Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom diakonického domova môžete kontaktovať: 

Mgr. Samuel Miško, MBA
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Hlavná 137
080 01 Prešov
Email.: diakonia@vdecav.sk
Tel.: 0918 828 042