Mystérium Vianoc

V predaji decembrové číslo mesačníka eVýchod

Viete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu. V rozhovore jej príbeh predstavuje majiteľka Viktória Balarová a čitatelia sa môžu zapojiť aj do súťaže o sladkú čokoládovú výhru.

  • O tom, ako vianočné sviatky prežíva evanjelická farárka v službe, sme sa rozprávali s Emíliou Velebírovou
  • Kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák predstavuje svoju najnovšiu knihu: Pontyho hora
  • Psychológ Adam Grant rodičov učí, že výchova a vedenie detí k empatii je viac, ako vynikajúce výsledky v škole
  • Tvoriví čitatelia sa môžu realizovať pri výrobe ozdôb na vianočný stromček technikou macramé
  • S adventom a Vianocami súvisí svedectvo Branislava Páleša z cirkevného zboru Háj
  • Lucia Calvo pripravila recept na škoricové sušienky
  • Na cestu do Betlehema pozývame s knihou Vianočné mystérium v preklade evanjelika Milana Žitného
  • Vrátili sme sa tiež k Akadémii November ‘89 s jej režisérkou a scenáristkou Ľudmilou Kónyovou

 

Redakcia EV čitateľom želá, aby si počas tohtoročných vianočných sviatkov „pripomínali divy, ktoré Boh konal“ – 1Krn 16,12, najmä ten najväčší div, keď prišiel na svet vo svojom Synovi.

Objednávky a predplatné mesačníka eVýchod cez online formulár : www.evychod.sk alebo na tel. čísle: 0918 / 828 312. Predplatné na rok 2020: 24 € / 12 čísel.