Pozvanie na ordináciu novokňazov 2021

Pozvanie na ordináciu novokňazov 2021

Dňa 25. septembra 2021 (sobota) sa v chráme Božom v Svätom Kríži uskutoční ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku. Ordinovaní budú dvaja bratia: Ján Gdovin ml. (CZ Richvald, Šarišsko – zemplínsky seniorát) a Marek Žaškovský (CZ Jasenová, Liptovsko – oravský seniorát).

Služby Božie bude vysielať RTVS so začiatkom o 10:00 hod na Trojke, preto je potrebné zaujať miesta v chráme do 9:15 hod. Služby Božie budú v režime OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie COVIDu). Momentálne je udaný maximálny počet 250 ľudí, je ale potrebné sledovať aktuálne zmeny.
Kiež Pán Boh požehná vyslanie nových služobníkov.

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Kantorka: Ľudmila Moravčíková

Piesne: 192, 648, 585, 475 a A67, 263 

Vyšlo septembrové číslo eVýchodu

Vyšlo septembrové číslo eVýchodu

Slzy Afganistanu

Redakcia EV bola pri otvorení nového školského roka na Evanjelickej spojenej škole v Prešove – zrekonštruovanej telocvične, klubovne a unikátneho projektu „Prázdna stolička“ pod záštitou župana Prešovského samosprávneho kraja.

Z obsahu čísla vyberáme aj tieto témy:

  • ROZHOVOR: s Miloslavom Neumannom – špičkovým horolezcom, architektom a presbyterom cirkevného zboru Kežmarok

M. Neumann: „V nebezpečenstve vnímam Boha intenzívnejšie.“

  • ZO SVETA: Afganistan – návrat do krvavej minulosti
  • ROZHOVOR s Viktorom Sabom, generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a zborov SR: o návrate Talibanu, situácii na Blízkom východe a záchrane utečencov

Viktor Sabo: „Neverím, že sa Taliban zmenil.“

  • UMENIE – afganská výtvarníčka Shamsia Hassani: „Umenie mení myseľ ľudí a ľudia menia svet.“
  • TÉMA: Aký pôvod má vaše priezvisko? II.
  • BOŽIE DOMY: Železník – kostol v tvare korábu
  • RECEPTY Z FARY: Slivkový obrátený koláč
  • KAMPAŇ: „Za otvorené školy“ s ministrom školstva SR
  • FILM: Otec

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky:

Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach ožívajú

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach ožívajú

Naša škola, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského,  pripravila dňa 23. 9. 2021 pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy „Dedičstvo pre všetkých“, prezentáciu príbehov košického evanjelického cintorína. Najslávnejší tu pochovaný je major Andrej Gálik, dušou evanjelik a svetoobčan s dobrodružným životným príbehom.

Dobrovoľnícke podujatie sme zorganizovali pri príležitosti DEKD 2021 (Dní európskeho kultúrneho dedičstva) a jeho cieľom  je znovuobjavenie a sprítomnenie príbehov, ktoré sa spájajú s košickým evanjelickým cintorínom.

Košický evanjelický cintorín má viac ako tristo rokov, vďaka čomu je najdlhšie zachovaným predmestským cintorínom. Množstvo pomníkov rôznych pozoruhodných osobností mu dodáva unikátny genius loci, čím si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie. 

Okrem Andreja Gálika je tu pochovaných mnoho ďalších evanjelických osobností zo slovenskej, maďarskej, nemeckej a  americkej histórie.  Ich pozostatky, ktoré  tu dodnes ležia, historicky aj spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA a iných národov. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäti“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Prvá časť podujatia (8:30 – 10:30) bude praktická. Žiaci evanjelického gymnázia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pomôžu pri čistení a úprave košického evanjelického cintorína. Po praktickej dobrovoľníckej pomoci bude nasledovať popularizačná prednáška vo forme edukatívnej potulky, ktorou bude sprevádzať evanjelický farár z CZ ECAV Opiná, Radoslav Grega (10:30 – 11:15). Následne v krátkych vstupoch žiaci evanjelického gymnázia predstavia najdôležitejšie epizódy z jedinečného životného príbehu majora Andreja Gálika. Na záver sa naskytne jedinečná príležitosť stretnúť sa so „živou historickou postavou“ v uniforme vojaka Únie, ktorú sprítomní Slavomír Geffert a zároveň poodhalí realitu vojenského života, ktorú major Gálik zažil.

Na príprave podujatia sa podieľajú Krajský pamiatkový úrad Košice (Juraj Gembický a Gabriel Szeghy), Správa mestskej zelene v Košiciach, Tomáš Ondrejšík za Knižnicu J. Bocatia, Slavomir Geffert (spolok S.A.M.O.V.) a mesto Košice.

Martin Ilavský (riaditeľ EGJAK Košice)

Služby Božie z Prešova v archíve RTVS

Služby Božie z Prešova v archíve RTVS

V nedeľu 19. 9. 2021 sa pri príležitosti Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 konali v Chráme Svätej Trojice v Prešove televízne Služby Božie. Služby Božie na 16. nedeľu po svätej Trojici vychádzali z témy Dištriktuálneho dňa VD “Labyrint sveta a raj srdca”.

Prítomných ako i televíznych divákov privítal na Službách Božích zborový dozorca Miroslav Čurlík, ktorý vyslovil prosbu, aby Služby Božie cez spev, slovo a kázeň slova Božieho boli povzbudením a uistením, že východiskom aj v tejto dobe, je úzky vzťah s Ježišom Kristom a jeho prijatie v našich srdciach s obetavosťou pre druhých.

Slávnostným kazateľom bol biskup VD Peter Mihoč. Jeho kázeň vychádzala z hlavného biblického verša DD VD 2021: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mt 7, 13 – 14). V kontexte slávneho diela Učiteľa národov Jana Amosa Komenského “Labyrint světa a ráj srdce” hovoril, čo predstavuje dnes priestranná brána a široká cesta. Povedal: “V dnešnej situácii únavy z pandémie, z neistoty budúcnosti, v situácii ľudskej prázdnoty a znudenej mladej generácie, v čase zvádzania a nesplnených politických sľubov, v čase korupcie a pokrivenej spravodlivosti, v čase formálneho, povrchného a konzumného náboženského života sa Komenského existenciálne otázky vynárajú ako akútne otázky doby. Život  dnes sa podobá priestrannej bráne: priestoru neobmedzených možností, neobmedzenej ľudskej slobody, ktorá nemá vymedzené hranice. Slobody, ktorá definuje dobro a zlo cez okuliare ľudského ega, ktoré nevidí svet očami iných, ale očami vlastného „ja“. Široká cesta je cestou bez obmedzení – tu platia pravidlá labyrintu, pravidlo dravosti, rýchlosti, bezohľadnosti. Je to cesta povrchnosti vo vzťahoch a lacnej zábavy. Cesta, na ktorej sú tí druhí predmetom, z ktorého musíme vyťažiť čo najviac.”

Na druhej strane Ježiš Kristus ponúka svojim nasledovníkom tesnú bránu a úzku cestu. “Úzka cesta je cesta nasledovania. Znamená, že Krista postavíme do brány svojho srdca. On sa stane tesnou bránou, cez ktorú budeme do vlastného vnútra vpúšťať hodnoty, ktoré majú zmysel. Je to úzka cesta prinášania obetí, lásky, pokoja do prázdnoty tohto sveta. Ak sa Ježiš stane našou tesnou bránou, každý deň pred Ním budeme musieť v pokání zložiť bremeno prázdnoty svojho života. V bránach sa kedysi vynášali súdy spravodlivosti a rozsudky. Brána je miesto, kde nie je čo skrývať. V Jeho jasnom rozsudku môžeš vidieť seba aj svoju budúcnosť. Rozsudok milosti, odpustenia a naplnenia zmyslu života. Aby sme sa nestratili v labyrinte tohto sveta, ale v labyrinte Jeho srdca a lásky.”

Na televíznych Službách Božích liturgovali domáci farári: Ondrej Koč, Martin Chalupka a Lenka Wagnerová. Starozmluvný text čítal vedúci BÚ VD Samuel Miško. Na organe doprevádzal zborový kantor Juraj Lenhardt. Hudobnými vstupmi, aj tohtoročnou hymnou Misijných dní VD 2021, poslúžili Ľudmila Martičková a Ľudmila Šothová. Autorskú báseň “Kadiaľ ísť” predniesla Oľga Adamkovičová. V modlitebnej chvíli ďakovali i prosili za deti, mladých, rodičov, manželov, chorých, zdravotníkov ako i cirkev Petra Mihočová, Jana Cingeľová a dozorca VD Ľubomír Pankuch.

Televízne Služby Božie si môžete v archíve RTVS na tomto linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/290333#325

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)

Foto: Dušan Majerník

Televízne Služby Božie z Prešova

Televízne Služby Božie z Prešova

V nedeľu 19. septembra 2021 (16. nedeľa po svätej Trojici) o 9. 30 hod. RTVS odvysiela na Trojke televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova (Šarišsko – zemplínsky seniorát) s témou zrušeného Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 Labyrint sveta a raj srdca.

Kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD ECAV na Slovensku

Liturgovia: Ondrej Koč (predsedajúci zborový farár CZ Prešov), Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár CZ Prešov), Lenka Wagnerová (námestná farárka CZ Prešov)

Kantor: Juraj Lenhardt, zborový kantor CZ Prešov

Piesne: ES 194, 241, 647, 456, A – 84.

Pozvanie na divadelné predstavenie Tajomný labyrint

Pozvanie na divadelné predstavenie Tajomný labyrint

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove a OZ Prešovské kolégium v spolupráci s divadlom Exodus srdečne pozýva na Divadelné predstavenie s prvkami muzikálu „Tajomný labyrint“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.

Divadelné predstavenie Tajomný labyrint, ktorého scenáristom a režisérom je Roman Sorger, je inšpirované najznámejším dielom Učiteľa národov J. A. Komenského “Labyrint sveta a raj srdca”. Cez príbeh pútnika a jeho sprievodcov posúva labyrint Komenského sveta do dnešných čias a ukazuje koľko vecí, obrazov, popisov sveta platí už stovky rokov. Tvorcovia predstavenia konfrontujú starý obraz sveta a vytvárajú obraz labyrintu súčasného sveta bludísk a spletí uličiek, kde má každý svoje poslanie a kde pečené holuby nikomu nepadajú z neba zadarmo. Autorom hudby je Jozef Ždiľa.

Divadelné predstavenie je súčasťou Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 s témou Labyrint sveta a raj srdca v jeho minimalistickej podobe a je venované 350. výročiu úmrtia Jána Amosa Komenského.

Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 17. 9. 2021 (piatok) a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Podujatie sa koná z kapacitných dôvodov a z dôvodu, že okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Osoby v režime OTP sú osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo nie starším ako 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu). Kontrola osôb ako aj zapísanie do zoznamu účastníkov sa bude konať pri vstupe do divadla.

Podujatie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a Hoffnung für Osteuropa.

Tešíme sa na Vás.

Nezabudnutí susedia

Nezabudnutí susedia

Východný dištrikt VD, mnohé cirkevné zbory ako aj evanjelické školy na jeho území sa dňa 9. 9. 2021 zapojili do celoslovenskej akcie – spomienkovej tryzny pod názvom “Nezabudnutí susedia”. Pripomenuli si tak smutné 80. výročie prijatia tzv. “Židovského kódexu”.

Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovských občanov, ktorá vyústila až k deportáciám Židov do koncentračných táborov. Židovský kódex vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Predstavitelia Východného dištriktu ECAV na Slovensku, biskup VD Peter Mihoč a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ, sa tak zúčastnili spomienkovej tryzny v Prešove (pred Mestským úradom) a v Košiciach (v Ev. a . v. kostole) a spolu so zborovými farármi Ondrejom Kočom a Stanislavom Kockom, vedením škôl Mariánom Damankošom a Martinom Ilavským, žiakmi EKG v Prešove a EGJAK v Košiciach vzdali úctu tým, ktorí zahynuli krutou smrťou v koncentračných nacistických táboroch.

Prítomní si vypočuli príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľku či príhovor biskupa VD Petra Mihoča ako aj svedectvo preživšieho známeho lekára prof. Pavla Traubnera. Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia samosprávy – viceprimátor mesta Prešov Pavol Neupauer a námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbaľová.

V Prešove riaditeľ ESŠ Marián Damankoš predstavil vo svojom príhovore školský projekt Prázdna stolička. Vyhlásenie Vlády SR k 80. výročiu prijatia Židovského kódexu prečítal prorektor Prešovskej univerzity Gabriel Paľa. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia Rímsko – katolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej.Ordinovaní, riaditelia, učitelia i žiaci sa zapojili do čítania mien tých, ktorí nemajú svoj hrob ale aj tých, ktorí zachránili životy mnohých židovských spoluobčanov a ich odvaha bola štátom Izrael ocenená titulom “Spravodliví medzi národmi”.

Prítomní si na záver mohli vypočuť príhovor hlavného rabína v SR Miša Kapustina a modlitbu Kadiš v aramejskom jazyku.

Ako uviedol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko vo svojom liste: Vyslovme vnútorný sľub, že sami nebudeme nikým pohŕdať, nikoho preklínať, nikomu fyzicky ubližovať. Povzbuďme sa do skutkov lásky. Odpustenie, pokoj a spravodlivosť nech naplnia ľudské srdcia! Nech sa šíria medzi nami a nech naplnia priestory našej pozemskej vlasti.

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)

Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 – zmena programu

Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 – zmena programu

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

 Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021. Podľa nej bude okres Svidník v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti. Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorganizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, technického tímu, divadelníkov a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financovania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u starších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

Ponúkame cirkevným zborom VD aj pripravované divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 17. 9. 2021 (piatok) a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie o týchto zmenách zaradili do svojich oznamov na najbližších nedeľných Službách Božích 12. 9. 2021 ako aj zdieľali na weboch či FB Vašich cirkevných zborov.

Veríme, že naše ťažko sa rodiace ale neraz i meniace sa rozhodnutia v posledných mesiacoch v týchto neistých pandemických časoch prijmete s pochopením. Veríme, že využijete aspoň túto minimalistickú podobu Dištriktuálneho dňa VD 2021.

S bratským pozdravom

 Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

 Ing. Ľubomír Pankuch (dozorca VD ECAV)    

Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD)

Zasadal Dištriktuálny konvent VD ECAV na Slovensku

Zasadal Dištriktuálny konvent VD ECAV na Slovensku

Kde poklad, tam srdce

V sobotu 4. septembra 2021 sa v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove uskutočnil výročný Dištriktuálny konvent VD, aby zmapoval duchovný a hospodársky život Východného dištriktu za rok 2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Výročná správa biskupa Východného dištriktu ECAV Petra Mihoča monitorovala mimoriadne udalosti roku 2020 z perspektívy biblického textu: – Lebo kde je váš podklad, tam bude aj vaše srdce. (L 12,34) Obsahovala aj výsledky dotazníka, ktorý sa počas uplynulého roka realizoval v cirkevných zboroch VD. Biskup P. Mihoč avizoval zámer vyhodnotiť závery prieskumu na samostatnom stretnutí s predsedníctvami jednotlivých seniorátov a  prijať aj konkrétne opatrenia, ktoré budú následne predložené na rokovanie dištriktuálneho presbyterstva. Keďže dotazník vyplnilo 95 percent cirkevných zborov, pomerne reálne odzrkadľuje a mapuje situáciu dištriktu v danom období, čo má výpovednú hodnotu aj z historického hľadiska.

Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD vo svojej správe uviedol tri oblasti, ktorým sa od nástupu do funkcie prioritne venoval: dotazník, Konfitím (jeho zámerom je skvalitnenie výučby konfirmácie prostredníctvom moderných mobilných a internetových aplikácií) a príprava analytických podkladov pre zriadenie Edukačno-misijného centra. 

Podnety z diskusie

V diskusii zaznelo niekoľko zaujímavých podnetov – potreba zjednotiť spôsoby prisluhovania Večere Pánovej v zmenených pandemických podmienkach, vyškoliť evanjelických duchovných na účinkovanie v online priestore, prehodnotiť výber cirkevných zborov, v ktorých sa realizujú televízne a rozhlasové prenosy Služieb Božích a vydať usmernenie ohľadne liturgického odevu kňazov pri bohoslužobných online prenosoch.

Ako problematické sa opakovane ukazuje porušovanie parochiálneho práva, nejasné podmienky pri uzatváraní zmiešaných manželstiev či krsty detí rodín žijúcich v zahraničí na miestach, kde absentuje evanjelický cirkevný zbor, na čo nadväzuje potreba pastorálnej starostlivosti o Slovákov – evanjelikov pracujúcich a žijúcich v zahraničí.  Jedna z tém diskusie sa týkala pozitív a negatív bohoslužobných online prenosov. Delegáti konventu sa zhodli na tom, že počet „lajkov“ pod statusom na facebooku zďaleka neodzrkadľuje kvality kazateľa v celej šírke jeho pastorálnej praxe. Konštatovali tiež, že internetový priestor, často nemilosrdný a krutý, vplýva na znižovanie pocitu vlastnej sebahodnoty a sebaúcty.

Konventuáli ocenili osobné stretnutia, ktoré iniciuje vedenie dištriktu s predsedníctvami seniorátov a ktoré sú platformou pre metodické riešenie konkrétnych tém. Ich význam si uvedomuje aj biskup Peter Mihoč, preto vyslovil zámer pokračovať v stretnutiach so zástupcami seniorátov aj v budúcnosti. Delegátov zaujímali predbežné výsledky sčítania obyvateľov, ktoré však doposiaľ Štatistický úrad SR ešte nezverejnil. V kuloároch šíriace sa informácie o prudkom prepade počtov tých, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k ECAV, sa preto pohybujú v rovine neoverených dohadov.

Voľby

Do rokovacieho poriadku Dištriktuálneho konventu boli zaradené aj voľby. O funkciu predsedu Školského výboru VD sa uchádzali dvaja kandidáti – Jana Bosáková, duchovná správkyňa na Evanjelickej spojenej škole v Martine a Dušan Havrila, farár v Košiciach -Meste. Tesným hlasovaním konventuáli do funkcie na nové volebné obdobie zvolili Janu Bosákovú. Funkcie predsedu Hospodárskeho výboru VD ako poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva v hospodárskych otázkach, sa vzdal Bohumil Mazák z CZ Košice- Terasa, v hospodárskom grémiu však bude pôsobiť aj naďalej ako jeho člen.

Evanjelické školstvo

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD, v diskusii k predloženej správe poukázal na problémy, s ktorými zápasí Evanjelická spojená škola v Červenici. Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny majú byť aj deti s viacnásobným postihnutím vzdelávané v lokálnych Centrách pre deti a rodinu, podľa miesta trvalého bydliska. „Žiaci s viacnásobným postihnutím potrebujú začlenenie do špeciálnych škôl, no o ich právach v súčasnosti rozhodujú riaditelia Centier pre deti a rodinu,“ podotkol M. Čurlík. V dôsledku vydaného usmernenia sa znížili počty žiakov na ESŠ v Červenici. Tento problém predstavitelia evanjelického školstva otvorili aj na stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom koncom augusta v priestoroch Dvorany Starého kolégia a informovali aj príslušnú štátnu tajomníčku MŠ VVaŠ SR. Konventuáli ocenili prácu Asociácie evanjelických cirkevných škôl, zriadenú synodou, ktorá aktívne vstupuje do rokovaní s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu MŠ VVaŠ SR.

Miroslav Čurlík tiež poďakoval cirkevným zborom VD, ktoré odvádzajú 2% z príjmov na Školský fond: „2% z príjmov odvádza aj Biskupský úrad VD a tieto prostriedky slúžia na rozvoj evanjelického školstva. Nemáme iné zdroje príjmov tak ako štátne školy.“ 

Ekonomika a hospodárenie

Anna Horenská, ekonómka Biskupského úradu VD, v Správe o hospodárení Východného dištriktu za rok 2020 konštatovala kladný hospodársky výsledok po zdanení 104 291,08 eur. Poukázala tiež na výpadok z príjmov z nájmu pre pandémiu Covid-19. Nájomníkom, ktorí mali problémy s úhradou nájomných nákladov kvôli zatvorenej prevádzke počas lockdownu, vypracoval BÚ VD individuálny splátkový kalendár.

Správu Revíznej komisie a Správu o stave majetku VD predložil Samuel Miško, vedúci BÚ VD. Konventuálov informoval o financovaní a priebehu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici, kde by mala byť od januára 2022 spustená prevádzka Diakonického domova Elim. Konvent Východného dištriktu schválil tiež zámer majetkovo-právneho vysporiadania pozemku VD pod budovou telocvične vo vlastníctve mesta na Jarkovej ulici, či už formou nájmu alebo zámenou parcely v identickej výmere. V závere konvent schválil úpravu rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.  

Bilancia uplynulého roka 2020 po duchovnej aj materiálnej stránke ukázala, že Východný dištrikt má nemálo dôvodov na vďačnosť, ku ktorej vyzval aj senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin v úvodnom zamyslení na základe biblického príbehu o uzdravení desiatich malomocných.

Biskup VD Peter Mihoč ocenil, že konvent VD prebiehal v dobrej a prajnej atmosfére, zúčastneným konventuálom (38) poďakoval za prejavenú dôveru. Nezakrýva si oči pred výzvami, ktoré dištrikt čakajú, ani netají obavy z toho, čo prinesie jeseň a či sa opäť dramaticky nezhorší pandemická situácia. Pozornosť konventuálov však upriamil na biblický text, z ktorého vychádzala aj  Správa biskupa za rok 2020 – L 12,32: „Neboj sa malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo“, a vyzval Východný dištrikt k dôvere v Božie vedenie.       

E. Mihočová