Stretnime sa na vianočných trhoch

Biskupský úrad Východného dištriktu, Evanjelická spojená škola v Prešove a Stredisko evanjelickej diakonie Chmeľov Vás srdečne pozývajú na prešovské vianočné trhy, kde prezentujú svoju činnosť. Tešiť sa môžete na výrobky študentov študentskej firmy z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, vianočné ozdoby vyrobené klientami z denného stacionára v Chmeľove a prezentáciu projektu Diakonického domova Elim. Každú z týchto aktivít môžete podporiť dobrovoľným finančným príspevkom. Tešíme sa na stretnutie.

 

Mgr. Samuel Miško

tajomník pre vzdelávanie

BÚ VD ECAV na Slovensku