Staňte sa súčasťou rodiny Diakonického domova Elim

Diakonický domov Elim privíta svojich prvých obyvateľov v januári 2023. Ak uvažujete o tom, že sa stanete jeho súčasťou, prinášame Vám niekoľko praktických informácií. 

Ako teda postupovať, ak máte záujem byť klientom/klientkou Diakonického domova Elim?

Vybavenie si odkázanosti na sociálne služby
1. Choďte na Miestny úrad podľa adresy trvalého pobytu, na sociálny odbor a tam si vypýtajte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. (väčšina miestnych úradov má túto žiadosť k dispozícii na stiahnutie na svojej internetovej stránke). Táto žiadosť má zvyčajne dve časti. Prvú časť žiadosti vyplníte sami či za pomoci rodinného príslušníka, alebo požiadajte o pomoc pracovníka, ktorý vám formulár žiadosti dal. Prvá časť žiadosti obsahuje identifikačné údaje o vašej osobe.
2. Druhú časť žiadosti (tzv. Nález lekára) vyplní váš všeobecný obvodný lekár pre dospelých. Niektorí lekári na vyplnenie potrebujú niekoľko dní a za vyplnenie si účtujú administratívny poplatok. Je dobré, ak k žiadosti pripojíte aj posledné odborné správy lekárov – špecialistov, u ktorých ste sledovaní.
3. S vyplnenou „Žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa vráťte na príslušný miestny úrad, odovzdajte ho na podateľni alebo na sociálnom odbore. Miestny úrad má spravidla 30 dní na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Zvyčajne miestny úrad k vám pošle na návštevu svojho sociálneho pracovníka, aby vypracoval sociálny posudok, ktorý je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Sociálneho pracovníka bude zaujímať najmä vaše rodinné prostredie, sebaobslužné úkony, pri ktorých potrebujete pomoc.
5. Do 30 dní od podania vašej žiadosti vás bude miestny úrad kontaktovať, že máte vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Navrhujeme, aby ste si ho vyzdvihli osobne a dali hneď vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia. Tento originál rozhodnutia sa prikladá k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, resp. pri prijímaní klienta do zariadenia.
6. Toto Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu prináša finančný príspevok do zariadenia. Našim klientom sa môžete stať aj vtedy, ak toto rozhodnutie nemáte, stanete sa tzv. samoplatcom a do toho času, kým takéto právoplatné rozhodnutie nebudete mať.
7. Ak máte záujem o poskytovanie starostlivosti v našom zariadení, tu si môžete stiahnuť Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Odporúčame túto žiadosť priniesť na osobné stretnutie, ktoré si vopred prosím dohodnite.

Naše tipy:
– odporúčame Vám vybaviť si Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu skôr, môžete ho mať doma aj niekoľko mesiacov či rokov a v prípade, že sa rozhodnete stať sa klientom zariadenia pre seniorov, budete mať už rozhodnutie prichystané.
– v prípade, že ste osamotení a nemáte nikoho, kto by Vám pomohol, veľmi radi vám so všetkým potrebným pomôžeme !

Kontaktná osoba: Mgr. Samuel Miško, diakonia@vdecav.sk, 0918 828 042

POZÝVAME: Ámosove dni

POZÝVAME: Ámosove dni

Rok 2020 bol vyhlásený v ECAV na Slovensku za Rok cirkevného školstva. Odštartovali ich mládežnícke služby Božie v Prešove. Pandémia COVID 19 však prekazila mnohé aktivity tohto roka. Predsa sa však Východný dištrikt v spolupráci so Šarišsko – zemplínskym seniorátom, ESŠ v Prešove a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Prešove rozhodol pripraviť pri príležitosti 350. výročia smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského Ámosove dni. Začnú v piatok 23. 10. 2020 slávnostnou akadémiou  pri 10. výročí založenia Evanjelickej základnej školy v Prešove, ktorá je dnes súčasťou Evanjelickej spojenej školy. Pokračovať budú v sobotu 24. 10. 2020 Seniorátnym dňom Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, verejnou diskusiou na tému: Quo vadis vzdelávanie po 350 rokoch? a koncertom školského zmiešaného zboru Chorus Comenianus. Ámosove dni vyvrcholia slávnostnými službami Božími v nedeľu 25. 10. 2020 v evanjelickom Chráme svätej Trojice v Prešove a divadelným predstavením divadla EXODUS Tajomný labyrint v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súčasťou Ámosových dní bude aj knižná výstava o J. A. Komenskom. Bližšie informácie nájdete na www.vdecav.sk

Srdečne pozývame.

 

Zmena termínu Misijných dní VD

Zmena termínu Misijných dní VD

Milí bratia a sestry! 

V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na začiatku nového školského roka, a taktiež v súvislosti s dodržaním všetkých opatrení hlavného hygienika – v interiéri bude musieť byť pri všetkých aktivitách zabezpečené nosenie rúška a iné hygienické opatrenia – sme sa rozhodli preložiť podujatie nášho Východného dištriktu – Misijné dni VD 2020, ktoré sa malo konať v termíne 27. – 30. 8. 2020 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Podujatie sa presúva a spája sa s Rodinou konferenciou ECAV na Slovensku, ktorá sa bude konať v termíne 12 -15. 11. 2020 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch, samozrejme ak nám to umožní v danom termíne pandemická situácia na Slovensku. Môžete využiť aj túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Tým, ktorí už zaplatili účastnícky poplatok, budú peniaze vrátené a v prípade záujmu sa budú musieť nanovo zaregistrovať.  

Prajeme Vám všetkým požehnaný deň.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) a Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)

2% z dane pre Elim

2% z dane pre Elim

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku začína s rekonštrukciou budovy na Baštovej ulici 21 v Prešove, kde po ukončení prác vznikne Diakonický domov Elim, ktorý bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. Rekonštrukcia budovy je finančne náročná, preto vyzývame ochotných darcov, ktorí chcú podporiť tento dôležitý projekt, k darovaniu 2% zo zaplatenej dane. K darovaniu časti zaplatenej dane prosíme využite priložené tlačivo. Každý príspevok nám pomôže urýchliť tento projekt, preto Vám už teraz srdečne ďakujeme! 

 

Poďte s nami do Grazu

Poďte s nami do Grazu

Východný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva na Stretnutie kresťanov do Grazu

Stretnutie kresťanov je európskou udalosťou s dlhou tradíciou (od 1991). Protestanstské cirvi strednej Európy sa na takomto podujatí stretávajú každé tri roky, vždy v inej krajine. Ku stretnutiu kresťanov v Grazi v roku 2020 pozývajú evanjelické cirkvi v Rakúsku, a to evanjelická, reformovaná a metodistická, ako aj Rímsko-katolícka diecéza Graz-Seckau. Na tri dni sa mesto Graz zmení na ekumenické centrum dialógu. Návštevníci z 9 krajín a 18 cirkví sa stretnú „Tvárou v tvár„, aby sa podelili o svoju vieru, skúsenosti a záujem o druhých ľudí. Pre účastníkov bude pripravený bohatý program s rôznymi témami: klíma, migrácia, sociálna nerovnosť, digitalizácia, menšiny, spoločenský a cirkevný vývoj po roku 1989 a pod. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť na diskusiách, koncertoch, biblických hodinách, službách Božích, či workshopoch. Bohatý program bude pripravený pre všetky vekové skupiny vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa tohto podujatia zúčastňuje pravidelne a preto aj VD ECAV organizuje s finančnou podporou HfO zájazd z východného Slovenska. Pridajte sa k nám a zúčastnite sa tohto podujatia v termíne 2. – 5. 7. 2020. Veríme, že Pán Boh požehná toto stretnutie.

Termín zájazdu: 2. – 5. 7. 2020

Nástupné miesta: Bardejov, Prešov, Košice

Poplatok za zájazd zahrňuje: doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie podľa zvoleného variantu, vstupenka na podujatie, strava (piatok raňajky a večera, v sobotu plná penzia, v nedeľu raňajky)

Výška poplatku:

Dospelí – hotel/penzión                     119,-€
Dospelí – ubytovanie v súkromí        70,-€
Dospelí – karimatka, spací vak          57,-€

Mládež (14-20r.) – hotel/penzión                  102,-€
Mládež (14-20r.) – ubytovanie v súkromí     57,-€
Mládež (14-20r.) – karimatka, spací vak       47,-€

Deti (6-13r.) – hotel/penzión                         85,-€
Deti (6-13r.) – ubytovanie v súkromí            44,-€
Deti (6-13r.) – karimatka, spací vak              36,-€

Podrobný program podujatia nájdete na www.face2face.at

Prihlásiť sa môžete do 20. 2. 2020 emailom na diakonia@vdecav.sk.

Viac informácií o zájazde poskytne Mgr. Samuel Miško, tel.: 0918 828 042

KNIHA: Nový evanjelický kostol

KNIHA: Nový evanjelický kostol

KNIHA: Nový evanjelický kostol

Kolektív autorov: R. Porubän, N. Baráthová a J. Horváth        

Nový evanjelický kostol v Kežmarku má 125 rokov. Všetko o ňom sa dozviete v knižnej novinke, ktorú do života uviedli 17. decembra 2019 v hoteli Hviezdoslav.

Výstavba Nového evanjelického kostola v Kežmarku podľa projektu architekta dánskeho pôvodu Teofila Hansena bola doposiaľ opradená mnohými mýtmi a legendami. Zaujímavé fakty však vyplávali na povrch pri zostavovaní novej publikácie o tomto sakrálnom podtatranskom skvoste z pera autorského kolektívu – kežmarského farára Romana Porubäna, historičky Nory Baráthovej a zborového dozorcu Jozefa Horvátha. Kniha obsahuje doposiaľ nepublikované dobové dokumenty – staré fotografie, korešpondenciu či projektovú dokumentáciu. Origináli sú verejnosti sprístupnené do konca februára v Lyceálnej knižnici v rámci výstavy pod kuratelou Kataríny Slávičkovej. Verejná prezentácia knihy Nový evanjelický kostol sa konala v utorok 17. decembra 2019 v priestoroch hotela Hviezdoslav.

Je predovšetkým strhujúcim príbehom o odvahe kežmarských evanjelikov, ktorí sa v dôvere voči Pánu Bohu pustili do ohromujúceho diela, aj keď nemali dostatok finančných prostriedkov.

Publikácia Nový evanjelický kostol v Kežmarku vyšla na 159. stranách vo vydavateľstve JADRO a v grafickej úprave Jaroslava Šlebodu. V prípade záujmu si ju môžete zakúpiť na farskom úrade v Kežmarku alebo v niektorom z kežmarských evanjelických kostolov.

-emi-

FOTO – prezentácia: Ondrej Miškovič

Viac o Novom evanjelickom kostole v januárovom čísle mesačníka eVýchod a týždenníku EP č. 2/2020

Stretnutie konfirmandov GES

Stretnutie konfirmandov GES

Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13-teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov to bol požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu. Uskutočnilo sa v piatok 13. decembra 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  Konfirmandi, ktorí sa zúčastnili na konfivíkendovke, už dlhšiu dobu túžili po spoločnom stretnutí, a tak sa farári z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Štítnik a Rožňava spojili a pripravili pre svojich konfirmandov zaujímavé stretnutie. V úvode dorasťákov pozdravila farárka Ľubica Olejárova a privítala ich na pôde cirkevného zboru Rožňava. Po jej modlitbe nasledovala „spoveď“ nového brata kaplána Petra Hlavatého, ktorý okrem iného vyznal, že si „život bez Pána Ježiša nevie predstaviť“. Pre dorastencov pripravil aj tému: Koho „followuješ“ ty? V téme zdôraznil, že dnes každý túži po „lajkoch“, ale najviac „lajkov“ v našom živote  má mať Pán Ježiš Kristus. Celé stretnutie hrou na gitare sprevádzal  senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin. Spoločné hry na záver pripravili farárky Martina Gdovinová a  Lucia Fagová. Viac ako 30 konfirmandov spoločne chválilo Pána Boha, modlilo sa, tvorilo jedno veľké spoločenstvo a my veríme, že takéto stretnutia sa v Gemerskom senioráte budú organizovať aj naďalej.

Jana Ilčisková,
zborová farárka v Štítniku a predsedníčka seniorátneho Vnútro-misijného výboru

Otvorili bránu Kráľovi slávy

Otvorili bránu Kráľovi slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu, 22. decembra 2019, sa evanjelický chrám v Závažnej Porube zaplnil do posledného miesta. Brat farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my Ho čakáme ako nášho Spasiteľa… Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Služby Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi skladbami a mladí hudobníci koledami. Verše o Vianociach v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konfirmandi zas uviedli biblický príbeh o narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka Mackovie s detským zborom zaspievali pieseň Aleluja. Na záver zaznela Tichá noc s textom podľa Evanjelického spevníka v podaní talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje na konfirmáciu. Pôsobivé vystúpenie detí a mládeže zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

Text a foto: Dušan Migaľa

Mystérium Vianoc

Mystérium Vianoc

V predaji decembrové číslo mesačníka eVýchod

Viete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu. V rozhovore jej príbeh predstavuje majiteľka Viktória Balarová a čitatelia sa môžu zapojiť aj do súťaže o sladkú čokoládovú výhru.

  • O tom, ako vianočné sviatky prežíva evanjelická farárka v službe, sme sa rozprávali s Emíliou Velebírovou
  • Kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák predstavuje svoju najnovšiu knihu: Pontyho hora
  • Psychológ Adam Grant rodičov učí, že výchova a vedenie detí k empatii je viac, ako vynikajúce výsledky v škole
  • Tvoriví čitatelia sa môžu realizovať pri výrobe ozdôb na vianočný stromček technikou macramé
  • S adventom a Vianocami súvisí svedectvo Branislava Páleša z cirkevného zboru Háj
  • Lucia Calvo pripravila recept na škoricové sušienky
  • Na cestu do Betlehema pozývame s knihou Vianočné mystérium v preklade evanjelika Milana Žitného
  • Vrátili sme sa tiež k Akadémii November ‘89 s jej režisérkou a scenáristkou Ľudmilou Kónyovou

 

Redakcia EV čitateľom želá, aby si počas tohtoročných vianočných sviatkov „pripomínali divy, ktoré Boh konal“ – 1Krn 16,12, najmä ten najväčší div, keď prišiel na svet vo svojom Synovi.

Objednávky a predplatné mesačníka eVýchod cez online formulár : www.evychod.sk alebo na tel. čísle: 0918 / 828 312. Predplatné na rok 2020: 24 € / 12 čísel.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole:

Celkový počet konventuálov: 9126
Mgr. Katarína Hudáková získala:  4234 hlasov
Mgr. Peter Mihoč  získal: 4390 hlasov  

Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD na funkčné obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč.

Spracoval: Mgr.Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD, Prešov