EZŠ a EKG v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika
Čítaj viac
Dňa 9. 9. 2021 sa konala pri 80. výročí prijatia tzv. "Židovského kódexu" celoslovenská spomienková tryzna pod názvom "Nezabudnutí susedia".
Čítaj viac
Pravidlá pre organizovanie Služieb Božích podľa COVID automatu.
Čítaj viac
Kvôli novej zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našej krajine sa mení program Dištriktuálneho dňa VD ECAV 2021.
Čítaj viac
Dňa 4. 9. 2021 sa konalo v priestoroch Biskupského úradu v Prešove výročné zasadnutie Dištriktuálneho konventu VD ECAV na Slovensku.
Čítaj viac
Dištriktuálna ofera na rok 2021 je určená na opravu evanjelického kostola vo Vyšnej Boci (CZ Kráľova Lehota).
Čítaj viac