Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

 „Prázdna stolička“ je projektom Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Mapuje osudy 103 židovských žiakov, vylúčených zo štúdia na základe priameho nariadenia vlády Slovenského štátu k 1. septembru 1940. Ide o silne emotívne príbehy konkrétnych študentov, ktorým sa náhle zmenil celý život. V škole po nich ostali len prázdne stoličky. Výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v júni roku 2022, prešla už viacerými miestami a podujatiami. Aktuálne ju v utorok 26. marca 2024 inštalovali v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Verejnosti bude sprístupnená do piatku 5. apríla. 

Expozícia „Prázdna stolička“ pozostáva z dobových artefaktov a fotografií. Zobrazujú Prešov v rokoch 1939 – 1945, ako aj Evanjelické kolegiálne gymnázium pred a po bombardovaní. V zoznamoch zo školskej výročnej správy sú vyznačené mená žiakov židovského náboženstva, zvyčajne patrili k najlepším vo svojej triede. Dobový obraz dotvárajú spomienky bývalých študentov a báseň Óda na matiku, napísaná v roku 1939 –  1940 žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc. Fotografie spolužiakov na školskom dvore poskytla len nedávno zosnulá Elena Faklová rod. Maradíková, v tom čase žiačka kvarty. Na niektorých vidno vojakov v uniformách, keďže za Slovenského štátu priestory telocvične slúžili ako sklad zbraní. Fotografie dopĺňajú artefakty – dobová školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, dobové plagáty s antisemitskými heslami či knihy s témou holokaustu zo židovskej knižnice a mnoho iného. Výstavu „Prázdna stolička“ dotvárajú grafiky súčasného absolventa Evanjelickej spojenej školy v Prešove – Tobiáša Cingeľa.

Vernisáž na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach otvoril dekan Radoslav Lojan, ktorý ozrejmil jej hlavný cieľ: „Aby sa na Slovensku už nikdy viac nezopakovalo to, že školu museli žiaci opustiť pre svoj pôvod. Totiž práve v dnešných časoch, cez poznanie histórie a osudov nevinných ľudí, sa musíme neustále snažiť, ale hlavne poučiť, aby sa tieto udalosti nikdy nezopakovali.“ Zámerom projektu je, aby jednotliví študenti židovského pôvodu a ich príbehy neupadli do zabudnutia v priepasti času. Príbehy Agi Kalinovej, geniálneho matematikára Laca Bergmanna, či Robiho Cvi Bornsteina, ktorý má dnes 98-rokov a patrí medzi posledných žijúcich svedkov pohnutých udalostí. Kým si pamätáme ich tváre a mená, sú stále živí.

Na vernisáži v átriových priestoroch Teologickej fakulty sa zúčastnilo a prihovorilo viacero pozvaných hostí: Bernard Bober – arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., Martin Korčok –  riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, Marta Gyoriová – prezidentka združenia Ester, Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, Ján Hlavinka – historik a riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Dušan Havrila – predseda Ekumenického spoločenstva v Košiciach a farár evanjelického cirkevného zboru Košice mesto, Ivan Skljarszky – predseda Židovskej náboženskej obce v Košiciach a iní.

Projekt Prázdna stolička zaujal aj organizáciu Claims Conference, ktorá sídli v Tel Avive a zameriava sa na odškodnenie obetí nacistického prenasledovania. Na vernisáži v Košiciach, ale aj na konferencii Hodnotové vzdelávanie v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove, sa osobne zúčastnili predstavitelia tejto organizácie – Andrea Haas a historik Amir Peleg. Významnou mierou sa pričinili o mapovanie doposiaľ neznámych osudov 103 židovských žiakov, vylúčených z EKG v školskom roku 1940/41.

Príhovory doplnila emotívna židovská hudba v podaní hudobného zoskupenia Con moto, ktoré uvádzala Soňa Grestyová. V radoch spevákov a hudobníkov v dobových kostýmoch boli aj učitelia a žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia. 

Iniciátorov a organizátorov projektu Prázdna stolička, pedagógov EKG – Miroslava Čurlíka a Ľudmilu Kónyovú teší záujem a pozitívna odozva verejnosti, ktorú výstava vzbudzuje. Partnerom výstavy je Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom na území mesta Košice. Prajeme jej veľa návštevníkov, ktorí budú mať odvahu vstúpiť do príbehov, ktoré k nám prehovárajú z minulosti, aby scitlivovali naše cítenie, myslenie aj konanie. 

Viac v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV