Slovenskí evanjelici podporili sociálny projekt Petrodolina

Od septembra 2022 organizuje Nemecká evanjelicko-luteránska cirkev na Ukrajine projekt Petrodolina, v rámci ktorého poskytuje podporu osamelým dôchodcom a mnohodetným rodinám v ôsmich obciach Odeského regiónu. Situáciu v regióne priblížil Alexander Gross, farár Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru v Odese. Ešte pred vojnou bol priemerný dôchodok 2 500 hrivien, teda 59 eur. Od začiatku vojny sa výška dôchodkov zvýšila o 10 %, pričom inflácia je približne 30 %. Penzia väčšiny dôchodcov na dedinách dnes nepresahuje 60 eur mesačne, aj sociálne dávky zostávajú na nízkej úrovni. V južných regiónoch Ukrajiny si najmä ľudia s nízkou kvalifikáciou často zarábali obsluhovaním turistov letoviskách. V dôsledku pandémie a následnej vojny sú strediská už štyri roky zatvorené. Veľa ľudí preto zostalo bez obživy. Niektorí opustili krajinu po začatí ruskej invázie, často nechávajúc svojich rodičov doma. Zo strany obyvateľstva bol tak obrovský dopyt po pomoci, predovšetkým u ľudí vo veku 60 – 90 rokov. Luteránska komunita v Odeskom regióne počas 18 mesiacov podporila už 1 260 dôchodcov v ôsmich obciach. Pracuje cielene. Zamestnanec Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru navštevuje ľudí priamo u nich doma. Medzi jeho úlohy patrí rozhovor s prijímateľom pomoci, vyplnenie formulárov, doručenie pastierskeho listu s kázňou, odovzdanie balíka s potravinami a v prípade potreby objednanie liekov. Do sociálneho projektu a distribúcie humanitárnej pomoci sa zapájajú aj miestni dobrovoľníci. Sociálno-pastorálnu pomoc cirkevný zbor vykonáva v úzkej spolupráci s vedením obce. Na potravinový projekt Petrodolina bola plne využitá aj finančná pomoc vo výške 7 000 eur, ktorú koncom minulého roka z celocirkevnej zbierky poskytla Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. „Všetkým darcom na Slovensku úprimne ďakujeme – za milé srdcia, modlitby a podporu! Ďakujeme za váš príklad solidarity v ťažkých vojnových časoch!“ uviedol vo vyúčtovacej správe farár a koordinátor projektu Alexander Gross.
E. Mihočová