Evanjelizačné večery Pre Teba 2023
Čítaj viac
Vyšlo novoročné číslo Posla
Čítaj viac
20 rokov od založenia detského spevokolu
Čítaj viac
Už zajtra na 1. slávnosť vianočnú sa bude čítať v evanjelických chrámoch Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k
Čítaj viac
Pozývame sledovať na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2022 o 10. 00 televízne Služby Božie z evanjelického kostola v Boliarove.
Čítaj viac
Pozývame na evanjelizáciu PRE TEBA do Liptovského MIkuláša i v online priestore 21. - 25. 1. 2023.
Čítaj viac