Misijné dni VD ECAV 2023 na YouTube kanáli VD ECAV.
Čítaj viac
OZ Rodinné spoločenstvo ECAV v spolupráci s Východným dištriktom ECAV organizuje 18. rodinnú konferenciu.
Čítaj viac
360. výročie narodenia Daniela Krmana ml.
Čítaj viac
Pozývame počúvať 27. 8. 2023 rozhlasové Služby Božie z ev. a. v. kostola v Martine.
Čítaj viac
Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyhlásilo celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým obetiam povodní v Slovinsku.
Čítaj viac
Evanjelická spojená škola internátna v Červenici hľadá asistenta učiteľa pre žiakov so ŠVVP.
Čítaj viac