40 rokov kostola v Lukavici

Okrúhlych 40 rokov uplynulo od výstavby a posvätenia evanjelického kostola v Lukavici, dcérocirkvi CZ Bardejov. Pod vedením vtedajšieho zborového farára Jána Mišáka sa podarilo získať úradné povolenie na výstavbu sakrálnych priestorov, hoci v socialistickom Československu v tom čase ešte tvrdou rukou vládol komunistický režim. Zaujímavosťou je, že  použili aj stavebný materiál zo starej evanjelickej školy. Kostol, ktorý projektoval Viliam Antony, posvätili 3. októbra 1983. O 30 rokov neskôr, v roku 1992, pristavili vežu. Miestni stavbári tvrdia, že jej pevné základy unesú aj 12-poschodový panelák, nielen zvony.  Tie pochádzajú z pôvodnej drevenej zvonice, ktorá je zrekonštruovaná a stojí dodnes. 

Za účasti predstaviteľov cirkvi aj samosprávy  si domáci viery 40. výročie Pamiatky posvätenia chrámu pripomenuli na Službách Božích v nedeľu 8. októbra 2023.

Kázeň biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča vychádzala z vybraných veršov knihy Ezdráš 1 a odpovedala na otázku: Čo dnes dokáže vzbudiť túžbu po chráme? Je to predovšetkým pocit spolupatričnosti ľudí, ktorých spája Boh pri budovaní Božieho diela a tiež zodpovednosť za budúce generácie, ktoré potrebujú vzory viery. Dôležitý je aj pevný základ, postavený na viere v Krista a Jeho diele, nie na ľudských schopnostiach. „Práve ťažké a neisté časy preveria pevnosť základov a hodnôt, na ktorých stojíme,“ podotkol biskup Mihoč.

Bohoslužobné zhromaždenie privítal A. Kotuľa ml., starosta obce Lukavica. Práve starý otec starostu sa podieľal na výstavbe evanjelického kostola v Lukavici, jeho otec je v súčasnosti zborovým kurátorom – ide teda už o tretiu generáciu rodiny, ktorá je aktívnou súčasťou spoločenstva evanjelikov v Bardejove a jeho okolí. Históriu a okolnosti výstavby 40-ročného chrámu priblížil A. Voľanský. História evanjelického chrámu v Lukavici

Perlička z histórie posvätenia chrámu: konsenior Ján Mišák sa pred posviackou dozvedel, že v čase slávnosti v Lukavici nebude elektrický prúd (reakcia okresu na túto udalosť). Veriacich Lukavičanov to však neodradilo a zabezpečili centrálu na výrobu elektrického prúdu. Elektrikári napojili dlhé vedenie, aby hluk z centrály nerušil slávnosť. Slávnosť sa tak uskutočnila dôstojne a bez narušenia.

Do liturgie PPCH sa v nedeľu 8. októbra zapojili farári CZ Bardejov – Samuel Sabol, Ján a Eva Kolesárovci. Na slávnosti sa zúčastnil Marek Hrivňák, farár v Súľove, rodák z Lukavice, ako aj manželia Ján a Anna Velebírovci, ktorí v lukavickom chráme slúžili Božím slovom viac ako dve desiatky rokov.

Do programu sa zapojil spevokol z Lukavice a deti z Detskej besiedky.  Skutočným zážitkom však bol aj mohutný a oduševnený spev bohoslužobného zhromaždenia všetkých vekových generácií. Kostol je pre nich dôležitým miestom, o ktoré sa príkladne a s láskou starajú.

V priestoroch obecného domu v Lukavici bola pri príležitosti 40. výročia Pamiatky posvätenia chrámu sprístupnená expozícia dobových fotografií a dokumentov, mapujúcich kľúčové momenty výstavby kostola a veže.

E. Mihočová