expozícii Evanjelickej spojenej školy v Prešove
Čítaj viac
Evanjelici z celého Slovenska sa stretnú na svojom Evanjelickom dni 23. 6. 2024 v Ružomberku.
Čítaj viac
v novom čísle Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
v pondelok, 22. apríla 2024 ho prijalo predsedníctvo Východného dištriktu
Čítaj viac
Metodický deň pre učiteľov VD v Dvorane Starého kolégia
Čítaj viac
v Prešove - v stredu 24. apríla v priestoroch Národnej transfúznej stanice
Čítaj viac