Úvod

Diakonia – služba blížnemu má v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dlhú tradíciu. Vo Východnom dištrikte pôsobí niekoľko stredísk, ktoré poskytujú sociálne služby seniorom a občanom sa zdravotným postihnutím. Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku chce nadviazať na túto službu lásky a zriadiť v budove bývalého konviktu na Baštovej ulici v Prešove diakonický domov, ktorému dáva názov Elim. Elim je starozmluvné miesto prameňov a oázy oddychu, načerpania nových síl na ceste do zasľúbenej krajiny. Aj diakonický domov chce byť miestom oddychu a načerpania fyzických síl pre ľudí, ktorí strácajú sily kvôli vysokému veku, či chorobe. Chce byť však aj miestom pre načerpanie duchovných síl a duchovného povzbudenia v jeseni života.