Televízne Služby Božie z Prešova

Televízne Služby Božie z Prešova

V nedeľu 19. septembra 2021 (16. nedeľa po svätej Trojici) o 9. 30 hod. RTVS odvysiela na Trojke televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova (Šarišsko – zemplínsky seniorát) s témou zrušeného Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 Labyrint sveta a raj srdca.

Kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD ECAV na Slovensku

Liturgovia: Ondrej Koč (predsedajúci zborový farár CZ Prešov), Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár CZ Prešov), Lenka Wagnerová (námestná farárka CZ Prešov)

Kantor: Juraj Lenhardt, zborový kantor CZ Prešov

Piesne: ES 194, 241, 647, 456, A – 84.

Pozvanie na divadelné predstavenie Tajomný labyrint

Pozvanie na divadelné predstavenie Tajomný labyrint

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove a OZ Prešovské kolégium v spolupráci s divadlom Exodus srdečne pozýva na Divadelné predstavenie s prvkami muzikálu „Tajomný labyrint“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.

Divadelné predstavenie Tajomný labyrint, ktorého scenáristom a režisérom je Roman Sorger, je inšpirované najznámejším dielom Učiteľa národov J. A. Komenského “Labyrint sveta a raj srdca”. Cez príbeh pútnika a jeho sprievodcov posúva labyrint Komenského sveta do dnešných čias a ukazuje koľko vecí, obrazov, popisov sveta platí už stovky rokov. Tvorcovia predstavenia konfrontujú starý obraz sveta a vytvárajú obraz labyrintu súčasného sveta bludísk a spletí uličiek, kde má každý svoje poslanie a kde pečené holuby nikomu nepadajú z neba zadarmo. Autorom hudby je Jozef Ždiľa.

Divadelné predstavenie je súčasťou Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 s témou Labyrint sveta a raj srdca v jeho minimalistickej podobe a je venované 350. výročiu úmrtia Jána Amosa Komenského.

Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 17. 9. 2021 (piatok) a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Podujatie sa koná z kapacitných dôvodov a z dôvodu, že okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Osoby v režime OTP sú osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo nie starším ako 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu). Kontrola osôb ako aj zapísanie do zoznamu účastníkov sa bude konať pri vstupe do divadla.

Podujatie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a Hoffnung für Osteuropa.

Tešíme sa na Vás.

Nezabudnutí susedia

Nezabudnutí susedia

Východný dištrikt VD, mnohé cirkevné zbory ako aj evanjelické školy na jeho území sa dňa 9. 9. 2021 zapojili do celoslovenskej akcie – spomienkovej tryzny pod názvom “Nezabudnutí susedia”. Pripomenuli si tak smutné 80. výročie prijatia tzv. “Židovského kódexu”.

Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovských občanov, ktorá vyústila až k deportáciám Židov do koncentračných táborov. Židovský kódex vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Predstavitelia Východného dištriktu ECAV na Slovensku, biskup VD Peter Mihoč a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ, sa tak zúčastnili spomienkovej tryzny v Prešove (pred Mestským úradom) a v Košiciach (v Ev. a . v. kostole) a spolu so zborovými farármi Ondrejom Kočom a Stanislavom Kockom, vedením škôl Mariánom Damankošom a Martinom Ilavským, žiakmi EKG v Prešove a EGJAK v Košiciach vzdali úctu tým, ktorí zahynuli krutou smrťou v koncentračných nacistických táboroch.

Prítomní si vypočuli príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľku či príhovor biskupa VD Petra Mihoča ako aj svedectvo preživšieho známeho lekára prof. Pavla Traubnera. Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia samosprávy – viceprimátor mesta Prešov Pavol Neupauer a námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbaľová.

V Prešove riaditeľ ESŠ Marián Damankoš predstavil vo svojom príhovore školský projekt Prázdna stolička. Vyhlásenie Vlády SR k 80. výročiu prijatia Židovského kódexu prečítal prorektor Prešovskej univerzity Gabriel Paľa. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia Rímsko – katolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej.Ordinovaní, riaditelia, učitelia i žiaci sa zapojili do čítania mien tých, ktorí nemajú svoj hrob ale aj tých, ktorí zachránili životy mnohých židovských spoluobčanov a ich odvaha bola štátom Izrael ocenená titulom “Spravodliví medzi národmi”.

Prítomní si na záver mohli vypočuť príhovor hlavného rabína v SR Miša Kapustina a modlitbu Kadiš v aramejskom jazyku.

Ako uviedol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko vo svojom liste: Vyslovme vnútorný sľub, že sami nebudeme nikým pohŕdať, nikoho preklínať, nikomu fyzicky ubližovať. Povzbuďme sa do skutkov lásky. Odpustenie, pokoj a spravodlivosť nech naplnia ľudské srdcia! Nech sa šíria medzi nami a nech naplnia priestory našej pozemskej vlasti.

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)

Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 – zmena programu

Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 – zmena programu

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

 Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021. Podľa nej bude okres Svidník v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti. Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorganizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, technického tímu, divadelníkov a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financovania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u starších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

Ponúkame cirkevným zborom VD aj pripravované divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 17. 9. 2021 (piatok) a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie o týchto zmenách zaradili do svojich oznamov na najbližších nedeľných Službách Božích 12. 9. 2021 ako aj zdieľali na weboch či FB Vašich cirkevných zborov.

Veríme, že naše ťažko sa rodiace ale neraz i meniace sa rozhodnutia v posledných mesiacoch v týchto neistých pandemických časoch prijmete s pochopením. Veríme, že využijete aspoň túto minimalistickú podobu Dištriktuálneho dňa VD 2021.

S bratským pozdravom

 Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

 Ing. Ľubomír Pankuch (dozorca VD ECAV)    

Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD)

Zasadal Dištriktuálny konvent VD ECAV na Slovensku

Zasadal Dištriktuálny konvent VD ECAV na Slovensku

Kde poklad, tam srdce

V sobotu 4. septembra 2021 sa v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove uskutočnil výročný Dištriktuálny konvent VD, aby zmapoval duchovný a hospodársky život Východného dištriktu za rok 2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Výročná správa biskupa Východného dištriktu ECAV Petra Mihoča monitorovala mimoriadne udalosti roku 2020 z perspektívy biblického textu: – Lebo kde je váš podklad, tam bude aj vaše srdce. (L 12,34) Obsahovala aj výsledky dotazníka, ktorý sa počas uplynulého roka realizoval v cirkevných zboroch VD. Biskup P. Mihoč avizoval zámer vyhodnotiť závery prieskumu na samostatnom stretnutí s predsedníctvami jednotlivých seniorátov a  prijať aj konkrétne opatrenia, ktoré budú následne predložené na rokovanie dištriktuálneho presbyterstva. Keďže dotazník vyplnilo 95 percent cirkevných zborov, pomerne reálne odzrkadľuje a mapuje situáciu dištriktu v danom období, čo má výpovednú hodnotu aj z historického hľadiska.

Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD vo svojej správe uviedol tri oblasti, ktorým sa od nástupu do funkcie prioritne venoval: dotazník, Konfitím (jeho zámerom je skvalitnenie výučby konfirmácie prostredníctvom moderných mobilných a internetových aplikácií) a príprava analytických podkladov pre zriadenie Edukačno-misijného centra. 

Podnety z diskusie

V diskusii zaznelo niekoľko zaujímavých podnetov – potreba zjednotiť spôsoby prisluhovania Večere Pánovej v zmenených pandemických podmienkach, vyškoliť evanjelických duchovných na účinkovanie v online priestore, prehodnotiť výber cirkevných zborov, v ktorých sa realizujú televízne a rozhlasové prenosy Služieb Božích a vydať usmernenie ohľadne liturgického odevu kňazov pri bohoslužobných online prenosoch.

Ako problematické sa opakovane ukazuje porušovanie parochiálneho práva, nejasné podmienky pri uzatváraní zmiešaných manželstiev či krsty detí rodín žijúcich v zahraničí na miestach, kde absentuje evanjelický cirkevný zbor, na čo nadväzuje potreba pastorálnej starostlivosti o Slovákov – evanjelikov pracujúcich a žijúcich v zahraničí.  Jedna z tém diskusie sa týkala pozitív a negatív bohoslužobných online prenosov. Delegáti konventu sa zhodli na tom, že počet „lajkov“ pod statusom na facebooku zďaleka neodzrkadľuje kvality kazateľa v celej šírke jeho pastorálnej praxe. Konštatovali tiež, že internetový priestor, často nemilosrdný a krutý, vplýva na znižovanie pocitu vlastnej sebahodnoty a sebaúcty.

Konventuáli ocenili osobné stretnutia, ktoré iniciuje vedenie dištriktu s predsedníctvami seniorátov a ktoré sú platformou pre metodické riešenie konkrétnych tém. Ich význam si uvedomuje aj biskup Peter Mihoč, preto vyslovil zámer pokračovať v stretnutiach so zástupcami seniorátov aj v budúcnosti. Delegátov zaujímali predbežné výsledky sčítania obyvateľov, ktoré však doposiaľ Štatistický úrad SR ešte nezverejnil. V kuloároch šíriace sa informácie o prudkom prepade počtov tých, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k ECAV, sa preto pohybujú v rovine neoverených dohadov.

Voľby

Do rokovacieho poriadku Dištriktuálneho konventu boli zaradené aj voľby. O funkciu predsedu Školského výboru VD sa uchádzali dvaja kandidáti – Jana Bosáková, duchovná správkyňa na Evanjelickej spojenej škole v Martine a Dušan Havrila, farár v Košiciach -Meste. Tesným hlasovaním konventuáli do funkcie na nové volebné obdobie zvolili Janu Bosákovú. Funkcie predsedu Hospodárskeho výboru VD ako poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva v hospodárskych otázkach, sa vzdal Bohumil Mazák z CZ Košice- Terasa, v hospodárskom grémiu však bude pôsobiť aj naďalej ako jeho člen.

Evanjelické školstvo

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD, v diskusii k predloženej správe poukázal na problémy, s ktorými zápasí Evanjelická spojená škola v Červenici. Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny majú byť aj deti s viacnásobným postihnutím vzdelávané v lokálnych Centrách pre deti a rodinu, podľa miesta trvalého bydliska. „Žiaci s viacnásobným postihnutím potrebujú začlenenie do špeciálnych škôl, no o ich právach v súčasnosti rozhodujú riaditelia Centier pre deti a rodinu,“ podotkol M. Čurlík. V dôsledku vydaného usmernenia sa znížili počty žiakov na ESŠ v Červenici. Tento problém predstavitelia evanjelického školstva otvorili aj na stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom koncom augusta v priestoroch Dvorany Starého kolégia a informovali aj príslušnú štátnu tajomníčku MŠ VVaŠ SR. Konventuáli ocenili prácu Asociácie evanjelických cirkevných škôl, zriadenú synodou, ktorá aktívne vstupuje do rokovaní s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu MŠ VVaŠ SR.

Miroslav Čurlík tiež poďakoval cirkevným zborom VD, ktoré odvádzajú 2% z príjmov na Školský fond: „2% z príjmov odvádza aj Biskupský úrad VD a tieto prostriedky slúžia na rozvoj evanjelického školstva. Nemáme iné zdroje príjmov tak ako štátne školy.“ 

Ekonomika a hospodárenie

Anna Horenská, ekonómka Biskupského úradu VD, v Správe o hospodárení Východného dištriktu za rok 2020 konštatovala kladný hospodársky výsledok po zdanení 104 291,08 eur. Poukázala tiež na výpadok z príjmov z nájmu pre pandémiu Covid-19. Nájomníkom, ktorí mali problémy s úhradou nájomných nákladov kvôli zatvorenej prevádzke počas lockdownu, vypracoval BÚ VD individuálny splátkový kalendár.

Správu Revíznej komisie a Správu o stave majetku VD predložil Samuel Miško, vedúci BÚ VD. Konventuálov informoval o financovaní a priebehu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici, kde by mala byť od januára 2022 spustená prevádzka Diakonického domova Elim. Konvent Východného dištriktu schválil tiež zámer majetkovo-právneho vysporiadania pozemku VD pod budovou telocvične vo vlastníctve mesta na Jarkovej ulici, či už formou nájmu alebo zámenou parcely v identickej výmere. V závere konvent schválil úpravu rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.  

Bilancia uplynulého roka 2020 po duchovnej aj materiálnej stránke ukázala, že Východný dištrikt má nemálo dôvodov na vďačnosť, ku ktorej vyzval aj senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin v úvodnom zamyslení na základe biblického príbehu o uzdravení desiatich malomocných.

Biskup VD Peter Mihoč ocenil, že konvent VD prebiehal v dobrej a prajnej atmosfére, zúčastneným konventuálom (38) poďakoval za prejavenú dôveru. Nezakrýva si oči pred výzvami, ktoré dištrikt čakajú, ani netají obavy z toho, čo prinesie jeseň a či sa opäť dramaticky nezhorší pandemická situácia. Pozornosť konventuálov však upriamil na biblický text, z ktorého vychádzala aj  Správa biskupa za rok 2020 – L 12,32: „Neboj sa malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo“, a vyzval Východný dištrikt k dôvere v Božie vedenie.       

E. Mihočová

Dištriktuálna ofera pre Vyšnú Bocu

Dištriktuálna ofera pre Vyšnú Bocu

Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na svojom zasadnutí 3. septembra 2021 vyhlásilo, že Dištriktuálna ofera na rok 2021 bude určená na opravu kostola vo Vyšnej Boci. Predsedníctvo Východného dištriktu na základe tohto uznesenia vyhlásilo dištriktuálnu oferu na koniec septembra a začiatok októbra. Predsedníctva cirkevných zborov si tak môžu vybrať jeden z dvoch nasledujúcich termínov: 26. september 2021 alebo 3. október 2021.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov spojených s opravou evanjelického kostola vo Vyšnej Boci, ktorá je filiálkou cirkevného zboru Kráľova Lehota v Liptovsko-oravskom senioráte.

Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci z roku 1785 je národnou kultúrnou pamiatkou a postupne sa rekonštruuje od roku 2012, kedy bola obnovená veža formou jej repliky. V ďalších rokoch boli opravené krovy kostola a vymenená strešná krytina.  Vzhľadom na havarijný stav elektroinštalácie bola zrealizovaná jej komplexná rekonštrukcia a bol tiež zhotovený bleskozvod. V roku 2016 cirkevný zbor zrealizoval drenáž a prípojku dažďovej kanalizácie.  V minulom roku a v tomto roku sa na kostole vykonávali stavebné sanačné úpravy a reštaurátorské práce, pri ktorých reštaurátori objavili vzácne fresky.

Cirkevný zbor Kráľova Lehota je zložený zo štyroch dedín a patrí počtom veriacich k najmenším zborom Liptovsko-oravského seniorátu. Predsedníctvo zboru tvorí zborová farárka Viera Mosná a dozorca Milan Mrlian. Časť rekonštrukčných prác bola pokrytá z dotácie Ministerstva kultúry SR, zvyšok z vlastných zdrojov. Doposiaľ bolo preinvestovaných celkovo 279 000 eur. Nakoľko generálna oprava kostola cirkevný zbor finančne vyčerpala, žiada Východný dištrikt o finančnú pomoc na dokončenie stavebných a reštaurátorských prác.

Rekonštrukcia telocvične a školskej klubovne v ESŠ Prešov

Rekonštrukcia telocvične a školskej klubovne v ESŠ Prešov

Na Evanjelickej spojenej škole v Prešove 2. septembra 2021, na začiatku nového školského roka slávnostne otvorili zrekonštruované priestory telocvične a školskej klubovne.

Budova telocvične, ktorá  má viac ako sto rokov, prešla rozsiahlou rekonštrukciou vďaka finančnej dotácii od Ministerstva školstva VVaŠ SR, Prešovského samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry a zriaďovateľa školy Východného dištriktu ECAV.

Urbanistické riešenie navrhol prešovský architekt Ján Katuščák, ktorý tiež slávnostne prestrihol pásku na oficiálnom otvorení, a to za účasti Ivana Husára – štátneho tajomníka Ministerstva školstva VVaŠ, Milana Majerského – predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Ivana Eľka – generálneho biskupa ECAV, pedagogického zboru, zástupcov rodičov a ďalších pozvaných hostí. Stavebné práce na rekonštrukcii sa síce skončili už pred rokom,  no vzhľadom na pandémiu covid-19 a online vyučovanie sa telocvičňa nevyužívala. Aj z týchto objektívnych dôvodov sa oficiálne otvorenie obnovených priestorov presunulo až na september 2021.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý je zriaďovateľom školy, pripomenul stáročnú tradíciu evanjelického školstva v Prešove siahajúcu až do 17. storočia. Kontinuitu, ktorú hrubým spôsobom prerušil komunistický režim, sa podarilo obnoviť po Nežnej revolúcii založením Evanjelického kolegiálneho gymnázia, neskôr  Evanjelickej základnej a materskej školy. Všetky tri zložky dnes pôsobia pod spoločnou strechou Evanjelickej spojenej školy. Vyučovanie prebieha v historických priestoroch Nového kolégia, kde sa začalo  prvýkrát učiť presne pred 110 rokmi (1911).

Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 352-tisíc eur, a to aj vzhľadom na to, že objekt telocvične je definovaný ako národná kultúrna pamiatka.  Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, preto ocenil finančnú pomoc a podporu Ministerstva školstva VVaŠ (145 669 €), Prešovského samosprávneho kraja (150 000 €), Ministerstva kultúry (10 000 €), Gustav Adolf Werk (15 000 €)  a zriaďovateľa Východného dištriktu (30 700 €), vďaka ktorým sa mohla rekonštrukcia zrealizovať v oveľa väčšej miere, ako sa pôvodne plánovalo.

Súbežne s obnovou telocvične prebiehala v uplynulom roku na Evanjelickej spojenej škole v Prešove aj realizácia novej školskej klubovne na mieste, kde bol pôvodne pôjd a sklad. Klubovňa bude slúžiť najmä na výchovné a relaxačné aktivity. V súčasnosti je tu inštalovaná expozícia k projektu Prázdna stolička, zrealizovanom pri neslávnom výročí tzv. Židovského kódexu (1941).

E. Mihočová 

Foto – Dušan Majerník

Viac o projekte v septembrovom čísle mesačníka eVýchod

Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gelnica vypisuje súbeh na uprázdnenú kňazskú stanicu.

Cirkevný zbor patrí do Východného dištriktu ECAV a do Košického seniorátu.

Bohoslužobná reč je slovenčina.

V prípade manželského páru je k dispozícii aj CZ ECAV Švedlár.

Termín prihlásenia sa je 31.10.2021.

Prihlášky posielajte na adresu: Košický seniorát ECAV, Jesenského 1, 040 01 Košice.