KNIHA: Nový evanjelický kostol

KNIHA: Nový evanjelický kostol

Kolektív autorov: R. Porubän, N. Baráthová a J. Horváth        

Nový evanjelický kostol v Kežmarku má 125 rokov. Všetko o ňom sa dozviete v knižnej novinke, ktorú do života uviedli 17. decembra 2019 v hoteli Hviezdoslav.

Výstavba Nového evanjelického kostola v Kežmarku podľa projektu architekta dánskeho pôvodu Teofila Hansena bola doposiaľ opradená mnohými mýtmi a legendami. Zaujímavé fakty však vyplávali na povrch pri zostavovaní novej publikácie o tomto sakrálnom podtatranskom skvoste z pera autorského kolektívu – kežmarského farára Romana Porubäna, historičky Nory Baráthovej a zborového dozorcu Jozefa Horvátha. Kniha obsahuje doposiaľ nepublikované dobové dokumenty – staré fotografie, korešpondenciu či projektovú dokumentáciu. Origináli sú verejnosti sprístupnené do konca februára v Lyceálnej knižnici v rámci výstavy pod kuratelou Kataríny Slávičkovej. Verejná prezentácia knihy Nový evanjelický kostol sa konala v utorok 17. decembra 2019 v priestoroch hotela Hviezdoslav.

Je predovšetkým strhujúcim príbehom o odvahe kežmarských evanjelikov, ktorí sa v dôvere voči Pánu Bohu pustili do ohromujúceho diela, aj keď nemali dostatok finančných prostriedkov.

Publikácia Nový evanjelický kostol v Kežmarku vyšla na 159. stranách vo vydavateľstve JADRO a v grafickej úprave Jaroslava Šlebodu. V prípade záujmu si ju môžete zakúpiť na farskom úrade v Kežmarku alebo v niektorom z kežmarských evanjelických kostolov.

-emi-

FOTO – prezentácia: Ondrej Miškovič

Viac o Novom evanjelickom kostole v januárovom čísle mesačníka eVýchod a týždenníku EP č. 2/2020