Rozhovor s Dušanom Tillingerom, farárom v Kanade

Vydavateľstvo Tranoscius ponúka nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. V siedmom tohtoročnom – veľkonočnom – čísle nájdete viacero duchovných zamyslení k Veľkému piatku aj Veľkonočnej nedeli. Prináša aj rozhovor s Dušanom Tillingerom, ktorý pôsobí ako farár v Kanade. V súčasnosti vo vydavateľstve Tranoscius vychádzajú Rozpomienky a pamäti Michala Bodického –  nadčasového teológa, farára a prvého dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Nové vydanie publikácie do tlače pripravil Martin Riecky, nadšenec regionálnej cirkevnej histórie a farár v Leviciach, ktorého redakcia Posla pri tejto príležitosti požiadala o rozhovor. V ankete mladí ľudia zdieľajú svoj postoj k slovenským veľkonočným tradíciách. Rovnako v novom vydaní novín nájdete recenziu psychologického filmu Spolu či pokračovanie biblického štúdia o Eliášovi a Kurzu viery. Veríme, že vo veľkonočnom čísle Evanjelického posla spod Tatier nájdete množstvo zaujímavých myšlienok, informácií, inšpirácií a požehnania. Všetkým prajem požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.