Vnútromisijný výbor

Priezvisko,meno,titul

Mgr Marek Cingeľ
Mgr. Jana Ilčisková
Mgr. Jaroslav Petro
Mgr. Jana Maťová
Mgr. Daniel Hanko
Mgr. Marek Hrivňák
Mgr. Tomáš Valašík

Funkcia

Predseda VMV VD
Člen výboru za Gemerský seniorát
Člen výboru za Košický seniorát
Člen výboru za Tatranský seniorát
Člen výboru za Liptovsko-oravský seniorát
Člen výboru za Turčiansky seniorát
Člen výboru za Šarišsko-zemplínsky seniorát