POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Popradu

V nedeľu 23. augusta 2020 odvysiela RTVS rozhlasový prenos Služieb Božích z Kostola Svätej Trojice v Poprade na Námestí sv. Egídia. Budú sa pridržiavať agendálneho poriadku na bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Na organe hrá Michal Nikerle. Liturguje a kázňou slova Božieho poslúži zborový farár Michal Findra. Starozmluvný text a epištolu bude čítať Janka Tomčíková. V programe Služieb Božích vystúpi zborový spevokol pod vedením dirigentky Evy Karhútovej.

Piesne z Evanjelického spevníka: 190, 326, 203, 648 a Antifóna 84.

Začiatok prenosu: 09.05 – 09.59 na Rádiu Slovensko

 

O cirkevnom zbore:

Cirkevný zbor ECAV (Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) Poprad je jeden z troch evanjelických zborov na území mesta Poprad. Tvoria ho matkocirkev Poprad, dcérocirkev Poprad-Stráže pod Tatrami a filiálka Poprad-Spišská Sobota s kostolmi, v ktorých sa pravidelne konajú Služby Božie. V evidencii má 1143 členov, ale tento počet nepredstavuje všetkých evanjelikov v meste. Pred nami je tak neustála výzva hľadať, oslovovať a pozývať ľudí, ktorí sú mimo nášho zboru. Naše Služby Božie sú to správne miesto, kde môžete prísť a počuť spasiteľnú zvesť čistého Božieho slova, prijímať sviatosti podľa príkazu Pána Ježiša Krista a zažiť bratsko-sesterské prijatie.

V meste Poprad je množstvo základných i stredných škôl, kde – v dobrej spolupráci evanjelických farárov a farárok – vyučujeme náboženstvo, lebo ono je tiež jednou z misijných aktivít cirkvi.

V zbore dobre Poprad funguje zborová diakonia formou návštevnej služby, ktorá poteší navštívených, ale rovnako aj sestry z diakonie. V jednom mestskom zariadení pre seniorov sa pravidle raz za mesiac konajú biblické hodiny.

Zborový list popradských evanjelikov je dvojmesačník, ktorý je netrpezlivo očakávaný a zborová diakonia ho pri návštevách prináša aj do domácností seniorov.

Zbor využíva aj možnosť elektronického mediálneho priestoru a má svoju webovú stránku www.ecavpp.sk. S ňou súvisia podcasty ecavpp na rôznych platformách, kde poslucháči nájdu najmä záznamy Služieb Božích a kázní.

Tešíme sa aj z ďalších vnútromisijných aktivít: služba v zbore je rozvinutá pre rôzne generácie, ale aj mnohé pravidelné činnosti. Funguje detská besiedka, výučba konfirmandov, stretnutia mládeže, biblické hodiny, stretnutia modlitebného spoločenstva, stretnutia spevokolu. Každoročne v júni máme zborový deň – stretnutie pre všetkých členov zboru. Spoločenstvo evanjelických žien sa angažuje, okrem iného, aj v misijnej činnosti pre Misu na Níle.

V rámci Popradu sa evanjelický zbor usiluje o ekuménu s ostatnými cirkvami v Poprade. Máme dlhoročné zahraničné partnerstvo s evanjelikmi v maďarskom Sarvaši a v Lohmare v Nemecku.

 

Michal Findra

zborový farár