POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

CIEĽ SÚSTREDENIA

Cieľom trojdňového pobytu je poskytnúť kresťanským učiteľom priestor na duchovné posilnenie, reflexiu a osobnostný rozvoj. Príďte načerpať novú energiu a inšpiráciu do ďalšej učiteľskej práce.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Sústredenie je určené prioritne pre kresťanských učiteľov na Slovensku, resp. pre každého so záujmom o osobnostný a profesijný rozvoj. Počet účastníkov je vzhľadom na charakter podujatia limitovaný na 20 osôb. Podujatie nie je vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 4. október

17.00 – 18.00 Príchod a ubytovanie
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „S čím prichádzam“
(predstavenie, zdieľanie očakávaní a cieľov pobytu)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

SOBOTA 5. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
09.15 – 10.45 Téma „Cesta môjho života“
(reflexia životnej cesty a hľadaní zmyslu v povolaní)
11.15 – 12.30 Téma „Som človek, mám emócie“
(techniky na zvládnutie stresu, diskusia o psychohygiene, definovanie vlastných cieľov a stratégií na ich dosiahnutie)
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 18.00 Voľný čas na prechádzky, relaxáciu alebo individuálne aktivity
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „Kde hľadať zdroje“
(možnosti starostlivosti o seba, zdieľanie medzi účastníkmi)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

NEDEĽA 6. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
10.00 – 11.00 Služby Božie
11.15 – 12.30 Téma „S čím odchádzam“
(reflexia a spätná väzba)
12.30 – 13.30 Obed a návrat domov

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Je potrebné priniesť si Bibliu, zápisník na poznámky a reflexie, prípadne pomôcky na kreslenie myšlienok.

CENA a PLATBA

Celková cena za sústredenie zahŕňa ubytovanie (2x noc + miestny poplatok obci), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia.

Po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára zaplaťte registračný poplatok v Obchode EMC (odporúčame bezpečnú platbu kartou). Registrácia je záväzná až prijatím úhrady na bankový účet organizátora.

V prípade, že budete z nepredvídaných dôvodov musieť účasť pred 27. septembrom 2024 zrušiť, platbu Vám vrátime. Ak účasť na pobyte zrušíte po 27. septembri 2024 (piatok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov.

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 27. septembra 2024:

MÁTE OTÁZKY?

Svoje otázky píšte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

Zasadala kandidačná porada na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku

Zasadala kandidačná porada na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku

Dňa 25. 5. 2024 po skončení výročného Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala v priestoroch BÚ VD v Prešove pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu Mgr. Romana Porubäna a Ivany Prelichovej kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva všetkých seniorátov VD ECAV na Slovensku.

Do volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku kandidovala jediného navrhnutého kandidáta – doterajšieho brata dozorcu VD ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha.

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku sa budú konať v cirkevných zboroch VD ECAV na Slovensku v nasledovných termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 , 8. 9. 2024 (spojené aj s volebnými konventmi na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktoré vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).

Sčítacia komisia (DP VD) zasadne 18. 9. 2024 a vyhlási výsledok volieb.

Bližšie informácie k voľbám a pokyny budú zaslané do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku v najbližších dňoch.

Noc kostolov 2024

Noc kostolov 2024

Milí priatelia, pozývame vás k účasti na podujatí Noc kostolov 2024, ktoré sa uskutoční 7. júna 2024. Noc kostolov už v minulosti presiahla rakúske hranice a stala sa obľúbeným a vyhľadávaným kultúrno-náboženským podujatím vo viacerých štátoch Európy. V tomto roku by sme chceli v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v SR prispieť k úspešnosti podujatia.

V neľahkom období, v dobe nepokojov, vojnových konfliktov a srdcervúcich situácii je do MOTTA tohtoročného podujatia zakomponované SRDCE: srdce úprimné a srdce otvorené pre všetko dobré a pre všetkých ľudí dobrej vôle. 

Vaším nápadom sa medze nekladú. Inšpiráciu a viac informácií môžete čerpať aj v zahraničí: https://www.langenachtderkirchen.at.

Budeme vďační za každý jeden kostol otvorený, nie len pre veriacich spoluobčanov, ale pre každého, kto je otvorený povzniesť sa duchovne a kultúrne v príjemnom prostredí a spoločenstve.

Zároveň vám ponúkame možnosť zaregistrovať svoje podujatie do kalendára ECAV https://www.ecav.sk/public/podujatia/nove, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac záujemcov.

K dispozícii vám dávame aj materiály v editovateľnom PDF formáte, ktoré môžete využiť na propagáciu vášho podujatia:
SK_2024-poster-noc kostolov.pdf
SK_2024-poster-noc kostolov-print in.pdf
SK_2024-poster-noc kostolov-stick on.pdf

Bližšie informácie nájdete na https://ekumena.sk/dlha-noc-otvorenych-kostolov-2024/

Rozhlasové Služby Božie z Martina

Rozhlasové Služby Božie z Martina

Pozývame Vás počúvať na sviatok Svätej Trojice rozhlasové Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Martine (Turčiansky seniorát), ktoré bude vysielať Rádio Slovensko dňa 26. mája 2024 o 9. 05 hod.

Kazateľka: Paulína Šofranková (zborová kaplánka Cirkevného zboru ECAV Martin), liturg: Milan Kubík (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Martin).

Na organe bude hrať Samuel Moric (zborový kantor).

Spievať budeme piesne: 182, 184, 197, 233, A – 47.

Stanovisko predstaviteľov ECAV k útoku na premiéra SR

Stanovisko predstaviteľov ECAV k útoku na premiéra SR

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a biskupi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku s plnou rozhodnosťou odsudzujú útok na premiéra Róberta Fica, po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Je to neospravedlniteľný akt násilia, ktorý nemá mať v civilizovanej spoločnosti miesto.

Streľba zo zbrane, ako extrémny výraz politického, ideologického, alebo ľudského nesúhlasu, sa v žiadnom prípade nesmie stať náhradou za konfrontáciu názorov a postojov, pre ktorú vytvára priestor parlamentná demokracia.

Myslíme na predsedu vlády v modlitbách. Prajeme mu skoré uzdravenie. Vyprosujeme Boží pokoj aj pre jeho najbližších.

Predstavitelia ECAV na Slovensku – Renáta Vinczeová, Ivan Eľko, Peter Mihoč a Ján Hroboň.

Nedeľa diakonie 2024

Nedeľa diakonie 2024

Dlhoročnou tradíciou v našej ECAV na Slovensku je, že si každý rok v tretiu májovú nedeľu cirkevné zbory pripomínajú diakonickú činnosť. Tretia májová nedeľa je aj NEDEĽOU DIAKONIE.

Výťažok zo zbierky Nedele diakonie bude v tomto roku použitý na podporu zariadenia pre seniorov v Stredisku Evanjelickej diakonie Horné Saliby.

Krabice požehnania pre Ukrajinu IV

Krabice požehnania pre Ukrajinu IV

ECAV na Slovensku v spolupráci s Luteránskou cirkvou Krista služobníka v Houstone, Texas (USA) Vás po roku už štvrtýkrát srdečne pozýva do spolupráce na dôležitom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine „Krabice požehnania IV.“

Cieľ projektu: zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. Jedna škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre jednu ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule: musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru a fotografia je na priloženom linku.

Do škatule je vhodné vložiť aj biblický verš alebo iný pozdrav či povzbudenie od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.

Hodnota obsahu škatule: približne 85, 60 € (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti tretiemu kolu mierne zvýšiť).

Kto sa môže zapojiť: cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci, školy, zamestnanci cirkevných škôl, rodičia…

AKO SA ZAPOJIŤ:

1. VYPLNIŤ DOTAZNÍK na tomto linku: https://forms.gle/boukBDp5uiY4Bkwv5

do 27. 5. 2024 s upresnením odberného miesta.

2. VYZDVIHNÚŤ SI PRÁZDNU ŠKATUĽU NA ODBERNOM MIESTE (v dňoch 3. – 7. 6. 2024)

Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

3. NAKÚPIŤ OBSAH ŠKATÚĽ PODĽA ZOZNAMU (viď priložený link) v OD KAUFLAND.

4. NAPLNIŤ ŠKATUĽU zakúpeným tovarom a pozdravom darcu

5. DORUČIŤ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO (v dňoch 10. – 14. 6. 2024)

Konkrétny termín vyzdvihnutia naplnených škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

NAJČASTEJŠIE RIEŠENÉ OTÁZKY A PROBLÉMY:

• ČO AK NESTIHNEME VČAS NAHLÁSIŤ POČET KRABÍC DO DOTAZNÍKA ALEBO NEZVLÁDAME DODRŽAŤ OSTATNÉ TERMÍNY? Dodržanie termínov je pre logistické zabezpečenie projektu kľúčové. Ak ich nie je možné dodržať, nie je možné sa do projektu zapojiť.

• ČO AK NEDOKÁŽEME ZOHNAŤ KONKRÉTNU POLOŽKU (KONKRÉTNEJ ZNAČKY) ZO ZOZNAMU?

V prípade, že nie je možné nájsť rovnakú značku nejakého tovaru (napr. dlhozrnnej ryže), snažíme sa nájsť inú značku, ale typ tovaru (v našom príklade ryže – ktorá má byť dlhozrnná) a gramáž musia byť zachované a totožné s typom a gramážou tovaru, aký je uvedený v zozname.

• MÔŽEM SI SAMOSTATNE ZAKÚPIŤ ŠKATUĽU?

Nie. Škatule budú doručené na odberné miesto, ktoré ste označili v dotazníku.

• MÔŽEM DORUČIŤ NAPLNENÚ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO KEDYKOĽVEK?

Nie. Prosíme o rešpektovanie termínov a časových rozmedzí, ktoré Vám budú komunikované koordinátormi odberných miest.

• KONTAKTNÁ OSOBA ECAV – V AKOM PRÍPADE JE VHODNÉ ICH KONTAKTOVAŤ?

Kontaktná osoba je tu pre Vás na sprostredkovanie informácií, ktoré nezazneli v sprievodnom liste alebo v informáciách na webstránkach. V prípade potreby ich kontaktujte: Marek Cingeľ (0908368889; marekcing@gmail.com).

ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA

• Efektívne rozloženie úloh a financií:

Odporúčame, aby krabice pripravovali cirkevné zbory ako celky (najmä kvôli finančnej náročnosti). Je možné rozdeliť jednotlivé časti medzi menšie skupiny alebo rodiny a takto môže každý prispieť svojim vkladom. Alternatívou v zboroch je aj urobiť finančnú zbierku a potom spolu nakúpiť tovar niekoľkými členmi zboru. Možností je viacero a je na konkrétnom spoločenstve, aký spôsob realizácie si zvolí.

• Možnosť využiť finančnú pomoc prostredníctvom žiadosti o refundáciu nákladov. Cirkevné zbory alebo školy, ktoré pripravia viac ako 5 krabíc, môžu prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o refundáciu polovice nákladov, t. j. 43€ na 1 krabicu. Podmienky refundácie spolu s formulárom sú v prílohe.

Link na stiahnutie potrebných dokumentov:

https://drive.google.com/drive/folders/1Mbcs45dUH7zsJXI83Tr1_V0Q76a96qza?usp=sharing

Televízne Služby Božie z Batizoviec

Televízne Služby Božie z Batizoviec

Pozývame sledovať na 1. slávnosť svätodušnú televízne Služby Božie z Evanjelického a. v. kostola v Batizovciach (Tatranský seniorát), ktoré bude vysielať RTVS na Dvojke dňa 19. mája 2024 o 10. 00 hod.

Kazateľ: Miroslav Maťo (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Batizovce), liturg: Jana Maťová (zborová farárka Cirkevného zboru ECAV Svit).

Na organe bude hrať Vladimír Andraš (zborový kantor).

Spievať budeme piesne: 165, 167, 175, 169, 633, A – 42, 45.

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku

Dňa 24. 4. 2024 zasadalo v Prešove Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku a podľa čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení CZ č. 5/2023 vypísalo uzneseniami č. 25 – 27/ 2024 voľby na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku.

Kandidačná porada sa bude konať dňa 25. 5. 2024 (sobota) na BÚ VD v Prešove po skončení zasadnutia Dištriktuálneho konventu VD ECAV na Slovensku. Volebné konventy v cirkevných zboroch VD ECAV budú prebiehať v 1. kole v troch termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 a 8. 9. 2024. Sčítacia komisia (Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV) pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku seniora Mgr. Romana Porubäna a seniorálnej dozorkyni Ivany Prelichovej zasadne dňa 18. 9. 2024 na BÚ VD ECAV v Prešove. Vyhlási výsledok 1. kola volieb a v prípade, že v ňom nebude žiadny kandidát úspešný, vypíše 2. kolo volieb, ktoré sa bude konať v cirkevných zboroch VD ECAV v dvoch termínoch: 13. 10. 2024 a 20. 10. 2024. Sčítacia komisia potom vyhlási výsledok 2. kola volieb dňa 30. 10. 2024. Harmonogram volieb na funkciu dozorcu VD ECAV je synchrónny s harmonogramom volieb, ktoré vyhlásilo GP ECAV na funkciu generálneho biskupa ECAV. Z tohto dôvodu vo Východnom dištrikte budú prebiehať volebné konventy oboch predstaviteľov cirkvi v rovnakých termínoch. Veríme, že týmto spôsobom bude uľahčený priebeh volebného procesu v CZ VD ECAV.

Bližšie informácie k voľbám, kandidátku, predstavenie kandidátov a pokyny k voľbám budú do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku zaslané po zasadnutí kandidačnej porady.

Členov VD ECAV pozývame k spoločným modlitbám za pokojný volebný proces, aby do čela cirkvi boli mocou Ducha Svätého povolaní predstavitelia, ktorí ju budú viesť v ovocí Jeho Ducha – k pokoju, trpezlivosti, láske, krotkosti, vytrvalosti, zhovievavosti…

Evanjelický deň 2024

Evanjelický deň 2024

Bratia a sestry,

v nedeľu 23. júna 2024 sa slovenskí evanjelici stretnú na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie je zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. Je to dané tým, že v roku 2024 si pripomíname prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579). Zároveň si pripomíname 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899).

Nemusíme pripomínať, že Kralická Biblia bola tri a pol storočia Písmom svätým pre našich evanjelických predkov. Jej jazyk, ktorý bol zároveň jazykom Cithary sanctorum – Tranovského kancionála, či jazykom Zpěvníka evangelického, bol akoby erbovým, liturgickým a kazateľským jazykom evanjelickej cirkvi. Chceme teda hovoriť o tom, ako Biblia v zrozumiteľnom jazyku prišla k nám a ako nás chce stále, aj dnes, sprevádzať naším životom, ako živé slovo Božie.

V nedeľu 23. júna 2024 o 10:00 hodine nás čakajú služby Božie v Športovej hale Koniareň. Kázať budú biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč a v liturgii vystúpia ďalší hostia i domáci. Prítomní budú zahraniční i domáci hostia, a veríme, že i mnoho vás, evanjelických pútnikov či našich ekumenických priateľov z celého Slovenska. Zaspievajú deti, mládež, spevokoly. Po službách Božích bude pre všetkých prítomných pripravený jednoduchý obed.

Milí bratia, vzácne sestry, prosíme vás o vyplnenie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA, či už ako cirkevný zbor, skupina alebo jednotlivec. Práve vďaka nemu vám budeme vedieť zabezpečiť nedeľný spoločný obed. Veľmi by nás mrzelo, keby ste nemali možnosť ochutnať vynikajúci guláš, ktorý pre nás uvaria vojaci.  

Poobedný program sa na tom istom mieste začne o 14:00 hodine. V ôsmych moderovaných vstupoch vyspovedá Dagmar Mozolová zaujímavých hostí, ktorí budú zdieľať svoje odborné vedomosti, či svoju životnú skúsenosť. Reč bude opäť o Kralickej Biblii, o dobrodružstve prekladu Biblie, o Tranosciu, o našej domácej tradícii písmactva, až po svedectvo o význame Božieho slova pre každodenný život. Zaspievajú hudobné a spevácke telesá.

Pred týmto všetkým, v sobotu 22. júna 2024 o 19:00 hodine, bude v evanjelickom kostole v Ružomberku slávnostný večer. Z hľadiska cestovania bude zrejme atraktívny predovšetkým pre záujemcov z domáceho, či bližších regiónov. V programe, pozostávajúcom z dobovej, renesančnej hudby v podaní súboru Corna Musica, ktorý nám priblíži dobu, v ktorej vznikla Kralická Biblia, vystúpia cirkevný historik Radoslav Hanus, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Pavel Pokorný a biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na Sliezsku Tomáš Tyrlík. Budú hovoriť o dobe vzniku Kralickej Biblie, o jej význame pre formovanie sa spirituality a kultúry v našich krajinách, o tradícii písmactva a o úcte k Božiemu slovu dnes.

Srdečne vás do Ružomberka i na sobotný večer, ale predovšetkým na nedeľný deň pozývame. Prosíme, sledujte informácie a pokyny, ktoré sa budú zobrazovať na webe www.ecav.sk, na sociálnych sieťach, v Evanjelickom posli spod Tatier, resp. ktoré vám budú prinášať vaši duchovní. Modlime sa za zdar celého stretnutia a o Božiu pomoc a ochranu pre všetkých organizátorov i návštevníkov. Veríme, že v Ružomberku sa stretneme ako jedna evanjelická rodina i rodina ekumenických priateľov vo veľkom počte a prežijeme požehnaný Evanjelický deň 2024.

S pozdravom,

Ing. Renáta Vinczeová a Mgr. Ivan Eľko
Predsedníctvo ECAV na Slovensku