Predstavujeme kandidátov na post biskupa Západného dištriktu

Milí priatelia, vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Pred voľbami biskupa Západného dištriktu ECAV sme pripravili rozhovory s kandidátmi – sestrou farárkou a emeritnou seniorkou Sidoniou Horňanovou a súčasným bratom biskupom Jánom Hroboňom. Tešíme sa na nový Kurz viery, v ktorom brat farár Lukáč postupne predstaví zdanlivo beznádejné ľudské prípady v Biblii. Tiež prinášame rozhovor s Vladimírom Kmecom – hlavným koordinátorom medzinárodného Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa bude konať 7. – 9. júna 2024 vo Frankfurte nad Odrou na nemecko-poľskom pohraničí. Prinášame tiež správy z Biblickej olympiády, konferencie Colloquium Biblicum v Ružomberku či konfirmácie spojenej s uvedením pamätnej bankovky Martina Rázusa. V deviatom tohtoročnom čísle Posla nájdete aj správu z udelenia cien učiteľom zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu a anketu s niekoľkými ocenenými učiteľmi.  Daniela Žemlová pripravila zaujímavý článok o zlatých časoch osady Podšíp. Milí priaznivci Posla, veríme, že v novom čísle nájdete zaujímavosti a inšpiráciu pre váš život či cirkevný zbor.