Stretnutie konfirmandov GES

Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13-teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov to bol požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu. Uskutočnilo sa v piatok 13. decembra 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  Konfirmandi, ktorí sa zúčastnili na konfivíkendovke, už dlhšiu dobu túžili po spoločnom stretnutí, a tak sa farári z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Štítnik a Rožňava spojili a pripravili pre svojich konfirmandov zaujímavé stretnutie. V úvode dorasťákov pozdravila farárka Ľubica Olejárova a privítala ich na pôde cirkevného zboru Rožňava. Po jej modlitbe nasledovala „spoveď“ nového brata kaplána Petra Hlavatého, ktorý okrem iného vyznal, že si „život bez Pána Ježiša nevie predstaviť“. Pre dorastencov pripravil aj tému: Koho „followuješ“ ty? V téme zdôraznil, že dnes každý túži po „lajkoch“, ale najviac „lajkov“ v našom živote  má mať Pán Ježiš Kristus. Celé stretnutie hrou na gitare sprevádzal  senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin. Spoločné hry na záver pripravili farárky Martina Gdovinová a  Lucia Fagová. Viac ako 30 konfirmandov spoločne chválilo Pána Boha, modlilo sa, tvorilo jedno veľké spoločenstvo a my veríme, že takéto stretnutia sa v Gemerskom senioráte budú organizovať aj naďalej.

Jana Ilčisková,
zborová farárka v Štítniku a predsedníčka seniorátneho Vnútro-misijného výboru