Autor slovenskej hymny evanjelik Janko Matúška sa narodil pred 200 rokmi v Dolnom Kubíne.
Čítaj viac
Predsedníctvo ECAV vydalo 13. januára 2021 usmernenie pre cirkevné zbory ohľadne zasadnutí výročných presbyterstiev a konventov.
Čítaj viac
Malá upútavka na najnovšie januárové číslo eVýchodu od šéfredaktorky Emílie Mihočovej.
Čítaj viac
Kázeň biskupa VD Petra Mihoča na 1. nedeľu po Zjavení.
Čítaj viac
Brat biskup VD P. Mihoč a jeho novoročný pozdrav s piesňou kapely KVD.
Čítaj viac
Školský výbor ECAV ponúka ďalšie vzdelávanie pre pracovníkov s deťmi v predškolskom veku.
Čítaj viac