Zomrel ev. a. v. farár Ľudovít Muntág

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 16. marca 2024, vo veku nedožitých 97 rokov, si Pán života a smrti do večného domova povolal vzácneho brata farára Ľudovíta Muntága, ktorý bol najstarším evanjelickým duchovným ECAV na Slovensku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu, 23. marca 2024, o 12.00 hod., v evanjelickom kostole v Bratislave Petržalke na Strečnianskej ulici.

V mene predsedníctva Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyjadrujeme celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

Ďakujeme Darcovi života za vzácneho služobníka Kristovej cirkvi, ktorého si po boji viery povolal k sebe a pozostalej rodine slovami ap. Pavla prajeme, aby Víťaz nad smrťou osvietil oči ich srdca, aby vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily (Ef 1, 18 – 19).

Ľudovít Muntág sa narodil dňa 26. augusta 1927 v Lučivnej. Božie slovo neúnavne kázal, vyučoval, ním napomínal a potešoval napred 2 roky ako seniorálny kaplán v Košiciach, potom už ako farár 34 rokov v Michalovciach. V roku 1988 sa v Bratislave stal duchovným správcom študentov teológie a riaditeľom Teologického domova na bohosloveckej fakulte. V rokoch 1990 – 2002 bol farárom Cirkevného zboru Bratislava. Kazateľskej službe venoval plných 50 rokov života. Posledné roky, po smrti milovanej manželky Jiřinky, r. Caisovej, ho opatrovala s veľkou starostlivosťou a láskou dcéra Ľubka. Brat farár zomrel v sobotu večer, aby sa z Božej milosti prebudil do večnej nedele v Božej sláve.