Jan  Hábl: „Škola nemá byť mučiarňou ducha.“

V priestoroch Dvorany Starého kolégia sa v piatok 19. apríla konal Metodický deň pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Martine, L. Mikuláši, Prešove, Červenici a Košiciach.

Prednášal známy český komeniológ – Jan Hábl na tému: „Na charaktere záleží. Je možné naučiť dobru?“ Profesor Hábl v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity v Hradci Králové a je uznávaným znalcom života a diela J. A. Komenského, ktorého pedagogické princípy aplikuje do súčasnej pedagogickej praxe. Pripomína tak, že Komenského myšlienky sú nadčasové a stále platné, napr. „Násilie buď vzdialené – alebo – ľudskosť/charakter sa neučí násilím, ale harmóniou a láskou.“

Na priečelí Starého kolégia, kde sa Metodický deň konal, je osadená pamätná tabuľa pripomínajúca, že aj v Prešove Komenský kedysi strávil niekoľko dní.

Po prednáškovom bloku nasledovala aplikačná časť konferencie s diskusiou o tom, akými konkrétnymi metódami môžu učitelia v rámci svojich hodín deti učiť dobru.  Metodický deň pre učiteľov VD otvoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV. Súčasťou podujatia je aj prezentácia výtvarných a kreatívnych prác študentov Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Podujatie zorganizoval Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD – v nádeji a presvedčení, že piliere „Komenského školy“ budú aj v dnešnej dobe nápomocné tomu, aby bola škola „dielňou ľudskosti“ a nie „mučiarňou ducha“.

Reportáž z podujatia odvysiela štáb RTVS.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac v najbližších číslach eVýchodu alebo Evanjelického posla spod Tatier