Presbyterstvo VD ECAV

RIADNI ČLENOVIA: 

Peter Mihočbiskup VD

Ľubomír Pankuch – dozorca VD 

Marián Kaňuch – zástupca biskupa VD       

Tomáš Hyben – zástupca dozorcu VD

Samuel Miško – vedúci BÚ VD, poradný hlas   

Marek Cingeľ – predseda VMV VD 

Miroslava Maková – právna zástupkyňa VD

Bohumil Mazák – predseda HV VD

Miroslav Čurlík

Stanislav Grega                     

Ján Greguš                               

Viera Hybenová                     

Jana Chaloupková 

Milan Kubík                             

Dušan Mesároš                      

Jaroslav Petro                         

Roman Porubän                     

Martin Škarupa

Ján Štefan 

Ján Velebír                                    

 

NÁHRADNÍ ČLENOVIA: 

Martin Chalupka – za ordinovaných

Jana Ilčisková – za ordinovaných

Ľudovít Lenhardt – za neordinovaných

Branislav Záborský – za neordinovaných

 

2020 – 2026

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

od 2020

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2020 – 2026

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2016 – 2022

2016 – 2022

2016 – 2022

2018 – 2024

2020 – 2026

2018 – 2024

2020 – 2026

 

 

2017 – 2023

2020 – 2026

2017 – 2023

2020 – 2026