Televízne Služby Božie z Trenčianskych Stankoviec

Televízne Služby Božie z Trenčianskych Stankoviec

Pozývame sledovať televízne Služby Božie z Evanjelického a. v. kostola v Trenčianskych Stankovciach (Považský seniorát), ktoré bude vysielať RTVS na Dvojke na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2024 od 10. 00 hod.

Kazateľ: Ján Hroboň (biskup ZD ECAV na Slovensku)

Liturgovia: Milan Petrula, Jarmila Petrulová

Kantorka: Marcela Hrušovská

Piesne: 97, 474, 85, 461, A – 30.

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV

Biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč zvoláva ordinovaných vo VD ECAV na Slovensku na DIŠTRIKTUÁLNU PASTORÁLNU KONFRENCIU, ktorá sa bude konať dňa 4. marca 2024 (pondelok) so začiatkom o 9. 30. hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove (Hlavná 137) s témou „Väzenie s kľúčom zvnútra“.

Poznáme dva druhy duchovnej neslobody, s ktorými má osobnú skúsenosť azda každý človek: väzenie „neodpustenia“ a väzenie „samospravodlivosti“. V prvom prípade niekto človeku ublížil a on nedokáže povedať „odpúšťam“, v druhom prípade sa previnil on sám a nedokáže poprosiť o odpustenie. O možných príčinách takéhoto stavu, ťažkostiach, ktoré sa s ním spájajú, a ceste k uzdraveniu bude prednášať známa česká psychologička, teologička, autorka mnohých duchovných kníh, známa prednášateľka PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964).

Registrácia pred konferenciou začína o 8. 30 hod. Predpokladaný záver stretnutia je o 15. 30. Účasť je potrebné nahlásiť do 28. 2. 2024 tajomníkovi biskupa VD Marekovi Cingeľovi (tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889).

Pôstny večer s Kateřinou Lachmanovou

Pôstny večer s Kateřinou Lachmanovou

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku pozýva na PÔSTNY VEČER, ktorý sa uskutoční dňa 3. 3. 2024 (nedeľa) o 17. 00 hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove (Hlavná 137) na tému „Kríž ako strom života“.

Pohľad na Kristov kríž by v nás nemal vyvolávať strach, úzkosť ani depresiu. Neprináša smrť, ako by sa mohlo zdať, ale rozhojňuje život. Preto v ňom cirkevní otcovia videli „strom života“. Kríž je ústredný symbol kresťanstva, je teda celkom prirodzené, že je v ňom zakódovaná radostná zvesť, hoci možno nie vždy čitateľná na prvý pohľad.

Na aktuálnu pôstnu tému bude prednášať známa česká psychologička, teologička, autorka mnohých duchovných kníh, známa prednášateľka PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964).

Evanjelizácia PRE TEBA 2024

Evanjelizácia PRE TEBA 2024

5 večerov | 5 tém | 5 rečníkov | 5 kapiel |  5 svedectiev

20.– 24. marec 2024 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.

  Prenosové miesto – Dom kultúry Liptovský Mikuláš

  Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov slova a hudby, zaujímavých rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke.  Na tému „Kto hľadá, nájde … lásku, vieru, nádej, pokoj, zmysel života“ budú hovoriť viacerí rečníci zo Slovenska i Sliezska (J. Chodura, J. Petro, T. Lipovský, R. Dovala). 
  Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

  Evanjelizácia bude vysielaná aj online na YOUTUBE kanáli PreTeba sk. Link bude v predstihu zverejnený na www.prochrist.sk

  Opäť je tu možnosť pre cirkevné zbory, aby pripravili večere PRE TEBA aj so svojím vlastným programom. Prosíme tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja do tohto projektu, aby sa zaregistrovali ako prenosové miesto cez GOOGLE formulár: https://forms.gle/2yZwCz9d4kSKpK8RA. Pre prenosové miesta bude zorganizované spoločné online stretnutie cez aplikáciu ZOOM dňa 5. 3. 2024 o 17. 00 hod.

  Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

  Celú organizáciu, materiálno – technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu PreTeba 2024 môžete finančné podporiť príspevkom na číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001 (variabilný symbol: 7777), správa pre prijímateľa: PreTeba 2024 – meno darcu.

  Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
  že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

  za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2024 Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku

  Zájazd „Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov“

  Zájazd „Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov“

  Východný dištrikt ECAV na Slovensku organizuje v dňoch 4. – 9. 6. 2024 autobusový zájazd do Nemecka pod názvom „Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov“.

  Počas našej cesty najprv navštívime v dňoch 4. – 7. 6. 2024 mestá Leipzig (prehliadka mesta, Thomaskirche, Nikolaikirche, Gustav-Adolf-Werk), Halle (prehliadka mesta, Marktkirche, Totenmaske), Torgau (zámok, Katharina-Luther-Stube, Priesterhaus), Prettin (Ev. Kirche St. Marien), Wittenberg (Mestský a Zámocký kostol, Lutherov a Melanchtonov dom, Panoramatické múzeum 1517, reformačná záhrada). V dňoch 7. – 9. 6. 2024 sa potom zúčastníme Stretnutia kresťanov (Christliche Begegnungstage) vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko) a ubici (Poľsko) a využijeme program, ktorý nám ponúkne organizátor tohto podujatia.

  Stretnutie kresťanov je medzinárodnou ekumenickou akciou, ktorej história siaha do doby po páde železnej opony, keď sa po prvýkrát v roku 1991 stretli kresťania z Nemecka, Poľska a Československa. Od tej doby sa spravidla každé tri roky schádzajú veriaci z rôznych cirkví a krajín v niektorom z európskych miest. Postupom času sa z lokálneho stretnutia stala udalosť oslovujúca viacero evanjelických cirkví zo strednej a východnej Európy. Hostiteľskými mestami boli napr. Görlitz, Český Těšín, Praha, Bratislava, Drážďany, Wrocław alebo Budapešť. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa bohoslužieb, programu pre deti, workshopov na zaujímavú tému, diskusií i koncertov. V čase vojny na Ukrajine a najrôznejších názorových rozdelení v Európe budeme mať príležitosť prežiť silu viery budujúcu spoločenstvo v nádeji, že môžeme osloviť ľudí dobrej vôle. Mottom frankfurtského stretnutia sa stal verš z listu ap. Pavla Rímskym: „Nič nás nemôže rozdeliť“.

  Cena zájazdu je 280,-Eur, v ktorej je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie v dvojposteľových izbách, polpenzia, vstupné, tlmočenie). Nástupnými miestami budú mestá: Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina.

  Zájazd organizujeme s finančnou podporou partnerskej evanjelickej cirkvi EKM v Nemecku.

  Bližšie informácie a prihlásenie u vedúceho BÚ VD ECAV Mgr. Samuela Miška, MBA: riaditel@vdecav.sk; 0918/828042. Prihlasovanie do naplnenia kapacity autobusu, najneskôr do 31. 3. 2024. Prihlásení dostanú v časovom predstihu bližšie a podrobnejšie informácie k zájazdu.

  Koncert Magušinovej a Medvedovskej pre Ukrajinu

  Koncert Magušinovej a Medvedovskej pre Ukrajinu

  POD SPOLOČNÝM MODRÝM NEBOM A ŽLTÝM SLNKOM

  Slovensko-ukrajinské stretnutie dvoch krásnych hlasov

  Pri príležitosti smutného 2. výročia začiatku vojny u našich susedov na Ukrajine umelecká agentúra SPIEVAJ s. r. o. v spolupráci s Východným dištriktom ECAV na Slovensku organizuje dňa 24. 2. 2024 (sobota) o 18 . 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove spoločný koncert Simy Magušinovej a Mily Medvedovskej  pod názvom „POD SPOLOČNÝM MODRÝM NEBOM A ŽLTÝM SLNKOM.“

  Nad koncertom prevzali záštitu predseda Prešovského samosprávneho kraja pán Milan Majerský, primátor mesta Prešov pán František Oľha a biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove pán Peter Mihoč. Partnerom koncertu je Zväz Rusínov-Ukrajincov SR.

  Sima Magušinová je slovenská speváčka a pesničkárka. Mila Medvedovska je ukrajinská speváčka a pedagogička spevu, ktorá spolu s 10-ročnou dcérou opustila domov v meste Dnipro po ruskej invázii na Ukrajinu v marci 2022. Nevediac kam vlastne ide, našla útočisko v Bratislave na Slovensku. Napriek tomu, že po odchode z domu bola presvedčená, že už nikdy nenájde silu a chuť spievať, osud to chcel inak a nové inšpirácie a príležitosti našla práve u nás. Má za sebou vydanie prvého albumu a viacero duetov so známymi slovenskými spevákmi. Práve pri nahrávaní spoločného duetu sa Sima s Milou zoznámili a spriatelili. Skladateľ a klavirista Daniel Špiner, ktorý obe umelkyne sprevádza a ktorý ich prepojil, prišiel s nápadom zhudobniť Otčenáš, jeden z najznámejších textov kresťanského sveta. „Otčenáš s Milou nevnímam ako klasický duet a ani ako klasickú pieseň. Vnímam to hlavne ako modlitbu, ktorú spievame spolu ako dve ženy, ktoré sa modlia za seba, za tú druhú, ale aj za všetko, čo si nesieme v srdci,“ hovorí o skladbe Sima.

  Na koncerte sa speváčky predstavia každá so svojou sólovou tvorbou ako aj v spoločných duetoch. Sprevádzať ich bude kapela v zložení Daniel Špiner (klavír, akordeón), Martin Zajko (gitara), Michal Šelep (kontrabas) a Igor Ajdží Sabo (bicie).

  Príďte s nami precítiť to, čo nás spája a dáva nám nádej.

  Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2024

  Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2024

  Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2024, ktoré sa budú konať dňa 12. 2. 2024 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

  PROGRAM:

  9. 00 – Privítanie účastníkov, predstavenie témy, prednášateľa a programu

  9. 05 – Ranná pobožnosť (Ján Hroboň – biskup ZD ECAV na Slovensku)

  9. 20 – Prednáška „Impulzy z Lutherovej teológie kríža pre naše pôstne a veľkonočné kázanie“ (Mgr. Ivan Eľko – generálny biskup ECAV na Slovensku)

  10. 30 – Diskusia

  11. 00 – Záverečné slovo (Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku)

  11. 15 – Záver

  Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

  Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 9. 2. 2024 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368889.

  Ekumenické modlitebné stretnutia online

  Ekumenické modlitebné stretnutia online

  Ekumenický výbor ECAV na Slovensku všetkých srdečne pozýva na online ekumenické modlitebné stretnutia s biblickým zamyslením pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2024.

  Zapojiť sa môžete z pohodlia vášho domova a prežiť krásne ekumenické duchovné spoločenstvo s kresťanskými bratmi a sestrami z celého Slovenska i spoza jeho hraníc, z našej i ďalších kresťanských cirkví. 

  Online ekumenické duchovné stretnutia sa budú konať počas Týždňa modlitieb 18. – 25. januára 2024 každý večer o 19:00 a budú vychádzať z materiálov na TMJK 2024 na daný deň. Biblické zamyslenie nám každý večer predstaví nejaký zaujímavý hosť. Nebudú chýbať spoločné modlitby, otázky na zamyslenie a diskusia. Tešíme sa na duchovné spoločenstvo s vami!

  Tu je link na online stretnutia k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2024 cez aplikáciu ZOOM. Vždy to bude ten istý link. 
  https://us02web.zoom.us/j/86913493889?pwd=TUtNNW0vQkk5VGFNbDN3Q3UvZzFGUT09
  Meeting ID: 869 1349 3889
  Passcode: 194252