Arcibiskup Jonáš J. Maxim navštívil Staré kolégium

Arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi Jonáš Jozef Maxim, v pondelok 22. apríla, prvýkrát oficiálne navštívil priestory Starého kolégia, a to v sprievode protosynkela Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka. Vzácnych hostí na Biskupskom úrade ECAV prijalo vedenie Východného dištriktu – biskup Peter Mihoč, dozorca Ľubomír Pankuch, ako aj tajomník Marek Cingeľ. Okrem iného absolvovali prehliadku Dvorany s priblížením kľúčových udalostí a historických medzníkov Evanjelickej cirkvi. Archivár Miloš Kožlej vybral a predstavil najvzácnejšie knihy z historickej knižnice. Predmetom rozhovoru s predsedníctvom dištriktu bolo vytváranie príležitostí pre dobré ekumenické vzťahy, hľadanie prienikov a spoločných východísk pri riešení aktuálnych problémov v rámci regiónu a mesta Prešov. Arcibiskup Jonáš J. Maxim sa zaujímal o to, akým spôsobom Evanjelická cirkev a. v. rieši problém s financovaním miezd duchovných, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Spoločnou témou a pálčivým problémom oboch cirkví sú aj nízke počty teologického dorastu a povolaní do kňazskej služby. Arcibiskup Maxim daroval biskupovi Petrovi Mihočovi vzácnu ikonu Dobrého pastiera, pôvodom z Ukrajiny, kde pred svojou vysviackou pôsobil ako predstavený kláštora pri meste Ľvov a osobne zažil aj hrôzy ruskej vojenskej invázie. V závere spoločného stretnutia pozval predsedníctvo Východného dištriktu na návštevu Grécko-katolíckeho arcibiskupstva a Prešovskej archieparchie.

-emi-

foto©Východný dištrikt