Dňa 4. 9. 2021 sa konalo v priestoroch Biskupského úradu v Prešove výročné zasadnutie Dištriktuálneho konventu VD ECAV na Slovensku.
Čítaj viac
Dištriktuálna ofera na rok 2021 je určená na opravu evanjelického kostola vo Vyšnej Boci (CZ Kráľova Lehota).
Čítaj viac
Na Evanjelickej spojenej škole v Prešove 2. 9. 2021 slávnostne otvorili zrekonštruované priestory telocvične a školskej klubovne.
Čítaj viac
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gelnica vypisuje súbeh na uprázdnenú kňazskú stanicu.
Čítaj viac
Evanjelická základná škola v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga na 50% pracovný úväzok
Čítaj viac
Po viacročnej príprave ECAV na Slovensku od 1. 9. 2021 spúšťa Elektronický informačný systém (EIS).
Čítaj viac