Boxes of Blessing 3

Boxes of Blessing 3

Milé predsedníctva cirkevných zborov ECAV, milí riaditelia a sestry riaditeľky našich cirkevných škôl, či iných zariadení.

V prvom rade sa Vám chcem úprimne poďakovať v mene oboch predsedníctiev dištriktov aj predsedníctva ECAV na Slovensku, za vašu spolupatričnosť a ochotu, s akou ste sa zapojili do humanitárneho projektu Boxes of Blessing II, ktoré bol úspešne zrealizovaný v mesiaci marec 2023. Ďakujem za obetavú spoluprácu aj koordinátorom projektu Bevanovi Steinovi za distribuciu, Ľudmile Martičkovej za koordináciu, aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky, aj srdce k spoločnému dielu. Bližšie informácie o distribúcii a prijímateľoch si môžete nájsť na tomto linku: https: //www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/krabice-pozehnania-2-priniesli-posolstvo-bozej-lasky

Viac fotografii z odovzdania balíčkov si nájdete tu : www.uschovna.cz/zasilka/KK56XKCHTTBMSMSS-BJR

11 ton zásob, ktoré pripravili naše CZ ECAV, cirkevné školy, či jednotlivci smerovali k najnúdznejším ľuďom v prvej línii. Mnohí z týchto chudobných ľudí nedostali od začiatku vojny od nikoho nič. 

Z ukrajinskej strany sme obdŕžali opätovnú prosbu, či by bolo možné dodávku humanitárnej pomoci v tejto podobe zopakovať. 

Bude nasmerovaná do západnych častí Ukrajiny, ktoré sú najviac skúšané nástrahami vojny. Viac o koordinátorovi na Ukrajinskej strane si môžete prečítať v májovom čísle časopise eVýchod, alebo aj v prílohe tohto listu.

Z vyššie spomenutých dôvodov Vás chceme nanovo v láske osloviť a pozvať do spolupráce na príprave Boxes of Blessing III. (Krabice požehnania III.) 

Naším zámerom je pripraviť aspoň 300 takýchto krabí, alebo aj viac.

Na tomto linku je možné prihlásiť svoj záväzný záujem za CZ, cirkevné školy, alebo aj jednotlivcov.  (https://forms.gle/6PTCkjCpkqAyNqiw9

Všetko podrobnosti o projekte, termínoch a distribúcii si nájdete v sprievodnom liste a prílohách tohto emailu. 

Pozývame Vás teda do spolupráce a boli by sme radi, keby ste sa  do neho zapojili,  aj keď si uvedomujeme,  že za uplynulé mesiace ste už veľkou mierou prispeli k pomoci pre Ukrajinu. Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť. Nech Vám ju Boh odplatí svojím požehnaním!

So srdečným pozdravom  za

predsedníctvo ECAV na Slovensku

predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku

predsedníctvo VD ECAV na Slovensku

 

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, koordinátor humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Výberové konania na pozície riaditeľov ESŠ Martin a ESŠ L.Mikuláš

Výberové konania na pozície riaditeľov ESŠ Martin a ESŠ L.Mikuláš
Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelickej spojenej školy, M.R.Štefánika 19, Martin a Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Voľné pracovné miesta na ESŠ Martin

Voľné pracovné miesta na ESŠ Martin

Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin,  hľadá pedagógov na nasledovné pracovné pozície :

Mentor/ka v Regionálnom centre podpory učiteľov v Turci 

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2012238/mentor-ka-pre-regionalne-centrum-pod-ucitelov-v-turci

Učiteľ/ka matematiky na 2. stupni ZŠ

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2014975/ucitel-ka-matematiky-v-kombinacii-na-2-stupni-zs

Učiteľ/ka informatiky na 2. stupni ZŠ

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2009827/ucitel-ka-informatiky-v-kombinacii-na-2-stupni-zs

Učiteľ/ka v MŠ

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2014143/ucitel-ka-materskej-skoly

 

Pod krížom

Pod krížom

Pod stáročnými lipami, v blízkosti vodnej nádrže v nedeľu 19. júna – 1. nedeľu po Svätej Trojici v Krpeľanoch na Turci posvätili kríž osadený na mieste bývalého obecného  cintorína.  V dôsledku výstavby vodného  diela  Krpeľany pôvodný cintorín v roku 1952 sčasti preložili do novovznikajúcej časti  dediny.

„O tejto udalosti sa síce zachovalo málo historických zdrojov, žijúci pamätníci však tvrdia, že niektoré pozostatky zosnulých zostali na pôvodnom mieste,“ uviedol v príhovore starosta obce Jaroslav Kráľ, ktorý je zároveň členom spevokolu miestneho evanjelického cirkevného zboru. Práve na jeho podnet vzišla myšlienka osadiť na mieste, kde bol kedysi starý cintorín, pamätný kríž – „na  znak  úcty k histórii, na znak  úcty k pozostalým,  ktorí  tu  ostali a k ozrejmeniu a zachovaniu  histórie pre budúce generácie“. Kríž má symbolizovať nielen  bývalé  pietne  miesto, ale aj  utrpenie  Ježiša  Krista. Popri starom cintoríne vedie cesta, a tak starosta verí, že sa pri kríži pristavia aj  turisti, ktorí Krpeľany navštívia. V budúcnosti vedenie obce ešte plánuje osadiť  informačnú tabuľu. 

Slávnostný akt posviacky v nedeľu 19. júna vykonal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V príhovore  vychádzal z príbehu o Ježišovom ukrižovaní na vrchu Golgota: L 23,33 – 49: „Osadený kríž nemá byť len pietnym miesto, kde sa človek zastaví a pookreje, zaspomína na zosnulých blízkych, ale má si tu  nanovo pripomenúť, čo Boh v Kristovi za nás vykonal. V Kristovom kríži Boh dobrom premohol zlo. Preto je dôležité, aby sme nestáli pri kríži iba z zďaleka, ale našli si pod ním svoje miesto.“ 

Liturgoval domáci zborový farár Pavel Tomka, vystúpil zborový spevokol s piesňou Blízko kríža zdržuj ma pod vedením dirigentky Kataríny Vaňkovej.

Zo starého cintorína sa účastníci presunuli na Služby Božie pri 11. výročí posvätenia Evanjelického kostola sv. Trojice, ktorý patrí medzi najmladšie súčasné chrámy – s moderným dizajnom interiéru a výhľadom na turčiansku prírodu. Hostí aj domácich privítala zborová dozorkyňa Anna Špirková: „Duch Svätý nám dal silu, aby sme sa v priebehu viac ako desiatich rokov pričinili o to, že  náš chrám stojí. Je srdcom krpeľanského chotára.“

K  Službám Božím patrilo aj vystúpenie detí ku Dňu otcov, zborového orchestra, spevokolu a sólový spev Nadeždy Vaňkovej. Biskup Peter Mihoč v kázni o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou pripomenul potrebu osobného existenciálneho stretnutia s Kristom, vzájomnej pomoci a zmierenia. To všetko, vrátane spoločného posedenia vo farskej záhrade po skončení bohoslužieb, prispelo k naplneniu vybraných biblických slov: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho.“

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová

Viac v júlovom vydaní mesačníka eVýchod

Duch veje, kam chce

Duch veje, kam chce

Vyšlo júnové číslo časopisu eVýchod – z jeho obsahu vyberáme:

 • HOMÍLIA: Zlo má svoju moc / K. Hudáková
 • MONITOR zo života cirkvi
 • ROZHOVOR: Samuel Miško, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu:

„Treba mať odvahu a púšťať sa aj do náročných projektov.“

 • REPORTÁŽ: Ekumenický študijný kurz v Josefstahl
 • POSTOJ: Tajomstvo Trojice
 • TÉMA: Pomoc Ukrajine
 • Obyčajné kinderko
 • ROZHOVOR s Polinou z Chersonu
 • Príbehy Ukrajincov z Janoškovho domu
 • Ján Molčan:

„Bojím sa chvíle, keď ostane Lutherov dom prázdny.“

 • Príbehy Ukrajincov v Partizánskej Ľupči
 • UMENIE: Rembrandt – Hra sveta a tieňa 
 • PROJEKT: Značka Európske kultúrne dedičstvo
 • DIAKONIA: Bezdomovec Kornel
 • DEKALÓG VI.: Nescudzoložíš
 • HUDBA: Očami srdca, benefičný koncert
 • RECEPTY Z FARY: Čučoriedkové koláčiky

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky:

Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Od 1. januára 2022 je k dispozícii aj elektronická verzia  mesačníka: www.evychod.sk/online-predplatne

Stačí uhradiť predplatné vo výške 18 eur (pre online formu) a vyplniť objednávkový formulár na webovej stránke. Po prijatí potvrdenia o úrade bude predplatiteľovi sprístupnená plná verzia online časopisu.

Viac pravdy – o víne aj o človeku

Viac pravdy – o víne aj o človeku

V historických priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove sa vo štvrtok 16. júna začal 27. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín s názvom Muvina. Počas dvoch dní 400 vzoriek vín z celého sveta degustujú, hodnotia a medailami oceňujú odborníci, enológovia z rôznych štátov sveta – Chorvátska, Poľska, Maďarska, Českej republiky aj Slovenska. Súťaž sa koná pod patronátom  Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so sídlom v Paríži. Domácim výrobcom vína umožňuje konfrontovať kvalitu svojej  produkcie s absolútnou svetovou špičkou.

Na pôde Starého kolégia odbornú porotu privítal hlavný organizátor podujatia Dušan Hažír z prešovského Múzea vín: „Po dvoch ťažkých pandemických rokoch konečne nastal čas oslobodenia.“ Dušan Hažír netajil radosť nad tým, že sa prvýkrát na súťaži zúčastnili odborníci – enológovia  zo Španielska a Srbska.

Znalcov kvalitného vína na pôde Dvorany Starého kolégia pozdravil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV: „Je mi cťou a potešením, že aj tento rok vás môžem privítať na súťaži Muvina, ktorej cieľom je vyhodnocovať to najlepšie, čo sa urodilo v rôznych končinách Európy.“ Pripomenul staré príslovie, ktoré hovorí, že vo víne je pravda: „V každom jednom víne, ktoré budete testovať, nájdete pravdu o práci vinára, o kvalite pôdy, o počasí a o tom, kde sa vlastne víno zrodilo. Súťaž Muvina je teda tiež o hľadaní pravdy – v ktorom kraji boli najlepšie podmienky a ktorý vinár najviac priložil svoje ruky a srdce k dielu. Prajem vám, aby ste aj na konci tejto súťaže našli pravdu o tom, ktoré víno – jeden z Božích darov – je najlepšie.“  

Biskup Mihoč však viac pravdy želá nielen vinárom, ale aj celému svetu: „Po dvoch rokoch pandémie svet v súčasnosti prežíva novú krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. A tak ako počas pandémie, aj dnes sa ľudia pýtajú čo je a kde je pravda. Prajem si, aby bolo viac skutočnej pravdy medzi ľuďmi a v celej spoločnosti.“

Dušan Hažír považuje Muvinu za súťaž rodinného typu, keďže sa na jej organizácii už 27 rokov podieľa úzky okruh ľudí. Patrí medzi nich aj profesor Fedor Malík, predseda odbornej poroty, vinár z Modry, vysokoškolský pedagóg, cestovateľ a autor desiatok kníh o vinárstve. Na otvorení podujatia povedal pár praktických slov o tom, ako obhájiť pravdu ukrytú vo víne a následne prevzal riadenie priebehu 27. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže.

Text a foto: E. Mihočová 

Viac o Fedorovi Malíkovi: https://www.evanjelici.sk/a-co-tvoje-srdce/fedor-malik/

Svetová rada cirkví odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine

Svetová rada cirkví odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine

Na druhom ekumenickom stretnutí za okrúhlym stolom, ktoré zvolala Svetová rada cirkví (SRC) 10. júna vo švajčiarskom Bossey, sa zišli predstavitelia členských cirkví SRC z niekoľkých európskych krajín susediacich a priamo ovplyvnených súčasným konfliktom, aby diskutovali o vývoji situácie od prvého stretnutia za okrúhlym stolom, ktoré sa konalo 30. marca. Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku zastupoval Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.  Delegáti so smútkom a ľútosťou prijali správu, že sa na okrúhlom stole opäť nezúčastnia predstavitelia Ruskej pravoslávnej cirkvi – a to z dôvodu nedávnych zmien v hierarchii Moskovského patriarchátu. Osobnú účasť na ekumenickom stretnutí v Bossey pôvodne prisľúbil metropolita Hilarion Alfejev, predstaviteľ pre zahraničné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi. 55-ročného metropolitu v utorok 7. júna prekvapujúco odvolali z funkcie,  a vymenovali za regionálneho biskupa pre ruských pravoslávnych veriacich v Budapešti a Maďarsku.      Hilarion bol pritom považovaný za najvplyvnejšieho predstaviteľa Moskovského patriarchátu po patriarchovi Kirillovi. Kým Kirill inváziu  takmer denne verejne ospravedlňuje, metropolita Hilarion sa snažil o zdržanlivosť a odlíšenie od agresívneho postoja moskovského patriarchu a jeho plného stotožnenia sa s požiadavkami Kremľa, ako uvádza Orthodoxtimes.com.  Podľa Barbary Hallenslebenovej, riaditeľky Centra pre štúdium východných cirkví na univerzite vo švajčiarskom Fribourgu, odvolanie naznačuje,  že „metropolita Hilarion zjavne stratil patriarchovu dôveru“. Je zrejmé, že absencia zástupcov ruského pravoslávia predstavovala základnú prekážku účelu, pre ktorý sa predstavitelia cirkví vo Švajčiarsku zišli –  teda dialógu a vzájomnej konzultácie.  Túto príležitosť však využili aspoň na to, aby opäť dôrazne potvrdili spoločný ekumenický postoj, ktorý vyjadrili už účastníci prvého stretnutia za okrúhlym stolom –  najmä odmietnutie vojny, ktorá je v protiklade k Božej vôli a použitie smrtiacej vojenskej sily ako prostriedku na riešenie sporov – nielen na Ukrajine, ale aj inde.  „Opakujeme, že odsudzujeme neopodstatnenú a nezákonnú vojenskú agresiu, ktorú spustilo vedenie Ruskej federácie proti ľudu suverénneho štátu Ukrajina,“ uvádza tlačová správa z okrúhleho stola. Delegáti opätovne vyzvali na okamžité prímerie a dialóg a rokovania označili za jediný morálne prijateľný spôsob riešenia situácie. Upozornili tiež na dôsledky vojny pre chudobných a zraniteľných z celého sveta, najmä v dôsledku eskalujúcej globálnej potravinovej krízy a zrýchľujúcej sa trajektórie ku klimatickej katastrofe. Predstavitelia európskych cirkví zdôraznili „zásadný význam SRC ako platformy na stretnutie a dialóg medzi cirkvami a komunitami, ktorých táto vojna priamo zasiahla:  „Toto je kľúčová a jedinečná príležitosť, ako môže globálne ekumenické hnutie priniesť k mierovému riešeniu tejto krízy, v ktoré všetci dúfame a za ktoré sa modlíme.“ Okrúhly stôl podčiarkol, že volanie po dialógu, stretnutí a snahe o vzájomné porozumenie je samotnou podstatou ekumenizmu: „Rozdelenie a vylúčenie je protikladom účelu nášho hnutia.“  Predstavitelia cirkví tiež odmietli zjavnú inštrumentalizáciu náboženského jazyka politickými a cirkevnými predstaviteľmi na podporu ozbrojenej invázie do suverénnej krajiny. Zdôraznili naliehavú potrebu pomôcť zvrátiť priebeh rozdelenia, konfrontácie a konfliktu, zahojiť hlboké rany, ktoré v globálnej komunite vytvorila brutálna vojna proti Ukrajine. 

E. Mihočová 

Foto: Marianne Ejdersten/ SRC Zdroj: www.oikoumene.org