Boxes of Blessing 3

Milé predsedníctva cirkevných zborov ECAV, milí riaditelia a sestry riaditeľky našich cirkevných škôl, či iných zariadení.

V prvom rade sa Vám chcem úprimne poďakovať v mene oboch predsedníctiev dištriktov aj predsedníctva ECAV na Slovensku, za vašu spolupatričnosť a ochotu, s akou ste sa zapojili do humanitárneho projektu Boxes of Blessing II, ktoré bol úspešne zrealizovaný v mesiaci marec 2023. Ďakujem za obetavú spoluprácu aj koordinátorom projektu Bevanovi Steinovi za distribuciu, Ľudmile Martičkovej za koordináciu, aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky, aj srdce k spoločnému dielu. Bližšie informácie o distribúcii a prijímateľoch si môžete nájsť na tomto linku: https: //www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/krabice-pozehnania-2-priniesli-posolstvo-bozej-lasky

Viac fotografii z odovzdania balíčkov si nájdete tu : www.uschovna.cz/zasilka/KK56XKCHTTBMSMSS-BJR

11 ton zásob, ktoré pripravili naše CZ ECAV, cirkevné školy, či jednotlivci smerovali k najnúdznejším ľuďom v prvej línii. Mnohí z týchto chudobných ľudí nedostali od začiatku vojny od nikoho nič. 

Z ukrajinskej strany sme obdŕžali opätovnú prosbu, či by bolo možné dodávku humanitárnej pomoci v tejto podobe zopakovať. 

Bude nasmerovaná do západnych častí Ukrajiny, ktoré sú najviac skúšané nástrahami vojny. Viac o koordinátorovi na Ukrajinskej strane si môžete prečítať v májovom čísle časopise eVýchod, alebo aj v prílohe tohto listu.

Z vyššie spomenutých dôvodov Vás chceme nanovo v láske osloviť a pozvať do spolupráce na príprave Boxes of Blessing III. (Krabice požehnania III.) 

Naším zámerom je pripraviť aspoň 300 takýchto krabí, alebo aj viac.

Na tomto linku je možné prihlásiť svoj záväzný záujem za CZ, cirkevné školy, alebo aj jednotlivcov.  (https://forms.gle/6PTCkjCpkqAyNqiw9

Všetko podrobnosti o projekte, termínoch a distribúcii si nájdete v sprievodnom liste a prílohách tohto emailu. 

Pozývame Vás teda do spolupráce a boli by sme radi, keby ste sa  do neho zapojili,  aj keď si uvedomujeme,  že za uplynulé mesiace ste už veľkou mierou prispeli k pomoci pre Ukrajinu. Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť. Nech Vám ju Boh odplatí svojím požehnaním!

So srdečným pozdravom  za

predsedníctvo ECAV na Slovensku

predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku

predsedníctvo VD ECAV na Slovensku

 

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, koordinátor humanitárnej pomoci pre Ukrajinu