Súťaž v robotike

VEX ROBOTICS CHALLENGE CHAMPIONSHIP

Dňa 25. januára 2020 o 9,00 hod. sa v budove školy Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach uskutoční medzinárodné kolo súťaže v robotike VEX ROBOTICS CHALLENGE CHAMPIONSHIP. Súťaž organizuje škola pod vedením amerického lektora Edwarda Johna Patricksa BS., ktorý na škole pôsobí od septembra 2019 ako učiteľ anglického jazyka. V súťaži si zmerajú sily tri družstvá žiakov Evanjelického gymnázia J. A. Komenského so štrnástimi žiakmi z Parnu May School v Estónsku. Žiaci budú súťažiť v kategóriách VEX IQ a VEX EDR.

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského je v USA registrované ako jediné gymnázium na Slovensku, ktoré má výhradné právo používať roboty VEX. Americký učiteľ Edward John Patricks BS. pripravuje žiakov školy na súťaž v rámci Robotického krúžku v popoludňajších hodinách. Záujem žiakov o robotiku a úspechy, ktoré žiaci školy dosahujú v školských zápasoch, ho veľmi tešia a motivujú k ďalšej práci.

Ďalšie kolo medzinárodného kola súťaže v robotike VEX ROBOTICS CHALLENGE CHAMPIONSHIP sa v budove školy Evanjelického gymnázia J. A. Komenského uskutoční 29. februára 2020.

Po úspešnom umiestnení sa v tejto súťaži môžu žiaci postúpiť na VEX ROBOTICS CHALLENGE CHAMPIONSHIP v USA, ktoré sa uskutoční v termíne 22.4. – 28.4.2020 v Louisville, štát Kentucky, v USA.

Sandra Mrázová,

zástupkyňa riaditeľa

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského