Presbyterstvo VD ECAV

RIADNI ČLENOVIA: 

Peter Mihočbiskup VD

Ľubomír Pankuch – dozorca VD 

Roman Porubän – zástupca biskupa VD       

Daniel Kobyľan – zástupca dozorcu VD

Samuel Miško – vedúci BÚ VD, poradný hlas   

Marek Cingeľ – predseda VMV VD 

Zuzana Germanová – právna zástupkyňa VD

Martin Chalupka

Miroslav Čurlík

Eva Germanová – za ZED

Milan Molčan                               

Marián Kaňuch                     

Radoslav Brehuv 

Rajmund Bradík                            

Tomáš German                      

Miloslav Gdovin                                             

Martin Škarupa

Ján Hruška

Milan Kolesár 

Tomáš Hyben

                                

NÁHRADNÍ ČLENOVIA: 

Tomáš Valašík – za ordinovaných

Jana Ilčisková – za ordinovaných

Dušan Mesároš – za neordinovaných

Branislav Záborský – za neordinovaných

 

2020 – 2026

2018 – 2024

2024 – 2030

2023 – 2029

od 2020

2024 – 2030

2024 – 2030

2023 – 2029

2020 – 2026

od 2022

2024 – 2030

2024 – 2030

2024 – 2030

2022 – 2028

2022 – 2028

2023 – 2029

2020 – 2026

2022 – 2028

2022 – 2028

2024 – 2030

 

 

2023 – 2029

2020 – 2026

2023 – 2029

2020 – 2026