Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

„Nemôžeme zmeniť dejiny, ale dejiny môžu meniť nás.“ Myšlienka, ktorá rezonovala na Konferencii o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia. V utorok 26. marca (8.00 – 15.00) ju zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Prešovskou univerzitou, NIVAM-om a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove.

Na konferenciu boli pozvaní riaditelia a zástupcovia okresných Základných škôl, učitelia dejepisu, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, a v neposlednom rade študenti. Pomyselné dvere však boli otvorené pre všetkých učiteľov, ktorí o tému prejavili záujem. Medzi účastníkmi nechýbali ani vzácni hostia – predstavitelia židovskej náboženskej obce v Prešove, či Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV.

Konferencia zameraná na hodnotové vzdelávanie obsahovala aj konkrétne príklady z praxe, ako využiť školský projekt na posilnenie hodnôt a charakteru žiakov v 21. storočí – s čím počíta aj prebiehajúca reforma školstva a nové kurikulum.

Konferenciu otvoril Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Ján Hlavinka, riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu v prednáške predstavil Protižidovské opatrenia ľudáckeho režimu v rokoch 1938 – 1945, so zameraním na lokálnu históriu a ich dôsledky špeciálne na východnom Slovensku.

Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV, predstavil školský projekt EKG  s názvom „Prázdna stolička“. Expozícia  mapuje osudy 103 žiakov židovského pôvodu, vylúčených z gymnázia na základe tzv. Židovského kódexu počas 2. svetovej vojny. Vďaka informáciám, ktoré poskytlo Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum holokaustu v Seredi, a najmä izraelská organizácia Claims Conference, sa doposiaľ podarilo objasniť a pre budúce generácie zachytiť 95 príbehov vylúčených židovských žiakov.

Pohnuté osudy niektorých z nich na konferencii v Dvorane Starého kolégia predstavila Andrea Haas z organizácie  Claims Conference so sídlom v Tel Avive, ktorá sa špecializuje najmä na odškodňovanie preživších holokaust.  Spolu s kolegom – historikom Amirom Pelegom viedli pre zúčastnených študentov špeciálny workshop v angličtine. Učili ich, ako správne pracovať s  historickými materiálmi – ako ich vyhľadávať, interpretovať a následne použiť.

Prax ukázala, že projekt Prázdna stolička –  prvýkrát oficiálne otvorený a verejnosti sprístupnený v júni roku 2020 – je dôležitým a účinným nástrojom hodnotového vzdelávania a zapadá do koncepcie reformy školstva. Ľudmila Kónyová, ktorá na konferencii zastupovala nielen ESŠ v Prešove, ale aj Regionálne centrum podpory učiteľov a Prešovskú univerzitu – preto ozrejmila, ako školský projekt mení a posilňuje hodnoty ľudí.

Andrej Návojský z NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave, poukázal na miesto hodnotového a charakterového vzdelávania v novom kurikule.

Účastníci konferencie si mohli zakúpiť pracovné listy s názvom (Ne)zabudnuté tragédie.

V druhej časti konferencie, po prednáškach a workshope, mali účastníci možnosť absolvovať komentovanú prehliadku Po stopách Židov v Prešove v sprievode Andrey Sivaničovej ako aj komentovanú prehliadku Zory Mihokovej v miestnej Ortodoxnej synagóge.

Podvečer sa viacerí z účastníkov konferencie presunuli do priestorov átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach, kde bola na dva týždne inštalovaná expozícia „Prázdna stolička“. Boli medzi nimi obaja zahraniční hostia z Izraela – Andrea Haas a Amir Peleg z Claims Conference, Ján Hlavinka – riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, ako aj ďalší predstavitelia evanjelickej cirkvi a židovskej náboženskej obce v Prešove.

E. Mihočová

Viac o expozícii „Prázdna stolička“ v  Košiciach:

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o konferencii v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod alebo Evanjelického posla spod Tatier