Voľné pracovné miesta v ESŠ v Martine

Voľné pracovné miesta v ESŠ v Martine

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

Učiteľ/ka geografie v kombinácii – biológia/matematika na 2. stupni ZŠ

Náplň práce – vyučovanie geografie v kombinácii s biológiou alebo matematikou na plný úväzok.

Nástup do práceod 1.9.2021, pracovná zmluva na dobu  určitú do 31.08.2021 počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Jazykové znalosti – Anglický jazyk:  B1 alebo B2.

Počítačové znalosti – schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     – kvalifikované vyučovanie žiakov

     – ovládanie didaktiky vyučovania na druhom stupni základnej školy

     – vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     – ochotu a schopnosť viesť mimo-vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie

     – vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku

     – aktívne používanie anglického jazyka výhodou 

     – jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

     Zoznam vyžadovaných dokladov

     – doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom…)

     – iné získané Osvedčenia, Certifikáty …

      – zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     – doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     – doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     – lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     – potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

 

Učiteľ/ka matematiky na gymnáziu

Náplň práce – vyučovanie matematiky na bilingválnom gymnáziu.

Nástup do práce01.09.2021, pracovná zmluva na dobu určitú na 12 mesiacov počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Jazykové znalosti – Anglický jazyk:  B1 alebo B2, úroveň C1, C2 výhodou.

     Počítačové znalosti – schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

 

Ďalšie očakávania 

     – kvalifikované vyučovanie žiakov

     – ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole

     – vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     – jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

Zoznam vyžadovaných dokladov

     – doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom…)

     – iné získané Osvedčenia, Certifikáty …

      – zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     – doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     – doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     – lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     – potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

Sto rokov moderných dejín ECAV na Slovensku

Sto rokov moderných dejín ECAV na Slovensku

V pondelok 18. januára 2021 uplynulo presne 100 rokov, čo sa v evanjelickom kostole v Trenčíne začala synoda, teda najvyššie zákonodarné zhromaždenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Tento dátum považujeme za začiatok existencie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania mimo rámca Uhorska, v Československu a na Slovensku. Dovtedy mala evanjelická cirkev za sebou štyristoročnú históriu v Uhorsku.

V Bratislave, 18.1.2021, autor: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

     S vďačnosťou voči Pánu Bohu v spomienkach sledujeme a s obdivom hodnotíme dielo otcov synody v Trenčianskych Tepliciach. Myslíme na trenčiansko-teplickú synodu a uvedomujeme si, že počnúc tuhou zimou 1921 prešla naša cirkev stými rokmi svojej veľmi dramatickej modernej histórie.

Bolo to storočie, v ktorom bola celá naša civilizácia svedkom nebývalých zmien vo vede a technike, v politike, v podobe spoločnosti a života. Sme slabými ľuďmi, úbohými hriešnikmi, avšak milovaní nekonečnou láskou večného a dokonalého Boha, ktorá sa nám odkryla v osobe a kríži Ježiša Krista. To je najväčší objav a poklad nášho života! Aby ľudia poznali a prijali práve toto, či už v prostredí cirkvi alebo mimo nej, tomuto cieľu napokon chcela poslúžiť aj pamätná, storočná synoda. Slovenskí evanjelici o tento cieľ zápasili už počas štyroch storočí pred ňou i storočie po nej. Zápasia oň i dnes. A určite budú i ďalej, pokiaľ bude trvať čas milosti a cirkev bude ponechaná na tomto svete ako ľud patriaci Kristovi a nesúci Krista.

     Milí evanjelici, dovoľujem si vám úprimne bratsky blahoželať k historickému míľniku, na ktorom spoločne zastala široká rodina členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V dojatí si uvedomujeme, že napriek obyčajnosti týchto chvíľ v súčasnej pandemickej situácii môžeme v súkromní svojich sŕdc a myslí prežívať niečo veľmi výnimočné: uvedomenie si, čo vzácne Boh dal a čím požehnal naše spoločenstvo počas celých päťsto, či počas ostatných, moderných sto rokov jeho histórie. Buďme dnes verní. Žime jednoduchý, ale jasný kresťanský život povedomých evanjelikov. Svedčme o Božom diele spásy v Ježišovi Kristovi. Slúžme láskou v mene Kristovej lásky. Milujme a budujme svoje spoločenstvá a pozerajme s odvahou viery a s nádejou do budúcnosti.

     Súčasťou osláv je aj nový internetový portál, www.evanjelici.sk, na ktorý vás srdečne pozývame. Motto týchto dní znie: „Veríme srdcom.“

LINK na celý text: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/ste-vyrocie-synody-v-trencianskych-tepliciach

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, vychádzame z Biblie a z našich Symbolických kníh. Naším poslaním je šíriť evanjelium, poskytovať duchovnú aj diakonickú starostlivosť, viesť k vzájomnej úcte, podpore a tolerancii.

Vyšlo decembrové číslo eVýchodu

Vyšlo decembrové číslo eVýchodu

V tichom adventnom čase prichádza do poštových schránok čitateľov decembrové číslo eVýchodu, tento rok aj s drobným darčekom – nástenným liturgickým kalendárom z grafickej dielne Martina Melišíka. Na obálke ochutnávka insitného umenia majstra Jána Glózika z Kovačice. Z obsahu čísla vyberáme:

 • EDITORIÁL: Vianoce ako nikdy predtým – Marián Damankoš
 • HOMÍLIA: Kde je naše miesto? – Marián Kaňuch
 • PRÍBEH: Nocľažník od výťahu
 • ROZHOVOR: Miloš a Zuzana Kožlejovci o adopcii:„Život bez detí sme si nevedeli predstaviť.“
 • PRÍBEH: Vtedy sú Vianoce…
 • REPORTÁŽ: Útulok Dom na polceste
 • MINI ROZHOVOR: „Vianočné dieťa“ – biskup Východného dištriktu
 • KNIHA: Snehová sestra – Maja Lunde
 • TÉMA: Budeš, či nebudeš sám? – Jaroslav Petro
 • KULTÚRA: Timrava a jej Ťapákovci na doskách Divadla Jonáša Záborského
 • PORTRÉT: Pavel Uhorskai, prvý porevolučný generálny biskup
 • REPORTÁŽ: Súboj o značku šampióna – MUVINA 2020
 • ROZHOVOR: Fedor Malík – vinár a cestovateľ:„O láske k Modre, protestantskému povedomiu a našim viniciam.“
 • FILM: Zlom
 • RECEPT Z FARY: Perníkový cheesecake
 • TVORBA: Sójové sviečky s dreveným knôtom
 • HUDBA: Sima Martausová – Červené polia

Evanjelický posol spod Tatier so špeciálnou prílohou

Evanjelický posol spod Tatier so špeciálnou prílohou

V utorok 15. decembra 2020 vychádza posledné tohtoročné číslo Evanjelického Posla spod Tatier. Toto číslo obsahuje špeciálnu prílohu – retro vydanie prvého Evanjelického posla spod Tatier z roku 1910. Na záver roku, počas ktorého sme oslavovali 110. ročník EPST, vás tak chceme potešiť pohľadom na jeho úplný začiatok. Prvé číslo vyšlo 4. decembra 1910 s adventným obsahom. V tomto retro vydaní sme zachovali všetky jeho texty, aj grafické prvky. Nech je pre vás príjemným obzretím sa do minulosti.

Túžime však hľadieť aj do budúcnosti Posla a pozývame vás k jeho ročnému alebo polročnému predplatnému. Podrobné informácie o predplatnom Posla, a samozrejme, aj Cirkevných listov a Dúhy, sa dozviete na stránke: www.tranoscius.sk/periodika

Predplatné môžete aj darovať svojim blízkym a dopriať im tak dobré čítanie počas celého roka 2021.

V aktuálnom dvojčísle Posla 51-52/2020 nájdete adventné zamyslenia, rozhovory, správy z diania v cirkvi aj z oblasti ekumény, literárnu prílohu, ale aj pozvánku na sledovanie „betlehemskej hviezdy“ na nočnej oblohe.

Prijmite naše úprimné pozvanie a kúpte si nové číslo Posla vo vašom kostole alebo novinovom stánku. Veríme, že pre vás bude požehnaným čítaním počas adventu a vianočných sviatočných dní.

 

Redakcia Posla ďakuje za priazeň čitateľov, zborov, prispievateľov, priaznivcov a duchovných v končiacom roku 2020, ktorý bol ťažký, plný výziev a skúšok, ale ich prekonávaním priniesol aj množstvo požehnania, nápadov a spolupatričnosti. Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a s nádejou voči Spasiteľovi sa chceme pozerať do budúceho roku. Nech je pokojnejší a veselší. Nech si v ňom nájdeme viac času na službu Pánovi a blízkym a nech nad nami trvá milosť nášho Pána.

Redakcia EPST

Pastiersky list k Reformácii 2020

Pastiersky list k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.

 

Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“

Prečítaný verš a celá 15. kapitola 1. listu korintským kresťanom je výzvou k pevnosti a stálosti vo viere v evanjelium. Jeho jadro pripomína apoštol slovami v treťom a štvrtom verši: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“

Následne rozvíja toto evanjelium silným dôrazom na vzkriesenie: „Ak Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera.“ (v. 17)

Veriť v Pána Ježiša Krista, v jeho smrť a vzkriesenie znamená istotu. Istotu života a záchrany. Tak veľmi ju potrebujeme, zvlášť v týchto neistých časoch. Základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. Ono je istotou, je stále, nemenné, zostáva naveky. Táto zakotvenosť nám umožňuje byť otvorení a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti.

Pomenujme tri z nich.

Pandémia koronavírusu nám stále zreteľnejšie ukazuje, že život cirkvi sa mení. Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. Je to situácia vynútená okolnosťami, ale zároveň zisťujeme, aký je to silný nástroj zvestovania evanjelia. Nemusíme ho tak vnímať iba ako náhradu za bežné stretnutia, ale ako príležitosť a výzvu k šíreniu zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi všetkým ľuďom, až do posledných končín zeme.

Chceme vás však zároveň vyzvať a poprosiť, aby ste nezabúdali na svoje spoločenstvá a aby ste ich neopúšťali. Aby hneď keď to bude možné, ste sa do nich vrátili s novým odhodlaním a nasadením pre šírenie evanjelia a s novou odvahou vyjsť s jeho posolstvom aj mimo chrám. Chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí využívajú súčasné možnosti technológií na to, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami.

Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý schválila synoda našej cirkvi. Prinesie zmeny. Jeho uskutočňovanie v praxi bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať. Viac ako o financovanie pôjde o charakter našej cirkvi do budúcnosti. Dokážeme udržať pracovníkov na Božom diele a spoločnú službu a rozvíjať ju, alebo budeme musieť iba šetriť za každú cenu a zredukovať čo sa dá?

Prijmite prosím aj túto zmenu ako príležitosť nastaviť našu cirkev do budúcnosti správnym spôsobom.

Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva. Chceme vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby neprehliadali výzvy k dobrovoľníckej pomoci súvisiacej s pandémiou. Možností je veľa. Ukážme, že dokážeme o láske, milosrdenstve a obetavosti nielen rozprávať, ale aj niečo spraviť. Toto pozvanie je zároveň pre všetkých, samozrejme pri zvážení zdravotných rizík a zachovaní bezpečnostných opatrení. Ukážme, že aj v týchto neľahkých časoch vieme dbať viac na druhých, ako na seba.

Buďme pevní, neklátiví. Skrze Pána Ježiša Krista máme víťazstvo, máme život. Ako On bol vzkriesený z mŕtvych, aj my budeme žiť.

Prajeme vám takúto vieru, aby ste ňou prekonávali každý strach, osamelosť, stres, chorobu, únavu, frustrácie, utrpenie. Modlíme sa za vás, za našu cirkev aj celú situáciu spôsobenú koronavírusom a prosíme, aby ste zostali verní a vytrvalí aj na modlitbách. Pán Ježiš je víťaz,

On žije, aj my budeme žiť.

 

    Ján Hroboň                                      Ivan Eľko                                           Peter Mihoč

biskup ZD ECAV                            gen. biskup ECAV                               biskup VD ECAV