Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole:

Celkový počet konventuálov: 9126
Mgr. Katarína Hudáková získala:  4234 hlasov
Mgr. Peter Mihoč  získal: 4390 hlasov  

Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD na funkčné obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč.

Spracoval: Mgr.Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD, Prešov