Charitatívny koncert „Očami srdca“

Charitatívny koncert „Očami srdca“

Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konal charitatívny koncert „Očami srdca“ na podporu krajín postihnutých vojnovými konfliktami.  Výťažok z finančnej zbierky vo výške 16-tisíc eur bude tentoraz použitý na organizáciu letných táborov pre deti z  Buče a Hostomeľu na vojnou zmietanej Ukrajine. Ocenenie – Krištáľový kríž za Východný dištrikt prevzal biskup Peter Mihoč.

Cyklus benefičných koncertov Očami srdca má už dlhoročnú tradíciu – Ústredie Ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky  ho organizuje od roku 2019. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je bieloruská klaviristka Natália Sklarenko, dlhodobo žijúca na Slovensku. Ani tento rok nemohol koncert vynikajúcej klaviristky chýbať. Sonátu h-mol Franza Liszta zahrala naspamäť, a pritom stihla sledovať na LED obrazovke  vizualizáciu,  čo je úplne výnimočné,“ podčiarkol Ján Juráš z občianskeho združenia Ars ante portas, ktoré zastrešuje umeleckú zložku podujatia.

Umenie sa dotýkalo sŕdc

Klasickú hudbu doplnilo vystúpenie tanečného páru – Denisa Šeďová a Matheo Segrini Rocona – s digitálnou vizualizáciou Lux Aeterna v pozadí. Hudba a tanec na  pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu otvárali srdcia a právom zožali mimoriadny aplauz. Vojenská dychová hudba Ozbrojených síl a zborov SR, doplnená o sólový spev, vystúpila pod taktovkou  Jozefa Hepnera. Umelecké vstupy striedali modlitby, biblický príhovor a požehnanie, ktoré udelil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Benefícia mala aj výtvarnú zložku vo forme výstavy Military Art.

Ján Juráš priznáva, že po dvoch rokoch pandémie nie je jednoduché angažovať umelcov, ochotných vystúpiť bez nároku na honorár, keďže väčšinu z nich pandémia pripravila o zdroj príjmu a živobytie. „Vždy sa však nájdu takí, ktorí vďačne zahrajú aj za nízky honorár alebo zdarma,“ uviedol v rozhovore pre redakciu Slovenského rozhlasu. Je však rád, že sa už pandemická situácia stabilizovala a koncerty sa opäť môžu konať.

Vojaci a farári v uniformách

Záštitu nad benefičným večerom 21. apríla prevzal sám minister obrany Jaroslav Naď, osobne sa na ňom zúčastnil aj náčelník generálneho štábu SR Daniel Zmeko – obaja evanjelického vierovyznania. Na príprave programu participovala Vojenská podporná nadácia,  čestná stráž ozbrojených síl a zborov slávnostne priniesla zástavu Slovenskej republiky. Prekvapilo vystúpenie duchovných a zamestnancov  Ústredia EPS s piesňou „Úžasná milosť“.

Ján Juráš si spoluprácu s vojakmi a kňazmi v uniformách pochvaľuje: „Mnohí z nich pôsobili na misiách v zahraničí, preto najlepšie vedia, na aké účely treba výťažok zo zbierky použiť.“ V roku 2019 išla pre potreby jednej konkrétnej školy v Afganistane, kde sa na misii zúčastnili viacerí duchovní v uniforme.

Krištáľový kríž

V emotívnom videu sa z veľkého plátna účastníkom benefičného koncertu prihovoril aj Ján Molčan, farár v Partizánskej Ľupči, kde cirkevný zbor v spolupráci so samosprávou poskytol strechu nad hlavou 92 utečencom.

Generálny duchovný Viktor Sabo následne na koncertnom pódiu rozhlasu  vybraným osobnostiam udelil Krištáľový kríž za mimoriadne a prvotné humanitárne úsilie po vypuknutí vojny na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy. Za Východný dištrikt ECAV ocenenie prevzal biskup Peter Mihoč.

Zbierka pre Buču a Hostomeľ

Priamo na koncerte jednotlivci vyzbierali  5 618 eur, ku ktorým Vojenská podporná  nadácia pridala  10 582 eur.  Použité budú na úhradu nákladov spojených s organizáciou terapeutického tábora pre deti z Buče a Hostomeľu, vo vojnou zasiahnutej Kyjevskej oblasti.  Pôjde o tri 12-dňové turnusy, na ktorých sa zúčastní po 15 detí.

Do danej lokality ministerstvo obrany SR zaslalo taktiež humanitárnu pomoc. Jej obsah okrem iného tvorilo aj 1 000 ks hygienických balíčkov a 1 780 lekárničiek z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Humanitárnu pomoc na ukrajinskej strane koordinuje otec Bohdan Tymoshenko z pravoslávnej farnosti. Ministerstvo s ním spolupracovalo už v roku 2015 pri pomoci Donbasu po anexii.

Je to snáď len kvapka v mori, ale aspoň čiastočne pomôže zmierniť utrpenie a dopady vojny na  nevinných obyvateľoch nášho východného suseda, ktorý už viac ako tri mesiace čelí vojenskej agresii Ruskej federácie. Žiaľ, jej obeťami je aj nemalý počet detí, ktoré prišli o život, utrpeli zranenia, psychickú traumu alebo sa z nich stali vyhnanci odkázaní na pomoc iných.  

E. Mihočová

foto: Peter Sobek

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Naši predplatitelia už odpoveď poznajú. Áno, Posol je na ceste k tým, ktorí sú jeho predplatiteľmi. V novom čísle EPST je vložená poukážka na predplatenie novín. Pozývame tak k opätovnému predplateniu našich doterajších predplatiteľov a rovnako aj ďalších, ktorým záleží na službe, ktorú Posol do cirkvi prináša a tiež na vydavateľstve Tranoscius. Nový Posol prináša poslednú časť série, ktorá odpovedala na otázku Kto je Ježiš Kristus, pokračovanie čítania o Abrahámovi, informácie z Generálneho presbyterstva s výsledkami volieb generálneho dozorcu aj s čiastkovými výsledkami zo seniorátov. Toto číslo Posla prináša množstvo informácií zo zahraničia, zamyslenia, modlitebné výzvy a rôzne správy z diania v evanjelickej cirkvi. Tešíme sa z nového čísla a ponúkame ho aj vám.

Kostoly na Gemeri a v Malohonte získali značku Európskeho kultúrneho dedičstva

Kostoly na Gemeri a v Malohonte získali značku Európskeho kultúrneho dedičstva

12 kostolov na Gemeri a Malohonte zapísali do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. Pozornosť odborníkov zaujali najmä vďaka stáročným freskám, ktoré nesú podpis talianskych majstrov a ich učencov. Unikátne maľby zdobia steny kostolov už 700 rokov – nachádzajú sa v tzv. troch okruhoch: štítnickom, jelšavskom a rimavskom. Historici konštatujú, že koncentrácia kostolíkov  s nástennými maľbami na takom malom území je svetový unikát.  Fresky sa do súčasnosti zachovali „šťastnou náhodou“ – protestanti ich počas reformácie zamaľovali vápnom.

David Raška, architekt a člen združenia Gotická cesta: „Robili to preto, aby boli ľudia uzavretí do modlitby a nenechali sa rozptyľovať  bohatými výjavmi.“ Adam Molnár, historik: „Tým, že miestni evanjelici fresky zatreli, ich de facto zakonzervovali a vďaka tomu ich môžeme obdivovať aj dnes.“

Roky pod gesciou pamiatkarov pomáhajú fresky zachraňovať v združení Gotická cesta. Medzinárodný tím expertov teraz rozhodol, že kostoly patria do prestížneho klubu európskeho dedičstva.

Július Rusnák, starosta obce Ochtiná: „Takéto ocenenie znamená pre obec hlavne obrovskú prestíž. Všetci turisti, ktorí si tu nájdu cestu, vedia, že za týmto ocenením sa skrýva určitá kvalita.“ Fresky v kostoloch odborníci spájajú s talianskymi umelcami. Talianskych majstrov si pred stáročiami pravdepodobne zavolali miestni zemepáni. Odborníci sa domnievajú, že sa inšpirovali pri svojich cestách s vojskom uhorského kráľa.

Silvia Lörinčíková, historička: „Boli prítomní aj pri počestných diplomatických jednaniach v zahraničí, predovšetkým v Itálii, a tam sa mohli zoznámiť s vyspelou západnou európskou kultúrou, umením.“ Značka Európskeho kultúrneho dedičstva sľubuje nové spolupráce. Prilákať má projekty aj financie. Silvia Lörinčíková: „Už táto skutočnosť je pozdvihnutím významu týchto pamiatok – nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov.“

Televízne noviny, Markíza, nedeľa 22. máj

Reportáž Mariána Ujházyho a Jozefa Demetera

Medzi 12 kostolmi, ktoré získali prestížnu značku Európskeho kultúrneho dedičstva, je aj osem evanjelických kostolov – v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove.

Link na video:

POZVÁNKA: Jednoduchý kurz slovenčiny pre ukrajincov

POZVÁNKA: Jednoduchý kurz slovenčiny pre ukrajincov

Pozývame na Jednoduchý kurz slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny. Spoločne sa naučíme základné frázy, slová, k základnej komunikácii v slovenskom jazyku. Kurz je bezplatný a otvorený pre všetkých, ktorí budú mať záujem spoznať jednoduchou formou základy slovenčiny.

Bude sa konať každý utorok od 24. 5. 2022 v čase 18. 00 – 19. 00 cez aplikáciu ZOOM.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/82027896206…

Meeting ID: 820 2789 6206

Passcode: 696732

Запрошуємо на Базовий курс словацької мови для людей з України. Разом ми будемо вивчати основні фрази, слова, длябазового спілкування словацькою мовою.Курс є безкоштовним і відкритим для всіх, кому буде цікаво вивчити основи словацької мови у простий спосіб.

Він відбуватиметься щовівторка з 24 травня 2022 року з 18:00 до 19:00 через додаток ZOOM.

Посилання на підключення:https://us02web.zoom.us/j/82027896206…

Meeting ID: 820 2789 6206

Passcode: 696732

Dokážeme spolu viac!

Dokážeme spolu viac!

Učitelia Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši iniciovali originálny športový projekt spojený s benefičnou myšlienkou – počas štyroch dní – od 25. do 28. apríla prešli formou behu alebo na bicykli 800-kilometrovú trasu z Bratislavy do Červenice, aby tak symbolicky spojili evanjelické školy po celom území Slovenska a vyzbierali finančné prostriedky na prestavbu sociálnych zariadení  v Evanjelickej spojenej škole internátnej pre hendikepované a hlucho-slepé deti. Každý súťažiaci pri registrácii uhradil účastnícky poplatok vo výške 7 eur, určený práve na tento účel.

Počas štyroch dní postupne prešli športoví nadšenci, učitelia a priatelia mikulášskej evanjelickej školy, či už v teniskách alebo na svojom bicykli,  partnerské evanjelické školy v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Tisovci, Švábovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Košiciach a Prešove, aby napokon dosiahli vytýčený cieľ v Červenici. Na štartovaciu čiaru pri Evanjelickom lýceu v Bratislave sa postavil aj športovec a tréner Maroš Molnár, verejnosti známy z reality šou Extrémne premeny.

Po štyroch dňoch posledný z celkovo piatich športových tímov spolu s riaditeľkou ESŠ v L. Mikuláši Jankou Chaloupkovou dorazil do cieľovej rovinky – do Červenice, kde odovzdali symbolický šek na rekonštrukciu kúpeľne.  Iveta Krajčirovičová, riaditeľka internátnej spojenej školy neskrývala prekvapenie, že sa podarilo doposiaľ vyzbierať až 3 355 eur a priznala, že očakávali oveľa nižšiu čiastku. K vyzbieranej sume ešte pribudne výťažok z predaja produktov firmy Fusakle – ponožiek, čelenky, multifunkčnej šatky – z kolekcie Pomáham s motívom zbierka: Dokážeme spolu viac.

Do športovo-benefičného projektu, ktorý vzišiel z nápadu pani učiteľky Slávky Mlynčekovej, sa celkovo zapojila takmer stovka bežcov a cyklistov. Projekt sa stal  jedným z viacerých podujatí pri 20. a 30. výročí založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši. Symbolické ceny najaktívnejším športovcom a všetkým školám, ktoré sa do zbierky zapojili, odovzdali v piatok 29. apríla v rámci podujatia Vivat Georgius Tranoscius v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, a to za účasti generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. Titul najšportovejšia škola roka získala  práve evanjelická škola z Liptova.

E. Mihočová

Viac o podujatí v Evanjelickom posli spod Tatier 12/2022

Neúspešná voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Neúspešná voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

V piatok 20. mája 2022 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva, ktorej predsedal br. Miroslav Čurlík, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.
O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uchádzali dvaja kandidáti – Peter Gärtner (dozorca LOS) a Renáta Vinczeová (dozorkyňa ZD ECAV). 

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili v priebehu troch nedieľ – 24. apríl, 1. máj a 8. máj 2022. Sčítacia komisia otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV. Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

Dozorcu LOS Petra Gärtnera podporilo 35,85 % (4 212 hlasov) konventuálov a dozorkyňu ZD a zástupkyňu generálneho dozorcu Renátu Vinczeovú 46,83 % (5 502 hlacov ) konventuálov. Vo voľbách bolo odovzdaných 2 036 (17,33%) neplatných hlasov z celkového počtu 11 750.

Voľby generálneho dozorcu ECAV sa budú teda opakovať. O novom harmonograme volieb a termíne zasadnutia ďalšej Kandidačnej porady, ktorá zostaví novú kandidátku, vás budeme včas informovať. Kým si evanjelici a. v. na Slovensku generálneho dozorcu nezvolia, rozhodnutím Synody bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykonávať Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV. 

Vivat Georgius Tranoscius

Vivat Georgius Tranoscius

Medzinárodná súťaž duchovnej tvorby mladých autorov – Vivat Georgius Tranoscius sa konala 29. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v L. Mikuláši, ktorá je vyhlasovateľom súťaže. Podľa riaditeľky Janky Chaloupkovej je cieľom podujatia „transformovať odkaz velikána Juraja Tranovského mladej generácii a zároveň hľadať nových pokračovateľov, ktorí tak ako Tranovský dokážu formovať ducha mladého človeka“. Hlavná téma 8. ročníka súťaže vychádzala z motta osláv 20. a 30.  výročiu založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši – krátky, ale výstižný text z proroka Izaiáša 6,8: „Tu som ja, pošli mňa.“

Súťaž prebieha v troch základných kategóriách: duchovná poézia a próza; duchovná pieseň; výtvarná, fotografická a filmová tvorba.  Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín, pričom do kategórie duchovnej piesne sa môžu zapojiť len gymnazisti. Umelecké diela hodnotí odborná porota, ktorá každoročne prihliada nielen na obsahovú stránku, ale aj na aktuálnosť témy, originalitu nápadu a technické zvládnutie.

Umelecky nadaných študentov generálny biskup ECAV Ivan Eľko uistil o tom, že to, čo robia, má zmysel: „Keď hrám na hudobný nástroj, spievam, píšem, maľujem, fotím – vykonávam tvorivé dielo.“ Symbolické ceny víťazom odovzdal primátor mesta L. Mikuláš Ján Blcháč a riaditeľka školy Janka Chaloupková: „Vážime si ocenených prispievateľov, ktorí svojimi darmi a talentmi ukazujú hĺbku mladej generácie, ktorá neprišla ani počas pandémie o cit.“ Poďakovala tiež koordinátorke súťaže – Viere Brtišovej, učiteľke anglického jazyka a náboženstva.

Aj tento rok Vivat Tranoscius teda naplnil svoje poslanie: prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt, ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

E. Mihočová

Viac o súťaži v júnovom vydaní mesačníka eVýchod

FOTO: Nina Mihočová

AVÍZO na májové číslo eVýchodu

AVÍZO na májové číslo eVýchodu

„Diabol nosí masku človeka.“

Zvyk je železná košeľa, a človek si veru dokáže zvyknúť na všeličo. Aj na to, že sa v Európe vedie nezmyselná vojna, a že ľudia v tisícoch zomierajú. Čím väčší zvyk, tým väčšia ľahostajnosť a klesajúci záujem, tým menej súcitu a pochopenia. Aj preto  májové číslo Východu neopúšťa tému odmietania vojny, porušovania medzinárodného práva a potreby solidarity s utečencami. Z jeho obsahu vyberáme:

 •  HOMÍLIA farára Jana Oslíka

Svet sa zmenil… Človek ostáva ten istý…

 • POSTOJ : Riziko slobody
 • ROZHOVOR s kazateľom Danielom Pastirčákom

Diabol nosí masku človeka.“

 • PRÍBEH : Dotyk s vojnou  
 • REPORTÁŽ : Slovenskí evanjelici prijali utečencov z Ukrajiny 
 • POSTOJ : Šanca na reparát
 • ROZHOVOR s Albinom Hillertom, fotografom Svetového luteránskeho zväzu
 • PRÍBEH : Dobrovoľníkmi na hranici
 • KOMENTÁR : Krátka cesta od solidarity k závisti
 • HUDBA : Aj organ potrebuje generálku
 • KNIHA : Miloš Kovačka – aristokrat Ducha
 • TÉMA : Sekularizačné trendy a cirkev
 • PROJEKT: Banka lásky Sládkoviča a Maríny
 • DEKALÓG V.: Nezabiješ!
 • Ocenenie za ľudskosť počas pandémie
 • FILM : Sluha národa
 • RECEPTY Z FARY : Sušienková granola

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky:

Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Od 1. januára 2022 je k dispozícii aj elektronická verzia  mesačníka: www.evychod.sk/online-predplatne

Stačí uhradiť predplatné vo výške 18 eur (pre online formu) a vyplniť objednávkový formulár na webovej stránke. Po prijatí potvrdenia o úrade bude predplatiteľovi sprístupnená plná verzia online časopisu.