v najnovšom vydaní Evanjelického posla spod Tatier 10/2023
Čítaj viac
V Prešove dňa 28. 4. 2023 zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku.
Čítaj viac
Vernisáž výstavy v ružomberskej synagóge
Čítaj viac
Služby Božie pri 125. výročí založenia vydavateľstva
Čítaj viac
Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier
Čítaj viac
Na oslavy vzniku vydavateľstva Tranoscius
Čítaj viac