KNIHA: Optika viery

Koncom roka vyšla ďalšia zbierka biblických zamyslení z pera Andrei Korečkovej, ktorá  pozýva do rozhovoru s biblickými textami a sebou samým. Božie slovo tu slúži ako duchovný sprievodca na ceste k osobnej zrelosti a otvára mu nové rozmery života rozšírené optikou viery. Raz sú to výšky, inokedy hlbiny. Významnú úlohu pri čítaní úvah zohráva modlitba, cez ktorú hľadá čitateľ cestu k nasledovaniu Ježiša Krista.

————————————————————————————————————–

Jednoduché volanie

Potom vyšiel von, videl mýtnika menom Lévi sedieť na mýtnici a povedal mu: Poď za mnou! (L 5,27)

V meste Kafarnaum žili rôzni ľudia. Jeden z nich sa preslávil množstvom zázrakov a uzdravení, druhý ako výberca daní pre rímskych okupantov. Toho prvého nasledovalo veľké množstvo zástupov, tomu druhému obľúbenosť nemala kam klesnúť. Bola viac ako na bode mrazu. Bol síce majetný, ale aj nenávidený. Žiť s takým pocitom nedokáže každý.

Jedného dňa sa stretli. Ježiš a colník Lévi. Nebolo by prekvapením, kedy Ježiš vyčítal Lévimu jeho doterajší spôsob života. Nebol by prvý ani posledný. No on povie čosi iné: „Poď za mnou!“ (v. 27).

Lévi akoby čakal iba na toto! Vstal a zanechal všetko. Spôsob života, myslenie, majetok. Nasledoval Ho a začal odznova. Dnes, tak ako kedysi, prechádza Ježiš okolo nás a opakuje tie isté slová: „Poď za mnou!“

Nenalieha. Pozýva. Čaká. Nerobí to kvôli sebe, ale kvôli nám. Vie, že sme unavení. Vie, že sme už o Ňom počuli. Vie aj to, že kdesi v hĺbke tušíme, že práve jeho pozvanie je to správne. Tak prečo odkladať rozhodnutie opustiť svoje zatuchnuté miesta?

 

Cena: 5 eur

Objednávky na adrese: Andrea Korečková, Bačkovík 88, 044 45 alebo t. č. 0948 707 200