POZÝVAME: Ámosove dni

Rok 2020 bol vyhlásený v ECAV na Slovensku za Rok cirkevného školstva. Odštartovali ich mládežnícke služby Božie v Prešove. Pandémia COVID 19 však prekazila mnohé aktivity tohto roka. Predsa sa však Východný dištrikt v spolupráci so Šarišsko – zemplínskym seniorátom, ESŠ v Prešove a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Prešove rozhodol pripraviť pri príležitosti 350. výročia smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského Ámosove dni. Začnú v piatok 23. 10. 2020 slávnostnou akadémiou  pri 10. výročí založenia Evanjelickej základnej školy v Prešove, ktorá je dnes súčasťou Evanjelickej spojenej školy. Pokračovať budú v sobotu 24. 10. 2020 Seniorátnym dňom Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, verejnou diskusiou na tému: Quo vadis vzdelávanie po 350 rokoch? a koncertom školského zmiešaného zboru Chorus Comenianus. Ámosove dni vyvrcholia slávnostnými službami Božími v nedeľu 25. 10. 2020 v evanjelickom Chráme svätej Trojice v Prešove a divadelným predstavením divadla EXODUS Tajomný labyrint v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súčasťou Ámosových dní bude aj knižná výstava o J. A. Komenskom. Bližšie informácie nájdete na www.vdecav.sk

Srdečne pozývame.