POZVÁNKA: Opera Mojžiš v Kežmarku

POZVÁNKA: Opera Mojžiš v Kežmarku

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pozýva v rámci Evanjelického dňa 2022 na premiéru opery Mojžiš.

Opera sa bude konať 2. júla 2022 o 19. 00 hod. v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku.

Autor hudby a réžia: Víťazoslav KUBIČKA

Autorka libreta: Daniela LOZANOVÁ.

Vstupné je dobrovoľné.

Ulrich Parzany na Slovensku

Ulrich Parzany na Slovensku

Na Slovensko príde 2. – 3. 7. 2022 známy nemecký evanjelizátor a evanjelický farár Ulrich Parzany.

V sobotu 2. 7. 2022 o 10. 00 v. ev. kostole v Poprade bude viesť praktický seminár s diskusiou na tému: Evanjelizácia v ťažkých časoch.

V nedeľu 3. 7. 2022 o 9. 00 bude kázať na Službách Božích v ev. kostole v Žiline na tému Blahoslavenstvá Pána Ježiša. Po bohoslužbách bude podobne ako aj v Poprade praktický seminár s diskusiou.

Srdečne ste pozvaní.

POZVÁNKA: XVII. ročník Dní Milana Hodžu

POZVÁNKA: XVII. ročník Dní Milana Hodžu

Obec Sučany Vás pozýva  na XVII. ročník Dní Milana Hodžu , ktorý sa bude konať  24.- 26. júna 2022 v Sučanoch.

24.6. /piatok/ sa môžete zúčastniť výstupu na Malý Fatranský Kriváň. Odchod z námestia je o 7.30 hod. Autobus vyvezie účastníkov na koniec asfaltky v Hrabinách, popoludní zvezie naspäť. Nasledovať bude výstup na Kriváň. Na chate Vendovka bude pripravený pre účastníkov guláš, občerstvenie a  pohľadnica Vendovky.

25.6. /sobota/ je pripravený kultúrny program od 15.00 hod. do 21.00 hod., nafukovacie atrakcie pre deti, maľovanie na tvár. Poľovnícke združenie Jarolím pozýva deti na ukážky vábenia zveri a streľbu na terče. Poľovnícky guláš bude o 15.00 hod. a rôzne poľovnícke špeciality /v priebehu popoludnia/, občerstvenie, stánky so Program:

Zároveň sa dňa 23.6. bude konať pred Hodžovými dňami akcia na Námestí SNP akcia pre deti v réžii Komunitného centra Sučany ako v roku 2021

O 16.00 hod. sa uskutoční pietny akt – kladenie vencov pri buste Milana Hodžu na Námestí SNP v Sučanoch.

 26.6. /nedeľa / o 9:45 hod. sa budú konať slávnostné Služby Božie v Evanjelickom a. v.  kostole v Sučanoch.

POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ

POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien srdečne pozýva na pravidelnú Biblickú hodinu SEŽ s „ohnivou“ výzvou:  „ČARODEJNICU NENECHÁŠ NAŽIVE…“ 

Budeme čítať biblické texty, ktoré boli používané ako argument pre utrpenie mnohých ľudí počas stáročí a objavovať ich obsah a zmysel  v našej súčasnosti. 

Biblická hodina sa koná ONLINE dňa 20. 06. 2022 od 19:00 hod. na adrese : https://us02web.zoom.us/j/83880913123?pwd=a3ZnVy9FTmVCRUhPWUlObW85cXJqZz09
Meeting ID: 838 8091 3123
Passcode: 488171

Tému pripravila sestra farárka Olinka Kaňuchová zo Žiliny.

Tešíme sa na spoločné strávený čas pri zaujímavej téme.

Zomrela evanjelická farárka Zuzana Kolárovská

Zomrela evanjelická farárka Zuzana Kolárovská

Oznamujeme, že Pán života a smrti povolal si k sebe dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov milovanú mamu a babku, evanjelickú farárku Mgr. Zuzana Kolárovskú rod. Sljukovú.


Pohrebná rozlúčka bude v utorok 14. júna 2022 o 11:00 v evanjelickom kostole vo Sv. Jure. Pozostalá rodina prosí, aby namiesto kvetinových darov zvážili možnosť finančne prispieť na Centrum sociálnych služieb Samaritán v Galante.
Centrum sociálnych služieb SAMARITÁN
IBAN: SK86 3100 0000 0042 1015 1614


Zosnulá sestra farárka Zuzana Kolárovská sa narodila 19. februára 1945 v Silbaši vo vtedajšej Juhoslávii. Po základnej škole maturovala v roku 1964 na Strednej škole technickej v Novom Sade. Rok pracovala ako stavebná projektantka v Novom Sade (Srbsko). Potom začala štúdium na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Za evanjelickú farárku bola ordinovaná v Novom Sade 10.01.1971. V roku 1969 sa vydala za ThDr. Pavla Kolárovského, evanjelického farára v Bratislave – Rači a profesora vyučujúceho cirkevnú históriu na SEBF. Narodili sa im dvaja synovia: Ondrej a Peter. Jej manžel Pavel zomrel v roku 1994 v Bratislave. Sestra farárka vypomáhala svojmu manželovi v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a v Bernolákove. V rokoch 1985-1990 bola námestnou farárkou v Cirkevnom zbore Jur pri Bratislave, dnes Svätý Jur. Potom 5 rokov pracovala ako biskupská kaplánka s poverením práce pri zakladaní Evanjelickej diakonie. Zároveň sa opäť stala kaplánkou v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a pokračovala v práci Evanjelickej diakonie ako tajomníčka, neskôr ako administrátorka riaditeľky a námestná farárka s pracovným zaradením zborovej diakonie pri Ústredí Evanjelickej diakonie. Sestra Kolárovská bola neúnavným pracovníkom na duchovnom poli, horlivou kazateľkou a organizátorkou obnovujúcej sa diakonickej práce v našej cirkvi aj v mnohých cirkevných zboroch na Slovensku. Ako spoluzakladateľke Evanjelickej diakonie jej ďakujeme za jej službu, priateľstvo, inšpiráciu a osobný život viery.
Zomrela vo večernom čase v Galante, kde posledné roky žila a kde sa o ňu verne starali v Centre sociálnych služieb Samaritán.

Celej smútiacej rodine Kolárovskej, cirkevným zborom kde pracovala, Evanjelickej diakonii i všetkým, jej odchodom zarmúteným – vyjadruje predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku úprimnú sústrasť a Božie potešenie.


Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (1 Tes 4, 13 – 14)

Služby Božie na hrade Sklabiňa

Služby Božie na hrade Sklabiňa

400. výročie smrti baróna Révaya

Medzi dávnych predkov, ktorí stáli pri organizačnom konštituovaní evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska, patril barón Peter Révaysignatár Žilinskej synody (1610) a významný  patrón evanjelikov. Po 400 rokoch, ktoré uplynuli od jeho smrti, vyhlásilo občianske združenie DONJON rok 2022 za Rok Petra Révaya.

Muž, ktorý si zaslúži pozornosť

V spolupráci s Turčianskym seniorátom ECAV v sobotu 4. júna zorganizovalo občianske združenie spomienkové podujatie. Jeho dejiskom sa stal práve hrad Sklabiňa na Turci, keďže barón patril k jeho najvýznamnejším pánom. Pohnutý život strážcu kráľovskej koruny priblížil historik Miroslav Eliáš: „Bol to aristokrat, ktorý patril k najvýznamnejším osobnostiam uhorského kráľovstva, kde zastával veľmi dôležité štátnické funkcie. Čo môže byť krajšie na živote človeka, ako keď žije svoj život naplno a zanechá po sebe nejakú stopu, dielo? Peter Révay na tomto svete zanechal veľké dielo a výraznú stopu, a preto je hoden toho, aby sme si ho po 400 rokoch pripomenuli. Zaslúži si, aby sme spoznali jeho život – to, čím žil a s čím zápasil.“

Signatár Žilinskej synody

Nezastupiteľná je predovšetkým úloha baróna Révaya pri konštituovaní evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska. Významne podporil superintendenta Eliáša Lániho, keď v marci roku 1608 predniesol v Martine návrh na prijatie Knihy svornosti ako platformy pre zjednotenie evanjelikov v Uhorsku. Lániho a Révayove iniciatívy sa stali východiskom pre prípravné porady a rokovania Žilinskej synody v roku 1610, a tým aj pre utvorenie evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku. Peter Révay podpísal a pečatil Zákony Žilinskej synody ako druhý v poradí, hneď po palatínovi Jurajovi Turzovi. Evanjelictvo bránil a podporoval aj po Žilinskej synode. V roku 1617 sa zúčastnil s viacerými predstaviteľmi šľachtických rodov na slávnostiach stého výročia reformácie v Bytči.

Služby Božie po 270 rokoch

Program spomienkového podujatia na sklabinskom hrade pri 400. výročí jeho smrti pokračoval Službami Božími pod holým nebom, uprostred prírody na nádvorí sklabinského hradu, na ktorom barón žil spolu so svojou rodinou. Zaujímavosťou je, že evanjelické Služby Božie sa na tomto mieste opäť konali po úctyhodných 270 rokoch, čo v kázni vyzdvihol aj biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Spev účastníkov a liturgiu na gitare sprevádzal Tomáš Lipovský, farár v Háji, na klávesoch hral Daniel Beňuch, farár v Sučanoch. V „predvečer“ svätodušných sviatkov vystúpila tiež skupina detí z cirkevného zboru Sučany. V liturgii účinkovalo viacero farárov z okolitých cirkevných zborov, vrátane seniora Mariána Kaňucha, ktorého potešila nielen bohatá účasť, ale aj priaznivé slnečné počasie napriek hrozivým predpovediam búrok.

Odhalili repliku mortuária

Po skončení bohoslužieb senior Turčianskeho seniorátu spolu s biskupom Petrom Mihočom slávnostne odhalili repliku mortuária baróna Petra Révaya, ktoré sa od tohto momentu stalo súčasťou hradnej expozície. Pôvodné mortuárium ako jednu z foriem náhrobnej pamiatky z roku 1622 zničil požiar martinského kostola koncom 19. storočia. Hodnovernú replika dal historik Miroslav Eliáš zhotoviť podľa zachovanej dobovej fotografie. Účastníci podujatia mohli absolvovať tiež komentovanú odbornú prehliadku hradu, ako aj prezentáciu vín z hradných pivníc, ktoré sa na hrade podávali v časoch jeho zašlej slávy. Súčasťou sprievodného programu boli tvorivé dielne pre deti a Sklabinská hradná bylinkáreň s produktmi dopestovanými priamo pod hradom.

Hrad zbombardovali nacisti

Hrad Sklabiňa stál neporušený až do 2. svetovej vojny, kedy ho pre účasť jeho správcu na partizánskom odboji zbombardovala nemecká nacistická armáda. Jeho ruiny už 20 rokov zachraňuje občianske združenie DONJON v spolupráci s dobrovoľníkmi z celého Slovenska aj zahraničia. Podarilo sa im od základov vybudovať rozsiahlu hospodársku budovu a tento rok otvoriť aj novú expozíciu v severnej bašte. Momentálne pracujú na obnove hradnej väznice.

Súčasťou Roku Petra Révaya budú aj Sklabinsko-blatnické hradné slávnosti, a to 20. – 21. augusta 2022. Posunú sa v čase do 17. storočia, aby priblížili zvyky, módu a zbrane z doby baróna Révaya a jeho rodiny. Súčasťou podujatia bude remeselný trh a uvedenie obsiahlej reprezentatívnej knihy o sklabinskom hrade.

Emília Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2022

Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti!

 Dnes v kruhu rodiny cirkvi slávime jej narodeniny. Deň, ktorý nás vzájomne spája nielen s udalosťami prvých Letníc, ale v dare Ducha Svätého nás spája aj s mnohými generáciami, ktoré sa otvorili Jeho vanutiu a pôsobeniu. Udalosť, ktorá menila chod dejín a zmenila životy mnohých jednotlivcov. Ľudské dejiny sú popretkávané rôznym ovocím mocenských, vojenských, či iných ľudských síl. Aj dnešné vojnové konflikty vo svete, zvlášť ten na Ukrajine, sú poznačené dokazovaním moci, túžbou získať nadvládu nad inými, presadiť osobné egoistické záujmy na úkor iných. Vnímame, že dnešný svet si opäť vyhľadáva vodcov, ktorí svojím radikálnym a extrémistickým konaním v ovzduší mnohej frustrácie a manipulácie zvádzajú a stavajú národy proti sebe. Každý konflikt však nesie trpké ovocie utrpenia, bolesti a poznania absentujúcej prítomnosti ovocia Ducha – pokory, lásky, pokoja, znášanlivosti, zmierania, či odpustenia.

Svätodušné sviatky nám v týchto pohnutých časoch poukazujú na inú moc, ktorou sa mení svet. Moc, ktorá neprichádza zdola, ale zhora. Moc, ktorá neubližuje, ale zbližuje. Moc Ducha Svätého, ktorá bola darovaná nielen prvým učeníkom v Jeruzaleme, ale všetkým, ktorí sa otvorili Jeho pôsobeniu v slove a sviatostiach, v láske a milosti.

Milí bratia a sestry, dnes viac ako inokedy všetci túžime po pokoji a mieri, po prijatí, aj odpustení, po zaplnení prázdnoty, aj ovocí nového života. Takýto život sa nedá dosiahnuť ľudskou silou, ani mocou. Slovo proroka Zachariáša „nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom“ nám jasne aj dnes ukazuje cestu k zmene pomerov vo svete, v našich rodinách, aj našom vnútri. Život budovaný Božím Duchom – slovom, ktoré preniká síce do špiku kostí, ale ktoré uzdravuje a takto sa rodí nový a lepší svet. Tento zápas však musíme najskôr vybojovať vo svojom vnútri. Je veľmi dôležité, čím napĺňame svoje vnútro, s čím prichádzajú do kontaktu naše myšlienky a z čoho sa rodia naše hodnoty. 

Pri dnešnom sviatku narodenín cirkvi chceme vysloviť tri priania. 

Duch mocne pôsobí, prekvapuje a premáha nás. Dáva iný smer našej slobode a premieňa našu vôľu mocou vdýchnutého Božieho slova. Duch Svätý nás volá do spoločenstva úprimných a otvorených rozhovorov s naším Tvorcom. V Krste svätom nás povolal na cestu spásy, na ktorej Jeho mocou a pôsobením duchovne rastieme aj prinášame ovocie Ducha. A v krste nás povolal aj do spoločenstva cirkvi – rodiny, v ktorej nám daroval nielen poznanie záchrany, ale aj konkrétnej služby. Naším prianím je, aby sme neopúšťali rodinu cirkvi. Po mesiacoch mnohého bohoslužobného odlúčenia aktívne vstúpme z virtuálneho do reálneho spoločenstva cirkevných zborov. V skutočnej rodine totiž jej členovia žijú blízko seba. 

Prajeme vám, aby ste v moci Ducha Božieho zažili vnútorný dotyk nebeského sveta, biblické „bodnutie v srdci“ (Sk 2, 37), ktoré je vždy požehnaným časom nového začiatku. Nie v pýche, ale v pokore stojme v službe cirkvi, iných považujme za hodnotnejších než seba (F 2,3). 

Prajeme vám, aby v moci lásky sme v cirkvi dokázali zrozumiteľne komunikovať, hľadali spoločne pravdu, ale aj milosrdenstvo a takto vydávali svetu svedectvo o Božom spôsobe meniť svet – vanutím Ducha. Tohto roku budeme mať ako ECAV na Slovensku vzácnu príležitosť nielen sa stretnúť, ale aj vydať svetu svedectvo o živote rodiny našej cirkvi na Evanjelickom dni v Kežmarku, na ktorý vás srdečne pozývame. Túžime, aby aj skrze mnohé aktivity cirkvi bolo zjavné, že napredovanie cirkvi a zmeny vo svete sa nedejú „vojenskou mocou, ani silou, ale Hospodinovým Duchom“ (Zach 4,6).

 K prežitiu platnosti týchto biblických slov vás počas týchto svätodušných sviatkov pozývajú vaši v Pánovej službe oddaní,

 Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Hroboň, biskup ZD
Peter Mihoč, biskup VD