POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ

POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ

Milé ženy a dievčatá; milé sestry cez vieru v Krista.

Srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu SEŽ so ZUZANOU VAĽOVSKOU.

Téma: „l a s k a je l á s k a „

Chceme spolu počúvať a rozprávať, učiť sa a rozvíjať svoju vieru.

Poďte s nami nahliadnuť do zrkadla z biblických textov a nájsť zdroj odvahy a sily byť človekom na Boží obraz.

Stretnutie sa koná 25. septembra 2023 o 19:00 hod. cez online zoom platformu.

Link na prihlásenie sa: https://us06web.zoom.us/j/88925400074?pwd=bm92QVVmVGhaOGRkbVpnQzJrNExQdz09

Meeting ID: 889 2540 0074

Passcode: 467864

POZVÁNKA: 8. školská konferencia ECAV 2023

POZVÁNKA: 8. školská konferencia ECAV 2023

Školský výbor ECAV, EMC ECAV a Asociácia evanjelických škôl Slovenska pozývajú na VIII. školskú konferenciu. Podujatie sa koná v Hoteli SATEL v Poprade, v termíne 5. – 6. 10. 2023.

KOMU JE KONFERENCIA URČENÁ
Konferencia je určená pre pedagógov a širokú verejnosť so záujmom o problematiku formovania hodnôt a noriem žiaka.

HLAVNÉ TÉMY

Charakter žiaka a pedagóga ako priorita vzdelávania
Vývinová psychológia dieťaťa a vnímanie hodnôt v detskom veku
Rozvoj sociálnych kompetencií a kompetencií v oblasti ľudských práv
Etika na hodinách náboženskej výchovy
Inšpirácia holandským vzdelávacím systémom
Historický pohľad do kontextu vzdelanosti a konfesie
Manažment pedagogického tímu so spoločnými hodnotami

Viac informácií a prihlasovanie: https://www.edumiscentrum.sk/skolska-konferencia-2023/

PROGRAM: 8_ŠKOLSKÁ_KONFERENCIA_ECAV_POPRAD_INFO_1.pdf

Misijné dni VD ECAV 2023 na YouTube

Misijné dni VD ECAV 2023 na YouTube

Misijné dni VD ECAV 2023 sú za nami. Sme vďační Bohu za Jeho prítomnosť a požehnanie. Sme vďační za živé a radostné spoločenstvo Kristovej cirkvi. Sme vďační za super obetavých a tvorivých spolupracovníkov v prípravnom tíme ako aj účinkujúcich v bohatom programe.

Na YB kanáli VD ECAV si môžete pozrieť nahrávky hlavných ranných a večerných programov ako aj semináre ECAV medzi Západom a Východom či Postoj kresťana k sexu a vlastnej identite.

Nájdete tam aj Večer s Alenkou Čermákovou.


POZVÁNKA: 18. rodinná konferencia ECAV

POZVÁNKA: 18. rodinná konferencia ECAV

Srdečne pozývame na tradičnú, už 18. rodinnú konferenciu, ktorá sa bude tohto roku konať v dňoch 16. – 18. 11. 2023 v hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.

Hlavným rečníkom bude klinický psychológ, spisovateľ Pavel RAUS s veľmi aktuálnou témou: Ako zvládať emócie? Emócie svoje i druhých!

Anotácia k téme:

Život bez emócií by bol šedý, mechanický a prázdny. Boli by sme viac podobní robotom ako ľudským bytostiam. Nakoniec by takýto život nebol možný. Vzťahy by neboli možné. Emócie nám pomáhajú adaptovať sa na zmeny okolo a emócie umožňujú primeranú reakciu vo vzťahoch. Emócie ale musíme zvládnuť. Zvládnuť emócie a podriadiť ich Kristovi je jednou z úloh od Boha. Ako regulovať emócie, ako s nimi žiť tak, aby neubližovali ani druhým ani nám?!

Jednotlivé prednášky

1. Prečo emócie: Prečo sú emócie dôležité a prečo s nimi máme problémy (emócie v BV as deťmi)

2. Čo emócie sú a ako im rozumieť

3. Komplikácie s emóciami: Čo je nutné o emóciách vedieť

4. Kotva pre emócie: Prečo potrebujeme pevný bod, aby sa upokojili naše emócie

Samozrejme čakajú nás tradične aj semináre, skupinky, čas pre partnera …

Registrácia od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Bližšie informácie na www.rodinnespolocenstvo.sk

Konferenciu organizuje OZ Rodinné spoločenstvo ECAV v spolupráci s Východným dištriktom ECAV.

Zbierka pre Slovinsko

Zbierka pre Slovinsko

Nedávne krupobitie a hurikán v Slovinsku majú svoje dôsledky. Mnoho domov, pozemkov, ciest a mostov bolo poškodených alebo úplne zničených. Mnohé miesta boli zaplavené 500 ročnou vodou. Stále hrozia zosuvy pôdy. Mnohé dediny sú kvôli zničeným cestám stále odrezané od sveta. Záplavy postihli predovšetkým severnú časť Slovinska (úpätie Julských Álp, Koroška, Idria). Vyliate rieky ohrozovali územia v severovýchodnej, severozápadnej a strednej časti krajiny.
 
Diakonia ECAV v Slovinsku je v kontakte so starostami zničených obcí, ktorí informujú o konkrétnych potrebách obyvateľov. Diakonia sa snaží čím skôr veci nakúpiť a prepraviť na miesta, kde tieto veci potrebujú. V prvej fáze ide o zásobovanie základnými potravinami (voda, chlieb, múka, mlieko, …) a vecami osobnej hygieny. Potrebné je tiež očistiť domy od bahna.
  
Biskup ECAV v Slovinsku Leon Novak, ktorý je v kontakte s našimi bratmi biskupmi, o aktuálnej situácii píše: „Do obcí (stredné a severovýchodné Slovinsko- juh a pod rakúskymi provinciami Korutánsko a Štajersko), ktoré sú poškodené povodňami, sme dvoma dodávkami priviezli 3 tony potravín. Operácia bola náročná, pretože mosty sú stále zničené a potrebovali sme 3 hodiny a 60 km obchádzok, kým sme sa vrátili na východiskový bod“. Ďalej biskup Novak píše: „Chvalabohu, práve v tej chvíli bol otvorený nový most, takže sme mohli vstúpiť do Dravogradu a odovzdať tovar Červenému krížu. Od Červeného kríža sme dostali zoznam s potrebnými potravinami, ktoré sme nakúpili, naložili a doručili do 24 hodín. Niektoré miesta sú stále odrezané od sveta a zásobujú ich vrtuľníky. Pomoc sme už dostali aj od ekumenickej diakonie v Maďarsku, ktorá nás sprevádzala aj na tejto misii. Potraviny sú stále potrebné ako prvá fáza. Druhá fáza je venovaná menším rekonštrukciám (upratovanie domov, likvidácia poškodeného nábytku, sušenie miestností). Tretia fáza je venovaná rekonštrukcii a sanácii ťažko poškodených domov a bytov. Priebeh jednotlivých fáz závisí od obnovy infraštruktúry. V mene našej Diakonie a ECAV všetkým, ktorí nám pomôžu v tomto nešťastí, úctivo ďakujeme.“
  
Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa rozhodlo vyhlásiť celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým obetiam povodní v Slovinsku, ktorá bude zadržaná počas dvoch najbližších nedieľ: 13. a 20. augusta 2023. Krátko po týchto termínoch bude odoslaná hlavná časť zbierky pre akútnu pomoc a následne budú doposlané dobiehajúce platby. Zároveň prosíme o finančnú podporu aj ochotných jednotlivcov, či iné subjekty. Vopred srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť, pomoc a spoluprácu.
 
Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
VS: 663 600
Názov: Slovinsko
  
„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh“ 2 Kor 9,7
 
 Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
 Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV

Deň farárskych rodín VD

Deň farárskych rodín VD

Biskupský úrad Východného dištriktu v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa a Cirkevnými zbormi Pribylina a Liptovská Kokava pripravuje DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN, ktorý sa bude konať  5. augusta 2023 (sobota) v Liptove a bude súčasťou trojdňového podujatia „Zore nad Kriváňom“.

SPOLOČNÉ STRETNUTIE s duchovným, neformálnym i športovým programom ako aj s chutným neskorším obedom začne na evanjelickej fare v Liptovskej Kokave  o 14.00 hod.

Pred týmto spoločným stretnutím však ponúkame viacero variant využitia programu akcie „Zore nad Kriváňom“, primerané „možnostiam a schopnostiam“ vašej rodiny.

A. Výstup na Kriváň (2495 metrov n. m.). Organizovaný spoločný výstup pri príležitosti 250. výročia prvého zaznamenaného výstupu na Kriváň spišskonovoveským evanjelickým farárom a zároveň aj podnikateľom v baníctve Jonasom Andrejom Czirbesom. Je potrebné prísť na parkovisko „Tri studničky“ do 6.30 hod. Výstup na Kriváň je náročnou vysokohorskou turistikou a trvá tam a späť cca 7 hodín. Je potrebné kvalitné oblečenie a obuv. Budeme radi, ak prijmete túto veľkú výzvu a  pripojíte sa k tomuto symbolickému spoločnému výstupu.

B. Návšteva skanzenu v Pribyline, kde je pripravená prehliadka skanzenu ako aj sprievodný program pre rodiny s deťmi. Zraz o 12.00 hod.

C. Individuálny program. Región Liptova ponúka veľké množstvo rôznych atraktívnych ponúk, ktoré môžete využiť aj na individuálny dopoludňajší program (Demänovské jaskyne, Važecká a Stanišovská jaskyňa, termálne kúpalisko AquaPark TATRALANDIA, vodná nádrž Liptovská Mara, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Expozícia Tatrín, Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Park Mini Slovensko v Liptovskom Jáne …). Môžete, samozrejme, podniknúť aj  výlet do blízkych Vysokých či Nízkych Tatier.

Prihlasovanie na podujatie trvá do 30. 7. 2023 cez prihlasovací formulár: https://forms.gle/g6MEHcJoroQY4kuq7

Biblická hodina pre ženy

Biblická hodina pre ženy

Milé ženy a dievčatá; milé sestry cez vieru v Krista.

Srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu SEŽ so Zuzanou Vaľovskou.

Téma: Ježišova cesta k Samaritánom.

Chceme spolu počúvať a rozprávať, učiť sa a rozvíjať svoju vieru.

Poďte s nami nahliadnuť do zrkadla z biblických textov a nájsť zdroj odvahy a sily byť človekom na Boží obraz.

Stretnutie sa koná 19. júna 2023 o 19:00 hod. cez online zoomplatformu. Link na prihlásenie sa:

https://us06web.zoom.us/j/88925400074…

Meeting ID: 889 2540 0074 Passcode: 467864

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Eva Oslíková

Praktické informácie k DD VD 2023 v Bardejove

Praktické informácie k DD VD 2023 v Bardejove

ČASOVÝ RÁMEC DD VD 2023

do 9. 30 – príchod farárov a účastníkov (kvôli televíznemu prenosu a informáciám k nemu, ako aj zvukovej skúške) – miesto stretnutia ordinovaných je na mape ŠH MIER v prílohe

10. 00 – 12. 00 Slávnostné Služby Božie (vysielané v priamom prenose RTVS na Dvojke) – po požehnaní počas 1. piesne deti môžu využiť detský program v telocvični

12. 00 – 14. 00 Obedňajšia prestávka (možnosť zakúpenia stravy a občerstvenia v stánkoch pri hale, reštauráciách v meste, skákací hrad pre deti, výstava SEŽ „Vyšívaná história ECAV“, možnosť zakúpenia kresťanskej literatúry, individuálna prechádzka historickým Bardejovom)

12. 45 – 13. 45 Potulky po luteránskom Bardejove, Potulky po židovskom Bardejove (výstava ESŠ Prešov „Prázdna stolička)

14. 00 – 15. 45 Divadelné pantomimické predstavenie Milana Sládeka „Krížová cesta“

V prílohe:

1. Mapa príjazdových ciest k ŠH MIER a parkovísk v Bardejove, miesto výstupu a nástupu účastníkov z nahlásených autobusov a parkovanie autobusov (na kľúčových miestach budú usmerňovať účastníkov organizátori v žltých vestách).

2. Mapa Športovej haly MIER.

3. Plagát na označenie autobusov a áut účastníkov, ktorý si môžete vytlačiť a dať na viditeľné miesto.

Máme na Vás, ktorí prídete na DD VD 2023 ešte 2 prosby:

1. Ordinovaných prosíme, aby si doniesli so sebou luterák (oblečú sa na určenom mieste vyznačenom v pláne) a kvôli rezervácii miesta sa prihlásili bratovi tajomníkovi Marekovi Cingeľovi.

2. Ak organizujete autobusový zájazd a autobus ste ešte nenahlásili, nahláste to rovnako bratovi tajomníkovi Marekovi Cingeľovi. Výstup a nástup z autobusov je vyznačený na mapke. Autobusy potom môžu podľa usmernení využiť 2 parkoviska (pri Zimnom štadióne a pri Futbalovom štadióne).

Za organizačný tím

Marek Cingeľ