Evanjelický katechizmus pre mladých – YOUBE

Milí bratia a milé sestry,

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života.

Katechizmus je obsahovo aj graficky veľmi pútavo spracovaný, plus k nemu pripravujeme web stránku, ktorá by mala slúžiť ako komunikačný kanál, či spôsob na obsahove vylepšovanie pridávaním nových tématických týkajúcich sa špecificky našej ECAV.

3 otázky života, ktorých odpovede sa stávajú piliermi, či základnými kameňmi života mladého človeka.

Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žíť? – YOUBEHAVE

Kniha je už v predaji. Cena za 1 ks / 10 €
Objednávky je možné zasielať na email: ,
alebo tel. : 0918 828 312, 051/77 22 515

Kniha bude určite vhodným darčekom k slávnosti konfirmácie, či iných príležitostí týkajúcich sa života mladých ľudí.