Prezidentka Zuzana Čaputová na Prázdnej stoličke

Evanjelickú spojenú školu v Prešove vo štvrtok 25. apríla navštívila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pred budovou Nového kolégia ju za potlesku učiteľov a žiakov privítal riaditeľ ESŠ Marián Damankoš a za zriaďovateľa biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. V podkrovných priestoroch školskej klubovne pani prezidentka absolvovala komentovanú prehliadku expozície Prázdna stolička, ktorá mapuje a súčasníkom približuje pohnuté príbehy 103 židovských žiakov vylúčených z gymnázia počas 2. svetovej vojny. So židovskou piesňou „Ešet chajil“ – „Kto nájde ženu statočnú“ vystúpil spevácky zbor žiakov, študentov EKG a milovníkov židovskej kultúry pod dirigentskou taktovkou Mariána Bujnovského. Príbeh a okolnosti vzniku výstavy Prázdna stolička, ktorá má dnes už medzinárodný rozmer a videlo ju viac ako 3 000 návštevníkov, priblížila Ľudmila Kónyová – iniciátorka projektu v spolupráci s Miroslavom Čurlíkom, predsedom Školského výboru ECAV. Prezidentka Zuzana Čaputová označila projekt Prázdnej stoličky za ohromujúci: „Sú to príbehy, ktoré sú zviazané s týmto miestom a priestorom; s ľuďmi, ktorí študovali na tejto škole. Vďaka vám ich príbehy ožili a neskončili v zabudnutí. Môžeme sa z nich poučiť, vnášajú nové svetlo aj na problémy, ktorým čelíme v súčasnosti.“

foto – Dušan Majerník©Evanjelická spojená škola v Prešove

Viac v najbližších vydaniach EPST a eVýchodu