Zelený štvrtok a sederová večera na kresťanský spôsob

Obyvatelia Diakonického domova Elim, ktorým to umožnil zdravotný stav, sa na príchod tohtoročných veľkonočných sviatkov  na Zelený štvrtok (28. marca) pripravili dvojakým spôsobom: dopoludnia službami Božími s prisluhovaním Večere Pánovej, na ktorých kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč a popoludní pri tzv. sederovej, paschálnej večeri, ako ju slávil židovský národ v predvečer desiatej egyptskej rany. Jednotlivé židovské obrazy sa pre kresťanov stávajú predobrazom kresťanstva a Večere Pánovej, ktorú Ježiš ustanovil práve pri svojom poslednom stolovaní s učeníkmi pred ukrižovaním, a ktorá mala pravdepodobne tiež charakter sederovej večere. Program v Elime pripravil a viedol brat farár a tajomník Biskupského úradu VD Marek Cingeľ. Do čítania biblických textov a modlitieb sa zapojili Samuel Miško, odborný garant a štatutár n. o. Diakonický domov Elim  ako aj biskup Peter Mihoč. Spolu s ďalšími zamestnancami zariadenia pripravili spoločné stolovanie a jednotlivé chody paschálnej večere. Na stole nechýbali horké byliny, vajíčko, červené víno či pečená jahňacia a iné. Účastníci spoločného stolovania zaspievali tiež niekoľko známych židovských piesní, vychádzajúcich zo starozmluvných žalmov.

-emi-

foto©Východný dištrikt ECAV