Pod krížom

Pod krížom

Pod stáročnými lipami, v blízkosti vodnej nádrže v nedeľu 19. júna – 1. nedeľu po Svätej Trojici v Krpeľanoch na Turci posvätili kríž osadený na mieste bývalého obecného  cintorína.  V dôsledku výstavby vodného  diela  Krpeľany pôvodný cintorín v roku 1952 sčasti preložili do novovznikajúcej časti  dediny.

„O tejto udalosti sa síce zachovalo málo historických zdrojov, žijúci pamätníci však tvrdia, že niektoré pozostatky zosnulých zostali na pôvodnom mieste,“ uviedol v príhovore starosta obce Jaroslav Kráľ, ktorý je zároveň členom spevokolu miestneho evanjelického cirkevného zboru. Práve na jeho podnet vzišla myšlienka osadiť na mieste, kde bol kedysi starý cintorín, pamätný kríž – „na  znak  úcty k histórii, na znak  úcty k pozostalým,  ktorí  tu  ostali a k ozrejmeniu a zachovaniu  histórie pre budúce generácie“. Kríž má symbolizovať nielen  bývalé  pietne  miesto, ale aj  utrpenie  Ježiša  Krista. Popri starom cintoríne vedie cesta, a tak starosta verí, že sa pri kríži pristavia aj  turisti, ktorí Krpeľany navštívia. V budúcnosti vedenie obce ešte plánuje osadiť  informačnú tabuľu. 

Slávnostný akt posviacky v nedeľu 19. júna vykonal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V príhovore  vychádzal z príbehu o Ježišovom ukrižovaní na vrchu Golgota: L 23,33 – 49: „Osadený kríž nemá byť len pietnym miesto, kde sa človek zastaví a pookreje, zaspomína na zosnulých blízkych, ale má si tu  nanovo pripomenúť, čo Boh v Kristovi za nás vykonal. V Kristovom kríži Boh dobrom premohol zlo. Preto je dôležité, aby sme nestáli pri kríži iba z zďaleka, ale našli si pod ním svoje miesto.“ 

Liturgoval domáci zborový farár Pavel Tomka, vystúpil zborový spevokol s piesňou Blízko kríža zdržuj ma pod vedením dirigentky Kataríny Vaňkovej.

Zo starého cintorína sa účastníci presunuli na Služby Božie pri 11. výročí posvätenia Evanjelického kostola sv. Trojice, ktorý patrí medzi najmladšie súčasné chrámy – s moderným dizajnom interiéru a výhľadom na turčiansku prírodu. Hostí aj domácich privítala zborová dozorkyňa Anna Špirková: „Duch Svätý nám dal silu, aby sme sa v priebehu viac ako desiatich rokov pričinili o to, že  náš chrám stojí. Je srdcom krpeľanského chotára.“

K  Službám Božím patrilo aj vystúpenie detí ku Dňu otcov, zborového orchestra, spevokolu a sólový spev Nadeždy Vaňkovej. Biskup Peter Mihoč v kázni o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou pripomenul potrebu osobného existenciálneho stretnutia s Kristom, vzájomnej pomoci a zmierenia. To všetko, vrátane spoločného posedenia vo farskej záhrade po skončení bohoslužieb, prispelo k naplneniu vybraných biblických slov: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho.“

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová

Viac v júlovom vydaní mesačníka eVýchod

Duch veje, kam chce

Duch veje, kam chce

Vyšlo júnové číslo časopisu eVýchod – z jeho obsahu vyberáme:

 • HOMÍLIA: Zlo má svoju moc / K. Hudáková
 • MONITOR zo života cirkvi
 • ROZHOVOR: Samuel Miško, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu:

„Treba mať odvahu a púšťať sa aj do náročných projektov.“

 • REPORTÁŽ: Ekumenický študijný kurz v Josefstahl
 • POSTOJ: Tajomstvo Trojice
 • TÉMA: Pomoc Ukrajine
 • Obyčajné kinderko
 • ROZHOVOR s Polinou z Chersonu
 • Príbehy Ukrajincov z Janoškovho domu
 • Ján Molčan:

„Bojím sa chvíle, keď ostane Lutherov dom prázdny.“

 • Príbehy Ukrajincov v Partizánskej Ľupči
 • UMENIE: Rembrandt – Hra sveta a tieňa 
 • PROJEKT: Značka Európske kultúrne dedičstvo
 • DIAKONIA: Bezdomovec Kornel
 • DEKALÓG VI.: Nescudzoložíš
 • HUDBA: Očami srdca, benefičný koncert
 • RECEPTY Z FARY: Čučoriedkové koláčiky

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky:

Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Od 1. januára 2022 je k dispozícii aj elektronická verzia  mesačníka: www.evychod.sk/online-predplatne

Stačí uhradiť predplatné vo výške 18 eur (pre online formu) a vyplniť objednávkový formulár na webovej stránke. Po prijatí potvrdenia o úrade bude predplatiteľovi sprístupnená plná verzia online časopisu.

Viac pravdy – o víne aj o človeku

Viac pravdy – o víne aj o človeku

V historických priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove sa vo štvrtok 16. júna začal 27. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín s názvom Muvina. Počas dvoch dní 400 vzoriek vín z celého sveta degustujú, hodnotia a medailami oceňujú odborníci, enológovia z rôznych štátov sveta – Chorvátska, Poľska, Maďarska, Českej republiky aj Slovenska. Súťaž sa koná pod patronátom  Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so sídlom v Paríži. Domácim výrobcom vína umožňuje konfrontovať kvalitu svojej  produkcie s absolútnou svetovou špičkou.

Na pôde Starého kolégia odbornú porotu privítal hlavný organizátor podujatia Dušan Hažír z prešovského Múzea vín: „Po dvoch ťažkých pandemických rokoch konečne nastal čas oslobodenia.“ Dušan Hažír netajil radosť nad tým, že sa prvýkrát na súťaži zúčastnili odborníci – enológovia  zo Španielska a Srbska.

Znalcov kvalitného vína na pôde Dvorany Starého kolégia pozdravil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV: „Je mi cťou a potešením, že aj tento rok vás môžem privítať na súťaži Muvina, ktorej cieľom je vyhodnocovať to najlepšie, čo sa urodilo v rôznych končinách Európy.“ Pripomenul staré príslovie, ktoré hovorí, že vo víne je pravda: „V každom jednom víne, ktoré budete testovať, nájdete pravdu o práci vinára, o kvalite pôdy, o počasí a o tom, kde sa vlastne víno zrodilo. Súťaž Muvina je teda tiež o hľadaní pravdy – v ktorom kraji boli najlepšie podmienky a ktorý vinár najviac priložil svoje ruky a srdce k dielu. Prajem vám, aby ste aj na konci tejto súťaže našli pravdu o tom, ktoré víno – jeden z Božích darov – je najlepšie.“  

Biskup Mihoč však viac pravdy želá nielen vinárom, ale aj celému svetu: „Po dvoch rokoch pandémie svet v súčasnosti prežíva novú krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. A tak ako počas pandémie, aj dnes sa ľudia pýtajú čo je a kde je pravda. Prajem si, aby bolo viac skutočnej pravdy medzi ľuďmi a v celej spoločnosti.“

Dušan Hažír považuje Muvinu za súťaž rodinného typu, keďže sa na jej organizácii už 27 rokov podieľa úzky okruh ľudí. Patrí medzi nich aj profesor Fedor Malík, predseda odbornej poroty, vinár z Modry, vysokoškolský pedagóg, cestovateľ a autor desiatok kníh o vinárstve. Na otvorení podujatia povedal pár praktických slov o tom, ako obhájiť pravdu ukrytú vo víne a následne prevzal riadenie priebehu 27. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže.

Text a foto: E. Mihočová 

Viac o Fedorovi Malíkovi: https://www.evanjelici.sk/a-co-tvoje-srdce/fedor-malik/

Svetová rada cirkví odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine

Svetová rada cirkví odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine

Na druhom ekumenickom stretnutí za okrúhlym stolom, ktoré zvolala Svetová rada cirkví (SRC) 10. júna vo švajčiarskom Bossey, sa zišli predstavitelia členských cirkví SRC z niekoľkých európskych krajín susediacich a priamo ovplyvnených súčasným konfliktom, aby diskutovali o vývoji situácie od prvého stretnutia za okrúhlym stolom, ktoré sa konalo 30. marca. Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku zastupoval Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.  Delegáti so smútkom a ľútosťou prijali správu, že sa na okrúhlom stole opäť nezúčastnia predstavitelia Ruskej pravoslávnej cirkvi – a to z dôvodu nedávnych zmien v hierarchii Moskovského patriarchátu. Osobnú účasť na ekumenickom stretnutí v Bossey pôvodne prisľúbil metropolita Hilarion Alfejev, predstaviteľ pre zahraničné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi. 55-ročného metropolitu v utorok 7. júna prekvapujúco odvolali z funkcie,  a vymenovali za regionálneho biskupa pre ruských pravoslávnych veriacich v Budapešti a Maďarsku.      Hilarion bol pritom považovaný za najvplyvnejšieho predstaviteľa Moskovského patriarchátu po patriarchovi Kirillovi. Kým Kirill inváziu  takmer denne verejne ospravedlňuje, metropolita Hilarion sa snažil o zdržanlivosť a odlíšenie od agresívneho postoja moskovského patriarchu a jeho plného stotožnenia sa s požiadavkami Kremľa, ako uvádza Orthodoxtimes.com.  Podľa Barbary Hallenslebenovej, riaditeľky Centra pre štúdium východných cirkví na univerzite vo švajčiarskom Fribourgu, odvolanie naznačuje,  že „metropolita Hilarion zjavne stratil patriarchovu dôveru“. Je zrejmé, že absencia zástupcov ruského pravoslávia predstavovala základnú prekážku účelu, pre ktorý sa predstavitelia cirkví vo Švajčiarsku zišli –  teda dialógu a vzájomnej konzultácie.  Túto príležitosť však využili aspoň na to, aby opäť dôrazne potvrdili spoločný ekumenický postoj, ktorý vyjadrili už účastníci prvého stretnutia za okrúhlym stolom –  najmä odmietnutie vojny, ktorá je v protiklade k Božej vôli a použitie smrtiacej vojenskej sily ako prostriedku na riešenie sporov – nielen na Ukrajine, ale aj inde.  „Opakujeme, že odsudzujeme neopodstatnenú a nezákonnú vojenskú agresiu, ktorú spustilo vedenie Ruskej federácie proti ľudu suverénneho štátu Ukrajina,“ uvádza tlačová správa z okrúhleho stola. Delegáti opätovne vyzvali na okamžité prímerie a dialóg a rokovania označili za jediný morálne prijateľný spôsob riešenia situácie. Upozornili tiež na dôsledky vojny pre chudobných a zraniteľných z celého sveta, najmä v dôsledku eskalujúcej globálnej potravinovej krízy a zrýchľujúcej sa trajektórie ku klimatickej katastrofe. Predstavitelia európskych cirkví zdôraznili „zásadný význam SRC ako platformy na stretnutie a dialóg medzi cirkvami a komunitami, ktorých táto vojna priamo zasiahla:  „Toto je kľúčová a jedinečná príležitosť, ako môže globálne ekumenické hnutie priniesť k mierovému riešeniu tejto krízy, v ktoré všetci dúfame a za ktoré sa modlíme.“ Okrúhly stôl podčiarkol, že volanie po dialógu, stretnutí a snahe o vzájomné porozumenie je samotnou podstatou ekumenizmu: „Rozdelenie a vylúčenie je protikladom účelu nášho hnutia.“  Predstavitelia cirkví tiež odmietli zjavnú inštrumentalizáciu náboženského jazyka politickými a cirkevnými predstaviteľmi na podporu ozbrojenej invázie do suverénnej krajiny. Zdôraznili naliehavú potrebu pomôcť zvrátiť priebeh rozdelenia, konfrontácie a konfliktu, zahojiť hlboké rany, ktoré v globálnej komunite vytvorila brutálna vojna proti Ukrajine. 

E. Mihočová 

Foto: Marianne Ejdersten/ SRC Zdroj: www.oikoumene.org

Charitatívny koncert „Očami srdca“

Charitatívny koncert „Očami srdca“

Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konal charitatívny koncert „Očami srdca“ na podporu krajín postihnutých vojnovými konfliktami.  Výťažok z finančnej zbierky vo výške 16-tisíc eur bude tentoraz použitý na organizáciu letných táborov pre deti z  Buče a Hostomeľu na vojnou zmietanej Ukrajine. Ocenenie – Krištáľový kríž za Východný dištrikt prevzal biskup Peter Mihoč.

Cyklus benefičných koncertov Očami srdca má už dlhoročnú tradíciu – Ústredie Ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky  ho organizuje od roku 2019. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je bieloruská klaviristka Natália Sklarenko, dlhodobo žijúca na Slovensku. Ani tento rok nemohol koncert vynikajúcej klaviristky chýbať. Sonátu h-mol Franza Liszta zahrala naspamäť, a pritom stihla sledovať na LED obrazovke  vizualizáciu,  čo je úplne výnimočné,“ podčiarkol Ján Juráš z občianskeho združenia Ars ante portas, ktoré zastrešuje umeleckú zložku podujatia.

Umenie sa dotýkalo sŕdc

Klasickú hudbu doplnilo vystúpenie tanečného páru – Denisa Šeďová a Matheo Segrini Rocona – s digitálnou vizualizáciou Lux Aeterna v pozadí. Hudba a tanec na  pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu otvárali srdcia a právom zožali mimoriadny aplauz. Vojenská dychová hudba Ozbrojených síl a zborov SR, doplnená o sólový spev, vystúpila pod taktovkou  Jozefa Hepnera. Umelecké vstupy striedali modlitby, biblický príhovor a požehnanie, ktoré udelil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Benefícia mala aj výtvarnú zložku vo forme výstavy Military Art.

Ján Juráš priznáva, že po dvoch rokoch pandémie nie je jednoduché angažovať umelcov, ochotných vystúpiť bez nároku na honorár, keďže väčšinu z nich pandémia pripravila o zdroj príjmu a živobytie. „Vždy sa však nájdu takí, ktorí vďačne zahrajú aj za nízky honorár alebo zdarma,“ uviedol v rozhovore pre redakciu Slovenského rozhlasu. Je však rád, že sa už pandemická situácia stabilizovala a koncerty sa opäť môžu konať.

Vojaci a farári v uniformách

Záštitu nad benefičným večerom 21. apríla prevzal sám minister obrany Jaroslav Naď, osobne sa na ňom zúčastnil aj náčelník generálneho štábu SR Daniel Zmeko – obaja evanjelického vierovyznania. Na príprave programu participovala Vojenská podporná nadácia,  čestná stráž ozbrojených síl a zborov slávnostne priniesla zástavu Slovenskej republiky. Prekvapilo vystúpenie duchovných a zamestnancov  Ústredia EPS s piesňou „Úžasná milosť“.

Ján Juráš si spoluprácu s vojakmi a kňazmi v uniformách pochvaľuje: „Mnohí z nich pôsobili na misiách v zahraničí, preto najlepšie vedia, na aké účely treba výťažok zo zbierky použiť.“ V roku 2019 išla pre potreby jednej konkrétnej školy v Afganistane, kde sa na misii zúčastnili viacerí duchovní v uniforme.

Krištáľový kríž

V emotívnom videu sa z veľkého plátna účastníkom benefičného koncertu prihovoril aj Ján Molčan, farár v Partizánskej Ľupči, kde cirkevný zbor v spolupráci so samosprávou poskytol strechu nad hlavou 92 utečencom.

Generálny duchovný Viktor Sabo následne na koncertnom pódiu rozhlasu  vybraným osobnostiam udelil Krištáľový kríž za mimoriadne a prvotné humanitárne úsilie po vypuknutí vojny na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy. Za Východný dištrikt ECAV ocenenie prevzal biskup Peter Mihoč.

Zbierka pre Buču a Hostomeľ

Priamo na koncerte jednotlivci vyzbierali  5 618 eur, ku ktorým Vojenská podporná  nadácia pridala  10 582 eur.  Použité budú na úhradu nákladov spojených s organizáciou terapeutického tábora pre deti z Buče a Hostomeľu, vo vojnou zasiahnutej Kyjevskej oblasti.  Pôjde o tri 12-dňové turnusy, na ktorých sa zúčastní po 15 detí.

Do danej lokality ministerstvo obrany SR zaslalo taktiež humanitárnu pomoc. Jej obsah okrem iného tvorilo aj 1 000 ks hygienických balíčkov a 1 780 lekárničiek z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Humanitárnu pomoc na ukrajinskej strane koordinuje otec Bohdan Tymoshenko z pravoslávnej farnosti. Ministerstvo s ním spolupracovalo už v roku 2015 pri pomoci Donbasu po anexii.

Je to snáď len kvapka v mori, ale aspoň čiastočne pomôže zmierniť utrpenie a dopady vojny na  nevinných obyvateľoch nášho východného suseda, ktorý už viac ako tri mesiace čelí vojenskej agresii Ruskej federácie. Žiaľ, jej obeťami je aj nemalý počet detí, ktoré prišli o život, utrpeli zranenia, psychickú traumu alebo sa z nich stali vyhnanci odkázaní na pomoc iných.  

E. Mihočová

foto: Peter Sobek

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Naši predplatitelia už odpoveď poznajú. Áno, Posol je na ceste k tým, ktorí sú jeho predplatiteľmi. V novom čísle EPST je vložená poukážka na predplatenie novín. Pozývame tak k opätovnému predplateniu našich doterajších predplatiteľov a rovnako aj ďalších, ktorým záleží na službe, ktorú Posol do cirkvi prináša a tiež na vydavateľstve Tranoscius. Nový Posol prináša poslednú časť série, ktorá odpovedala na otázku Kto je Ježiš Kristus, pokračovanie čítania o Abrahámovi, informácie z Generálneho presbyterstva s výsledkami volieb generálneho dozorcu aj s čiastkovými výsledkami zo seniorátov. Toto číslo Posla prináša množstvo informácií zo zahraničia, zamyslenia, modlitebné výzvy a rôzne správy z diania v evanjelickej cirkvi. Tešíme sa z nového čísla a ponúkame ho aj vám.

Dokážeme spolu viac!

Dokážeme spolu viac!

Učitelia Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši iniciovali originálny športový projekt spojený s benefičnou myšlienkou – počas štyroch dní – od 25. do 28. apríla prešli formou behu alebo na bicykli 800-kilometrovú trasu z Bratislavy do Červenice, aby tak symbolicky spojili evanjelické školy po celom území Slovenska a vyzbierali finančné prostriedky na prestavbu sociálnych zariadení  v Evanjelickej spojenej škole internátnej pre hendikepované a hlucho-slepé deti. Každý súťažiaci pri registrácii uhradil účastnícky poplatok vo výške 7 eur, určený práve na tento účel.

Počas štyroch dní postupne prešli športoví nadšenci, učitelia a priatelia mikulášskej evanjelickej školy, či už v teniskách alebo na svojom bicykli,  partnerské evanjelické školy v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Tisovci, Švábovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Košiciach a Prešove, aby napokon dosiahli vytýčený cieľ v Červenici. Na štartovaciu čiaru pri Evanjelickom lýceu v Bratislave sa postavil aj športovec a tréner Maroš Molnár, verejnosti známy z reality šou Extrémne premeny.

Po štyroch dňoch posledný z celkovo piatich športových tímov spolu s riaditeľkou ESŠ v L. Mikuláši Jankou Chaloupkovou dorazil do cieľovej rovinky – do Červenice, kde odovzdali symbolický šek na rekonštrukciu kúpeľne.  Iveta Krajčirovičová, riaditeľka internátnej spojenej školy neskrývala prekvapenie, že sa podarilo doposiaľ vyzbierať až 3 355 eur a priznala, že očakávali oveľa nižšiu čiastku. K vyzbieranej sume ešte pribudne výťažok z predaja produktov firmy Fusakle – ponožiek, čelenky, multifunkčnej šatky – z kolekcie Pomáham s motívom zbierka: Dokážeme spolu viac.

Do športovo-benefičného projektu, ktorý vzišiel z nápadu pani učiteľky Slávky Mlynčekovej, sa celkovo zapojila takmer stovka bežcov a cyklistov. Projekt sa stal  jedným z viacerých podujatí pri 20. a 30. výročí založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši. Symbolické ceny najaktívnejším športovcom a všetkým školám, ktoré sa do zbierky zapojili, odovzdali v piatok 29. apríla v rámci podujatia Vivat Georgius Tranoscius v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, a to za účasti generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. Titul najšportovejšia škola roka získala  práve evanjelická škola z Liptova.

E. Mihočová

Viac o podujatí v Evanjelickom posli spod Tatier 12/2022

Vivat Georgius Tranoscius

Vivat Georgius Tranoscius

Medzinárodná súťaž duchovnej tvorby mladých autorov – Vivat Georgius Tranoscius sa konala 29. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v L. Mikuláši, ktorá je vyhlasovateľom súťaže. Podľa riaditeľky Janky Chaloupkovej je cieľom podujatia „transformovať odkaz velikána Juraja Tranovského mladej generácii a zároveň hľadať nových pokračovateľov, ktorí tak ako Tranovský dokážu formovať ducha mladého človeka“. Hlavná téma 8. ročníka súťaže vychádzala z motta osláv 20. a 30.  výročiu založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši – krátky, ale výstižný text z proroka Izaiáša 6,8: „Tu som ja, pošli mňa.“

Súťaž prebieha v troch základných kategóriách: duchovná poézia a próza; duchovná pieseň; výtvarná, fotografická a filmová tvorba.  Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín, pričom do kategórie duchovnej piesne sa môžu zapojiť len gymnazisti. Umelecké diela hodnotí odborná porota, ktorá každoročne prihliada nielen na obsahovú stránku, ale aj na aktuálnosť témy, originalitu nápadu a technické zvládnutie.

Umelecky nadaných študentov generálny biskup ECAV Ivan Eľko uistil o tom, že to, čo robia, má zmysel: „Keď hrám na hudobný nástroj, spievam, píšem, maľujem, fotím – vykonávam tvorivé dielo.“ Symbolické ceny víťazom odovzdal primátor mesta L. Mikuláš Ján Blcháč a riaditeľka školy Janka Chaloupková: „Vážime si ocenených prispievateľov, ktorí svojimi darmi a talentmi ukazujú hĺbku mladej generácie, ktorá neprišla ani počas pandémie o cit.“ Poďakovala tiež koordinátorke súťaže – Viere Brtišovej, učiteľke anglického jazyka a náboženstva.

Aj tento rok Vivat Tranoscius teda naplnil svoje poslanie: prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt, ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

E. Mihočová

Viac o súťaži v júnovom vydaní mesačníka eVýchod

FOTO: Nina Mihočová