúsenosť. Som vďačný Pánu Bohu, že aj naša evanjelická cirkev má mnohých obdarovaných ľudí, ktorí žijú slovom, a ktorí ho vedia aj aplikovať do života. Pri všetkých témach som vnímal synchronizáciu mysle, srdca a zažitej skúsenosti Božej prítomnosti.

 • A čo svedectvá, ktoré taktiež vychádzajú z osobnej skúsenosti viery?

Každé z nich bolo autentické, a som vďačný za odvahu predstúpiť pred celú cirkev a podeliť sa aj o ťažké životné skúsenosti. Zvlášť za svedectvo brata Jána Partilu, ktorý ako onkologický pacient cestoval z východu na Liptov, pritom ráno ešte absolvoval dávku chemoterapie. Toto sú pre mňa silné momenty života viery – zrazu zistíte, že vaše vlastné problémy vlastne nie sú vôbec problémami, vnútorne precitnete a prehodnocujete rebríček životných hodnôt. Veľmi sa ma dotkol aj životný príbeh mladého a odvážneho študenta práva Mareka Janigu –  vypočuť si, čo všetko vo svojom mladom veku už zažil, a najmä kde všade už pomáhal, zvlášť na Ukrajine, či v iných vojnových konfliktoch, bolo inšpiratívne. Ale aj  povzbudzujúce, aby ani naša viera nebola mŕtva, ale prinášala ovocie skutkov lásky a milosrdenstva.

 • Témy boli o hľadaní lásky, viery, nádeje, pokoja a zmyslu života.  Témy, ktoré sa prelínajú s prirodzeným ľudským hľadaním. Ako do toho všetkého vstupuje Kristus?

Zmyslom celého projektu bolo vykresliť jednu základnú skutočnosť – sme Bohom hľadaní. Keď sa stratíte a neviete sa zorientovať v cudzom prostredí, prvá otázka, ktorá vám napadne: „Hľadá ma vôbec niekto?“ Pán Ježiš preto vstupuje do sveta stratených, aby nám pripomenul túto veľkú pravdu: „Boh nás hľadá.“ Skrze Neho nás aj našiel. Preto Ježiš v Kázni na hore pripomína:  „Kto hľadá, nájde…“ Kto hľadá v Ňom a s Ním, ten nájde. Žijeme vo svete, kde sa strácajú mnohé hodnoty – pravda, láska, dôvera, nádej, ľudia strácajú zmysel života. Všetky tieto dary nám už boli darované v Kristovi, ktorý túži po stretnutí, po spojení skrze vieru. Chce nás naplniť nádejou aj pokojom, aby občerstvení živou vodou sme našli základ a zmysel života. Chcem veriť, že všetko čo bolo rozsiate aj cez projekt Pre Teba 2024 do života cirkvi, sa nevráti naprázdno.

 • A na záver, uvažujete už nad budúcoročnou témou Pre Teba?

Samozrejme, ale všetko je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Pri výbere témy budúcoročného ProChristu poslušne očakávame na Božie vedenie.

Eva Bachletová,  Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier 8/2024, s. 4 – 5

foto – Ľuboš Šuchtár a CZ ECAV Hybe