Výberové konania na pozície riaditeľov ESŠ Martin a ESŠ L.Mikuláš

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelickej spojenej školy, M.R.Štefánika 19, Martin a Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.