Tretia májová nedeľa bude v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku venovaná aj diakonii.
Čítaj viac
Projekt pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine "Krabice požehnania IV" pokračuje.
Čítaj viac
Pozývame sledovať na 1. slávnosť svätodušnú televízne Služby Božie z Ev. a. v. kostola v Batizovciach.
Čítaj viac
Vo VD ECAV na Slovensku prebehnú voľby dištriktuálneho dozorcu.
Čítaj viac
viac v novom vydaní Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
Stretnutie žien a mamičiek ŠZS
Čítaj viac