Projekt pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine "Krabice požehnania IV" pokračuje.
Čítaj viac
Pozývame sledovať na 1. slávnosť svätodušnú televízne Služby Božie z Ev. a. v. kostola v Batizovciach.
Čítaj viac
Vo VD ECAV na Slovensku prebehnú voľby dištriktuálneho dozorcu.
Čítaj viac
viac v novom vydaní Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
Stretnutie žien a mamičiek ŠZS
Čítaj viac
expozícii Evanjelickej spojenej školy v Prešove
Čítaj viac