Charitatívny koncert „Očami srdca“

Charitatívny koncert „Očami srdca“

Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konal charitatívny koncert „Očami srdca“ na podporu krajín postihnutých vojnovými konfliktami.  Výťažok z finančnej zbierky vo výške 16-tisíc eur bude tentoraz použitý na organizáciu letných táborov pre deti z  Buče a Hostomeľu na vojnou zmietanej Ukrajine. Ocenenie – Krištáľový kríž za Východný dištrikt prevzal biskup Peter Mihoč.

Cyklus benefičných koncertov Očami srdca má už dlhoročnú tradíciu – Ústredie Ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky  ho organizuje od roku 2019. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je bieloruská klaviristka Natália Sklarenko, dlhodobo žijúca na Slovensku. Ani tento rok nemohol koncert vynikajúcej klaviristky chýbať. Sonátu h-mol Franza Liszta zahrala naspamäť, a pritom stihla sledovať na LED obrazovke  vizualizáciu,  čo je úplne výnimočné,“ podčiarkol Ján Juráš z občianskeho združenia Ars ante portas, ktoré zastrešuje umeleckú zložku podujatia.

Umenie sa dotýkalo sŕdc

Klasickú hudbu doplnilo vystúpenie tanečného páru – Denisa Šeďová a Matheo Segrini Rocona – s digitálnou vizualizáciou Lux Aeterna v pozadí. Hudba a tanec na  pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu otvárali srdcia a právom zožali mimoriadny aplauz. Vojenská dychová hudba Ozbrojených síl a zborov SR, doplnená o sólový spev, vystúpila pod taktovkou  Jozefa Hepnera. Umelecké vstupy striedali modlitby, biblický príhovor a požehnanie, ktoré udelil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Benefícia mala aj výtvarnú zložku vo forme výstavy Military Art.

Ján Juráš priznáva, že po dvoch rokoch pandémie nie je jednoduché angažovať umelcov, ochotných vystúpiť bez nároku na honorár, keďže väčšinu z nich pandémia pripravila o zdroj príjmu a živobytie. „Vždy sa však nájdu takí, ktorí vďačne zahrajú aj za nízky honorár alebo zdarma,“ uviedol v rozhovore pre redakciu Slovenského rozhlasu. Je však rád, že sa už pandemická situácia stabilizovala a koncerty sa opäť môžu konať.

Vojaci a farári v uniformách

Záštitu nad benefičným večerom 21. apríla prevzal sám minister obrany Jaroslav Naď, osobne sa na ňom zúčastnil aj náčelník generálneho štábu SR Daniel Zmeko – obaja evanjelického vierovyznania. Na príprave programu participovala Vojenská podporná nadácia,  čestná stráž ozbrojených síl a zborov slávnostne priniesla zástavu Slovenskej republiky. Prekvapilo vystúpenie duchovných a zamestnancov  Ústredia EPS s piesňou „Úžasná milosť“.

Ján Juráš si spoluprácu s vojakmi a kňazmi v uniformách pochvaľuje: „Mnohí z nich pôsobili na misiách v zahraničí, preto najlepšie vedia, na aké účely treba výťažok zo zbierky použiť.“ V roku 2019 išla pre potreby jednej konkrétnej školy v Afganistane, kde sa na misii zúčastnili viacerí duchovní v uniforme.

Krištáľový kríž

V emotívnom videu sa z veľkého plátna účastníkom benefičného koncertu prihovoril aj Ján Molčan, farár v Partizánskej Ľupči, kde cirkevný zbor v spolupráci so samosprávou poskytol strechu nad hlavou 92 utečencom.

Generálny duchovný Viktor Sabo následne na koncertnom pódiu rozhlasu  vybraným osobnostiam udelil Krištáľový kríž za mimoriadne a prvotné humanitárne úsilie po vypuknutí vojny na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy. Za Východný dištrikt ECAV ocenenie prevzal biskup Peter Mihoč.

Zbierka pre Buču a Hostomeľ

Priamo na koncerte jednotlivci vyzbierali  5 618 eur, ku ktorým Vojenská podporná  nadácia pridala  10 582 eur.  Použité budú na úhradu nákladov spojených s organizáciou terapeutického tábora pre deti z Buče a Hostomeľu, vo vojnou zasiahnutej Kyjevskej oblasti.  Pôjde o tri 12-dňové turnusy, na ktorých sa zúčastní po 15 detí.

Do danej lokality ministerstvo obrany SR zaslalo taktiež humanitárnu pomoc. Jej obsah okrem iného tvorilo aj 1 000 ks hygienických balíčkov a 1 780 lekárničiek z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Humanitárnu pomoc na ukrajinskej strane koordinuje otec Bohdan Tymoshenko z pravoslávnej farnosti. Ministerstvo s ním spolupracovalo už v roku 2015 pri pomoci Donbasu po anexii.

Je to snáď len kvapka v mori, ale aspoň čiastočne pomôže zmierniť utrpenie a dopady vojny na  nevinných obyvateľoch nášho východného suseda, ktorý už viac ako tri mesiace čelí vojenskej agresii Ruskej federácie. Žiaľ, jej obeťami je aj nemalý počet detí, ktoré prišli o život, utrpeli zranenia, psychickú traumu alebo sa z nich stali vyhnanci odkázaní na pomoc iných.  

E. Mihočová

foto: Peter Sobek

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Naši predplatitelia už odpoveď poznajú. Áno, Posol je na ceste k tým, ktorí sú jeho predplatiteľmi. V novom čísle EPST je vložená poukážka na predplatenie novín. Pozývame tak k opätovnému predplateniu našich doterajších predplatiteľov a rovnako aj ďalších, ktorým záleží na službe, ktorú Posol do cirkvi prináša a tiež na vydavateľstve Tranoscius. Nový Posol prináša poslednú časť série, ktorá odpovedala na otázku Kto je Ježiš Kristus, pokračovanie čítania o Abrahámovi, informácie z Generálneho presbyterstva s výsledkami volieb generálneho dozorcu aj s čiastkovými výsledkami zo seniorátov. Toto číslo Posla prináša množstvo informácií zo zahraničia, zamyslenia, modlitebné výzvy a rôzne správy z diania v evanjelickej cirkvi. Tešíme sa z nového čísla a ponúkame ho aj vám.

Dokážeme spolu viac!

Dokážeme spolu viac!

Učitelia Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši iniciovali originálny športový projekt spojený s benefičnou myšlienkou – počas štyroch dní – od 25. do 28. apríla prešli formou behu alebo na bicykli 800-kilometrovú trasu z Bratislavy do Červenice, aby tak symbolicky spojili evanjelické školy po celom území Slovenska a vyzbierali finančné prostriedky na prestavbu sociálnych zariadení  v Evanjelickej spojenej škole internátnej pre hendikepované a hlucho-slepé deti. Každý súťažiaci pri registrácii uhradil účastnícky poplatok vo výške 7 eur, určený práve na tento účel.

Počas štyroch dní postupne prešli športoví nadšenci, učitelia a priatelia mikulášskej evanjelickej školy, či už v teniskách alebo na svojom bicykli,  partnerské evanjelické školy v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Tisovci, Švábovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Košiciach a Prešove, aby napokon dosiahli vytýčený cieľ v Červenici. Na štartovaciu čiaru pri Evanjelickom lýceu v Bratislave sa postavil aj športovec a tréner Maroš Molnár, verejnosti známy z reality šou Extrémne premeny.

Po štyroch dňoch posledný z celkovo piatich športových tímov spolu s riaditeľkou ESŠ v L. Mikuláši Jankou Chaloupkovou dorazil do cieľovej rovinky – do Červenice, kde odovzdali symbolický šek na rekonštrukciu kúpeľne.  Iveta Krajčirovičová, riaditeľka internátnej spojenej školy neskrývala prekvapenie, že sa podarilo doposiaľ vyzbierať až 3 355 eur a priznala, že očakávali oveľa nižšiu čiastku. K vyzbieranej sume ešte pribudne výťažok z predaja produktov firmy Fusakle – ponožiek, čelenky, multifunkčnej šatky – z kolekcie Pomáham s motívom zbierka: Dokážeme spolu viac.

Do športovo-benefičného projektu, ktorý vzišiel z nápadu pani učiteľky Slávky Mlynčekovej, sa celkovo zapojila takmer stovka bežcov a cyklistov. Projekt sa stal  jedným z viacerých podujatí pri 20. a 30. výročí založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši. Symbolické ceny najaktívnejším športovcom a všetkým školám, ktoré sa do zbierky zapojili, odovzdali v piatok 29. apríla v rámci podujatia Vivat Georgius Tranoscius v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, a to za účasti generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. Titul najšportovejšia škola roka získala  práve evanjelická škola z Liptova.

E. Mihočová

Viac o podujatí v Evanjelickom posli spod Tatier 12/2022

Vivat Georgius Tranoscius

Vivat Georgius Tranoscius

Medzinárodná súťaž duchovnej tvorby mladých autorov – Vivat Georgius Tranoscius sa konala 29. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v L. Mikuláši, ktorá je vyhlasovateľom súťaže. Podľa riaditeľky Janky Chaloupkovej je cieľom podujatia „transformovať odkaz velikána Juraja Tranovského mladej generácii a zároveň hľadať nových pokračovateľov, ktorí tak ako Tranovský dokážu formovať ducha mladého človeka“. Hlavná téma 8. ročníka súťaže vychádzala z motta osláv 20. a 30.  výročiu založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši – krátky, ale výstižný text z proroka Izaiáša 6,8: „Tu som ja, pošli mňa.“

Súťaž prebieha v troch základných kategóriách: duchovná poézia a próza; duchovná pieseň; výtvarná, fotografická a filmová tvorba.  Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín, pričom do kategórie duchovnej piesne sa môžu zapojiť len gymnazisti. Umelecké diela hodnotí odborná porota, ktorá každoročne prihliada nielen na obsahovú stránku, ale aj na aktuálnosť témy, originalitu nápadu a technické zvládnutie.

Umelecky nadaných študentov generálny biskup ECAV Ivan Eľko uistil o tom, že to, čo robia, má zmysel: „Keď hrám na hudobný nástroj, spievam, píšem, maľujem, fotím – vykonávam tvorivé dielo.“ Symbolické ceny víťazom odovzdal primátor mesta L. Mikuláš Ján Blcháč a riaditeľka školy Janka Chaloupková: „Vážime si ocenených prispievateľov, ktorí svojimi darmi a talentmi ukazujú hĺbku mladej generácie, ktorá neprišla ani počas pandémie o cit.“ Poďakovala tiež koordinátorke súťaže – Viere Brtišovej, učiteľke anglického jazyka a náboženstva.

Aj tento rok Vivat Tranoscius teda naplnil svoje poslanie: prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt, ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

E. Mihočová

Viac o súťaži v júnovom vydaní mesačníka eVýchod

FOTO: Nina Mihočová

Ordinácia novokňazov v Magdeburgu

Ordinácia novokňazov v Magdeburgu

Biskup Peter Mihoč zastupoval ECAV na Slovensku pri  ordinácii novokňazov v nemeckom Magdeburgu. V nedeľu 8. mája, 3. nedeľu po Veľkej noci v magdeburskom Dóme sv. Maurícia a Kataríny krajinský biskup Friedrich Kramer ordinoval 16 mužov a žien, a to za účasti predsedníctva EKM – Evanjelických cirkví stredného Nemecka. Pred samotným aktom zaznela dialogická kázeň biskupa Kramera a regionálneho biskupa Bernharda Scholza – zhromaždeniu v Dóme sa prihovárali striedavo spred oltára a kazateľnice. Pri akte skladania rúk každého novokňaza sprevádzal asistent – blízky človek, ktorý držiac za plece do služby vyprevadil biblickým citátom.

V magdeburskej katedrále zaznel aj biblický text v slovenčine z Listu apoštola Pavla do Ríma 12,9 – 18. Biskup Mihoč pripomenul, že v dnešnej sekulárnej dobe už vôbec nie je samozrejmosťou, ak cirkev vysiela do služby nových služobníkov. V príhovore na základe 3. listu Jánovho 1, 1 –  6 zdôraznil, že v dnešných časoch, kedy sa šíria dezinformácie, konšpirácie a propaganda, je veľmi vzácnou hodnotou pravda. Je dôležité pravdu hľadať, zvestovať a bojovať za ňu. Novokňazom prial, aby vo svojej službe „chodili v pravde a s Pravdou“.

Program ukončila spoločná pieseň, ktorú hrou na gitaru sprevádzal biskup Kramer a hrou na klarinet biskup Scholz. Finančná zbierka z ordinácie bola  určená pre potreby hudobnej práce v cirkevnom zbore pri magdeburskom Dóme. Po občerstvení na slnečnom zelenom nádvorí program pokračoval opäť v katedrále, kde Friedrich Kramer novokňazom odovzdal osvedčenia o ordinácii.  Zazneli krátke príhovory domácich aj zahraničných hostí, medzi nimi príhovor Martina Goricka, biskupa Anglikánskej cirkvi diecézy Worcester, pre ktorú je cirkevný zbor v Magdeburgu partnerskou organizáciou.

Biskup Peter Mihoč pozdravil zhromaždenie aj v mene generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka a ocenil pritom dobré dlhoročné vzťahy medzi našimi partnerskými cirkvami. Vyjadril vďačnosť za duchovnú a materiálnu podporu, a to aj počas terajšej utečeneckej krízy: „Ako biskup Východného dištriktu som spomedzi predstaviteľov evanjelickej cirkvi najbližšie k ukrajinskej hranici, kde sme od samého začiatku spustili rôznorodé formy humanitárnej pomoci, a to cez obetavý prístup cirkevných zborov a množstva dobrovoľníkov.“

Partnerskej Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku (EKM) biskup Mihoč poďakoval tiež za finančnú podporu výstavby diakonického domova ELIM, ktorý buduje Východný dištrikt v Prešove. Rekonštrukcia by mala byť ukončená na jeseň tohto roka, výzvou stále ostáva materiálne vybavenie zariadenia, kuchyne, ako aj personálne obsadenie. Predstaviteľov EKM – so stáročnú tradíciu rôznorodej diakonickej služby, Peter Mihoč pozval na slávnostné otvorenie zariadenia, ktoré by sa malo konať v októbri tohto roku.

Text a foto: E. Mihočová

Biskupi diskutovali o utečeneckej kríze

Biskupi diskutovali o utečeneckej kríze

Utečenecká kríza a spôsoby jej riešenia sa stali hlavnou témou rozhovoru medzi biskupom Východného dištriktu ECAV Petrom Mihočom a  Christianom Stäbleinom, biskupom krajinskej evanjelickej cirkvi v Berlíne, Brandenbursku a Sliezskej Hornej Lužici (EKBO), povereným koordinátorom pre prácu s utečencami v rámci Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD – Evangelische Kirche Deutschland).

Osobné stretnutie sa uskutočnilo v utorok 10. mája v priestoroch Biskupského úradu evanjelickej cirkvi Berlín-Brandeburg-Sliezska Horná Lužica. Biskup Mihoč svojho nemeckého partnera v úrade oboznámil so  situáciou a aktuálnymi problémami, ktorými sa   ECAV na Slovensku v súčasnosti zaoberá, a ktoré súvisia predovšetkým s prijatím cirkevného ústavného zákona o finančnom zabezpečení. Predstavil tiež základné spôsoby riešenia utečeneckej krízy, ktorá slovenskú spoločnosť aj cirkev zastihla nepripravenú: ekumenický stan a sklad humanitárnej pomoci v pohraničí, ako aj starostlivosť o odídencov priamo v zariadeniach. Naopak, nemecká evanjelická cirkev má s migráciou a následnou integráciou do spoločnosti bohaté skúsenosti, keďže Nemecko ako jedna z mála európskych krajín prijalo v uplynulých rokoch nespočetné množstvo utečencov z Blízkeho východu a tretích krajín. Na stretnutí sa zúčastnila tiež Dagmar Apel, farárka krajinskej cirkvi EKBO pre migráciu a integráciu, pre ktorú je táto téma prioritou.

Nemecko sa stalo cieľovou krajinou aj pre mnohých utečencov z Ukrajiny, ktorým poskytujú ubytovanie, stravu a zázemie tak cirkevné zariadenia, ako jednotlivci. Biskup  Christian Stäblein sa zaujímal tiež o to, aké postoje slovenská spoločnosť zaujíma voči utečencom a či má obavy z prípadnej hrozby vojny. Čo sa týka Nemecka, krajina ako taká zaujala jednotný postoj k potrebe humanitárnej pomoci a podpore vojnou zmietanej Ukrajiny. V názoroch sa však rozchádza v otázke dodávok zbraní, ku ktorým má najmä po skúsenostiach s hrôzami 2. svetovej vojny odmietavý alebo zdržanlivý postoj. Táto téma rozdeľuje aj nemeckých farárov na dva názorové tábory.  Biskup Stäblein je presvedčený, že tvárou v tvár brutálnej agresii a v záujme ochrany civilistov je nutná nielen humanitárna, ale aj vojenská pomoc.

Biskup Peter Mihoč využil  príležitosť osobného stretnutia na to, aby pozval biskupa Stäbleina na návštevu Slovenska a ukrajinsko-slovenského pohraničia. Zvažujú aj prípadnú spoločnú cestu priamo na územie Ukrajiny za účelom zváženia priorít humanitárnej pomoci a podpory miestnych evanjelických cirkevných zborov.

Stretnutie oboch biskupov sprostredkoval Vladimír Kmec, od 1. mája 2022 farár krajinskej cirkvi EKBO pre nadnárodnú ekuménu a tajomník pre východnú Európu, absolvent Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Na Biskupskom úrade Berlín-Brandeburg-Sliezska Horná Lužica okrem neho pracuje takmer 300 zamestnancov v rôznych referátoch. EKBO má takmer 900-tisíc členov a je jednou z 20 členských krajinských cirkví EKD.

Text a foto: E. Mihočová

Avízo na nové číslo Posla

Avízo na nové číslo Posla

Rozhovory s kandidátmi na funkciu generálneho dozorcu v najnovšom vydaní Posla

Najnovšie vydanie Evanjelického posla spod Tatier prináša informácie k valnému zhromaždeniu Tranoscia, rozhovory s kandidátmi do služby generálneho dozorcu –Renátou Vinczeovou a Petrom Gärtnerom. Ďalej tiež zaujímavé informácie o dianí v cirkvi, rozhovor s Bohdanom Hroboňom a rezbárom Jozefom Kilíkom. Evanjelický posol vo svojom 9. tohtoročnom čísle prináša aj zamyslenia, správy zo sveta a článok o zaujímavom sochárskom diele z 18. storočia sochára Giuseppeho Sanmartina. Pozývame vás k predplatnému, ktoré nám výrazne pomáha v práci na zaujímavom a hodnotnom čítaní.