Poďte s nami do Grazu

Východný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva na Stretnutie kresťanov do Grazu

Stretnutie kresťanov je európskou udalosťou s dlhou tradíciou (od 1991). Protestanstské cirvi strednej Európy sa na takomto podujatí stretávajú každé tri roky, vždy v inej krajine. Ku stretnutiu kresťanov v Grazi v roku 2020 pozývajú evanjelické cirkvi v Rakúsku, a to evanjelická, reformovaná a metodistická, ako aj Rímsko-katolícka diecéza Graz-Seckau. Na tri dni sa mesto Graz zmení na ekumenické centrum dialógu. Návštevníci z 9 krajín a 18 cirkví sa stretnú „Tvárou v tvár„, aby sa podelili o svoju vieru, skúsenosti a záujem o druhých ľudí. Pre účastníkov bude pripravený bohatý program s rôznymi témami: klíma, migrácia, sociálna nerovnosť, digitalizácia, menšiny, spoločenský a cirkevný vývoj po roku 1989 a pod. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť na diskusiách, koncertoch, biblických hodinách, službách Božích, či workshopoch. Bohatý program bude pripravený pre všetky vekové skupiny vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa tohto podujatia zúčastňuje pravidelne a preto aj VD ECAV organizuje s finančnou podporou HfO zájazd z východného Slovenska. Pridajte sa k nám a zúčastnite sa tohto podujatia v termíne 2. – 5. 7. 2020. Veríme, že Pán Boh požehná toto stretnutie.

Termín zájazdu: 2. – 5. 7. 2020

Nástupné miesta: Bardejov, Prešov, Košice

Poplatok za zájazd zahrňuje: doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie podľa zvoleného variantu, vstupenka na podujatie, strava (piatok raňajky a večera, v sobotu plná penzia, v nedeľu raňajky)

Výška poplatku:

Dospelí – hotel/penzión                     119,-€
Dospelí – ubytovanie v súkromí        70,-€
Dospelí – karimatka, spací vak          57,-€

Mládež (14-20r.) – hotel/penzión                  102,-€
Mládež (14-20r.) – ubytovanie v súkromí     57,-€
Mládež (14-20r.) – karimatka, spací vak       47,-€

Deti (6-13r.) – hotel/penzión                         85,-€
Deti (6-13r.) – ubytovanie v súkromí            44,-€
Deti (6-13r.) – karimatka, spací vak              36,-€

Podrobný program podujatia nájdete na www.face2face.at

Prihlásiť sa môžete do 20. 2. 2020 emailom na diakonia@vdecav.sk.

Viac informácií o zájazde poskytne Mgr. Samuel Miško, tel.: 0918 828 042