Ocenili desať výnimočných učiteľov

V Košiciach si v piatok 5. apríla prevzalo ocenenie desať výnimočných učiteľov, ktorí pôsobia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Prešove, Martine, Červenici, Liptovskom Mikuláši a Košiciach. Ocenenia v rámci Dňa učiteľov odovzdal dištriktuálny biskup Peter Mihoč spolu s riaditeľom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského (EGJAK) Martinom Ilavským. Za zodpovedný prístup a odvedenú prácu vedenie dištriktu ocenených pedagógov odmenilo kvetinovým a symbolickým finančným darom.

Laureáti vzišli z návrhu riaditeľov jednotlivých škôl. V priestoroch Hotela Gloria Palac sa prihovoril Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD ECAV, ako aj Janka Bosáková – predsedníčka Školského výboru VD ECAV, duchovná správkyňa Základnej a Materskej školy ESŠ v Martine.

Slávnostnému odovzdávaniu ocenení predchádzali služby Božie v Evanjelickom kostole na Mlynskej s vystúpením študentského spevokolu Chorus Comenianus pod dirigentskou taktovkou Aleny Csajkovej. V liturgii účinkoval a prítomným sa prihovoril Stanislav Kocka – zborový farár a duchovný správca na EGJAK.

Biskup Peter Mihoč na príklade apoštola Petra poukázal na štyri atribúty alebo predispozície, ktoré majú mať vedúce osobnosti. Aký má byť profesionálny učiteľ, čo sa od neho očakáva a na čo si má dávať pozor. Učiteľ by nemal byť egocentrický a prehnane sebavedomý; mal by si vedieť priznať chybu, ktorá sa môže stať stupienkom rastu; a  nemal by mu chýbať ani láskavý prístup k žiakom, ktorý je často kľúčom k mysliam a srdciam študentov.

Hostiteľom tohtoročného Dňa učiteľov Východného dištriktu sa stalo práve Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, ktoré si tento rok pripomína 30. výročie svojho vzniku.

Učitelia sa v prípade záujmu mohli zúčastniť aj na expozícii „Prázdna stolička“, ktorá bola v piatok 5. apríla posledný deň inštalovaná v priestoroch átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Ide o výstavu o osudoch vylúčených židovských žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove k 1. 9. 1940.

Viac o podujatí v najbližších číslach eVýchodu a Evanjelického posla spod Tatier

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt