EZŠ a EKG v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika.
Čítaj viac
Pozývame na workshop "Streamuj efektívnejšie" všetkých technikov a realizátorov online vysielaní.
Čítaj viac
ESŠ v Martine hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií Španielsky jazyk - ANJ/RUJ.
Čítaj viac
Dnes 19. 11. 2021 zomrel evanjelický a. v. farár Martin Vargovčák (zborový farár vo Vranove nad Topľou).
Čítaj viac
EMC ECAV a MPC Trenčín pozývajú učiteľov evanjelického náboženstva na 2. učiteľské fórum.
Čítaj viac
Povzbudenie biskupa VD P. Mihoča k aktuálnej zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našej krajine.
Čítaj viac